Macierz ortogonalna

typ rzeczywistej macierzy kwadratowej

Macierz ortogonalnamacierz kwadratowa o elementach będących liczbami rzeczywistymi spełniająca równość:

gdzie oznacza macierz jednostkową wymiaru oznacza macierz transponowaną względem

Uogólnieniem pojęcia na macierze zespolonemacierze unitarne, tzn. macierz ortogonalna jest macierzą unitarną o wyrazach rzeczywistych[1].

Macierze ortogonalne wymiaru n × n reprezentują np. przekształcenia ortogonalne (np. obroty, odbicia) n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej[2].

Warunki równoważne ortogonalności macierzy

edytuj

Niech   Następujące warunki są równoważne:

 1.   jest macierzą ortogonalną[3]
 2. kolumny macierzy   traktowane jako wektory przestrzeni   tworzą bazę ortonormalną[4]
 3. wiersze macierzy   traktowane jako wektory przestrzeni   tworzą bazę ortonormalną[4]
 4. kolumny macierzy   traktowane jako wektory przestrzeni   tworzą układ ortonormalny[5]
 5. wiersze macierzy   traktowane jako wektory przestrzeni   tworzą układ ortonormalny[6]
 6.   gdzie   oznacza macierz jednostkową wymiaru   a   oznacza macierz transponowaną względem  [7][8]
 7.   gdzie   oznacza macierz jednostkową wymiaru   a   oznacza macierz transponowaną względem  [9]
 8. dla każdej bazy ortonormalnej   przestrzeni   układ   jest bazą ortonormalną przestrzeni  [10]
 9. macierz A jest odwracalna i   gdzie   oznacza macierz odwrotną do macierzy   a   oznacza macierz transponowaną względem  [11][12]
 10.   gdzie   jest deltą Kroneckera[13]
 11.   gdzie   jest deltą Kroneckera[14]
 12.  [15]
 13.  [16]

Własności macierzy ortogonalnych

edytuj
 • Wyznacznik macierzy ortogonalnej jest równy 1 lub –1[17].
 • Jeśli   są macierzami ortogonalnymi tego samego rzędu, to ich iloczyn   też jest macierzą ortogonalną[18].
 • Macierz odwrotna do macierzy   jest jej macierzą transponowaną, tj.   Macierz ta też jest ortogonalna.
 • Macierz jednostkowa jest ortogonalna.

Grupy O(n) oraz SO(n)

edytuj

Grupa ortogonalna stopnia n

edytuj

Z własności zbioru macierzy ortogonalnych stopnia n wynika, że zbiór ten tworzy grupę z mnożeniem macierzy jako działaniem grupowym[19][20], grupę tę nazywa się grupą ortogonalną stopnia n i oznacza się symbolem   lub  [21]. Grupa ta jest podgrupą ogólnej grupy liniowej  [21][22].

Specjalna grupa ortogonalna

edytuj

Specjalna grupa ortogonalna   (lub grupa unimodularna  ) – to grupa macierzy ortogonalnych stopnia n, których wyznacznik jest równy jeden[21][23]. Grupa ta jest podgrupą grupy ortogonalnej  [21][23].

Przykłady

edytuj

Poniżej podano przykłady macierzy ortogonalnych. Łatwo można to sprawdzić, wykonując obliczenia iloczynów skalarnych kolumn (traktowanych jako wektory), że są one wzajemnie ortogonalne; to samo dotyczy wierszy.

 • Macierz jednostkowa dowolnego rzędu jest macierzą ortogonalną[24], np.  
 •  
 •  [25][26]
 •  [25][27]
 •  
 •  [28][29][30][31][32]

Zobacz też

edytuj

Inne:

Przypisy

edytuj
 1. QR Algorithm for the Computation of the Eigenvalues, Maciej Kluczny, Mateusz Kramarczyk, AGH University of Science and Technology, 2006; Macierz unitarna.
 2. Andrzej Sołtysiak, Algebra liniowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1999, ISBN 83-232-1018-7; s. 198, Definicja 10.9.
 3. Andrzej Sołtysiak, Algebra liniowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1999, ISBN 83-232-1018-7; s. 198, Twierdzenie 10.14 (a).
 4. a b Bazy ortonormalne i macierze ortogonalne. mors.sggw.waw.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-10-06)]. Wniosek 9.
 5. Andrzej Sołtysiak, Algebra liniowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1999, ISBN 83-232-1018-7; s. 198, Twierdzenie 10.14 (b).
 6. Andrzej Sołtysiak, Algebra liniowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1999, ISBN 83-232-1018-7; s. 198, Twierdzenie 10.14 (f).
 7. Andrzej Sołtysiak, Algebra liniowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1999, ISBN 83-232-1018-7; s. 198, Twierdzenie 10.14 (c).
 8. Bazy ortonormalne i macierze ortogonalne. mors.sggw.waw.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-10-06)]. Definicja 7.1.
 9. Andrzej Sołtysiak, Algebra liniowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1999, ISBN 83-232-1018-7; s. 198, Twierdzenie 10.14 (e).
 10. Bazy ortonormalne i macierze ortogonalne. mors.sggw.waw.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-10-06)]. Stwierdzenie 16 d).
 11. Andrzej Sołtysiak, Algebra liniowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1999, ISBN 83-232-1018-7; s. 198, Twierdzenie 10.14 (d).
 12. macierz ortogonalna, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2022-03-12].
 13. Bolesław Gleichgewicht, Algebra, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2004, ISBN 978-83-89020-35-2; s. 216, Definicja 11.14, wzór (11.15).
 14. Bolesław Gleichgewicht, Algebra, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2004, ISBN 978-83-89020-35-2; s. 216, Definicja 11.14, wzór (11.16).
 15. Bazy ortonormalne i macierze ortogonalne. mors.sggw.waw.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-10-06)]. Stwierdzenie 16 b).
 16. Bazy ortonormalne i macierze ortogonalne. mors.sggw.waw.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-10-06)]. Stwierdzenie 16 c).
 17. Włodzimierz Waliszewski i in., Encyklopedia szkolna. Matematyka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988, ISBN 83-02-02551-8, s. 136.
 18. Bazy ortonormalne i macierze ortogonalne. mors.sggw.waw.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-10-06)]. Stwierdzenie 13 b).
 19. Andrzej Sołtysiak, Algebra liniowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1999, ISBN 83-232-1018-7; s. 199, Wniosek 10.15.
 20. Bolesław Gleichgewicht, Algebra, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2004, ISBN 978-83-89020-35-2; s. 220, Twierdzenie 11.26.
 21. a b c d Bolesław Gleichgewicht, Algebra, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2004, ISBN 978-83-89020-35-2; s. 220.
 22. Andrzej Sołtysiak, Algebra liniowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1999, ISBN 83-232-1018-7; s. 199, Wniosek 10.15 – dowód.
 23. a b Andrzej Sołtysiak, Algebra liniowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1999, ISBN 83-232-1018-7; s. 199–200, Definicja 10.10.
 24. Bazy ortonormalne i macierze ortogonalne. mors.sggw.waw.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-10-06)]. Stwierdzenie 13 c).
 25. a b Andrzej Sołtysiak, Algebra liniowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1999, ISBN 83-232-1018-7; s. 200.
 26. Bazy ortonormalne i macierze ortogonalne. mors.sggw.waw.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-10-06)]. Stwierdzenie 14 (7.12).
 27. Bazy ortonormalne i macierze ortogonalne. mors.sggw.waw.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-10-06)]. Stwierdzenie 14 (7.13).
 28. Andrzej Sołtysiak, Algebra liniowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1999, ISBN 83-232-1018-7; s. 201, Twierdzenie 10.16.
 29. N.W. Jefimow, E.R. Rozendorn, Algebra liniowa wraz z geometrią wielowymiarową, PWN, Warszawa 1976.
 30. Jacek Komorowski, Od liczb zespolonych, do tensorów, spinorów, algebr Liego i kwadryk, PWN, Warszawa 1978, s. 145, Twierdzenie VIII.2.12.
 31. A.I. Kostrykin, J.I. Manin, Algebra liniowa i geometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 32. Bolesław Gleichgewicht, Algebra, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2004, ISBN 978-83-89020-35-2; s. 221.

Bibliografia

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj