Jan Łaski (prymas)

arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski, polityk i kodyfikator prawa

Jan Łaski herbu Korab (ur. 1456 w Łasku, zm. 19 maja 1531 w Kaliszu) – arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski w latach 1510–1531, kanclerz wielki koronny od 1503, sekretarz królewski od 1501, kantor poznańskiej kapituły katedralnej w 1484 roku, kantor gnieźnieńskiej kapituły katedralnej w 1487 roku, kanonik gnieźnieńskiej kapituły katedralnej w 1491 roku, kanclerz gnieźnieńskiej kapituły katedralnej w 1493 roku, dziekan włocławskiej kapituły katedralnej, posiadał 2 kanonie w krakowskiej kapitule katedralnej, prepozyt płockiej kapituły katedralnej w latach 1507–1512[1], prepozyt poznańskiej kapituły katedralnej, prepozyt skalbmierskiej kapituły kolegiackiej, prepozyt łęczyckiej kapituły kolegiackiej w 1506 roku, prepozyt średzkiej kapituły kolegiackiej w 1509 roku[2], działacz ruchu egzekucyjnego i kodyfikator prawa zawartego w tzw. Statucie Łaskiego[3], komisarz królewski w Gdańsku w 1524 roku[4], posiadał przywilej kreacji notarialnej[5].

Jan Łaski
Arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski
Ilustracja
Herb duchownego
Kraj działania

Polska

Data i miejsce urodzenia

1454
Łask

Data i miejsce śmierci

19 maja 1531
Kalisz

Miejsce pochówku

bazylika prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie

Arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski
Okres sprawowania

1510–1531

Legatus natus
Okres sprawowania

1515–1531

Wyznanie

katolicyzm

Kościół

rzymskokatolicki

Prezbiterat

1471

Nominacja biskupia

1510

Sakra biskupia

26 maja 1510

Sukcesja apostolska
Data konsekracji

26 maja 1510

Konsekrator

Jan Konarski

Współkonsekratorzy

Maciej Drzewicki
Jan Amicinus

Jan Matejko, Portret Jana Łaskiego
Kanclerz Jan Łaski i król Aleksander Jagiellończyk
Płyta nagrobna Jana Łaskiego w katedrze gnieźnieńskiej dłuta Jana Florentczyka, po 1516 roku

Syn Andrzeja i Barbary, przyrodni brat Jarosława[6].

Droga do arcybiskupstwa edytuj

Nie posiadał wyższego wykształcenia. Święcenia przyjął w 1471. Zgromadził wiele beneficjów kościelnych. W 1490 był już sekretarzem królewskim, brał udział w wielu misjach dyplomatycznych do Rzymu, Flandrii i Egiptu[7]. W 1501 zaskarbił sobie względy króla Aleksandra Jagiellończyka, który mianował go najwyższym sekretarzem królewskim. Był sygnatariuszem unii piotrkowsko-mielnickiej 1501 roku[8]. Na sejmie 1503 mianowany kanclerzem wielkim koronnym. Był autorem reformy sejmu walnego, której dał wyraz w redagowaniu konstytucji sejmu radomskiego 1505 nihil novi. Podpisał konstytucję Nihil novi na sejmie w Radomiu w 1505 roku[9]. Podpisał dyplom elekcji Zygmunta I Starego na króla Polski i wielkiego księcia litewskiego[10] na sejmie w Piotrkowie 8 grudnia 1506 roku[11]. W 1506 wydał tzw. Statut Łaskiego – pierwszą w historii kodyfikację prawa polskiego. W 1510 został arcybiskupem gnieźnieńskim, w związku z czym zrzekł się kanclerstwa, oddając pieczęć większą.

Na Soborze Laterańskim edytuj

W 1513 przyjechał do Rzymu na Sobór laterański V, gdzie przedstawił plan krucjaty europejskiej przeciwko Imperium Osmańskiemu i Wielkiemu Księstwu Moskiewskiemu. W 1515 uzyskał dla siebie i swoich następców na metropolii gnieźnieńskiej tytuł stałych legatów papieskich (legati nati).

Ruch egzekucyjny i sprawy międzynarodowe edytuj

W 1510 roku brał udział w rokowaniach w Kamieńcu Podolskim, zakończonych podpisaniem traktatu pokojowego z przedstawicielami hospodara mołdawskiego Bogdana III[12]. W 1521 stanął na czele ruchu szlachty, zmierzającego do egzekucji praw i przestrzegania incompatibilitas. W 1524 zawarł w imieniu Polski przymierze z Danią, Meklemburgią i książętami pomorskimi, zwrócone przeciw Brandenburgii i zakonowi krzyżackiemu. Był zwolennikiem bezpośredniej aneksji Prus zakonnych. Był sygnatariuszem aktu traktatu krakowskiego w 1525 roku[13]. 20 lutego 1530 w katedrze wawelskiej ukoronował vivente rege młodego Zygmunta II Augusta na króla Polski.

