Leśny kompleks promocyjny

obszar leśny
(Przekierowano z Leśne Kompleksy Promocyjne)

Leśny kompleks promocyjny – pilotażowy obszar wdrażania proekologicznej polityki leśnej państwa, obejmujący wybrane duży zwarty obszar leśny charakterystyczny dla danego obszaru. Jest jednostką funkcjonalną, nieposiadającą odrębnej administracji. Pierwsze leśne kompleksy promocyjne zostały powołane zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych nr 30 z dnia 19 grudnia 1994 r. Powołanie LKP nawiązywało do ustaleń „Szczytu Ziemi” w 1992 r. w Rio de Janeiro oraz deklaracji ministrów leśnictwa w sprawie ochrony lasów w Strasburgu w 1990 r. i w Helsinkach w 1993 r. Podstawą prawną ich powstania był statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Od roku 1997 leśne kompleksy promocyjne ustanawiane są na podstawie art. 13b, ust. 1 i art. 33, ust. 1 ustawy o lasach[1].

Celem ustanowienia leśnych kompleksów promocyjnych jest:

  1. wszechstronne rozpoznanie stanu biocenozy leśnej na ich obszarze i warunków jej bytowania oraz trendów zachodzących w nich zmian;
  2. trwałe zachowanie lub odtwarzanie naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej prowadzonej na podstawach ekologicznych;
  3. integrowanie celów trwałej gospodarki leśnej i aktywnej ochrony przyrody;
  4. promowanie wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej przy wykorzystaniu wsparcia finansowego ze środków krajowych i zagranicznych;
  5. prowadzenie prac badawczych i doświadczalnictwa leśnego w celu wyciągnięcia wniosków dotyczących możliwości i warunków upowszechniania zasad ekorozwoju na całym obszarze działania Lasów Państwowych;
  6. prowadzenie szkoleń Służby Leśnej i edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Fragment zarządzenia nr 30 dyrektora generalnego LP z dnia 19.12.1994 r. w sprawie leśnych kompleksów promocyjnych.

Leśne kompleksy promocyjne[2]Edytuj

Lp
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Nazwa LKP Województwo Rok
założenia
Powierzchnia
[ha]
Puszcza Białowieska podlaskie 1994 52 637
Bory Tucholskie kujawsko-pomorskie 1994 84 140
Lasy Gostynińsko-Włocławskie kujawsko-pomorskie, mazowieckie 1994 53 093
Puszcza Kozienicka mazowieckie 1994 30 435
Lasy Janowskie lubelskie, podkarpackie 1994 31 620
Bory Lubuskie lubuskie 1994 32 134
Lasy Beskidu Śląskiego śląskie 1994 39 883
Lasy Oliwsko-Darżlubskie pomorskie 1996 40 907
Puszcze Szczecińskie zachodniopomorskie 1996 61 070
Lasy Rychtalskie dolnośląskie, wielkopolskie 1996 47 992
Lasy Birczańskie podkarpackie 2001 29 578
Lasy Mazurskie warmińsko-mazurskie 2002 118 216
Lasy Spalsko-Rogowskie łódzkie 2002 33 667
Lasy Beskidu Sądeckiego małopolskie 2004 19 650
Lasy Środkowopomorskie pomorskie, zachodniopomorskie 2004 37 335
Sudety Zachodnie dolnośląskie 2004 22 866
Puszcza Notecka wielkopolskie, lubuskie 2004 137 273
Puszcza Świętokrzyska świętokrzyskie 2004 76 885
Lasy Warszawskie mazowieckie 2005 48 572
Lasy Bieszczadzkie podkarpackie 2011 24 234
Lasy Doliny Baryczy dolnośląskie 2011 42 379
Lasy Elbląsko-Żuławskie pomorskie, warmińsko-mazurskie 2011 18 827
Lasy Olsztyńskie warmińsko-mazurskie 2011 33 894
Puszcza Knyszyńska podlaskie 2011 47 486
Puszcza Niepołomicka małopolskie 2011 11 000
RAZEM 1 207 704


PrzypisyEdytuj

  1. Ustawa o lasach z dnia 28.09.1991 r. (Dz.U. Nr 45 z 2005 r. poz. 435).
  2. aktualna lista LKP na stronie Lasów Państwowych. [dostęp 2012-06-17].

BibliografiaEdytuj