Droga krajowa nr 30 (Polska)

droga krajowa w Polsce

Droga krajowa nr 30 (DK30) – droga krajowa klasy GP[2] w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego o długości 67 km biegnąca przez Przedgórze Sudeckie. Droga pełni rolę ostatniego przed granicą państwową bezpośredniego połączenia dla dróg DK3 i DK94, mimo że sama do granicy państwowej nie prowadzi.

DK30
Początek drogi

Zgorzelec A4 E40

Koniec drogi

Jelenia Góra 3 30 E65

Długość

67[1] km

Województwa

dolnośląskie

Zdjęcie
DK 30 w Trójcy
DK 30 w Trójcy

Historia numeracji edytuj

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
R 6 Reichsstraße Görlitz (Zgorzelec)Lauban (Lubań)Greiffenberg (Gryfów Śląski)Hirschberg (Jelenia Góra) ? – 1945 Der Große Conti-Atlas für Kraftfahrer 1:500 000, wyd. 18, Hannover: Kartographischer Verlag der Continental Caoutchouc-Compagnie G.m.b.H., 1938. ówcześnie poza granicami Polski
? b.d. Zgorzelec – Lubań – Gryfów Śl. – Jelenia Góra 1945 – 1952 brakujące dane nieznana numeracja; w 1952 roku dokonano reformy sieci dróg państwowych
? droga państwowa/droga główna
droga drugorzędna
1952 – lata 70.
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1956.
 • Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1958.
 • Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965.
nieznana numeracja; w atlasie z 1965 r. arteria oznaczana jako drugorzędna
19 droga państwowa: do 1985 r.
droga krajowa: od 30 IX 1985[3]
ZgorzelecLubańGryfów ŚląskiJelenia Góra lata 70. – 1986
356 droga krajowa Zgorzelec – Lubań – Gryfów Śląski – Pasiecznik 14 II 1986 – 2000 droga na całej długości dopuszczona do ruchu ciężkiego – dopuszczalny nacisk na oś do 10 ton
297 Pasiecznik – Jelenia Góra
30 Zgorzelec 4 – Lubań – Gryfów Śląski – Pasiecznik – Jelenia Góra od 2000 informacje dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na oś edytuj

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[4][5].

Do 13 marca 2021 edytuj

We wcześniejszych latach droga krajowa nr 30 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny nacisk Lata obowiązywania Odcinek
  do 10 ton 2005[6]–2010 Zgorzelec 4LubańGryfów ŚląskiPasiecznikJelenia Góra
2010[7]–2017 4 (węzeł „Zgorzelec”) – Lubań – Gryfów Śląski – Pasiecznik – Jelenia Góra 3[8][9][10]
2017[11]–2021 4 (węzeł „Zgorzelec”) – Zgorzelec – Lubań – Gryfów Śląski – Jelenia Góra 3

Ważniejsze miejscowości leżące na trasie DK30 edytuj

Przypisy edytuj

 1. Mapa samochodowa Polski 1:700 000. Dom wydawniczy PWN, 2016. ISBN 978-83-7705-942-5.
 2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22]. (pol.).
 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60).
 4. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 5. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”. (...)

  7. Nie można wprowadzić ani ustanowić zakazu na:

  (...)
  3) drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2005 r. nr 219, poz. 1861)
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 933)
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2011 r. nr 124, poz. 704)
 9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2012 r. poz. 1061)
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2015 r. poz. 802)
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)

Linki zewnętrzne edytuj