Rząd Leopolda Skulskiego

Rząd Leopolda Skulskiego – gabinet pod kierownictwem premiera Leopolda Skulskiego, utworzony 13 grudnia 1919 roku przez Józefa Piłsudskiego po ustąpieniu rządu Ignacego Jana Paderewskiego. Rząd ustąpił 9 czerwca 1920.

Rząd Leopolda Skulskiego
 Polska
Ilustracja
Premier Leopold Skulski
Partie NZL, ZLN, PSL Piast, PSL „Wyzwolenie”, SPK, NPR
Ideologia -
Kadencja od 13 grudnia 1919r.
do 9 czerwca 1920r.
Poprzedni Rząd Ignacego Jana Paderewskiego
Następny Rząd Władysława Grabskiego

Skład RząduEdytuj

Funkcja Zdjęcie Imię i nazwisko Przynależność partyjna okres urzędowania
Prezydent Ministrów Leopold Skulski Narodowe Zjednoczenie Ludowe od 13 grudnia 1919r.
do 9 czerwca 1920r.
Min. Aprowizacji Stanisław Śliwiński bezpartyjny od 13 grudnia 1919r.
do 9 czerwca 1920r.
Min. Kolei Żelaznych Kazimierz Bartel Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” od 13 grudnia 1919r.
do 9 czerwca 1920r.
Min. Kultury i Sztuki p.o. Zenon Przesmycki bezpartyjny od 13 grudnia 1919r.
do 9 czerwca 1920r.
Min. Poczt i Telegrafów Ludwik Tołłoczko bezpartyjny od 13 grudnia 1919r.
do 9 czerwca 1920r.
Min. Pracy i Opieki Społecznej Edward Pepłowski Narodowa Partia Robotnicza od 13 grudnia 1919r.
do 9 czerwca 1920r.
Min. Przemysłu i Handlu Antoni Olszewski bezpartyjny od 13 grudnia 1919r.
do 9 czerwca 1920r.
Min. Robót Publicznych Andrzej Kędzior Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” od 13 grudnia 1919r.
do 9 czerwca 1920r.
Min. Rolnictwa i Dóbr Państwowych Franciszek Bardel Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” od 13 grudnia 1919r.
do 9 czerwca 1920r.
Min. Skarbu Państwa Władysław Grabski Związek Ludowo-Narodowy od 13 grudnia 1919r.
do 9 czerwca 1920r.
Min. Spraw Wewnętrznych Stanisław Wojciechowski bezpartyjny od 13 grudnia 1919r.
do 9 czerwca 1920r.
Min. Spraw Wojskowych Józef Leśniewski bezpartyjny od 13 grudnia 1919r.
do 9 czerwca 1920r.
Min. Spraw Zewnętrznych Władysław Wróblewski Związek Ludowo-Narodowy od 13 grudnia 1919r.
do 16 grudnia 1919r.
Stanisław Patek bezpartyjny od 16 grudnia 1919r.
do 9 czerwca 1920r.
Min. Sprawiedliwości Jan Hebdzyński Stronnictwo Pracy Konstytucyjnej od 13 grudnia 1919r.
do 9 czerwca 1920r.
Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Tadeusz Łopuszański Związek Ludowo-Narodowy od 13 grudnia 1919r.
do 9 czerwca 1920r.
Min. Zdrowia Publicznego p.o. Witold Chodźko bezpartyjny od 13 grudnia 1919r.
do 9 czerwca 1920r.
Minister ds byłej dzielnicy pruskiej Władysław Seyda Związek Ludowo-Narodowy od 13 grudnia 1919r.
do 9 czerwca 1920r.