Iloczyn tensorowy przestrzeni liniowych

Iloczyn tensorowy przestrzeni liniowych

Iloczyn tensorowy przestrzeni liniowych i nad tym samym ciałem to para gdzie to przestrzeń liniowa nad ciałem a to przekształcenie dwuliniowe dane wzorem które nazywamy iloczynem tensorowym. Iloczyn tensorowy przestrzeni liniowych jest wyznaczony tylko z dokładnością do izomorfizmu.

DefinicjaEdytuj

Niech   będą dowolnymi przestrzeniami liniowymi. Przestrzeń liniową   wraz z przekształceniem dwuliniowym   nazwiemy iloczynem tensorowym przestrzeni   i   jeżeli[1]

(1) Obraz   rozpina przestrzeń  

(2) Dla każdego przekształcenia dwuliniowego   (w dowolną przestrzeń liniową  ) istnieje przekształcenie liniowe   takie, że  

Przestrzeń liniową   oznaczamy   a przekształcenie   oznaczamy   i nazywamy iloczynem tensorowym.

Innymi słowy, iloczyn tensorowy przestrzeni liniowych to jedyna taka przestrzeń liniowa   wraz z przekształceniem dwuliniowym   że poniższy diagram jest przemienny.

 

Konstrukcja iloczynu tensorowegoEdytuj

Definicja iloczynu tensorowego jest niekonstruktywna i nie rozstrzyga, czy iloczyn tensorowy przestrzeni liniowych w ogóle istnieje. Okazuje się, że iloczyn tensorowy dowolnych przestrzeni liniowych   i   nad ciałem   istnieje i może zostać skonstruowany w następujący sposób[1][2]. Niech   będzie przestrzenią liniową nad   generowaną przez  . Elementami   są funkcje postaci   o skończonym nośniku (tzn. przyjmujące niezerowe wartości tylko dla skończonej liczby par  ). W   dla dowolnych   wybieramy podprzestrzeń liniową   rozpiętą przez funkcje postaci

 
 
 
 

gdzie   dla   to funkcja dana wzorem

 

Przestrzeń ilorazowa   wraz z działaniem danym wzorem

 

jest iloczynem tensorowym przestrzeni liniowych   i  

Uwagi do konstrukcjiEdytuj

(1) Powyższa konstrukcja jest standardową konstrukcją iloczynu tensorowego i bardzo często jest podawana jako definicja.

(2) Funkcje   są najczęściej oznaczane   i utożsamiane z  

(3)   jest zbiorem, elementem rodziny zbiorów  

(4)   nie jest dobrym kandydatem na iloczyn tensorowy   gdyż jest przestrzenią liniową nieskończenie wiele wymiarową nawet gdy     są przestrzeniami liniowymi skończenie wymiarowymi. Jest więc zdecydowanie zbyt bogata na nasze potrzeby, chcemy bowiem, aby  

(5)   jest kandydatem na iloczyn tensorowy. Niestety tak zdefiniowany iloczyn tensorowy nie byłby działaniem dwuliniowym, gdyż np.

 

(6) Chcielibyśmy, aby zachodziły równości

 
 

itd. Zachodzenie tych równości można wymusić, biorąc odpowiednią przestrzeń ilorazową  

(7) Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli   jest podmodułem modułu   to w module ilorazowym   dla   mamy

 

czyli w module ilorazowym   elementy  zlepione do zera.

(8) Równości

 

itd. zachodzą w przestrzeni ilorazowej   Istotnie, ponieważ

 

to w związku z tym co zostało powiedziane powyżej

 

Innymi słowy

 

(9) W związku z powyższym   zdefiniowane wzorem

 

jest już działaniem dwuliniowym, tak jak powinno być.

(10) Iloczyn tensorowy przestrzeni liniowych jest zdefiniowany niejednoznacznie i jest wyznaczony tylko z dokładnością do izomorfizmu. W związku z tym w konkretnych zastosowaniach iloczyn tensorowy może być skonstruowany inaczej niż w konstrukcji z poprzedniej sekcji, wykorzystując dodatkową strukturę przestrzeni liniowych   i   (patrz: Przykłady).

(11) W analogiczny sposób może zostać skonstruowany iloczyn tensorowy modułów.

Baza i wymiar iloczynu tensorowegoEdytuj

Jeżeli przestrzenie liniowe     są skończeniewymiarowe, to ich bazy     indukują bazę iloczynu   postaci

 

W szczególności wynika z tego, że każdy element   można jednoznacznie przedstawić w postaci

 

dla pewnych skalarów  

Wynika z tego także, że jeżeli przestrzenie   i   są skończeniewymiarowe, to

 

Własności iloczynu tensorowegoEdytuj

(1) Przestrzenie liniowe   i   są naturalnie izomorficzne, tzn.

 

Jednakże   dla   już nawet, gdy   Wynika to z tego, że w ogólności

 

(2) Przestrzenie   i   są naturalnie izomorficzne. Pozwala to na pisanie po prostu  

(3) Jeżeli   i   są skończeniewymiarowe, to

 

Iloczyn tensorowy dowolnej liczby przestrzeni liniowychEdytuj

Iloczyn tensorowy dowolnej liczby przestrzeni liniowych   definiujemy w sposób indukcyjny

 

PrzykładyEdytuj

Iloczyn tensorowy jest wyznaczony tylko z dokładnością do izomorfizmu. W konkretnych przypadkach iloczyn tensorowy przestrzeni liniowych można skonstruować inaczej, niż to zostało pokazane w sekcji o konstrukcji iloczynu tensorowego, wykorzystując dodatkową strukturę przestrzeni liniowych, co pokazują następujące przykłady.

(1) Niech   Iloczynem tensorowym   i   nazwiemy   z iloczynem zdefiniowanym następująco

 

(2) W szczególności, gdy przykładowo   to iloczynem tensorowym   jest   z iloczynem zdefiniowanym jako

 

lub też w zapisie kolumnowym

 

(3) Niech   będzie dowolnym zbiorem, a   niech oznacza zbiór funkcji postaci   z działaniami zdefiniowanymi punktowo, tzn.

 

dla     z tak zdefiniowanymi działaniami tworzy przestrzeń liniową.

Niech   będą dowolnymi zbiorami. Iloczyn tensorowy przestrzeni   i   definiujemy jako   z iloczynem zdefiniowanym wzorem

 

(4) (Iloczyn tensorowy form wieloliniowych) Niech   będzie dowolną przestrzenią liniową. Niech   oznacza przestrzeń liniową form  -liniowych na   z działaniami zdefiniowanymi punktowo. Iloczyn tensorowy przestrzeni   i   definiujemy jako   z iloczynem danym wzorem

 

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b L. Auslander, R.E. Mackenzie, Rozmaitości różniczkowalne, 1969.
  2. Z. Opial, Algebra wyższa, 1970.

BibliografiaEdytuj

  • L. Auslander, R.E. Mackenzie: Rozmaitości różniczkowalne. PWN, 1969.
  • Z. Opial: Algebra wyższa. PWN, 1970.

Linki zewnętrzneEdytuj