I Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stryju

I Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stryjupolska szkoła z siedzibą w Stryju w okresie II Rzeczypospolitej, od 1938 o statusie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.

I Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stryju
gimnazjum / liceum ogólnokształcące
Państwo

 II Rzeczpospolita

Miejscowość

Stryj

Adres

ul. Józefa Piłsudskiego 6

Data założenia

1873

Patron

Józef Piłsudski

brak współrzędnych
Budynek p. Ettingera przy ul. Andrzeja Potockiego 22 (ok. 1931)
Bursa Polska im. Adama Mickiewicza (ok. 1904)

HistoriaEdytuj

W okresie zaboru austriackiego została założona szkoła realna w 1873[1]. W 1880 została przekształcona w gimnazjum[1].

Dla ubogich gimnazjalistów w Stryju działały bursy: ruska bursa (od 1896) oraz założona przez dyrektora Karola Petelenza Bursa Polska im. Adama Mickiewicza przy ulicy Kraszewskiego (od 1902)[2][3][4].

W 1908 z C. K. I Gimnazjum została wydzielona filia, która w 1921 została przekształcona w samoistne II Państwowe Gimnazjum (później pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego)[5].

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości władze II Rzeczypospolitej utworzyły I Państwowe Gimnazjum w Stryju[1]. W 1926 w gimnazjum w typie klasycznym prowadzono osiem klas w 24 oddziałach, w których uczyło się 1021 uczniów płci męskiej oraz 45 płci żeńskiej[1]. W tym czasie było 15 oddziałów polskich, uczących się w budynku głównym szkoły, oraz 13 oddziałów utrakwistycznych, uczących się w budynku najętym od Towarzystwa Bursy Ruskiej[1]. Oby budynki były połączone telefonicznie, pierwszy był położony przy ul. Tadeusza Kościuszki (od 1935 ul. Józefa Piłsudskiego 6) był jednopiętrowy, a drugi przy ul. Kraszewskiego był dwupiętrowy[6][7][8]. W połowie lat 30. drugi budynek mieścił się przy ul. Andrzeja Potockiego 2 (własność Ettingera, u zbiegu z ulicą Juliusza Słowackiego[9]), a ponadto prowadzono zajęcia w trzecim budynku, przy ul. Juliusza Słowackiego 3 (u p. Czuplakiewiczowej)[10]. Od roku szkolnego 1935/1936 oddziały klas VI–VIII nadal były prowadzone w typie klasycznym, zaś zmianie uległ ustrój klasy I–III, których oddziały były prowadzone w języku polskim oraz utrakwistycznie w języku ruskim[11].

Zarządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Wojciecha Świętosławskiego z 23 lutego 1937 „I Państwowe Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stryju” zostało przekształcone w „I Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stryju” (państwową szkołę średnią ogólnokształcącą, złożoną z czteroletniego gimnazjum i dwuletniego liceum), a po wejściu w życie tzw. reformy jędrzejewiczowskiej szkoła miała charakter męski, a wydział liceum ogólnokształcącego był prowadzony w typie humanistycznym w dwóch oddziałach równoległych[12].

DyrektorzyEdytuj

NauczycieleEdytuj

Uczniowie i absolwenciEdytuj

Absolwenci
Uczniowie

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d e f g h i j k Zygmunt Zagórowski: Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych. Rocznik II. Warszawa-Lwów: Książnica-Atlas, 1926, s. 164.
 2. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Stryju za rok szkolny 1904. Stryj: 1904, s. 31–32.
 3. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Stryju za rok szkolny 1905. Stryj: 1905, s. 31–32.
 4. Bursa gimnazjalny im. A. Mickiewicza w Stryju. „Nowości Illustrowane”. Nr, s. 12, 5 listopada 1904. 
 5. Zygmunt Zagórowski: Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych. Rocznik II. Warszawa-Lwów: Książnica-Atlas, 1926, s. 165.
 6. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum I. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stryju za rok szkolny 1928/29. Stryj: 1929, s. 11.
 7. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum I. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stryju za rok szkolny 1933/34. Stryj: 1934, s. 25.
 8. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum I. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stryju za rok szkolny 1937/38. Stryj: 1938, s. 5.
 9. Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum Państwowego II w Stryju za rok szkolny 1929/30. Stryj: 1930, s. 6–7.
 10. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum I. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stryju za rok szkolny 1935/36. Stryj: 1936, s. 5.
 11. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum I. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stryju za rok szkolny 1935/36. Stryj: 1936, s. 6.
 12. Państwowe licea i gimnazja w Okręgu Szkolnym Lwowskim. „Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lwowskiego”. Nr 6, s. 264, 30 czerwca 1938. 
 13. Pierwsze Sprawozdanie Dyrekcji C. K. Wyższej Szkoły Realnej w Stryju za rok szkolny 1876/7. Stryj: 1891, s. IV.
 14. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Stryju za rok szkolny 1891. Stryj: 1891, s. 75.
 15. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Stryju za rok szkolny 1891. Stryj: 1891, s. 73, 75.
 16. Sprawozdanie Dyrektora C.K. Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1891. Sanok: Fundusz Naukowy, 1891, s. 23.
 17. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. IV. Gimnazyum we Lwowie za rok szkolny 1905. Lwów: 1905, s. 23.
 18. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Stryju za rok szkolny 1905. Stryj: 1905, s. 3, 5–6.
 19. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Stryju za rok szkolny 1911. Stryj: 1911, s. 3.
 20. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Stryju za rok szkolny 1911. Stryj: 1911, s. 1.
 21. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Stryju za rok szkolny 1915/16. Stryj: 1916, s. 3, 6, 23, 24.
 22. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Stryju za rok szkolny 1916/17. Stryj: 1917, s. 3, 7.
 23. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Stryju za rok szkolny 1917/18. Stryj: 1918, s. 3.
 24. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum w Stryju za rok szkolny 1921. Stryj: 1921, s. 1.
 25. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Stryju za rok szkolny 1916/17. Stryj: 1917, s. 3.
 26. Ruch służbowy. „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej”. Nr 10, s. 246, 15 czerwca 1926. 
 27. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum I. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stryju za rok szkolny 1928/29. Stryj: 1929, s. 3.
 28. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum I. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stryju za rok szkolny 1929/30. Stryj: 1930, s. 3.
 29. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum I. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stryju za rok szkolny 1933/34. Stryj: 1934, s. 23.
 30. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum I. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stryju za rok szkolny 1933/34. Stryj: 1934, s. 22–23.
 31. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum I. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stryju za rok szkolny 1937/38. Stryj: 1938, s. 1.

Linki zewnętrzneEdytuj