Funkcja Γ

funkcja matematyczna, uogólnienie silni
(Przekierowano z Funkcja gamma)

Funkcja gamma (zwana też funkcją gamma Eulera) – funkcja specjalna, która rozszerza pojęcie silni[1] na zbiór liczb rzeczywistych i zespolonych.

Wykres funkcji gamma
Czy istnieją inne funkcje niż funkcja gamma, które interpolują funkcję silnia dla dowolnych liczb rzeczywistych?

Definicje

edytuj

Całkowa

edytuj

Jeżeli   – część rzeczywista liczby zespolonej   jest dodatnia, to

 
– tzw. całka Eulera 2 rodzaju (całka Eulera 1 rodzaju – to funkcja Beta)

Iloczynowa

edytuj

Dla dowolnych liczb zespolonych   mamy

 

Motywacja

edytuj

Funkcja gamma może być postrzegana jako rozwiązanie następującego problemu interpolacji:

„Znajdź gładką krzywą, która łączy punkty   dane przez funkcję   która jest określona dla dodatnich liczb całkowitych  ”.

Wzór   nie może być użyty dla niecałkowitych wartości   ponieważ jest ważny tylko wtedy, gdy   jest liczbą naturalną.

Funkcja gamma jest dobrym rozwiązaniem, jednak nie jest to jedyne rozwiązanie: istnieje bowiem nieskończenie wiele ciągłych rozszerzeń funkcji silnia na liczby niecałkowite, gdyż przez zbiór izolowanych punktów (jaki tworzy wykres funkcji silnia) można narysować nieskończenie wiele różnych krzywych.

Funkcja gamma jest najbardziej użytecznym rozwiązaniem w praktyce, ponieważ jest funkcją analityczną (z wyjątkiem niedodatnich liczb całkowitych) i można ją zdefiniować na kilka równoważnych sposobów.

Nie jest to także jedyna funkcja analityczna, która rozszerza silnię, ponieważ dodanie do niej dowolnej funkcji analitycznej, która zeruje się dla dodatnich liczb całkowitych, takich jak   gdzie   – liczba całkowita, da inną funkcję interpolującą silnię. Takie funkcje nazywa się funkcjami pseudogamma. Najbardziej znaną jest funkcja Hadamarda(inne języki).

Własności funkcji Gamma

edytuj
 
Dwa dobre uogólnienia analityczne funkcji silnia na zbiór liczb rzeczywistych: funkcja   – wykres niebieski oraz funkcja   – wykres zielony. Obie te funkcje przecinają się dla liczb naturalnych.

Tw. Funkcja gamma nie ma miejsc zerowych (por. wykres)

Tw.  

Tw.  ,

gdzie   – zbiór liczb naturalnych,

tzn. funkcja gamma ma wartości identyczne jak silnia dla liczb naturalnych.

Tw. Dla   mamy

 
 

gdzie   oznacza tzw. silnię wielokrotną p-tą.

Tw.  

Dowód – metodą całkowania przez części.

Tw.  

Tw. Jeżeli mianownik jest niezerowy, to:

 
 

Tw. Jeśli   to:

 

Tw. Jeśli   to:

 

Tw. Wzór iloczynowy Gaussa:

 

Wybrane wartości funkcji Gamma

edytuj
Tabela wartości funkcji gamma
   
−2,500  
−2  
−1,500  
−1  
−0,500  
0  
0,143  
0,167  
0,200  
0,250  
0,333  
0,500  
1 0! = 1
   
1,500  
2 1! = 1
2,500  
3 2! = 2
3,500  
4 3! = 6

Dla   funkcja   ma minimum lokalne.

Funkcja   nie jest określona dla   – ma tam bieguny o residuum  

Wykres funkcji zespolonej – techniki wizualizacji

edytuj

Wykres funkcji rzeczywistej   można narysować w 2 wymiarach. Wykres funkcji zespolonej, mającej zarówno zespoloną dziedzinę, jak i zespolony zbiór wartości, wymagałby 4 wymiarów. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest metoda wizualizacji za pomocą powierzchni Riemanna; inną metodą jest technika kolorowanie dziedziny.

 
Wykres funkcji zespolonej   x – części rzeczywiste liczb zespolonych postaci   y – części urojone tych liczb, z  tj. moduł funkcji gamma; kolor – zależy od   tj. od wartości argumentu funkcji gamma.
Kompletny wykres
Moduł
Argument
Część rzeczywista
Część urojona
Wykres funkcji zespolonej   uzyskany techniką kolorowania dziedziny

Odwrotność funkcji gamma

edytuj
 

gdzie γ to stała Eulera-Mascheroniego.

Odwrotność funkcji gamma jest określona na całej płaszczyźnie zespolonej, gdyż funkcja   nie ma miejsc zerowych – taką funkcję nazywa się funkcją całkowitą.

Logarytmiczna pochodna funkcji gamma

edytuj
 
Wykres logarytmicznej pochodnej funkcji gamma

Df. Logarytmiczną pochodną funkcji gamma albo funkcją di-gamma nazywa się funkcję postaci

 

gdzie  

Tw.  

gdzie  stała Eulera-Mascheroniego

Tw.  

Tw. Dla   słuszne jest przybliżenie:

 

Funkcja poligamma

edytuj

Df. Funkcją poligamma n-tego rzędu nazywamy  -szą pochodną funkcji   tj.

 

Wtedy:

 

Df. Funkcją tri-gamma (lub trój-gamma) nazywa się funkcją  

Funkcja   i kilka pierwszych funkcji poligamma na płaszczyźnie zespolonej
 
  (digamma)
  (trigamma)
 
 
 
Wykresy funkcji zespolonej uzyskane techniką kolorowania dziedziny

Zastosowania funkcji gamma

edytuj

Funkcja gamma ma ogromnie liczne zastosowania (sekcja wymaga rozwinięcia)

  • Na funkcji gamma opiera się symbol Pochhammera[2].
  • Wzór na objętość n-wymiarowej hipersfery:  [3].

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Funkcje Eulera, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-07-21].
  2. Eric W. Weisstein, Pochhammer Symbol, [w:] MathWorld, Wolfram Research [dostęp 2018-01-21] (ang.).
  3. Eric W. Weisstein, Hypersphere, [w:] MathWorld, Wolfram Research [dostęp 2018-01-21] (ang.).

Bibliografia

edytuj
  • I. N. Bronsztejn, K. A. Siemiendiajew, Poradnik encyklopedyczny. Matematyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 192–193.

Linki zewnętrzne

edytuj

Kalkulator online: