Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego

Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiegopolskie wyróżnienie przyznawane corocznie „dla najlepszej książki historycznej ubiegłego roku”, przy zastrzeżeniu, iż musi to być praca autora żyjącego i dotycząca dziejów Polski od 1918 roku. 21 listopada 2014 roku nagroda została przyznana po raz szósty, a instytucjami nadającymi były: Narodowe Centrum Kultury i Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich[1]. Laureat nagrody otrzymuje statuetkę („temperówkę” Kazimierza Moczarskiego) oraz kwotę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych[2][3].

Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego
Ilustracja
Patron nagrody: Kazimierz Moczarski
Nagroda za

najlepszą książkę historyczną ubiegłego roku

Lokalizacja

 Polska
Warszawa

Pierwsze rozdanie

2009

Strona internetowa

Laureaci nagrody Edytuj

 • 2021: Grzegorz Piątek za książkę Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949, W.A.B.[4].
 • 2020: Mariusz Mazur za książkę Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945-1956. Aspekty mentalno-psychologiczne, Bellona we współpracy z Wydawnictwem UMCS[5]
 • 2019: Olga Linkiewicz za książkę Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas[6]
 • 2018: Jerzy Kochanowski za książkę Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957, Znak Horyzont[7]
 • 2017: Agata Zysiak za książkę Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście, Nomos, Kraków[8]
 • 2016: Andrzej Nowak za książkę Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Wydawnictwo Literackie, Kraków[9]
 • 2015: Alexandra Richie za książkę Warszawa 1944. Tragiczne powstanie, tłum. Zofia Kunert, W.A.B., Warszawa[10]
 • 2014: Karol Modzelewski za autobiografię Zajeździmy kobyłę historii[11]
 • 2013: Marcin Zaremba za książkę Wielka trwoga. Polska 1944–1947[12]
 • 2012: Timothy Snyder za książkę Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem[13]
 • 2011: Andrzej Friszke za książkę Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi[14]
 • 2010: Bogdan Gadomski za książkę Biografia agenta. Największy agent policji politycznej II RP. Józef-Josek Mützenmacher (1903–1947)[15]
 • 2009: Gunnar S. Paulsson za książę Utajone Miasto. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy 1940–1945[16]

Nominowani do nagrody Edytuj

Rok 2009 Edytuj

 • Krzysztof Kosiński, Historia pijaństwa w czasach PRL, Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2008
 • Michał Komar, Świat według Mellera, Rosner i Wspólnicy, Warszawa 2008
 • Jerzy Kułak, Rozstrzelany oddział, nakład własny, Białystok 2008
 • Czesław Miłosz, Jerzy Giedroyć, Korespondencja, wstęp, oprac. Marek Kornat, Czytelnik, Warszawa 2008
 • Gunnar S. Paulsson, Utajone Miasto. Żydzi po »aryjskiej« stronie Warszawy 1940–1945, przeł. Elżbieta Olender-Dmowska, Znak, Kraków 2008
 • Marci Shore, Kawior i popiół, przeł. Marcin Szuster, Świat Książki, Warszawa 2008
 • Timothy Snyder, Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę, przeł. Bartłomiej Pietrzyk, Znak, Kraków 2008
 • Tomasz Szarota, Karuzela na placu Krasińskich, Rytm, Warszawa 2008
 • Monika Tomkiewicz, Zbrodnia w Ponarach 1941–1944, IPN, Warszawa 2008
 • Andrzej Wrzyszcz, Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008[17]

Rok 2010 Edytuj

 • Piotr Cichoracki, Droga ku anatemie. Wacław Kostek Biernacki (1884–1957), IPN, Warszawa 2009
 • Bogdan Gadomski, Biografia agenta. Największy agent policji politycznej II RP. Józef-Josek Mützenmacher (1903–1947), Wydawnictwo Tedson, Warszawa 2009
 • Magdalena Grochowska, Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu, Świat Książki, Warszawa 2009
 • Eryk Krasucki, Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza. Biografia polityczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
 • Grzegorz Krzywiec, Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego (1886–1905), Wydawnictwo Neriton Instytut Historii PAN, Warszawa 2009
 • Mieczysław Nurek, Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej 1945–1949, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009
 • Andrzej Paczkowski, Trzy twarze Józefa Światły. Przyczynek do historii komunizmu w Polsce, Prószyński i S-ka, Warszawa 2009
 • Dieter Schenk, Hans Frank. Biografia generalnego gubernatora, tłum. Krzysztof Jachimczak, Znak, Kraków 2009
 • Zbigniew Siemiątkowski, Wywiad a władza. Wywiad cywilny w systemie sprawowania władzy politycznej PRL, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009
 • Jan Skórzyński, Rewolucja okrągłego stołu, Znak, Kraków 2009[18]

Rok 2011 Edytuj

 • Piotr Forecki, Od „Shoah” do „Strachu”. Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010
 • Andrzej Friszke, Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi, Znak, Kraków 2010
 • Michał Głowiński, Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010
 • Jerzy Kochanowski, Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historyczny UW, Warszawa 2010
 • Jacek Leociak, Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010
 • Marek Radziwon, Iwaszkiewicz. Pisarz po katastrofie, W.A.B., Warszawa 2010
 • Dariusz Stola, Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2010
 • Hanna Świda-Ziemba, Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010
 • Jacek Tebinka, Uzależnienie czy suwerenność. Odwilż październikowa w dyplomacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1956–1961, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2010
 • Patrick Vaughan, Zbigniew Brzeziński, Świat Książki, Warszawa 2010[19]

Rok 2012 Edytuj

 • Barbara Engelking, Jest taki piękny słoneczny dzień… Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942–1945, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2011
 • Andrzej Friszke, Czas KOR-u. Jacek Kuroń a geneza “Solidarności”, Znak, Kraków 2011
 • Aleksander Hall, Osobista historia III Rzeczypospolitej, Rosner & Wspólnicy, Warszawa 2011
 • Hanna Kirchner, Nałkowska. Życie pisane, W.A.B., Warszawa 2011
 • Joanna Krakowska, Mikołajska. Teatr i PRL, W.A.B., Warszawa 2011
 • Grzegorz Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji “Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011
 • Joanna Olczak-Ronikier, Korczak. Próba biografii, W.A.B., Warszawa 2011
 • Dieter Schenk, Noc morderców. Kaźń polskich profesorów we Lwowie i holokaust w Galicji Wschodniej, Wysoki Zamek, Kraków 2011
 • Timothy Snyder, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, Świat Książki, Warszawa 2011
 • Anna Wolff-Powęska, Pamięć, brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945–2010), Zysk i S-ka, Poznań 2011[20]

Rok 2013 Edytuj

 • Przemysław Gasztold-Seń, Koncesjonowany nacjonalizm. Zjednoczenie Patriotyczne „Grunwald” 1980–1990, IPN, Warszawa 2012
 • Paweł Kowal, Koniec systemu władzy, Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2012
 • Joanna Kuciel-Frydryszak, Słonimski. Heretyk na ambonie, W.A.B., Warszawa 2012
 • Tadeusz Mazowiecki, Rok 1989 i lata następne, Prószyński i S-ka, Warszawa 2012
 • Jacek Pietrzak, Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012
 • Jan Sadkiewicz, Ci, którzy przekonać nie umieją. Idea porozumienia polsko-niemieckiego w publicystyce Władysława Studnickiego i wileńskiego „Słowa” (do 1939), Universitas, Kraków 2012
 • Jan Skórzyński, Siła bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników, Świat Książki, Warszawa 2012
 • Małgorzata Szpakowska, „Wiadomości Literackie”. Prawie dla wszystkich, Warszawa 2012
 • Marcin Zaremba, Wielka trwoga. Polska 1944–1947, Znak, Kraków 2012
 • Marek Żebrowski, Jerzy Giedroyć. Życie przed „Kulturą”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012[21]

Rok 2014 Edytuj

 • Matthew Brzezinski, Armia Izaaka. Walka i opór polskich Żydów, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013
 • Wojciech Frazik, Emisariusz Wolnej Polski. Biografia polityczna Wacława Felczaka, Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Attyka, Kraków 2013
 • Marek Gałęzowski, Przeciw dwóm zaborcom. Polityczna konspiracja piłsudczykowska w kraju w latach 1939–1947, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2013
 • Adam Leszczyński, Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943–1980, Wydawnictwo Krytyki Politycznej i Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2013
 • Karol Modzelewski, Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca, Wydawnictwo ISKRY, Warszawa 2013
 • Sławomir M. Nowinowski, Polska w dyplomacji czechosłowackiej 1926–1932, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013
 • Patryk Pleskot, Kłopotliwa panna „S”. Postawy polityczne Zachodu wobec „Solidarności” na tle stosunków z PRL (1980–1989), Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2013
 • Dariusz Rosiak, Człowiek o twardym karku. Historia księdza Romualda Jakuba Wekslera-Waszkinela, Wydawnictwo Czarne, 2013
 • Dorota Sula, Powrót ludności polskiej z byłego Imperium Rosyjskiego w latach 1918–1937, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2013
 • Konrad Zieliński, O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918–1922, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013[2].

Rok 2015 Edytuj

 • Andrzej Friszke, Rewolucja Solidarności 1980–1981, Znak, Kraków 2014
 • Nikołaj Iwanow, Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. „operacja Polska” 1937–1938, Znak, Kraków 2014
 • Bartosz Kaliski, Kurierzy wolnego słowa (Paryż – Praga – Warszawa 1968–1970), Instytut Historii PAN, Warszawa
 • Andrzej Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Krytyka Polityczna, Warszawa 2014
 • Alexandra Richie, Warszawa 1944. Tragiczne powstanie, tłum. Zofia Kunert, W.A.B., Warszawa
 • Jan Skórzyński, Krótka historia Solidarności 1980–1989, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2014
 • Mirosław Szumiło, Roman Zambrowski 1909–1977, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2014
 • Andrzej Mencwel, Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna. Wiek XX, Krytyka Polityczna, Warszawa
 • Arkadiusz Nyzio, Rządzić znaczy służyć? Historia Unii Demokratycznej (1991–1994), Wydawnictwo PiT, Kraków 2014
 • Andrzej Stanisław Kowalczyk, Wena do polityki. O Giedroyciu i Mieroszewskim, Więź, Warszawa 2015[22]

Rok 2016 Edytuj

 • Anna Machcewicz, Bunt. Strajki w Trójmieście. Sierpień 1980, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk.
 • Andrzej Wielowieyski, Losowi na przekór, Agora, Warszawa.
 • Andrzej Nowak, Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Padraic Kenney, Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945–1950, przeł. Anna Dzierzgowska, W.A.B., Warszawa.
 • Ola Hnatiuk, Odwaga i strach, Kolegium Europy Wschodniej, Wojnowice.
 • Timothy Snyder, Czarna ziemia. Holocaust jako ostrzeżenie, tłum. Bartłomiej Pietrzyk, Znak, Kraków.
 • Audrius A. Žulys, Polska w polityce zagranicznej Litwy w latach 1938–1939, Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk.
 • Małgorzata Fidelis, Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce, tłum. Maria Jaszczurowska, W.A.B. Warszawa.
 • Andrzej Brzeziecki, Tadeusz Mazowiecki. Biografia naszego premiera, Znak, Kraków.
 • Joanna Beata Michlic, Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych, tłum. Anna Switzer, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa.

Rok 2017 Edytuj

 • Piotr H. Kosicki, Personalizm po polsku. Francuskie korzenie polskiej inteligencji katolickiej, przeł. Jerzy Giebułtowski, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2016
 • Piotr Lipiński, Cyrankiewicz. Wieczny premier, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016
 • Cezary Łazarewicz, Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016
 • Łukasz Krzyżanowski, Dom, którego nie było. Powroty ocalałych do powojennego miasta, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016
 • Grzegorz Motyka, Wołyń '43, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016
 • Marcin Napiórkowski, Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944–2014, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2016
 • Aneta Prymaka-Oniszk, Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016
 • Michał Przeperski, Nieznośny ciężar braterstwa. Konflikty polsko-czeskie w XX wieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016
 • Marcin Stasiak, Marta Kurkowska-Budzan, Stadion na peryferiach, Universitas, Kraków 2016
 • Agata Zysiak, Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście, Nomos, Kraków 2016[3]

Rok 2018 Edytuj

 • Tomasz Kozłowski, Anatomia rewolucji. Narodziny ruchu społecznego „Solidarność” w 1980 roku, Instytut Pamięci Narodowej
 • Paweł Brykczyński, Gotowi na przemoc. Mord, antysemityzm i demokracja w międzywojennej Polsce, Wydawnictwo Krytyki Politycznej
 • Nikołaj Iwanow, Komunizm po polsku. Historia komunizacji Polski widziana z Kremla, Wydawnictwo Literackie
 • Filip Gańczak, Polski nie oddamy. Władze NRD wobec wydarzeń w PRL 1980–1981, Instytut Pamięci Narodowej
 • Jerzy Kochanowski, Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956–1957, Znak Horyzont
 • Anna Bikont, Sendlerowa w ukryciu, Wydawnictwo Czarne
 • Paweł Smoleński, Syrop z piołunu. Wygnani w akcji „Wisła”, Wydawnictwo Czarne
 • Krzysztof Potaczała, To nie jest miejsce do życia. Stalinowskie wysiedlenia znad Bugu i z Bieszczad, Prószyński i S-ka
 • Witold Bagieński, Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945–1961, Instytut Pamięci Narodowej
 • Dariusz Libionka, Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, Państwowe Muzeum na Majdanku[23]

Rok 2019 Edytuj

 • Anna Bikont, Helena Łuczywo, Jacek, Agora/Czarne
 • Urszula Glensk, Hirszfeldowie. Zrozumieć krew, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
 • Paweł Kowal,Testament Prometeusza. Źródła polityki wschodniej III Rzeczypospolitej, Kolegium Europy Wschodniej/Instytut Studiów Politycznych PAN
 • Olga Linkiewicz, Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
 • Katarzyna Person, Policjanci. Wizerunek Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim, Żydowski Instytut Historyczny
 • Radosław Ptaszyński, Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy, Znak
 • Szymon Rudnicki, Falanga. Ruch Narodowo-Radykalny, Aspra
 • Andrzej Skalimowski, Sigalin. Towarzysz odbudowy, Wydawnictwo Czarne
 • Joanna Tokarska-Bakir, Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego, Czarna Owca
 • Anna Wolff-Powęska, Polacy-Niemcy. Sąsiedzi pod specjalnym nadzorem, Wydawnictwo Poznańskie[24]

Rok 2020 Edytuj

 • Przemysław Gasztold, Towarzysze z betonu. Dogmatyzm w PZPR 1980-1990, Instytut Pamięci Narodowej
 • Grzegorz Gauden, Lwów - kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
 • Barbara Jundo-Kaliszewska, Zakładnicy historii. Mniejszość polska w postradzieckiej Litwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 • Piotr M. Majewski, Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej
 • Mariusz Mazur, Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945-1956. Aspekty mentalno-psychologiczne, Bellona/Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Irena Paczyńska, Aktion gegen Universitäts-Professoren (Kraków, 6 listopada 1939 roku) i okupacyjne losy aresztowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Ryszard Kaczmarek, Powstania śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka, Wydawnictwo Literackie
 • Tomasz Kozłowski, Koniec imperium MSW. Transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989-1990, Instytut Pamięci Narodowej
 • Patryk Pleskot, Góry i teczki. Opowieść człowieka umiarkowanego. Biografia mówiona Andrzeja Paczkowskiego, Instytut Pamięci Narodowej
 • Dariusz Rosiak, Bauman, Mando

Rok 2021 Edytuj

 • Filip Gańczak, Jan Sehn. Tropiciel nazistów, Wydawnictwo Czarne
 • Józef Krzyk, Barbara Szmatloch, Korfanty. Silna bestia, Sonia Draga
 • Rafał Księżyk, Dzika rzecz. Polska muzyka i transformacja 1989–1993, Wydawnictwo Czarne
 • Jarosław Kuisz, Propaganda bezprawia. O „popularyzowaniu prawa” w pierwszych latach Polski Ludowej, Wydawnictwo Naukowe Scholar
 • Tomasz Kurpierz, Henryk Sławik 1894–1944. Biografia socjalisty, Instytut Pamięci Narodowej
 • Aleksandra Leyk, Joanna Wawrzyniak, Cięcia. Mówiona historia transformacji, Wydawnictwo Krytyki Politycznej
 • Arkadiusz Nyzio, Rakowiecka w remoncie. Transformacja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989–1993, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka
 • Grzegorz Piątek, Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944–1949, W.A.B.
 • Katarzyna Rembacka, Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza (1912–1989), Instytut Pamięci Narodowej
 • Karolina Sulej, Rzeczy osobiste. Opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady, Wydawnictwo Czerwone i Czarne[25]

