Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja”

Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja” – fundacja powstała w 1993 z inicjatywy grupy intelektualistów i działaczy społecznych różnych wyznań i narodowości.

Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja”
Państwo  Polska
Siedziba ul. Ogrodowa 37, Warszawa
Data założenia 1993
Zakończenie działalności obecnie w likwidacji
Nr KRS 0000131702
Data rejestracji 25 września 2002
brak współrzędnych
Strona internetowa

W skład rady fundatorów wchodzą: Kazimierz Morawski (1929–2012) (przewodniczący), Jan Pławnicki, Wojciech Maciejewski, Eugeniusz Czykwin, Karol Karski. Pierwszym przewodniczącym rady społecznej fundacji był Rzecznik Praw Obywatelskich Tadeusz Zieliński. Prezesem Zarządu jest Karol Karski.

Fundacja stawia sobie za cele kształtowanie tolerancji i poszanowania dla wszystkich mniejszości, zwłaszcza wyznaniowych, narodowych i kulturowych. Fundacja współpracuje m.in. ze Związkiem na Rzecz Pojednania Narodów z siedzibą z Berlinie, Ekumenicznym Forum Katolików Europejskich, Kościołami prawosławnymi w różnych krajach (w tym z Patriarchatem Moskiewskim i Egzarchatem Białoruskim), Polską Radą Ekumeniczną, Towarzystwem Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego oraz Stowarzyszeniem Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej. Fundacja wydaje półrocznik Studia i Dokumenty Ekumeniczne. Była też wydawcą miesięcznika Przegląd Prawosławny.

Medal Zasłużony dla TolerancjiEdytuj

Corocznie od 1998 w ustanowionym przez UNESCO 16 listopada Międzynarodowym Dniu Tolerancji Fundacja przyznaje Medale Zasłużony dla Tolerancji. Jest nadawany ludziom kultury, sztuki, politykom, osobom duchownym różnych wyznań, które w sposób szczególny zasłużyły się szerzeniu idei tolerancji.

Wybrani laureaciEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj