Azotan uranylu

związek chemiczny

Azotan uranylu, UO2(NO3)2nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu azotowego i uranu, zawierająca jako kation jon uranylowy UO2+2. Tworzy żółto-zielone[4] kryształy (heksahydrat), wykazujące tryboluminescencję.

Azotan uranylu
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

UO2(NO3)2

Masa molowa

396,05 g/mol

Wygląd

higroskopijne żółto-zielone ciało stałe

Identyfikacja
Numer CAS

10102-06-4

PubChem

24933

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Azotan uranylu powstaje np. przez reakcję soli uranowych z kwasem azotowym. Jest rozpuszczalny w wodzie, etanolu, acetonie, i eterze, ale nie w benzenie, toluenie, i chloroformie.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e David R. Lide (red.), CRC Handbook of Chemistry and Physics, wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 4-97, ISBN 978-1-4200-9084-0 (ang.).
  2. a b Department of Chemistry, The University of Akron: Uranyl nitrate. [dostęp 2012-02-23]. (ang.).
  3. a b związki uranu, z wyjątkiem związków wymienionych w innym miejscu niniejszego załącznika (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-03-28].
  4. Roberts, D.E. and Modise, T.S. (2007). Laser removal of loose uranium compound contamination from metal surfaces. Applied Surface Science 253, 5258-5267.

Linki zewnętrzneEdytuj