Otwórz menu główne

Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego

Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiegopolskie wyróżnienie przyznawane corocznie „dla najlepszej książki historycznej ubiegłego roku”, przy zastrzeżeniu, iż musi to być praca autora żyjącego i dotycząca dziejów Polski od 1918 roku. 21 listopada 2014 roku nagroda została przyznana po raz szósty, a instytucjami nadającymi były: Narodowe Centrum Kultury i Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich[1]. Laureat nagrody otrzymuje statuetkę („temperówkę” Kazimierza Moczarskiego) oraz kwotę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych[2][3].

Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego
Ilustracja
Patron nagrody: Kazimierz Moczarski
Nagroda za najlepszą książkę historyczną ubiegłego roku
Lokalizacja  Polska
Warszawa
Pierwsze rozdanie 2009
Strona internetowa

Laureaci nagrodyEdytuj

Nominowani do nagrodyEdytuj

Rok 2009Edytuj

 • Krzysztof Kosiński, Historia pijaństwa w czasach PRL, Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2008
 • Michał Komar, Świat według Mellera, Rosner i Wspólnicy, Warszawa 2008
 • Jerzy Kułak, Rozstrzelany oddział, nakład własny, Białystok 2008
 • Czesław Miłosz, Jerzy Giedroyć, Korespondencja, wstęp, oprac. Marek Kornat, Czytelnik, Warszawa 2008
 • Gunnar S. Paulsson, Utajone Miasto. Żydzi po »aryjskiej« stronie Warszawy 1940–1945, przeł. Elżbieta Olender-Dmowska, Znak, Kraków 2008
 • Marci Shore, Kawior i popiół, przeł. Marcin Szuster, Świat Książki, Warszawa 2008
 • Timothy Snyder, Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę, przeł. Bartłomiej Pietrzyk, Znak, Kraków 2008
 • Tomasz Szarota, Karuzela na placu Krasińskich, Rytm, Warszawa 2008
 • Monika Tomkiewicz, Zbrodnia w Ponarach 1941–1944, IPN, Warszawa 2008
 • Andrzej Wrzyszcz, Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008[13]

Rok 2010Edytuj

 • Piotr Cichoracki, Droga ku anatemie. Wacław Kostek Biernacki (1884–1957), IPN, Warszawa 2009
 • Bogdan Gadomski, Biografia agenta. Największy agent policji politycznej II RP. Józef-Josek Mützenmacher (1903–1947), Wydawnictwo Tedson, Warszawa 2009
 • Magdalena Grochowska, Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu, Świat Książki, Warszawa 2009
 • Eryk Krasucki, Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza. Biografia polityczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
 • Grzegorz Krzywiec, Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego (1886-1905), Wydawnictwo Neriton Instytut Historii PAN, Warszawa 2009
 • Mieczysław Nurek, Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej 1945–1949, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009
 • Andrzej Paczkowski, Trzy twarze Józefa Światły. Przyczynek do historii komunizmu w Polsce, Prószyński i S-ka, Warszawa 2009
 • Dieter Schenk, Hans Frank. Biografia generalnego gubernatora, tłum. Krzysztof Jachimczak, Znak, Kraków 2009
 • Zbigniew Siemiątkowski, Wywiad a władza. Wywiad cywilny w systemie sprawowania władzy politycznej PRL, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009
 • Jan Skórzyński, Rewolucja okrągłego stołu, Znak, Kraków 2009[14]

Rok 2011Edytuj

 • Piotr Forecki, Od „Shoah” do „Strachu”. Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010
 • Andrzej Friszke, Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi, Znak, Kraków 2010
 • Michał Głowiński, Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010
 • Jerzy Kochanowski, Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historyczny UW, Warszawa 2010
 • Jacek Leociak, Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010
 • Marek Radziwon, Iwaszkiewicz. Pisarz po katastrofie, W.A.B., Warszawa 2010
 • Dariusz Stola, Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2010
 • Hanna Świda-Ziemba, Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010
 • Jacek Tebinka, Uzależnienie czy suwerenność. Odwilż październikowa w dyplomacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1956–1961, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2010
 • Patrick Vaughan, Zbigniew Brzeziński, Świat Książki, Warszawa 2010[15]

Rok 2012Edytuj

 • Barbara Engelking, Jest taki piękny słoneczny dzień… Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942–1945, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2011
 • Andrzej Friszke, Czas KOR-u. Jacek Kuroń a geneza “Solidarności”, Znak, Kraków 2011
 • Aleksander Hall, Osobista historia III Rzeczypospolitej, Rosner & Wspólnicy, Warszawa 2011
 • Hanna Kirchner, Nałkowska. Życie pisane, W.A.B., Warszawa 2011
 • Joanna Krakowska, Mikołajska. Teatr i PRL, W.A.B., Warszawa 2011
 • Grzegorz Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji “Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011
 • Joanna Olczak-Ronikier, Korczak. Próba biografii, W.A.B., Warszawa 2011
 • Dieter Schenk, Noc morderców. Kaźń polskich profesorów we Lwowie i holokaust w Galicji Wschodniej, Wysoki Zamek, Kraków 2011
 • Timothy Snyder, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, Świat Książki, Warszawa 2011
 • Anna Wolff-Powęska, Pamięć, brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945-2010), Zysk i S-ka, Poznań 2011[16]

Rok 2013Edytuj

 • Przemysław Gasztold-Seń, Koncesjonowany nacjonalizm. Zjednoczenie Patriotyczne „Grunwald” 1980–1990, IPN, Warszawa 2012
 • Paweł Kowal, Koniec systemu władzy, Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2012
 • Joanna Kuciel-Frydryszak, Słonimski. Heretyk na ambonie, W.A.B., Warszawa 2012
 • Tadeusz Mazowiecki, Rok 1989 i lata następne, Prószyński i S-ka, Warszawa 2012
 • Jacek Pietrzak, Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012
 • Jan Sadkiewicz, Ci, którzy przekonać nie umieją. Idea porozumienia polsko-niemieckiego w publicystyce Władysława Studnickiego i wileńskiego „Słowa” (do 1939), Universitas, Kraków 2012
 • Jan Skórzyński, Siła bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników, Świat Książki, Warszawa 2012
 • Małgorzata Szpakowska, „Wiadomości Literackie”. Prawie dla wszystkich, Warszawa 2012
 • Marcin Zaremba, Wielka trwoga. Polska 1944–1947, Znak, Kraków 2012
 • Marek Żebrowski, Jerzy Giedroyć. Życie przed „Kulturą”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012[17]

Rok 2014Edytuj

 • Matthew Brzezinski, Armia Izaaka. Walka i opór polskich Żydów, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013
 • Wojciech Frazik, Emisariusz Wolnej Polski. Biografia polityczna Wacława Felczaka, Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Attyka, Kraków 2013
 • Marek Gałęzowski, Przeciw dwóm zaborcom. Polityczna konspiracja piłsudczykowska w kraju w latach 1939–1947, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2013
 • Adam Leszczyński, Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980, Wydawnictwo Krytyki Politycznej i Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2013
 • Karol Modzelewski, Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca, Wydawnictwo ISKRY, Warszawa 2013
 • Sławomir M. Nowinowski, Polska w dyplomacji czechosłowackiej 1926-1932, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013
 • Patryk Pleskot, Kłopotliwa panna „S”. Postawy polityczne Zachodu wobec „Solidarności” na tle stosunków z PRL (1980–1989), Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2013
 • Dariusz Rosiak, Człowiek o twardym karku. Historia księdza Romualda Jakuba Wekslera-Waszkinela, Wydawnictwo Czarne, 2013
 • Dorota Sula, Powrót ludności polskiej z byłego Imperium Rosyjskiego w latach 1918–1937, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2013
 • Konrad Zieliński, O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013[2].

