Droga wojewódzka nr 231

Droga wojewódzka nr 231 (DW231) – droga wojewódzka w województwie pomorskim o długości 16 km, łącząca Skórcz z autostradą A1 i z drogą krajową nr 91 (wcześniej krajową „jedynką”) w Kolonii Ostrowickiej. Droga przebiega przez 2 powiaty: starogardzki (gminy: Smętowo Graniczne, Skórcz i miejska Skórcz) i tczewski (gmina: Gniew).

DW231
Początek drogi

Skórcz 222

Koniec drogi

Kolonia Ostrowicka 91

Długość

ok. 18 km

Województwa

pomorskie

Dopuszczalny nacisk na oś

edytuj

Od 13 marca 2021 roku[1] na drodze dopuszczalny jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 tony z wyjątkiem określonych miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021 r.

edytuj

Wcześniej droga wojewódzka nr 231 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny
nacisk
Odcinek
  do 10 ton 1Kolonia Ostrowicka 91[2]
  do 8 ton[3] Skórcz1

Miejscowości przy trasie

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)
  3. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz: 1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, 2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
    3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

    Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1140)