Układ kostny człowieka

Szkielet, inaczej kościec lub układ kostny (łac. systema sceleti, skeleton-szkielet) – wszystkie kości składające się na ciało człowieka.

Szkielet dorosłej kobiety.
Szkielet dorosłej kobiety - widok z tyłu.
Kości czaszki człowieka
Widok kości czaszki z przodu

U dorosłego człowieka szkielet składa się z 206 kości – liczba ta jest większa u dzieci ze względu na wiele punktów kostnienia (według Reichera: około 270 u noworodka i 356 u 14-latka[a]) i spada dopiero po połączeniu się np. trzonów z nasadami. U starszych ludzi kości może być mniej niż 206 ze względu na zrastanie kości czaszki[1]. Średnia waga szkieletu to 10 kilogramów u kobiet i 12 kilogramów u mężczyzn.

Podstawowym materiałem budulcowym szkieletu człowieka jest tkanka kostna oraz w mniejszym stopniu chrzęstna. Ze względu na budowę zewnętrzną kości podzielono na kilka grup:

  • kości długie (łac. ossa longa), np. kość udowa, piszczelowa, strzałkowa, ramienna, promieniowa, łokciowa, obojczyk[2]
  • kości płaskie (łac. ossa plana), np. kości czaszki, łopatka
  • kości krótkie (łac. ossa brevia), np. kości nadgarstka i kości stępu
  • kości pneumatyczne (łac. ossa pneumatica), np. kość czołowa, sitowa, klinowa, szczękowa
  • kości różnokształtne (łac. ossa multiformia), np. kręgi kręgosłupa, kosteczki słuchowe

Warstwa zewnętrzna wszystkich kości zbudowana jest z istoty zbitej (łac. substantia compacta). Ponadto kości długie również w swoim trzonie (łac. corpus) zawierają istotę zbitą. Końce kości długich oraz wszystkie inne kości są wewnątrz zbudowane z istoty gąbczastej (łac. substantia spongiosa). Istota gąbczasta zbudowana jest z beleczek kostnych (łac. trabeculae osseae).

Szkielet człowieka można podzielić na dwie części. Pierwszą część stanowi szkielet osiowy. w jego skład wchodzą: czaszka, kręgosłup oraz żebra i mostek. Drugą część stanowi szkielet kończyn górnych oraz dolnych wraz z ich obręczami.

W skład szkieletu wchodzą:

Kościec człowieka, schemat, widok od tyłu. Oznaczenia w tekście.

Zobacz teżEdytuj


UwagiEdytuj

  1. U 14-latka jest większa liczba wtórnych punktów kostnienia niż u noworodka. Reicher osobno liczy tu nasady kości i ich trzony, gdy nie nastąpiło jeszcze ich zrośnięcie.

PrzypisyEdytuj

  1. Michał Reicher, Tadeusz Bilikiewicz, Stanisław Hiller, Eugenia Stołyhwo, Eugeniusz Sieńkowski, Wiesław Łasiński: Anatomia ogólna : kości, stawy i więzadła, mięśnie. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2003, s. 202. ISBN 83-200-2877-9.
  2. Adam Bochenek, Michał Reicher: Anatomia człowieka. Wyd. XIII. T. I. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016, s. 438. ISBN 978-83-200-4733-2.