Wodorek litu

związek chemiczny

Wodorek litu (LiH) jest to nieorganiczny związek chemiczny litu z grupy wodorków. W temperaturze pokojowej jest bezbarwnym, krystalicznym ciałem stałym, spotykany w handlu ma kolor lekko szary.

Wodorek litu
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny LiH
Masa molowa 7,95 g/mol
Wygląd od bezbarwnego do szarego ciała stałego
Identyfikacja
Numer CAS 7580-67-8
PubChem 62714
Podobne związki
Inne kationy wodorek sodu
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Wodorek litu otrzymuje się w bezpośredniej reakcji litu z wodorem:

2 Li + H2 → 2 LiH

ZastosowanieEdytuj

Wodorek litu znajduje zastosowanie jako środek osuszający, jako prekursor do syntezy tetrahydroglinianu litu, w generatorach wodoru i in.

Jest silnym reduktorem. Redukuje np. aldehyd mrówkowy do metanolu:

CH2O + LiH + H2O → CH3OH + LiOH

Łatwo reaguje z wodą, w wyniku czego powstaje wodorotlenek litu i wodór:

LiH + H2O → LiOH + H2

PrzypisyEdytuj

  1. Sigma-Aldrich
  2. Lithium Hydride (Icsc)
  3. CRC Handbook of Chemistry and Physics, David R. Lide (red.), wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 14-72, ISBN 978-1-4200-9084-0 (ang.).