Gabriela Zapolska

polska pisarka

Gabriela Zapolska, właśc. Maria Gabriela Janowska[1] z domu Piotrowska herbu Korwin, primo voto Śnieżko-Błocka (ur. 30 marca 1857 w Podhajcach, zm. 17 grudnia 1921 we Lwowie[2]) – polska aktorka, dramatopisarka, powieściopisarka, publicystka, krytyczka teatralna i artystyczna.

Gabriela Zapolska
Ilustracja
Imię i nazwisko

Maria Gabriela Janowska

Data i miejsce urodzenia

30 marca 1857
Podhajce

Data i miejsce śmierci

17 grudnia 1921
Lwów

Narodowość

polska

Dziedzina sztuki

literatura piękna

Epoka

naturalizm

Ważne dzieła
Faksymile
Maria Gabriela Piotrowska
Herb
Korwin
Rodzina

Korwin-Piotrowscy

Ojciec

Wincenty Korwin-Piotrowski

Matka

Józefa z Karskich Korwin-Piotrowska

Mąż

1. Konstanty Śnieżko-Błocki
2. Stanisław Janowski

podpis

Przedstawicielka polskiego naturalizmu, wykpiwała moralną obłudę mieszczaństwa; pisała komedie satyryczne, dramaty i powieści.

Życiorys edytuj

Urodzona we wsi Podhajce (przedmieście Łucka) na Wołyniu w rodzinie ziemiańskiej. Ojciec – Wincenty Korwin-Piotrowski, był zamożnym ziemianinem, właścicielem majątku Kiwerce (dziś Pryłućke), a matka – Józefa z Karskich, eks-tancerką baletową z Warszawy. Jej bratem był Kazimierz Korwin-Piotrowski, znany adwokat i dziennikarz (zm. 1922)[3].

Uczyła się w rodzinnym domu i krótko w zakładzie Sacré Coeur oraz w prywatnym Instytucie Wychowawczo-Naukowym we Lwowie. W wieku 19 lat, w 1876 roku, wyszła za mąż za porucznika gwardii carskiej, młodego ziemianina ze Żmudzi, Konstantego Śnieżko-Błockiego herbu Leliwa.

Gorąco pragnęła zostać aktorką, co zaprowadziło ją do różnych zespołów wędrownych i okresowych, na poły amatorskich teatrzyków Galicji, Królestwa Polskiego oraz Poznańskiego.

W 1879 zaczęła występować w amatorskim teatrze w Warszawie; w 1881 zerwała z mężem (małżeństwo unieważniono w 1888), rodziną i środowiskiem, a w styczniu 1882 została zaangażowana jako aktorka w teatrze w Krakowie i tam przyjęła pseudonim Gabriela Zapolska[4].

Występowała też we Lwowie, Poznaniu i w galicyjskich zespołach wędrownych. Cechowała ją obsesyjna niechęć, a czasem wprost wrogość w odniesieniu do mężczyzn, w których niemal zawsze widziała tylko sprawców wszelkich nieszczęść mogących spotkać kobiety w ich życiu. Nieustannie skonfliktowana ze środowiskiem teatralnym, w roku 1889 wyjechała do Paryża w celu doskonalenia swoich aktorskich umiejętności i osiągnięcia większego uznania. Przebywała tam 5 lat, do roku 1895, wchodząc w skład słynnego Théâtre Libre A. Antoine’a, a potem modernistycznego Théâtre de l'Œuvre. Sukcesów jednak nie odniosła. Po powrocie do kraju bez powodzenia starała dostać się do warszawskich Teatrów Rządowych, trafiła ponownie do teatrzyków objazdowych i ogródkowych, by wreszcie dobić się angażu w krakowskim teatrze kierowanym przez Tadeusza Pawlikowskiego, gdzie zdobyła pewne powodzenie, stając się jednakże przy okazji ofiarą ostrej krytyki sprawozdawców teatralnych.

