Uczelnie rolnicze w Polsce

Uczelnie rolnicze w Polsce – pierwszymi polskimi uczelniami rolniczymi były: powstały w 1816 Instytut Agronomiczny w Warszawie, powstała w 1858 Akademia Rolnicza w Dublanach (pierwsza w zaborze rosyjskim, zaś druga w austriackim) oraz powstała w 1870 Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny w Żabikowie (w zaborze pruskim). Po II wojnie światowej utworzono kilka wyższych szkół rolniczych (WSR), które następnie przekształcano w akademie rolnicze. W ostatnich latach wszystkie akademie rolnicze przemianowano na uniwersytety przymiotnikowe: przyrodnicze, rolnicze i inne.

Poniższy wykaz przedstawia działające w Polsce uczelnie rolnicze oraz wydziały uniwersyteckie, kształcące na kierunkach rolniczych.

Uczelnie rolnicze w PolsceEdytuj

Uczelnia Rok założenia
/Rok otrzymania aktualnej nazwy
Lokalizacja Poprzednie nazwy Budynki uczelni Liczba studentów (2010/2011) tys.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 1816/1919 Warszawa
 • Instytut Agronomiczny w Warszawie (1816–1840)
 • Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Warszawie (1840–1919)
 
Budynek Kliniki Małych Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
27,0
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1953/2008 Kraków
 
Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego
13,0
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 1951/2008 Poznań 12,0
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 1951/2006 Wrocław
 • Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu (1951–1971)
 • Akademia Rolnicza we Wrocławiu (1971–2006)
 
Rektorat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
12,1
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 1951/2006 Bydgoszcz
 • Wieczorowa Szkoła Inżynierska w Bydgoszczy (1951–1964)
 • Wyższa Szkoła Inżynierska w Bydgoszczy (1964–1974)
 • Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy (1974–2006)
 
Budynek Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
9,6
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 1955/2008 Lublin
 • Wyższa Szkoła Rolnicza w Lublinie (1955–1972)
 • Akademia Rolnicza w Lublinie (1972–2008)
 
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
10,3

Uczelnie z kierunkami rolniczymi w PolsceEdytuj

Uczelnia Rok założenia
/Rok otrzymania aktualnej nazwy
Lokalizacja Poprzednie nazwy Budynki uczelni Liczba studentów (2010/2011) tys.
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
1969/2010 Siedlce
 • Wyższa Szkoła Nauczycielska w Siedlcach (1969–1974)
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Siedlcach (1974–1977)
 • Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach (1977–1999)
 • Akademia Podlaska w Siedlcach (1999–2010)
10,1
Wydziały: 1954/2009 Szczecin
 
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
15,4
Wydziały: 1950/1999 Olsztyn 33,0
Wydział Biologiczno-Rolniczy
Uniwersytetu Rzeszowskiego
1973/2001 Rzeszów
 
Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego i budynek Instytutu Biologii przy ulicy prof. Stanisława Pigonia
2,1 (2012r.)

Historyczne polskie uczelnie rolniczeEdytuj

Uczelnia Lata działalności Lokalizacja Znaczenie uczelni Budynki uczelni
Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny w Żabikowie 1870–1877 Luboń Dzięki kadrze oraz dorobkowi naukowemu i dydaktycznemu szkoły w 1919 został powołany Wydział Rolniczo-Leśny Uniwersytetu Poznańskiego
 
Dawny budynek Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie
Akademia Rolnicza w Dublanach 1858–1939 Dublany
 • Wyższa Szkoła Rolnicza w Dublanach (1858–1901)
 
Budynek Akademii Rolniczej w Dublanach

Zobacz teżEdytuj