Siarczan manganu(II)

związek chemiczny

Siarczan manganu(II) (nazwa Stocka: siarczan(VI) manganu(II)), MnSO4nieorganiczny związek chemiczny z grupy siarczanów, sól kwasu siarkowego i manganu na II stopniu utlenienia. Zazwyczaj występuje jako sól jednowodna (MnSO4·H2O), ponadto znany jest także tetrahydrat, pentahydrat i heptahydrat.

Siarczan manganu(II)
jednowodny czterowodny
jednowodny czterowodny
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny MnSO4
Masa molowa 151,00 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 7785-87-7 (bezwodny)
10034-96-5 (jednowodny)
10101-68-5 (czterowodny)
PubChem 24580
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

WłaściwościEdytuj

Siarczan manganu(II) jednowodny

W warunkach normalnych jest ciałem stałym, krystalicznym, o barwie różowej. Ma właściwości higroskopijne. Dobrze rozpuszcza się w wodzie (w temperaturze 20 °C 762 g/l) i w metanolu.

Temperatura topnienia wynosi 57–117 °C, co jest spowodowane utratą wody krystalicznej. Sól bezwodna topi się w temperaturze 700 °C. W czasie ogrzewania, powyżej 850 °C następuje rozkład, podczas którego wydzielają się toksyczne dymy dwutlenku siarki i tritlenku siarki oraz tlenek manganu(II).

Siarczan manganu(II) czterowodny

Jest ciałem stałym o barwie różowej. Jest rozpuszczalny w wodzie.

Podczas ogrzewania traci wodę krystalizacyjną.

ZastosowanieEdytuj

Siarczan manganu(II) jest stosowany jako odczynnik chemiczny i jako tzw. mikronawóz (wnosi mikroelementy do nawozów ogrodniczych).

ZagrożeniaEdytuj

Działanie na organizm człowiekaEdytuj

Substancja działa szkodliwie po wprowadzeniu drogą oddechową oraz po spożyciu. Skażenie organizmu następuje również poprzez kontakt pyłu z oczami oraz przez kontakt z roztworami.

Pyły siarczanu manganu(II) działają drażniąco na drogi oddechowe i oczy. Po jego spożyciu pojawia się pieczenie w gardle, wymioty i biegunka. W ciężkich przypadkach zdarza się uszkodzenie wątroby, nerek, układu nerwowego i jąder. Podczas kontaktu ze skórą może nastąpić poparzenie chemiczne.

Pierwsza pomocEdytuj

W wypadku połknięcia substancji należy przepłukać wodą usta. Następnie należy przepłukać żołądek wodą z dużą ilością węgla aktywnego oraz tlenku magnezu, a potem podać środek przeczyszczający.

W wypadku skażenia oczu należy je najpierw oczyścić mechanicznie, a następnie przemywać je długo i obficie zimną wodą. Należy też wpuścić 1-2 krople oleju rycynowego dla złagodzenia bólu.

Skażoną skórę należy oczyścić mechanicznie, potem wodą, a następnie alkoholem z wodą i łagodnym mydłem.

W każdym wypadku należy skonsultować się z lekarzem.

Działanie na organizmy wodneEdytuj

Podobnie jak inne rozpuszczalne związki manganu(II), działa szkodliwie na system nerwowy ryb. Mikroorganizmy nie są wrażliwe na niskie stężenia MnSO4.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e f g h CRC Handbook of Chemistry and Physics, David R. Lide (red.), wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 4-75, ISBN 978-1-4200-9084-0.
  2. a b Siarczan manganu(II) (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-04-07].
  3. Siarczan manganu(II) jednowodny (nr M7634) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2012-05-23]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  4. Siarczan manganu(II) jednowodny (nr M7634) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2012-05-23]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)

Linki zewnętrzneEdytuj