Rok 2015Edytuj

 • Andrzej Friszke, Rewolucja Solidarności 1980-1981, Znak, Kraków 2014
 • Nikołaj Iwanow, Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. „operacja Polska” 1937-1938, Znak, Kraków 2014
 • Bartosz Kaliski, Kurierzy wolnego słowa (Paryż – Praga – Warszawa 1968-1970), Instytut Historii PAN, Warszawa
 • Andrzej Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Krytyka Polityczna, Warszawa 2014
 • Alexandra Richie, Warszawa 1944. Tragiczne powstanie, tłum. Zofia Kunert, W.A.B., Warszawa
 • Jan Skórzyński, Krótka historia Solidarności 1980–1989, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2014
 • Mirosław Szumiło, Roman Zambrowski 1909-1977, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2014
 • Andrzej Mencwel, Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna. Wiek XX, Krytyka Polityczna, Warszawa
 • Arkadiusz Nyzio, Rządzić znaczy służyć? Historia Unii Demokratycznej (1991-1994), Wydawnictwo PiT, Kraków 2014
 • Andrzej Stanisław Kowalczyk, Wena do polityki. O Giedroyciu i Mieroszewskim, Więź, Warszawa 2015[18]

Rok 2016Edytuj

 • Anna Machcewicz, Bunt. Strajki w Trójmieście. Sierpień 1980, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk.
 • Andrzej Wielowieyski, Losowi na przekór, Agora, Warszawa.
 • Andrzej Nowak, Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 - zapomniany appeasement, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Padraic Kenney, Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945–1950, przeł. Anna Dzierzgowska, W.A.B., Warszawa.
 • Ola Hnatiuk, Odwaga i strach, Kolegium Europy Wschodniej, Wojnowice.
 • Timothy Snyder, Czarna ziemia. Holocaust jako ostrzeżenie, tłum. Bartłomiej Pietrzyk, Znak, Kraków.
 • Audrius A. Žulys, Polska w polityce zagranicznej Litwy w latach 1938–1939, Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk.
 • Małgorzata Fidelis, Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce, tłum. Maria Jaszczurowska, W.A.B. Warszawa.
 • Andrzej Brzeziecki, Tadeusz Mazowiecki. Biografia naszego premiera, Znak, Kraków.
 • Joanna Beata Michlic, Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych, tłum. Anna Switzer, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa.

Rok 2017Edytuj

 • Piotr H. Kosicki, Personalizm po polsku. Francuskie korzenie polskiej inteligencji katolickiej, przeł. Jerzy Giebułtowski, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2016
 • Piotr Lipiński, Cyrankiewicz. Wieczny premier, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016
 • Cezary Łazarewicz, Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016
 • Łukasz Krzyżanowski, Dom, którego nie było. Powroty ocalałych do powojennego miasta, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016
 • Grzegorz Motyka, Wołyń '43, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016
 • Marcin Napiórkowski, Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944-2014, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2016
 • Aneta Prymaka-Oniszk, Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016
 • Michał Przeperski, Nieznośny ciężar braterstwa. Konflikty polsko-czeskie w XX wieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016
 • Marcin Stasiak, Marta Kurkowska-Budzan, Stadion na peryferiach, Universitas, Kraków 2016
 • Agata Zysiak, Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście, Nomos, Kraków 2016[3]

JuryEdytuj

2014: Henryk Samsonowicz (przewodniczący), Władysław Bartoszewski, Krzysztof Dudek, Jan Kofman, Andrzej Krzysztof Kunert, Tomasz Łubieński, Tomasz Makowski, Daria Nałęcz i Andrzej Wielowieyski[7].

2015: Henryk Samsonowicz (przewodniczący jury), Krzysztof Dudek, Jerzy Kofman, Andrzej Krzysztof Kunert, Daria Nałęcz, Tomasz Łubieński, Tomasz Makowski, Piotr Nehring, Andrzej Wielowieyski[18].

2016: Henryk Samsonowicz (przewodniczący), Adolf Juzwenko, Jan Kofman, Andrzej Krzysztof Kunert, Tomasz Łubieński, Tomasz Makowski, Daria Nałęcz, Piotr Nehring.