Jako pisarka zadebiutowała w 1883 roku pod pseudonimem Gabriela Zapolska. Debiutowała opowiadaniem pt. Jeden dzień z życia róży (1881), ogłaszała nowele i powieści w prasie lwowskiej, następnie warszawskiej. Jej utwory: opowiadanie Małaszka (1883), powieści Kaśka Kariatyda (1885–1886), Przedpiekle (1889) stały się przedmiotem polemik, wywołały oburzenie konserwatywnej krytyki ze względu na dominujący w nich naturalizm; w powieściach O czym się nie mówi (1909) i O czym się nawet myśleć nie chce (1914) podjęła problematykę prostytucji i chorób społecznych. Napisała wiele nowel, powieści i sztuk teatralnych, z których najsłynniejszą jest grana do dziś Moralność Pani Dulskiej. Ze względu na swoje porywcze usposobienie i różne niefortunne uwarunkowania życiowe Zapolska stale była z kimś skłócona i poróżniona. Miewała nieustannie zatargi z dyrektorami i reżyserami teatrów, w których występowała lub w których wystawiano jej sztuki. Od 1904 zamieszkała na stałe we Lwowie, zorganizowała wraz z drugim mężem, malarzem Stanisławem Janowskim, zespół teatralny, z którym objeżdżała Galicję.

W roku 1912 wzięła udział w zorganizowanej w Pradze Wystawie Pracy Kobiety Polskiej; została członkiem komisji artystycznej Teatru Premier, współpracowała z lwowskim Teatrem niezależnym. Po zajęciu Lwowa przez wojska rosyjskie (wrzesień 1914) prowadziła przez pewien czas cukiernię. Mieszkała w willi „Skiz” na Łyczakowie, gdzie spędziła ostatnie lata swego życia.

Zmarła 17 grudnia 1921 we Lwowie i 22 grudnia została pochowana w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Łyczakowskim.

Twórczość edytuj

 
Julian Fałat, Portret Gabrieli Zapolskiej, 1898

Utwory literackie Zapolskiej są bardzo nierówne pod względem poziomu artystycznego, co było efektem pisania w celach zarobkowych i skupienia na karierze aktorskiej. Nieuregulowany tryb życia nie pozwalał na szlifowanie stylu czy uzupełnianiu braków z wiedzy ogólnej. Autorka skupiała się przeważnie na aprobacie lub negacji jakichś cech ludzkich lub zjawisk społecznych – sama podkreślała, że traktuje swoją twórczość jako protest przeciwko wszelkiej obłudzie.

Pod wpływem Émila Zoli i innych naturalistów opisywała fakty i zjawiska życia codziennego. Zmysł obserwacji i umiejętności dziennikarskie pomagały jej w tym. Była przekonana o społecznej służbie literatury.

Twórczość dramatyczna Zapolskiej podzieliła się na dwa rodzaje: melodramatyczną dla popularnych wówczas „teatrów ogródkowych” (Skiz, Małka Szwarcenkopf) i komedie bądź tragedie dla teatrów wielkomiejskich. Tę drugą część cechuje wyraźny wpływ dramatów naturalistycznych (postulat pogłębienia psychologii postaci, rezygnacja z zawikłanej i nieprawdopodobnej akcji – intrygi, analizowanie ludzkich charakterów etc.). Zwracała uwagę na rolę rekwizytów, dekoracji, mimiki i na zróżnicowanie języka kreowanych bohaterów.

Interesowała się kulturą żydowską, piętnowała antysemityzm. W tygodniku „Życie” opublikowała powieść Antysemitnik. Podejmowała również tematykę patriotyczną (Tamten został, Sybir, Jesiennym wieczorem) – nawiązywała do tradycji romantyzmu.

W 1888 Kurier Warszawski opublikował artykuł Zapolskiej W sprawie emancypacji. Autorka krytykowała dążenia kobiet do zdobywania wyższego wykształcenia i wykonywanie przez nie zawodów zarezerwowanych dotychczas dla mężczyzn; w jej opinii studentki medycyny (artykuł powstał w związku z uzyskaniem doktoratu przez pochodzącą z Warszawy Karolinę Szulc) „zatracały godność niewieścią”.[5]

W 1927 w Berlinie odbyła się premiera operetki Carewicz z muzyką Ferenca Lehára i librettem Beli Jenbacha i Heinza Reicherta, na podstawie sztuki Zapolskiej o tym samym tytule.

Krytyczka sztuki edytuj

W latach 90. XIX w. wzrosła liczba artykułów poświęconych kobietom oraz autorkom tekstów na tematy artystyczne. Zmiany zachodzące w Paryżu – stowarzyszenia zakładane przez artystki oraz ich wystawy nie pozostawały niezauważone, relacjonowały je paryskie korespondentki polskiej prasy, wśród nich Zapolska w „Przeglądzie Tygodniowym” (zaliczanym do tzw. prasy postępowej). Jeden ze swoich felietonów z cyklu Listy paryskie poświęciła ona wystawie L'art de femme[6], zorganizowanej w Paryżu w roku 1892. Na ekspozycji zaprezentowano sztukę użytkową przeznaczoną dla kobiet oraz dzieła stworzone przez kobiety lub je przedstawiające. Wystawa miała dowodzić, iż potrzeby kobiet są zauważane i rozumiane. Niestety w rzeczywistości nie spełniała tego założenia, co w swoim artykule podkreśliła Zapolska. Autorka wytknęła nieadekwatność wystawy do rzeczywistości w jakiej żyły kobiety jej czasów. Eksponowane na wystawie przedmioty zbytku były dla współczesnych kobiet niedostępne – według Zapolskiej większość kobiet doświadczała nędzy materialnej lub moralnej[7].

Gabriela Zapolska, jako krytyczka sztuki, była zwolenniczką twórczości Władysława Podkowińskiego oraz Józefa Pankiewicza, niedocenianych w jej czasach impresjonistów. W swoim sprawozdaniu z paryskich Salonów, opublikowanym w „Przeglądzie Tygodniowym” w 1894 roku skrytykowała malarstwo akademickie. Natomiast malarstwo impresjonistyczne, jako nowy nurt, uwzględniła w swoim przeglądzie sztuki, który rozpoczęła od twórczości Maneta, a skończyła na działaniach uczniów z Pont-Aven. Z listów pisarki wynika, że jej poglądy ukształtowane zostały dzięki Stefanowi Laurysiewiczowi oraz Paulowi Serusierowi. Jak pisze w swojej publikacji Danuta Knysz-Rudzka, Gabriela Zapolska była początkowo szczególnie zafascynowana naturalizmem, co widać w prozie jej autorstwa, jednak krytykę artystyczną poświęciła zwłaszcza impresjonizmowi i symbolizmowi[8]. Spotkanie w 1893 roku Paula Serusiera sprawiło, że zainteresowała się malarstwem tzw. syntetystów[9]. O syntetystach spod znaku Gauguina pisała w eseju pt. Wśród różowych wrzosów i mgieł opalowych[10], opublikowanym w periodyku „Wiek Nowy” (1910), gdzie wyraziła swój zachwyt dla dzieł Wyspiańskiego[7].

Zapolska w swoich tekstach zawsze pisała o artystach polskich w kontekście sztuki zagranicznej, nie traktowała ich jako odrębnej grupy, którą trzeba byłoby traktować w sposób specjalny. Na przykład zestawiała obrazy Pankiewicza z twórczością Maneta, ostrzegając przed niesłusznym określeniem „naśladownictwa”. Krytyczka zawsze pisała konkretnie i z charakterystycznym dla niej entuzjazmem dla nowych kierunków sztuki[9].

