Otwórz menu główne

Pisanie tatarskie - pisanie języka tatarskiego. W różnych czasach stosowano różne systemy pisma:

  • Arabski - do 1927 r .; niewielu Tatarów z Chińskiej Republiki Ludowej używa arabskiej litery do chwili obecnej;
  • Łacina - w latach 1927-1939; starano się ożywić łacinę na przełomie wieków XX i XXI; Tatarzy z Turcji, Finlandii, Czech, Polski, USA i Australii używają teraz tatarskiej łacińskiej;
  • Cyrylica - od 1939 roku do chwili obecnej; ochrzczeni Tatarzy używali cyrylicy z XIX wieku.

Tabela porównawczaEdytuj

Cyrylica Arabski Łacina
Cyrylica
(S 1939)
Nazwa Alfabet
Ilminskogo (ru)
(XIX в.)
Iske imlä
(до 1920)
Yaña imlä
(1920—1927)
Arabski
(2012)
Yañalif
(1927—1939)
Yañalif-2
(1999)
Łacina
(2012)
А а а А а ا ,آ A a A a A a
Ә ә ә Ӓ ӓ ا ,ه ﺋﻪ Ə ə Ə ə Ä ä
Б б бы Б б ب ب B ʙ B b B b
В в вы В в ۋ ۋ V v V v V v
вэ (у) و و W w W w
Г г гэ Г г گ G g G g G g
гы ع ,غ Ƣ ƣ Ğ ğ Ğ ğ
Д д ды Д д د D d D d D d
Е е е Е е ي ى E e (Je je) E e (Ye ye) E e, Ye ye
Ё ё йо Ё ё يو يؤ Jo jo Yo yo Yo yo
Ж ж жы Ж ж ژ ژ Ƶ ƶ J j J j
Җ җ җэ Ж ж ج Ç ç C c C c
З з зы З з ز Z z Z z Z z
И и и И и ي ئی I i İ i İ i
Й й йы Й й ي ي J j Y y Y y
К к кэ К к K k K k K k
кы ق ق Q q Q q Q q
Л л лы Л л ل ل L l L l L l
М м мы М м م م M m M m M m
Н н ны Н н ن ن N n N n N n
Ң ң ңы Ҥ ҥ نک ,ڭ ڭ Ꞑ ꞑ Ꞑ ꞑ Ñ ñ
О о о О о و ﯰ ِ O o O o O o
Ө ө ө Ӧ ӧ و Ɵ ɵ Ɵ ɵ Ö ö
П п пы П п پ P p P p P p
Р р ры Р р R r R r R r
С с сы С с S s S s S s
Т т ты Т т ت ت T t T t T t
У у у У у و ﯮ ِ U u U u U u
Ү ү ү Ӱ ӱ و Y y Ü ü Ü ü
Ф ф фы Ф ф ف ف F f F f F f
Х х хы Х х خ ,ﺡ X x X x X x
Һ һ һэ Х х ه ه H h H h H h
Ц ц цы Ц ц تس Ts ts Ts ts Ts ts
Ч ч чы Ч ч چ C c Ç ç Ç ç
Ш ш шы Ш ш ش Ş ş Ş ş Ş ş
Щ щ щы Щ щ شچ Şc şc Şç şç Şç şç
Ъ ъ ъ Ъ ъ ء
Ы ы ы Ы ы ي ئ ِ Ь ь I ı I ı
Ь ь ь Ь ь
Э э э Э э ي ئ E e E e E e
Ю ю ю Ю ю يو يو Ju Ju (Jy jy) Yu yu (Yü yü) Yu yu (Yü yü)
Я я я Я я يا يا Ja Ja (Jə jə) Ya ya (Yə yə) Ya ya (Yä yä)
  To jest strona ujednoznaczniająca. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła: Alfabet tatarski.