Ziemia łukowska

jednostka podziału terytorialnego w województwie lubelskim (I Rzeczpospolita)

Ziemia łukowska (łac. Terra Lucoviensis) – niewielka jednostka historycznego podziału terytorialnego ze stolicą w Łukowie, położona w północno-wschodniej części Małopolski. W czasach piastowskich należała do ziemi sandomierskiej, a w I Rzeczypospolitej wchodziła w skład województwa lubelskiego.

Mapa ziemi łukowskiej (kolor żółty) i obszarów do niej przylegających w granicach z około 1620 r.
Ziemia łukowska i inne krainy historyczne Polski na tle współczesnych granic administracyjnych

Nazwa łacińska edytuj

 • Terra Lucoviensis (Districtus Terrae Lucoviensis) w 1531 r. – w Rejestrze poborowym województwa lubelskiego
 • Districtus Lucoviensis – w 1620 r. w Rejestrze poborowym województwa lubelskiego

Granice edytuj

Ziemia łukowska graniczy:

Historia edytuj

 
Herb dawnej guberni siedleckiej

Ziemia łukowska ukształtowała się w ramach najpierw księstwa krakowskiego i sandomierskiego, województwa sandomierskiego, a następnie, od 1474 roku, w ramach województwa lubelskiego, gdzie stanowiła odrębny powiat. Łuków stanowił również siedzibę starostwa grodowego, obok Lublina.

Ośrodkiem rozwoju parafii ziemi łukowskiej był Łuków. W latach 1254–1257 r. Łuków był przejściowo stolica biskupstwa misyjnego ustanowionego przez księcia Bolesława Wstydliwego celem chrystianizacji Jaćwingów[1], na czele którego stanął franciszkanin, Bartłomiej z Pragi[2]. Biskupstwo zostało zniesione na skutek protestów krzyżackich[1]. Niewiele później (przed 1327 r.) powstała parafia w Kocku. Do końca XVIII wieku biskupi krakowscy erygowali w sumie 12 samodzielnych parafii. Oprócz dwóch najstarszych były to: parafia Tuchowicz (przed 1350–1351), Zbuczyn (1418 – erekcja powtórna), Pruszyn (1430), Trzebieszów (1430), Ulan (ok. 1440), Serokomla (1444–1445), Kozirynek (Radzyń, 1456), Siedlce (1532), Radoryż (1588) i Stanin (1599). W Domanicach przed 1595 powstał kościół, wprawdzie tylko filialny parafii łukowskiej, jednak z wydzielonym okręgiem, a od 1747 r. samodzielna parafia. Także w Kąkolewnicy od XVIII w. funkcjonował kościół filialny – parafii Trzebieszów. Niektóre wsie zachodniego skraju ziemi łukowskiej należały do parafii Wilczyska (przed 1325–1328) i Wojcieszków[3] (1434), posiadających swoje ośrodki na terenie ziemi stężyckiej. Natomiast parafia kocka rozciągała się na fragment ziemi lubelskiej i stężyckiej.

Ziemia łukowska miała zagwarantowane prawem odbywanie pospolitego ruszenia wyprawą łanową[4].

W dobie rozbiorów ziemia łukowska weszła w skład krótkotrwałego województwa chełmskiego (1793–1794), a wraz z III rozbiorem w 1795 roku znalazła się w granicach Austrii. Od 1809 roku znajdowała się w Księstwie Warszawskim, zaś po kongresie wiedeńskim w 1815 r., w granicach Królestwa Polskiego zaboru rosyjskiego. Nowe podziały administracyjne (patrz: województwo podlaskie) sprawiły, że ziemię łukowską i jej okolice zaczęto określać mianem Podlasia, mając na myśli Podlasie Południowe.

W 1867 Siedlce i Łuków weszły w skład powstałej wówczas guberni siedleckiej.

W czasach międzywojennych, obszar ziemi łukowskiej znajdował się całkowicie w granicach województwa lubelskiego, utworzono powiat łukowski. Po 1950 roku Siedlce znalazły się w granicach województwa warszawskiego.

Zabytki edytuj

 
Kolegiata Przemienienia Pańskiego i zabudowania dawnego klasztoru pijarów w Łukowie
 
Katedra pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach
 
Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim
 
Kościół parafialny Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kocku

Budowle i założenia urbanistyczne powstałe na terenie ziemi łukowskiej przed 1795 rokiem, które zachowały się i są zabytkami

Najstarszymi zabytkami, podlegającymi ochronie konserwatorskiej, są średniowieczne grodziska, m.in. koło Tuchowicza, Łukowa, Strzyżewa, Turowa i Niewęgłosza.