Zapolska była również krytyczką teatralną. Jej krytyka kurtyny wykonanej przez Henryka Siemiradzkiego dla teatru we Lwowie, była prześmiewcza i pełna pasji. Pisząc o swojej opinii autorka odwołała się do twórczości Puvis de Chavannes'a, którego dekoracje teatralne szczególnie doceniała. Teksty Zapolskiej oceniane były jako bardzo emocjonalne, co z jednej strony czyniło ich atut – były bardzo szczere, z drugiej wadę – celne zestawienia i porównania nikły wśród sztucznej nastrojowości i mało znaczących sformułowań[11].

Opinie ówczesnej krytyki edytuj

Teodor Jeske-Choiński (czasopismo konserwatywne „Niwa”) zarzucał niemoralność sztuk Zapolskiej – a zwłaszcza lubieżność i ordynarność. Takie opinie środowiska konserwatywnego nie zmieniły się aż do początku dwudziestolecia międzywojennego. Pozytywnie sztuki Zapolskiej oceniali Piotr Chmielowski i Wilhelm Feldman, nie dostrzegali jednak istotnych problemów poruszanych w jej twórczości. Stanisław Brzozowski uważał natomiast, że Zapolska mogłaby napisać jedną książkę bardzo dobrą, ale elementy tej książki rozproszyły się w zbyt wielu nowelach, komediach i powieściach.

Dzieła edytuj

 
Grób Zapolskiej na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie

Ekranizacje edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Filmowe adaptacje utworów Gabrieli Zapolskiej.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Julian Krzyżanowski (red.). T. 2: N–Ż. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985, s. 672. ISBN 83-01-05369-0.
 2. Jadwiga Czachowska: Gabriela Zapolska: monografia bio-bibliograficzna. Wydawnictwo Literackie, 1966, s. 495.
 3. Zgon wybitnego obrońcy. „Nowości Illustrowane”. Nr 47, s. 10-11, 30 grudnia 1922. 
 4. Wiesława Albrecht-Szymanowska: Zapolska Gabriela 1857-1921. W: Dawni pisarze polscy. Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. V. Warszawa: 2004, s. 172.
 5. Anna Mateja: Recepta na adrenalinę. Napoleon Cybulski i krakowska szkoła fizjologów. Wołowiec: Czarne, 2019, s. 112. ISBN 978-83-8049-814-3.
 6. Gabriela Zapolska, Kroniki i kroniczki. Listy paryskie, „Przegląd tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych” (36), 1892, s. 401-402.
 7. a b Joanna M. Sosnowska i inni, Emancypantki i modernistki. Teksty kobiet o sztuce 1879-1814. Antologia, Wrocław: Instytut Sztuki Pan, 2019, s. 74-75.
 8. Proza buntu i prowokacji (o spotkaniach Gabrieli Zapolskiej z naturalizmem), [w:] Danuta Knysz-Rudzka, Europejskie powinowactwa naturalistów polskich, Warszawa 1992, s. 113-133.
 9. a b Joanna M. Sosnowska i inni, Emancypantki i modernistki. Teksty kobiet o sztuce 1879-1814. Antologia, Wrocław: Instytut Sztuki Pan, 2019, s. 70-71.
 10. Gabriela Zapolska, Wśród rózowych wrzosów i mgieł opalowych, „Nowy Wiek” (2666), Lwów 1910, s. 2-5.
 11. Joanna M. Sosnowska i inni, Emancypantki i modernistki. Teksty kobiet o sztuce 1879-1814. Antologia, Wrocław: Instytut Sztuki Pan, 2019, s. 98.
 12. „Gazeta Krakowska” 1881, nr 75 (8 grudnia) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-01].
 13. „Gazeta Krakowska” 1881, nr 78 (16 grudnia) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-01].
 14. „Gazeta Krakowska” 1881, nr 80 (21 grudnia) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-01].
 15. „Gazeta Krakowska” 1881, nr 81 (23 grudnia) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-01].
 16. Gabryela Śnieżko-Zapolska, Akwarelle, Warszawa 1885 [online], polona.pl [dostęp 2018-05-21].
 17. „Przegląd Tygodniowy” 1885, nr 39 (26 września) - nr 52 (27 grudnia) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-01].
 18. „Przegląd Tygodniowy” 1886, nr 1 (3 stycznia) - nr 38 (19 września) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-01].
 19. „Przegląd Tygodniowy” 1886, nr 40 (3 października) - nr 51 (19 grudnia) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-01].
 20. „Przegląd Tygodniowy” 1889, nr 1 (6 stycznia) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-01].
 21. „Przegląd Tygodniowy” 1889, nr 2 (13 stycznia) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-01].
 22. „Przegląd Tygodniowy” 1889, nr 4 (27 stycznia) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-01].
 23. „Przegląd Tygodniowy” 1889, nr 5 (2 lutego) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-01].
 24. „Przegląd Tygodniowy” 1889, nr 6 (9 lutego) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-01].
 25. „Przegląd Tygodniowy” 1889, nr 8 (23 lutego) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-01].
 26. „Przegląd Tygodniowy” 1889, nr 9 (2 marca) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-01].
 27. „Przegląd Tygodniowy” 1889, nr 11 (16 marca) - nr 21 (25 maja) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-01].
 28. „Przegląd Tygodniowy” 1889, nr 23 (8 czerwca) - nr 28 (13 lipca) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-01].
 29. „Przegląd Tygodniowy” 1889, nr 30 (27 lipca) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-01].
 30. „Przegląd Tygodniowy” 1889, nr 32 (10 sierpnia) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-01].
 31. „Przegląd Tygodniowy” 1889, nr 34 (24 sierpnia) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-01].
 32. „Przegląd Tygodniowy” 1889, nr 36 (7 września) - nr 52 (28 grudnia) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-01].
 33. „Kurjer Warszawski” nr 179 (1 lipca 1891) - nr 58 (27 lutego 1892) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-01].
 34. „Przegląd Tygodniowy” 1984, nr 51 (22 grudnia) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-02].
 35. „Przegląd Tygodniowy” 1894, nr 52 (29 grudnia) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-02].
 36. „Przegląd Tygodniowy” 1895, nr 1 (5 stycznia) - nr 33 (17 sierpnia) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-02].
 37. „Przegląd Tygodniowy” 1895, nr 35 (31 sierpnia) - nr 51 (21 grudnia) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-02].
 38. „Przeglad Tygodniowy” 1896, nr 4 (23 stycznia) - nr 6 (6 lutego) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-02].
 39. „Przegląd Tygodniowy” 1896, nr 8 (20 stycznia) - nr 12 (21 marca) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-02].
 40. „Przegląd Tygodniowy” 1896, nr 14 (4 kwietnia) - nr 19 (9 maja) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-02].
 41. „Przegląd Tygodniowy” 1896, nr 21 (23 maja) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-02].
 42. „Przegląd Tygodniowy” 1896, nr 23 (6 czerwca) - nr 33 (15 sierpnia) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-02].
 43. „Kurier Warszawski” 1896, nr 120 (1 maja) - nr 353 (21 grudnia) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-01].
 44. Gabryela Zapolska, Wodzirej. Powieść, t. 1, Warszawa 1896 [online], polona.pl [dostęp 2018-05-21].
 45. Gabryela Zapolska, Wodzirej. Powieść, t. 2, Warszawa 1896 [online], polona.pl [dostęp 2018-05-21].
 46. Józef Maskoff, Zaszumi las. Powieść współczesna w 3 częściach, t. 1, Lwów 1899 [online], polona.pl [dostęp 2018-06-02].
 47. Józef Maskoff, Zaszumi las. Powieść współczesna w 3 częściach, Lwów 1899 [online], polona.pl [dostęp 2018-06-02].
 48. Józef Maskoff, W Dąbrowie Górniczej, polona.pl, 1899 [dostęp 2023-01-24].
 49. Jan Pierzchała, Teatr w Zagłebiu Dąbrowskim Jubileusz 85-lecia PTZ w Sosnowcu, Teatr Zagłębia w Sosnowcu, 1982 [dostęp 2021-08-27].
 50. „Kurier Codzienny” 1902, nr 2 (2 stycznia) - nr 166 (18 czerwca) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-06].
 51. Gabryela Zapolska, Mężczyzna. Sztuka w 3 aktach, Kraków 1902 [online], polona.pl [dostęp 2018-05-29].
 52. „Kurier Warszawski” (dodatek poranny) 1904, nr 104 (15 kwietnia) - nr 316 (4 listopada) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-06].
 53. Gabryela Zapolska, Sezonowa miłość. Powieść współczesna, z przedm. Zdzisława Dębickiego, t. 1, Warszawa 1904 [online], polona.pl [dostęp 2018-05-30].
 54. Gabryela Zapolska, Sezonowa miłość. Powieść współczesna, z przedm. Zdzisława Dębickiego, t. 2, Warszawa 1905 [online], polona.pl [dostęp 2018-05-30].
 55. „Kurier Warszawski” (dodatek poranny) 1907, nr 3 (3 stycznia) - nr 309 (8 listopada) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-06].
 56. Gabryela Zapolska, Córka Tuśki. Powieść, Warszawa 1907 [online], polona.pl [dostęp 2018-05-30].
 57. „Świat” 1908, nr 22 (30 maja) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-06].
 58. „Świat” 1908, nr 23 (6 czerwca) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-06].
 59. „Świat” 1908, nr 24 (13 czerwca) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-06].
 60. „Świat” 1908, nr 25 (20 czerwca) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-06].
 61. Gabryela Zapolska, O czem się nie mówi. Powieść współczesna, Warszawa 1909 [online], polona.pl [dostęp 2018-05-30].
 62. Gabryela Zapolska, Skiz. Komedya w 3 aktach, Lwów 1909 [online], polona.pl [dostęp 2018-05-29].
 63. „Romans i Powieść” 1910, nr 1 (1 stycznia) - nr 23 (4 czerwca) [online], polona.pl [dostęp 2018-06-11].
 64. Gabriela (1857-1921) Zapolska, Nerwowa awantura. Sztuka w 3 aktach przez Gabryelę Zapolską, 1912 [dostęp 2023-01-24] (pol.).
 65. a b Niedrukowane dramaty Gabrieli Zapolskiej, tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012
 66. Gabryela Zapolska, O czem się nawet myśleć nie chce. Powieść, Warszawa - Lublin - Łódź 1914 [online], polona.pl [dostęp 2018-05-22].
 67. Gabriela (1857-1921) Zapolska, Carewicz (Czterdziesty pierwszy Czerkies). Sztuka w 3 aktach przez Gabryelę Zapolską, 1917 [dostęp 2023-01-24].
 68. a b Niedrukowane dramaty Gabrieli Zapolskiej, tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012
 69. Gabriela (1857-1921) Zapolska, Asystent. Sztuka w 3 aktach przez Gabryelę Zapolską, 1919 [dostęp 2023-01-24] (pol.).
 70. Gabryela Zapolska, Frania Poranek. Jej dalsze losy. Powieść współczesna, Lwów - Warszawa 1922 [online], polona.pl [dostęp 2018-05-22].
 71. Gabriela Zapolska, Z pamiętników młodej mężatki, Warszawa 1923 [online], polona.pl [dostęp 2018-06-11].

Bibliografia edytuj

 • Tomasz Weiss, Wstęp [do:] Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław 1986.
 • Czachowska Jadwiga, Gabriela Zapolska: monografia bio-bibliograficzna, Wyd. Literackie, Kraków, 1966.

Linki zewnętrzne edytuj