Sprawy Kościoła edytuj

W swojej metropolii odbył dziesięć synodów prowincjonalnych w Piotrkowie i Łęczycy. W 1518 jeździł do Wilna dla starań o kanonizację królewicza Kazimierza. Uzyskał potwierdzenie swojego zwierzchnictwa nad diecezjami wrocławską (1521) i lubuską (1524). Twardo zwalczał luteranizm, zalecając stosowanie sankcji karnych, grożąc odstępcom klątwą i utratą dóbr, wprowadził cenzurę książek i przywrócił inkwizycję. Walczył też z prawosławiem, napisał traktat De Ruthenorum nationibus eorumque erroribus (O narodach Rusińskich tudzież ich błędach).

Mecenat edytuj

Na swoim dworze zgromadził wielu uczonych i artystów, korespondował z Erazmem z Rotterdamu. Próbował zreformować szkolnictwo i Akademię Krakowską. W Rzymie miał własny dom, w którym mieszkało wielu wysyłanych przez niego za własne pieniądze polskich stypendystów.

Był największym mecenasem sztuki pośród prymasów XVI w. Ufundował w katedrze gnieźnieńskiej 4 nagrobne płyty brązowe. Wzniósł w Gnieźnie rotundę z trzema absydami (gdzie planował zapewne swe miejsce pochówku), rozebraną w XVIII w. Wbrew powszechnym sądom nie miała ona wcale form renesansowych, lecz była wyrazem ciągle żywych tradycji sztuki późnogotyckiej (plan i charakter tej kaplicy należy wywodzić ze średniowiecznych centralnych kościołów kommemoratywno-sepulkralnych na planie krzyża). Oprócz tego Łaski wzniósł także w stolicy archidiecezji dwór/rezydencję biskupią, położoną na południe od katedry, niesłusznie dziś nazywaną zamkiem (zamek w Gnieźnie znajdował się na Wzgórzu Lecha, na północ od katedry i był siedzibą księcia, w XVI w. już nie funkcjonował). Dla zamku kamienieckiego na Podolu ufundował wieżę, nazywaną Łaską, a na skutek przekręcenia nazwy – lacką i polską.

Zmarł 19 maja 1531 r. w Kaliszu. Jego ciało spoczywało w nieistniejącej już kaplicy św. Stanisława, która znajdowała się na Wzgórzu Lecha, pomiędzy katedrą gnieźnieńską a kościołem kolegiackim św. Jerzego[14].

Upamiętnienie edytuj

Na terenie Łasku:

 • granitowa tablica z brązowym popiersiem w kolegiacie (wmurowana w 1981, poświęcona 6 maja 1984 przez biskupa Jana Kulika, zaprojektowana przez prof. Jerzego Bandurę),
 • głaz pamiątkowy z tablicą poświęcony 12 września 1982,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 uzyskała imię patrona 19 stycznia 1983,
 • II Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna w Szkole Podstawowej nr 2 w dniach 19–25 stycznia 1984 (Poczta Polska wydała z tej okazji datownik okolicznościowy z podobizną patrona)[15],
 • pomnik na placu Dąbrowskiego z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Łaskowi 26 września 2022[16].

Rok 2006 został ustanowiony Rokiem Jana Łaskiego.

Dzieła edytuj

Przypisy edytuj

 1. Antoni Julian Nowowiejski, Płock: monografia historyczna / napisana podczas wojny wszechświatowej i wydrukowana w roku 1930, Płock [1931], s. 354.
 2. hasło autorstwa Włodzimierza Dworzaczka w XVIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego w 1973 roku.
 3. Praca zbiorowa 1986 ↓, s. 257.
 4. Marian Biskup, O początkach reformacji luterańskiej w Prusach Królewskich, w: Kwartalnik Historyczny R. 100 nr 4 (1993), s. 108.
 5. Krzysztof Skupiński, Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, Lublin 1979, s. 118.
 6. Włodzimierz Dworzaczek, Jan Łaski, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XVIII, Wrocław-Warszawa-Kraków 1973, s. 229.
 7. Ryszard Badowski: Odkrywanie świata. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Pascal Sp. z o.o., 2007, s. 21. ISBN 978-83-7513-171-0.
 8. Akta unji Polski z Litwą, 1385-1791, wydali Stanisław Kutrzeba i Władysław Semkowicz, Kraków 1932, s. 138.
 9. Volumina Legum, t. I. Petersburg 1859, s. 141.
 10. Ludwik Finkel, Elekcya Zygmunta I. Sprawy dynastyi Jagiellońskiej i Unii Polsko-Litewskiej, Kraków 1910, s. 215.
 11. Corpus iuris Polonici. Sectionis 1, Privilegia, statuta, constitutiones, edicta, decreta, mandata regnum Polniae spectantia comprehendentis. Vol. 3, Annos 1506-1522 continentis, Kraków 1906, s. 10, 12.
 12. Zdzisław Spieralski, Awantury mołdawskie, Warszawa, 1967, s. 71.
 13. Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae, wydał Maciej Dogiel, t. 4, Wilno 1764, s. 231.
 14. Jan Łaski • Prymas Polski, prymaspolski.pl [dostęp 2021-06-10].
 15. Józef Naruszewicz, Obchody w Łasku 450 rocznicy śmierci Jana Łaskiego, w: Mówią Wieki, nr 12/1984, s. 36–37, ISSN 0580-0943.
 16. CONCEPT Intermedia www.sam3.pl, W Łasku stanął pomnik Jana Łaskiego, Szablon S@M 3 [dostęp 2022-10-22] (pol.).

Bibliografia edytuj

Linki zewnętrzne edytuj