Łuków

 • Układ urbanistyczny z I połowy XV w., z centrum w pobliżu zakola Krzny Południowej
 • Zespół klasztorny bernardynów przy ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego, powstały w połowie XVIII w.
  • kościół pw. Podwyższenia Krzyża św., budowany od połowy XVII w. do 1770 r., obecnie parafialny
  • dzwonnica, murowana, barokowa
  • zabudowania klasztorne (obecnie należące do I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki)
 • Zespół klasztorny pijarów przy pl. G. Narutowicza i ul. J. Piłsudskiego, powstały w XVIII w.
  • kościół pw. Przemienienia Pańskiego, wykonany na podstawie planu z 1721 r. Antoniego Solariego w latach 1733–1762 (obecnie kościół parafialny, podniesiony do rangi Kolegiaty Łukowskiej)
  • kolegium, otwarte dla uczniów w 1701 r., i zabudowania klasztorne (do 1996 r. Liceum Medyczne, obecnie Powiatowy Urząd Pracy)
 • Konwikt Szaniawskich przy ul. J. Piłsudskiego, powstały w latach 1728–1733 (obecnie Muzeum Regionalne)

Tuchowicz

 • Układ urbanistyczny z I połowy XV w.

Radzyń Podlaski (Kozirynek)

 • Kościół Świętej Trójcy, parafialny; ufundowany przez Mniszchów, ukończony w 1641 r., w stylu późnorenesansowym; jedna z czołowych budowli renesansu lubelskiego; przy kościele brama-dzwonnica, wzniesiona na polecenie gen. Eustachego Potockiego przez Jakuba Fontanę w drugiej połowie XVIII wieku oraz budynek murowany szpitala dla ubogich z XVIII w.
 • Zespół pałacowo-parkowy
  • pałac Potockich, zbudowany w połowie XVIII w.; w XV w. znajdował się tu zamek Kaznowskich, a w latach 1685–1709 właściciel dóbr radzyńskich podkanclerzy S. A. Szczuka, korzystając z usług architekta królewskiego Augusta Locciego, wzniósł barokową rezydencję typu reprezentacyjno-obronnego; projekt budowy pałacu wykonał Jakub Fontana
  • Oranżeria, murowana, wykonana według projektu Jakuba Fontany około 1750 r.
  • park pałacowy z XVIII w., właściwie pozostałości jego regularnego założenia

Żabików

 • Pałac renesansowy, murowany, zbudowany w XVI lub na początku XVII w.

Serokomla

 • Układ urbanistyczny z I połowy XVI w.

Siedlce

Stanin

 • Zespół podworski w Wesołówce koło Stanina – ruina stanińskiego dworu przebudowanego po 1820 r. na miejscu dworu-zamku z I połowy XVII w., z fosą i tarasami ziemnymi, oficyna, stajnia i park

Ponadto do 2009 r. stał w Staninie drewniany kościółek parafialny z 1756 r., który został translokowany do Pratulina.

Jeleniec

 • Zespół kościelno-klasztorny
  • Kościół w stylu barokowym, wybudowany w latach 1742–1752 przez Antoniego Jezierskiego dla zakonu bernardynów, obecnie parafialny pw. św. Anny
  • Fragment dawnego klasztoru z XVIII wieku

Kock

 • Układ urbanistyczny z epoki ks. Jabłonowskiej
 • Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP z 1779–1782, klasycystyczny, zaprojektowany przez Szymona Bogumiła Zuga i dwie dzwonnice
 • Pałac klasycystyczny księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, wybudowany na bazie dawnego pałacu Firlejów według projektu Szymona B. Zuga w 1770 roku, przebudowany ok. 1779 r.otoczony parkiem geometryczno-krajobrazowym (obecnie Dom Spokojnej Starości)
 • Cmentarz żydowski z XVIII w.

Ulan Duży

 • Kościół parafialny pw. św. Małgorzaty, murowany, późnobarokowy, budowany od 1781 r.

Mysłów

 • Park dworu z XVII w.

Do najcenniejszych zabytków historycznej ziemi łukowskiej należy renesansowy kościół w Radzyniu Podlaskim, barokowe kościoły, dwa w Łukowie, jeden w Siedlcach, rokokowy pałac w Radzyniu, budynek ratusza w Siedlcach oraz klasycystyczne dzieła architektoniczne w Siedlcach i w Kocku.

Dawna mowa mieszkańców edytuj

Gwary ziemi łukowskiej (podobnie jak i północnej, nizinnej części ziemi lubelskiej) należą do dialektu mazowieckiego. W południowej części krainy występują niewielkie wpływy dialektu małopolskiego.