2017: Henryk Samsonowicz (przewodniczący), Antoni Dudek, Andrzej Friszke, Adolf Juzwenko, Jan Kofman, Andrzej Krzysztof Kunert, Tomasz Łubieński, Anna Machcewicz, Tomasz Makowski, Daria Nałęcz, Piotr Nehring, Andrzej Wielowieyski[3].

PrzypisyEdytuj

 1. Nagroda Moczarskiego 2014: Modzelewski! (pol.). W: Gazeta.pl [on-line]. Agora SA. [dostęp 2014-12-03].
 2. a b Już jutro poznamy laureata Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego 2014. W: Historykon.pl [on-line]. 20 listopada 2014. [dostęp 2014-12-03].
 3. a b c Nagroda Historyczna Moczarskiego 2017. Dziesięć nominowanych książek. wyborcza.pl, 13 października 2017. [dostęp 2017-10-15].
 4. Nagroda Moczarskiego 2017 dla Agaty Zysiak. „Lata powojenne to nie tylko represje i terror”. wyborcza.pl, 8 grudnia 2017. [dostęp 2017-12-11].
 5. Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego za najlepszą książkę historyczną roku. wyborcza.pl, 2016-12-10. [dostęp 2016-12-10].
 6. Nagroda im. Moczarskiego 2015 dla Alexandry Richie. Za nowe spojrzenie na powstanie warszawskie. wyborcza.pl, 2016-12-10. [dostęp 2016-12-10].
 7. a b Karol Modzelewski laureatem nagrody im. Moczarskiego (pol.). W: Gazeta.pl [on-line]. Agora SA, 21.11.2014. [dostęp 2014-12-03].
 8. Marcin Zaremba laureatem nagrody Moczarskiego (pol.). W: Gazeta.pl [on-line]. Agora SA, 22.11.2013. [dostęp 2014-12-03].
 9. Adam Leszczyński: Timothy Snyder: Historia filatelistyki też jest niewygodna (pol.). W: Gazeta.p; [on-line]. Agora SA, 12.12.2012. [dostęp 2014-12-03].
 10. Adam Leszczyński: Rozmowa z laureatem nagrody im. Moczarskiego z Andrzejem Friszkem (pol.). W: Gazeta.pl [on-line]. Agora SA, 12.11.2011. [dostęp 2014-12-03].
 11. z Bogdanem Gadomskim rozmawiał Adam Leszczyński: O tym, który podłożył bombę pod KPP (pol.). W: Wyborcza.pl [on-line]. Agora SA, 09.11.2010. [dostęp 2014-12-03].
 12. Adam Leszczyński: Nagroda im. Moczarskiego dla Paulssona (pol.). W: Gazeta.pl [on-line]. Agora SA, 25.06.2009. [dostęp 2014-12-03].
 13. Nagroda historyczna im. K. Moczarskiego (pol.). W: Komunikat prasowy „Gazeta Wyborcza” [on-line]. Agora SA, 15.05.2009. [dostęp 2014-12-03].
 14. 10 finalistów 2. edycji konkursu książki historycznej o nagrodę im. Kazimierza Moczarskiego (pol.). W: Gazeta.pl [on-line]. Agora SA, 18.10.2010. [dostęp 2014-12-03].
 15. Nagroda im. Kazimierza Moczarskiego – nominacje (pol.). W: Portal Historyczny [on-line]. Muzeum Historii Polski, 07 listopad 2011. [dostęp 2014-12-03].
 16. Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego – nominacje (pol.). signum-temporis.pl, 04.11.2012. [dostęp 2014-12-03].
 17. Nagroda im. Moczarskiego – nominacje (pol.). W: Biuletyn Instytutu [on-line]. Instytut Książki, 04.11.2013. [dostęp 2014-12-03].
 18. a b Nagroda Moczarskiego 2015: oto nominowani i jurorzy. wyborcza.pl. [dostęp 16 listopada 2015].