Odwzorowanie regularne

Odwzorowanie regularne – rodzaj odwzorowania różniczkowalnego w analizie matematycznej.

Definicja edytuj

Niech   będą przestrzeniami unormowanymi oraz   niepustym podzbiorem   Odwzorowanie   nazywamy regularnym, jeśli

  1.   jest zbiorem otwartym,
  2.   jest klasy  (tzn. jest ciągła i ma ciągłą pochodną),
  3.    jest ciągłym izomorfizmem liniowym   do  

Twierdzenia edytuj

  • Jeśli  przestrzeniami Banacha,   a odwzorowanie   jest regularne, to dla każdego otwartego   zbiór   jest otwarty.
  • Złożenie odwzorowań regularnych jest regularne.
  • Każdy dyfeomorfizm jest odwzorowaniem regularnym, lecz nie na odwrót.

Przykład:

Odwzorowanie   określone wzorem   jest regularne, ale nie jest dyfeomorfizmem, gdyż nie jest odwracalne (ze względu na okresowość funkcji trygonometrycznych).

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • Kołodziej Witold: Analiza matematyczna, PWN, Warszawa 2009.
  • T. Trajdos, Matematyka dla inżynierów, Warszawa: PWN, 1974.