Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

(Przekierowano z MSWiA)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) – polski urząd administracji rządowej utworzony w 2015[1], obsługujący ministra właściwego do spraw trzech działów administracji rządowej: administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne[2]. Ministerstwo pod tą nazwą istniało także w latach 1997–2011.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Logo
Ilustracja
Kompleks budynków ministerstwa
od strony ul. Batorego
Państwo

 Polska

Data utworzenia

1997, 2015

Data likwidacji

2011

Minister

Tomasz Siemoniak

Sekretarz stanu

Czesław Mroczek
Wiesław Szczepański
Tomasz Szymański

Adres
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
brak współrzędnych
Strona internetowa

Utworzenie ministerstwa edytuj

Ministerstwo zostało utworzone na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 20 listopada 2015 (obowiązującego od 16 listopada 2015)[1] poprzez przekształcenie dotychczasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (obsługującego dział sprawy wewnętrzne), do którego włączono część komórek i pracowników dotychczasowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (obsługujących działy administracja publiczna i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne). Ponadto na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2015 (obowiązującego od 27 listopada 2015)[3] dokonano przekształcenia ministerstwa poprzez przekazanie części jego komórek i pracowników (obsługujących sprawy geodezji i kartografii) do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Kierownictwo edytuj

Struktura organizacyjna edytuj

W skład ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne[9]:

 • Departament Administracji Publicznej
 • Departament Bezpieczeństwa
 • Departament Budżetu
 • Departament Funduszy Europejskich
 • Departament Komunikacji Społecznej
 • Departament Kontroli
 • Departament Obywatelstwa i Repatriacji
 • Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego
 • Departament Porządku Publicznego
 • Departament Prawny
 • Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji
 • Departament Spraw Obywatelskich
 • Departament Teleinformatyki
 • Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 • Departament Zdrowia
 • Departament Zezwoleń i Koncesji
 • Biuro Administracyjne
 • Biuro Finansowe
 • Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji
 • Biuro Ministra
 • Biuro Nadzoru Wewnętrznego

Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane[2]:

Jednostki organizacyjne podległe ministrowi[10]:

 • Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA
 • Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego
 • Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA
 • Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA

Jednostki organizacyjne nadzorowane przez ministra[10]:

Historia MSWiA w latach 1997–2011 edytuj

Utworzenie MSWiA było jednym z elementów reformy centrum administracyjno-gospodarczego rządu zrealizowanej w latach 1996–1997. Zgodnie z ustawą z 21 czerwca 1996[11], wprowadzoną w życie ustawą z 8 sierpnia 1996[12], Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stał się od 1 stycznia 1997 organem właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, ochrony granicy państwa, ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, stosunków państwa z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, a także w sprawach z zakresu państwowego nadzoru budowlanego oraz geodezji i kartografii. Szczegółowy zakres działania ministra ustalony został rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 7 sierpnia 1997[13].

Obsługę ministra zapewniało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, którego organizację określił statut nadany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 24 grudnia 1996[14]. Nowy urząd przejął zadania:

W drugiej połowie 1999 na mocy ustawy z 8 sierpnia 1996 o Radzie Ministrów[15] oraz ustawy z 4 września 1997 o działach administracji rządowej[16] wprowadzone zostały nowe zasady organizacji ministerstw. Konsekwencją tych zmian było m.in. uchylenie większości przepisów ustawy o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w której pozostawiono jedynie niektóre regulacje dotyczące uprawnień podległych mu pracowników i funkcjonariuszy. Nową podstawą prawną funkcjonowania MSWiA stało się rozporządzenie Rady Ministrów z 12 października 1999[17] o ponownym utworzeniu urzędu. W kolejnych latach ministerstwo było przekształcane dwukrotnie: na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 13 czerwca 2000[18] część jego komórek i pracowników została przekazana do nowo utworzonego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, natomiast na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 31 października 2005[19] do MSWiA włączono część komórek i pracowników zlikwidowanego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.

Zgodnie z kolejnymi rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji szef MSWiA kierował na przestrzeni lat następującymi działami administracji rządowej[a]:

 • administracja publiczna, architektura i budownictwo, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne (1999–2000)[20]
 • administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne (2000–2005)[21][22][23][24][25]
 • administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne (2005)[26]
 • administracja publiczna, informatyzacja, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne (2005–2011)[27][28][29]

Statut ministerstwa nadawany był w trybie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, a od początku 2002 w trybie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów. Struktura organizacyjna MSWiA była zmieniana wielokrotnie na podstawie następujących dokumentów: rozporządzeń z 5 listopada 1999[30] i z 12 grudnia 2000[31] oraz zarządzeń z 26 czerwca 2002[32], z 1 kwietnia 2004[33], z 8 listopada 2005[34], z 23 stycznia 2006[35], z 14 marca 2007[36] i z 25 marca 2008[37].

Zlikwidowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nastąpiło na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 listopada 2011 (obowiązującego od 18 listopada 2011)[38]. Zgodnie z kolejnymi rozporządzeniami wydanymi tego dnia komórki i pracowników obsługujących działy administracja publiczna, informatyzacja i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne przekazano do nowo utworzonego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji[39], natomiast komórki i pracowników obsługujących dział sprawy wewnętrzne przekazano do nowo utworzonego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych[40].