Muzea i izby regionalne edytuj

 • Muzeum Regionalne w Łukowie, utworzone w 1960 r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej
 • Muzeum Okręgowe w Siedlcach zał. w 1928 r. pod nazwą Muzeum Ziemi Podlaskiej, zbiory zniszczone w 1944 r., odrodziło się pod przedwojenną nazwą, w l. 1975–1999 – Muzeum Okręgowe, obecnie Muzeum Regionalne w Siedlcach
 • Muzeum Diecezjalne w Siedlcach, zał. w 1918 r. w Janowie Podlaskim, w 1922 przeniesione do Siedlec, podczas okupacji niemieckiej uratowano tylko część zbiorów; w 2000 r. ponowna erekcja Muzeum Diecezjalnego
 • Muzeum Regionalne w Woli Osowińskiej, założone w 1977 r. z inicjatywy Towarzystwa Regionalnego w Woli Osowińskiej
 • Izba Regionalna w Wojcieszkowie, utworzona w 1991 r. przy Towarzystwie Przyjaciół Wojcieszkowa
 • Radzyńska Izba Regionalna założona w 2004 r. w pałacu Potockich
 • Izba Regionalna w Białej k. Radzynia
 • Izba Regionalna w Borkach, utworzona w 2008 r. przy Gminnej Bibliotece Publicznej
 • Muzeum Parafialne w Kocku, z działami poświęconymi wspólnotom kalwinów i żydów; otwarte 29 IX 2017 r.[6]
 • Muzeum Historii Kocka, otwarte w 2017 r.[7], dn. 14 XII
 • Izba Pamięci przy OSP w Nurzynie, poświęcona szczególnie lokalnym bohaterom i wydarzeniom II wojny światowej, a także okresu powojennego; otwarta w 29 V 2020 r.

Współczesność edytuj

 
Wjazd do wsi Nowa Gręzówka.

Miasta edytuj

Obecnie na obszarze ziemi łukowskiej znajdują się zaledwie cztery miasta. Są to:

Dawniej miastami były również: Serokomla, Tuchowicz i Zbuczyn. Przy granicy ziemi łukowskiej na Małej Bystrzycy znajdowało się miasto Wojcieszków, a 5 km dalej miasto Adamów (oba w ziemi stężyckiej).

Gminy wiejskie edytuj

Gminy wiejskie[8] powstałe na terenie ziemi łukowskiej (w kolejności nawiązującej do układu dorzeczy), data pierwszej wzmianki[9] i herb współczesny[10] oraz uwagi o zasięgu gminy

W dorzeczu Krzny W dorzeczu Liwca W dorzeczu Tyśmienicy W dorzeczu Wilgi W dorzeczu Świdra

Przypisy edytuj

 1. a b Jerzy Strzelczyk: Zapomniane narody Europy. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum, 2006, s. 294–298, seria: Zrozumieć Europę. ISBN 978-83-04-04769-3.
 2. Karol Górski, Descriptiones terrarum (Nowo odkryte źródło do dziejów Prus w XIII w.), „Zapiski Historyczne”, 1 (46), 1981, s. 13.
 3. Parafia Wojcieszków, podobnie jak Tuchowicz, Zbuczyn, Pruszyn, Trzebieszów, Ulan, Serokomla, Radzyń, Siedlce, Stanin i Adamów, w XVI–XVIII w. należała do dekanatu łukowskiego.
 4. Zbigniew Hundert, Wojska zaciągnięte przez samorząd lokalny ziemi warszawskiej w latach 1671–1673, w: Almanach Warszawy, t. 9, 2015, s. 71.
 5. Gospodarka przestrzenna. W: Raport o stanie miasta 2002. Siedlce 2002. http://www.siedlce.pl/um/raport_02/ii_gospodarka%20przestrzenna.doc.
 6. Muzeum parafialne. W: Parafia pw. Wniebowzięcia NMP, Kock. [1] [dostęp 2020-09-01].
 7. Multimedialne zbiory w Kocku. Muzeum historii miasta już działa. Reporter Michał Hetman, zdj. Marek Dudek. Telewizja Lublin. [2]. Opublikowano: 2017-12-14. [dostęp 2020-09-01].
 8. Z gminą miejsko-wiejską Kock.
 9. Jest wiele miejscowości o starszej metryce niż wsi gminnych, np. Tuchowicz w gm. Stanin.
 10. Dotyczy miejscowości położonych w historycznej ziemi łukowskiej.
 11. Z wyjątkiem takich wsi jak Charlejów, Krzówka, Pieńki.

Bibliografia edytuj