Światowa Federacja Związków Zawodowych

Światowa Federacja Związków Zawodowych – ŚFZZ (ang. World Federation of Trade Unions – WFTU), (fr. Fédération Syndicale Mondiale – FSM) – międzynarodowa centrala związkowa, założona w październiku 1945 w Paryżu. W 1949 r., na tle kontrowersji względem Planu Marshalla, wystąpiły z niej związki, które utworzyły Międzynarodową Konfederację Wolnych Związków Zawodowych. W drugiej połowie XX w. ŚFZZ była, co prawda, największą centralą związkową, jednakże zrzeszającą głównie związki afiliowane lub sympatyzujące z partiami komunistycznymi. W kontekście zimnej wojny była przedstawiana i odbierana jako radziecka organizacja frontowa. W tym samym okresie w wyniku nieporozumień ideologicznych wystąpiły z niej organizacje związkowe ChRL i Jugosławii. Po 1990 liczba organizacji afiliowanych zmalała. Obecnie do ŚFZZ należy łącznie ok. 80 mln członków w 120 krajach.

Światowa Federacja Związków Zawodowych
World Federation of Trade Unions
Fédération Syndicale Mondiale
Język roboczy

angielski, hiszpański, francuski

Siedziba

Ateny

Członkowie

80 milionów

Przewodniczący

Mohamad Shaban Assouz

Sekretarz Generalny

Jorgos Mawrikos

Utworzenie

3 października 1945

Strona internetowa

W latach 1956–2005 siedziba ŚFZZ znajdowała się w Pradze, a od stycznia 2006 roku – w Atenach. Współcześnie organizacja skupia się na organizowaniu regionalnych federacji związków zawodowych głównie w krajach Trzeciego Świata, na prowadzeniu kampanii przeciwko imperializmowi, rasizmowi, biedzie, degradacji środowiska naturalnego i wyzyskowi pracowników w kapitalizmie. Jej działalność opiera się na zasadach klasowo-zorientowanego ruchu związków zawodowych. Prowadzi także kampanie w obronie pełnego zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego, ochrony zdrowia i praw związkowych. ŚFZZ poświęca dużo swojej energii na organizację konferencji, wydawania oświadczeń i stanowisk oraz tworzeniu materiałów edukacyjnych.

W ostatnich latach ŚFZZ zanotowało kilka sukcesów organizacyjnych pozyskując wiele znaczących związków zawodowych z kontynentu europejskiego (gdzie obiektywnie, od czasu upadku „Bloku wschodniego”, ŚFZZ jest najsłabsza w zakresie reprezentacji), m.in.: brytyjski Krajowy Związek Zawodowy Kolejarzy, Marynarzy i Pracowników Transportu (RMT) czy włoską Unię Zakładowych Związków Zawodowych (USB). We Francji branżowa struktura pracowników przemysłu spożywczego Powszechnej Konfederacji Pracy (CGT) zgłosiła swój akces do ŚFZZ, a dwie zakładowe organizacje sektora kolejowego CGT przystąpiły do ŚFZZ w 2013 r. Bliskie kontakty współpracy z ŚFZZ utrzymuje także branżowa struktura pracowników przemysłu chemicznego CGT, która w 2011 roku wydelegowała na Kongres w Atenach swoich przedstawicieli. W 2012 r. do ŚFZZ przystąpił także największy i najważniejszy związek zawodowy Republiki Południowej Afryki – Kongres Południowoafrykańskich Związków Zawodowych (COSATU).

ŚFZZ posiada status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczo-Społecznej Narodów Zjednoczonych, jak i przy wielu agencjach NZ, m.in. Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organization), UNESCO, Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization).

Do ŚFZZ należały Centralna Rada Związków Zawodowych (do 1980) oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (1985–1999).

Struktura

edytuj

Na każdym kontynencie Światowa Federacja Związków Zawodowych ma swoje biura regionalne (łącznie 8), a we wszystkich głównych sektorach gospodarki – swoje branżowe Międzynarodówki Związków Zawodowych (ang. TUI – Trade Union International):

 • Międzynarodówkę Związków Zawodowych Pracowników Sektora Rolno-Spożywczego (z siedzibą w Paryżu),
 • Międzynarodówkę Związków Zawodowych Pracowników Sektora Banków i Ubezpieczeń (z siedzibą w New Delhi),
 • Międzynarodówkę Związków Zawodowych Pracowników Budownictwa, Przemysłu Drzewnego, Produkcji Materiałów Budowlanych i Przemysłów Pokrewnych (z siedzibą w Helsinkach),
 • Międzynarodówkę Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Energetycznego (z siedzibą w Meksyku),
 • Międzynarodówkę Związków Zawodowych Pracowników Górnictwa i Metalurgii (z siedzibą w San Sebastián),
 • Międzynarodówkę Związków Zawodowych Pracowników Usług Publicznych (z siedzibą w São Paulo),
 • Międzynarodówkę Związków Zawodowych Pracowników Hotelarstwa i Turystyki (z siedzibą w Atenach),
 • Międzynarodówkę Związków Zawodowych Pracowników Transportu (z siedzibą w Lizbonie),
 • Światową Federację Związków Zawodowych Nauczycieli (z siedzibą w Dhace).

Sekretarze Generalni

edytuj

Kongresy

edytuj
 • I Światowy Kongres Związków Zawodowych – Paryż (Francja), 3 października – 8 października 1945
 • II Światowy Kongres Związków Zawodowych – Mediolan (Włochy), 29 czerwca – 9 lipca 1949
 • III Światowy Kongres Związków Zawodowych – Wiedeń (Austria), 10 października – 21 października 1953
 • IV Światowy Kongres Związków Zawodowych – Lipsk (NRD), 4 października – 15 października 1957
 • V Światowy Kongres Związków Zawodowych – Moskwa (ZSRR), 4 grudnia – 15 grudnia 1961
 • VI Światowy Kongres Związków Zawodowych – Warszawa (Polska), 8 października – 22 października 1965
 • VII Światowy Kongres Związków Zawodowych – Budapeszt (Węgry), 17 października – 31 października 1969
 • VIII Światowy Kongres Związków Zawodowych – Warna (Bułgaria), 15 października – 22 października 1973
 • IX Światowy Kongres Związków Zawodowych – Praga (Czechosłowacja), 16 kwietnia – 23 kwietnia 1978
 • X Światowy Kongres Związków Zawodowych – Hawana (Kuba), 10 lutego – 15 lutego 1982
 • XI Światowy Kongres Związków Zawodowych – Berlin (NRD), 16 września – 22 września 1986
 • XII Światowy Kongres Związków Zawodowych – Moskwa (ZSRR), 13 listopada – 19 listopada 1990
 • XIII Światowy Kongres Związków Zawodowych – Damaszek (Syria), 22 listopada – 26 listopada 1994
 • XIV Światowy Kongres Związków Zawodowych – New Delhi (Indie), 25 marca – 28 marca 2000
 • XV Światowy Kongres Związków Zawodowych – Hawana (Kuba), 1 grudnia – 4 grudnia 2005
 • XVI Światowy Kongres Związków Zawodowych – Ateny (Grecja), 6 kwietnia – 10 kwietnia 2011

Linki zewnętrzne

edytuj