VIII Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego we Lwowie

VIII Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego we Lwowiepolska szkoła z siedzibą we Lwowie w okresie II Rzeczypospolitej, od 1938 o statusie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.

VIII Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego we Lwowie
gimnazjum / liceum ogólnokształcące
Państwo

 Polska

Miejscowość

Lwów

Adres

ul. Dwernickiego 17

Data założenia

1908

Patron

Kazimierz III Wielki

brak współrzędnych
Budynek gimnazjum przy ul. Dwernickiego

Historia

edytuj

Pierwotnie w okresie zaboru austriackiego w 1905 przy ul. Czarnieckiego 8 została utworzona filia C. K. V Gimnazjum we Lwowie, a w 1908 z klas równoległych tejże powstało samoistne C. K. VIII Gimnazjum we Lwowie[1][2]. 22 maja 1911 w szkole została utworzona pierwsza polska drużyna harcerska im. Tadeusza Kościuszki, założona przez Andrzeja i Olgi Małkowskich[2].

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości władze II Rzeczypospolitej utworzyły „VIII Gimnazjum Realne im. Jędrzeja Śniadeckiego we Lwowie”, które w roku szkolnym 1920/1921 działało w budynku przy ul. Czarnieckiego 8, będącym własnością Mojżesza Lublinera[3]. Ówczesna siedziba szkoły mieściła się na rogu ulic Czarnieckiego i Łyczakowskiej, w pobliżu kościoła bernardynów oraz kościoła sióstr Klarysek[4]. W wyniku wydzielenia filii VIII Państwowego Gimnazjum we Lwowie w 1919 powstało X Państwowe Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza we Lwowie[5]. W latach 20. VIII Gimnazjum zostało przemianowane na „VIII Państwowe Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego we Lwowie”, które od 1 września 1925 funkcjonowało w gmachu własnym przy ul. Dwernickiego 8, zbudowanym na koszta państwa[1][2] (gmach mieścił się w dzielnicy Snopków obok Żelaznej Wody i Szkoły Przemysłowej[4]). Gimnazjum działało w typie matematyczno-przyrodniczym[1][4]. W 1926 w gimnazjum prowadzono osiem klas w 12 oddziałach, w których uczyło się 444 uczniów wyłącznie płci męskiej[1]. W 1935 szkoła przeniosła się do nowego gmachu przy ul. Dwernickiego 17[2] i pozostawała pod tym adresem do 1939Do 1939 szkoła mieściła się pod adresem ulicy[6] (obecna ulica Swencyćkoho)[7]. Uczniami gimnazjum byli głównie osoby pochodzące z dzielnicy Łyczaków[4].

Zarządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Wojciecha Świętosławskiego z 23 lutego 1937 „VIII Państwowe Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego we Lwowie ” zostało przekształcone w „VIII Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego we Lwowie ” (państwową szkołę średnią ogólnokształcącą, złożoną z czteroletniego gimnazjum i dwuletniego liceum), a po wejściu w życie tzw. reformy jędrzejewiczowskiej szkoła miała charakter męski, a wydział liceum ogólnokształcącego był prowadzony w typie matematyczno-fizycznym i przyrodniczym[8].

Po 1939 w czasie okupacji sowieckiej gimnazjum przekształcono w Średnią Szkołę Nr 14 z polskim językiem wykładowym[9].

Dyrektorzy

edytuj

Nauczyciele

edytuj

Uczniowie i absolwenci

edytuj
Absolwenci
Uczniowie

Przypisy

edytuj
 1. a b c d e f g h i j k Zygmunt Zagórowski: Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych. Rocznik II. Warszawa-Lwów: Książnica-Atlas, 1926, s. 139.
 2. a b c d e f g Zbysław Popławski: Gimnazja na odłączonych ziemiach Małopolski Wschodniej. lwow.com.pl. [dostęp 2018-12-01].
 3. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego VIII Gimnazjum Realnego im. Jędrzeja Śniadeckiego we Lwowie za rok szkolny 1920-21. Lwów: 1921, s. 4.
 4. a b c d Stefan Legeżyński. Ósme gimnazjum we Lwowie. „Biuletyn”. Nr 27, s. 42-44, Grudzień 1974. Koło Lwowian w Londynie. 
 5. Zygmunt Zagórowski: Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych. Rocznik II. Warszawa-Lwów: Książnica-Atlas, 1926, s. 140.
 6. Ilustrowany informator miasta Lwowa ze spisem miejscowości województwa lwowskiego na rok 1939. Kraków: 1939, s. 17.
 7. Nazwy ulic Lwowa. lwow.com.pl. [dostęp 2020-03-25].
 8. Państwowe licea i gimnazja w Okręgu Szkolnym Lwowskim. „Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lwowskiego”. Nr 6, s. 262, 30 czerwca 1938. 
 9. Adam Trojanowski: VIII Gimnazjum i Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego we Lwowie. Refleksja na sześćdziesięciolecie. lwow.com.pl. [dostęp 2018-12-01].
 10. Władysław Kucharski: Przegląd historyczny 50-lecia Gimnazjum IV im. Jana Długosza we Lwowie. W: Władysław Kucharski (red.): Księga pamiątkowa 50-lecia Gimnazjum im. Jana Długosza we Lwowie. Lwów: 1928, s. 22.
 11. Ruch służbowy. „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej”. Nr 13, s. 247, 15 sierpnia 1925. 

Linki zewnętrzne

edytuj