Lista ministrów edytuj

Ministrowie spraw wewnętrznych i administracji w latach 1997–2011 oraz od 2015:

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko Objęcie

urzędu

Złożenie

urzędu

Długość

urzędowania

Rząd
1.   Leszek Miller 1 stycznia 1997 31 października 1997 303 dni Rząd Włodzimierza Cimoszewicza
2.   Janusz Tomaszewski 31 października 1997 3 września 1999 672 dni Rząd Jerzego Buzka
p.o.   Janusz Pałubicki 3 września 1999 7 października 1999 34 dni
3.   Marek Biernacki 7 października 1999 19 października 2001 743 dni
4.   Krzysztof Janik 19 października 2001 21 stycznia 2004 824 dni Rząd Leszka Millera
5.   Józef Oleksy 21 stycznia 2004 21 kwietnia 2004 91 dni
p.o.   Jerzy Szmajdziński 21 kwietnia 2004 2 maja 2004 11 dni
6.   Ryszard Kalisz 2 maja 2004 31 października 2005 547 dni Pierwszy rząd Marka Belki
Drugi rząd Marka Belki
7.   Ludwik Dorn 31 października 2005 7 lutego 2007 464 dni Rząd Kazimierza Marcinkiewicza
Rząd Jarosława Kaczyńskiego
8.   Janusz Kaczmarek 7 lutego 2007 8 sierpnia 2007 182 dni
9.   Władysław Stasiak 8 sierpnia 2007 16 listopada 2007 100 dni
10.   Grzegorz Schetyna 16 listopada 2007 13 października 2009 697 dni Pierwszy rząd Donalda Tuska
p.o.   Donald Tusk 13 października 2009 14 października 2009 1 dzień
11.   Jerzy Miller 14 października 2009 18 listopada 2011 765 dni
12.   Mariusz Błaszczak 16 listopada 2015 9 stycznia 2018 785 dni Rząd Beaty Szydło
Pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego
13.   Joachim Brudziński 9 stycznia 2018 4 czerwca 2019 511 dni
14.   Elżbieta Witek 4 czerwca 2019 9 sierpnia 2019 66 dni
15.   Mariusz Kamiński 9 sierpnia 2019 27 listopada 2023 1571 dni
Drugi rząd Mateusza Morawieckiego
16.   Paweł Szefernaker 27 listopada 2023 13 grudnia 2023 17 dni
Trzeci rząd Mateusza Morawieckiego
17.   Marcin Kierwiński 13 grudnia 2023 13 maja 2024 166 dni Trzeci rząd Donalda Tuska

Zobacz też edytuj

Uwagi edytuj

 1. Spośród wszystkich rozporządzeń w tej sprawie w przypisach wymieniono jedynie te wskazujące działy administracji rządowej, pominięto natomiast rozporządzenia dotyczące zmian w wykazie organów i jednostek podległych lub nadzorowanych albo zmian w zakresie części budżetowych.

Przypisy edytuj

 1. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1946.
 2. a b Dz.U. z 2024 r. poz. 738.
 3. Dz.U. z 2015 r. poz. 2079.
 4. Zmiany w rządzie Tuska. Andrzej Duda powołał nowych ministrów [online], wiadomosci.radiozet.pl [dostęp 2024-05-13] (pol.).
 5. a b c d Nowi wiceministrowie spraw wewnętrznych i administracji [online], Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 14 grudnia 2023 [dostęp 2023-12-15] (pol.).
 6. Roma Bojanowicz (oprac.), MSWiA: Prof. Maciej Duszczyk został powołany na stanowisko wiceministra MSWiA [online], Forsal.pl, 22 grudnia 2023 [dostęp 2024-02-21] (pol.).
 7. Wiceminister Maciej Duszczyk powołany na stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji. gov.pl. [dostęp 2024-03-12].
 8. Mateusz Matejewski [online], Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji [dostęp 2024-02-21] (pol.).
 9. M.P. z 2022 r. poz. 982.
 10. a b M.P. z 2023 r. poz. 1128.
 11. Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 491.
 12. Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 497.
 13. Dz.U. z 1997 r. nr 95, poz. 581.
 14. Dz.U. z 1996 r. nr 157, poz. 799 z późn. zm.
 15. Dz.U. z 2022 r. poz. 1188.
 16. Dz.U. z 2021 r. poz. 1893.
 17. Dz.U. z 1999 r. nr 85, poz. 940.
 18. Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 585.
 19. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1883.
 20. Dz.U. z 1999 r. nr 85, poz. 941.
 21. Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 590.
 22. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1343.
 23. Dz.U. z 2002 r. nr 35, poz. 325.
 24. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1128.
 25. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1436.
 26. Dz.U. z 2005 r. nr 19, poz. 164.
 27. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1897.
 28. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 919.
 29. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1604.
 30. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1029 z późn. zm.
 31. Dz.U. z 2000 r. nr 110, poz. 1175 z późn. zm.
 32. M.P. z 2002 r. nr 26, poz. 434 z późn. zm.
 33. M.P. z 2004 r. nr 16, poz. 272 z późn. zm.
 34. M.P. z 2005 r. nr 67, poz. 940.
 35. M.P. z 2006 r. nr 6, poz. 97 z późn. zm.
 36. M.P. z 2007 r. nr 18, poz. 216 z późn. zm.
 37. M.P. z 2008 r. nr 25, poz. 247 z późn. zm.
 38. Dz.U. z 2011 r. nr 250, poz. 1500.
 39. Dz.U. z 2011 r. nr 250, poz. 1501.
 40. Dz.U. z 2011 r. nr 250, poz. 1502.