Flawonoidy

każdy związek organiczny należący do flawonoidów, izoflawonoidów, neoflawonoidów, chalkonów, dihydrochalkonów, auronów, pterokarpanów, kumestanów, rotenoidów, flawonolignanów, homoflawonoidów lub oligomerów flawonoidowych

Flawonoidy, związki flawonowe – grupa organicznych związków chemicznych występujących w roślinach, spełniających funkcję barwników, przeciwutleniaczy i naturalnych insektycydów oraz fungicydów, chroniących przed atakiem ze strony owadów i grzybów. Większość z nich jest barwnikami zgromadzonymi w powierzchniowych warstwach tkanek roślinnych, nadając intensywny kolor i ograniczając szkodliwy wpływ promieniowania ultrafioletowego.

Budowa 2-fenylochromanu
Budowa flawonu (2-fenylo-4H-chromen- 4-onu), z numeracją atomów węgla

Flawonoidy są oparte na szkielecie 2-fenylochromanu lub 3-fenylochromanu (zwanego izoflawonem) przy czym większość typów flawonoidów (poza katechinami i antocyjanidynami) zawiera szkielet flawonu lub izoflawonu, z grupą ketonową w pozycji 4. Flawonoidy różnią się między sobą liczbą i rodzajem podstawników, przy czym różnice między związkami w poszczególnych klasach wynikają zazwyczaj z odmiennej budowy tylko jednego skrajnego pierścienia. Większość flawonoidów zawiera grupy hydroksylowe, z których jedna lub więcej jest zwykle połączona z cząsteczką cukru, tworząc glikozydy.

Dotąd rozpoznano ponad 8000 różnych flawonoidów, a 500 z nich zostało lepiej poznanych. Najbardziej popularnym i najlepiej poznanym flawonoidem jest kwercetyna i jej glikozydy.

PodziałEdytuj

Ze względu na budowę chemiczną dzielą się na:

Elementy strukturalne flawonoidów:

Działanie leczniczeEdytuj

Działanie lecznicze niektórych ziół jest uwarunkowane obecnością w nich odpowiednich flawonoidów. Flawonoidy wykazują między innymi działanie:

Ze względu na tak szerokie spektrum działania farmakologicznego, surowce zawierające flawonoidy stosuje się w leczeniu wielu schorzeń. Flawonoidy wchodzą między innymi w skład następujących roślin leczniczych:

WystępowanieEdytuj

Flawonoidy są związkami występującymi powszechnie w roślinach, dzięki czemu stanowią codzienny element diety przeciętnego człowieka (około 1 g/dzień). Występują między innymi w owocach (aronii, cytrusach, jagodach, borówkach, winogronach, czereśniach) oraz warzywach (cebuli, pomidorach, papryce, soi, brokułach)[1]. Zawartość poszczególnych flawonoidów w owocach i warzywach jest różna.

Wpływ na płody ludzkieEdytuj

Stwierdzono iż flawonoidy są silnymi inhibitorami topoizomeraz i mogą wywoływać pęknięcia DNA w genie MLL, którego mutacje są częste w ostrych białaczkach[2][3]. Takie działanie wykazano w komórkach macierzystych krwi traktowanych flavonoidami in vitro.[4] Wysoki poziom flawonoidów w diecie kobiet ciężarnych jest podejrzewany o zwiększanie ryzyka wystąpienia bardzo rzadkich u niemowląt ostrych białaczek szpikowych (AML) stanowiących około 15% całkowitej zachorowalności niemowląt na białaczki (34 na milion urodzonych w Stanach Zjednoczonych)[5][6][7].

PrzypisyEdytuj

  1. Budowa, właściwości przeciwutleniające i przeciwnowotworowe flawonoidów Zakład Badań Struktur Biopolimerów, Katedra Biofizyki Molekularnej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012
  2. M.J. Thirman, H.J. Gill, R.C. Burnett, D. Mbangkollo i inni. Rearrangement of the MLL gene in acute lymphoblastic and acute myeloid leukemias with 11q23 chromosomal translocations. „N Engl J Med”. 329 (13), s. 909–914, 1993. DOI: 10.1056/NEJM199309233291302. PMID: 8361504. 
  3. R. Strick, P.L. Strissel, S. Borgers, S.L. Smith i inni. Dietary bioflavonoids induce cleavage in the MLL gene and may contribute to infant leukemia. „Proc Natl Acad Sci USA”. 97 (9), s. 4790–4795, 2000. DOI: 10.1073/pnas.070061297. PMID: 10758153. 
  4. S. Barjesteh van Waalwijk van Doorn-Khosrovani, J. Janssen, L.M. Maas, R.W. Godschalk i inni. Dietary flavonoids induce MLL translocations in primary human CD34+ cells. „Carcinogenesis”. 28 (8), s. 1703–1709, 2007. DOI: 10.1093/carcin/bgm102. PMID: 17468513. 
  5. J.A. Ross. Maternal diet and infant leukemia: a role for DNA topoisomerase II inhibitors?. „Int J Cancer Suppl”. 11, s. 26–28, 1998. PMID: 9876473. 
  6. J.A. Ross. Dietary flavonoids and the MLL gene: A pathway to infant leukemia?. „Proc Natl Acad Sci USA”. 97 (9), s. 4411–4413, 2000. PMID: 10781030. 
  7. L.G. Spector, Y. Xie, L.L. Robison, N.A. Heerema i inni. Maternal diet and infant leukemia: the DNA topoisomerase II inhibitor hypothesis: a report from the children’s oncology group. „Cancer Epidemiol Biomarkers Prev”. 14 (3), s. 651–655, 2005. DOI: 10.1158/1055-9965.EPI-04-0602. PMID: 15767345.