Otwórz menu główne

Droga wojewódzka nr 296 (DW296) – droga wojewódzka w zachodniej części Polski w Lubuskiem (46,1 km) i Dolnośląskiem; prowadzi przez Bory Dolnośląskie. Przebiega przez powiaty: nowosolski, żagański, zgorzelecki, bolesławiecki, lubański.

DW296
Długość 89 km
Województwa lubuskie,
dolnośląskie
Zdjęcie
DW 296 w Kościelnej Wsi
DW 296 w Kościelnej Wsi

Dopuszczalny nacisk na ośEdytuj

Droga wojewódzka nr 296 objęta jest ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny nacisk Odcinek
  do 10 ton węzeł „Godzieszów4Lubań 30[1]
  do 8 ton KożuchówŻagańIłowaRuszów – węzeł „Godzieszów4[2]

Miejscowości leżące przy trasie DW296Edytuj

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. nr 0, poz. 878)
  2.  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1140)
    Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

    2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz: 1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, 2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
    3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią

    sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.