Rok 2022 Edytuj

 • Andrzej Brzeziecki, Wielka gra majora Żychonia. As wywiadu kontra Rzesza, Wydawnictwo Literackie,
 • Piotr M. A. Cywiński, Auschwitz. Monografia człowieka, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau,
 • Artur Domosławski, Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana, Wielka Litera,
 • Wojciech Marciniak, Odzyskać nadzieję, wrócić do Ojczyzny. Związek Patriotów Polskich w Południowym Kazachstanie 1944-1946, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Pamięci Sybiru,
 • Rafał Matyja, Miejski grunt. 250 lat polskiej gry z nowoczesnością, Karakter,
 • Brian Porter-Szücs, Całkiem zwyczajny kraj. Historia Polski bez martyrologii, tłum. Anna Dzierzgowska i Jan Dzierzgowski, Wydawnictwo Filtry,
 • Michał Przeperski, Mieczysław F. Rakowski. Biografia polityczna, Instytut Pamięci Narodowej,
 • Marcin Stasiak, Polio w Polsce 1945-1989. Studium z historii niepełnosprawności, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”,
 • Jacek Tebinka, Anna Zapalec, Polska w brytyjskiej strategii wspierania ruchu oporu. Historia Sekcji Polskiej Kierownictwa Operacji Specjalnych (SOE), Wydawnictwo Neriton,
 • Anna Wylegała, Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce, Wydawnictwo Czarne[26].

Jury Edytuj

2014: Henryk Samsonowicz (przewodniczący), Władysław Bartoszewski, Krzysztof Dudek, Jan Kofman, Andrzej Krzysztof Kunert, Tomasz Łubieński, Tomasz Makowski, Daria Nałęcz i Andrzej Wielowieyski[11].

2015: Henryk Samsonowicz (przewodniczący jury), Krzysztof Dudek, Jerzy Kofman, Andrzej Krzysztof Kunert, Daria Nałęcz, Tomasz Łubieński, Tomasz Makowski, Piotr Nehring, Andrzej Wielowieyski[22].

2016: Henryk Samsonowicz (przewodniczący), Adolf Juzwenko, Jan Kofman, Andrzej Krzysztof Kunert, Tomasz Łubieński, Tomasz Makowski, Daria Nałęcz, Piotr Nehring.

2017: Henryk Samsonowicz (przewodniczący), Antoni Dudek, Andrzej Friszke, Adolf Juzwenko, Jan Kofman, Andrzej Krzysztof Kunert, Tomasz Łubieński, Anna Machcewicz, Tomasz Makowski, Daria Nałęcz, Piotr Nehring, Andrzej Wielowieyski[3].

2020: Andrzej Friszke (przewodniczący jury), Antoni Dudek, Dobrochna Kałwa, Jan Kofman, Andrzej Krzysztof Kunert, Tomasz Łubieński, Anna Machcewicz, Katarzyna Madoń-Mitzner, Tomasz Makowski, Daria Nałęcz, Małgorzata Szejnert, Andrzej Wielowieyski.

2021: Andrzej Friszke (przewodniczący jury), Antoni Dudek, Dobrochna Kałwa, Jan Kofman, Andrzej Krzysztof Kunert, Anna Landau-Czajka, Tomasz Łubieński, Anna Machcewicz, Tomasz Makowski, Daria Lipińska-Nałęcz, Małgorzata Szejnert, Andrzej Wielowieyski.

Przypisy Edytuj

 1. Nagroda Moczarskiego 2014: Modzelewski!, Wyborcza.pl [dostęp 2014-12-03] [zarchiwizowane z adresu 2014-12-22] (pol.).
 2. a b Już jutro poznamy laureata Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego 2014. [w:] Historykon.pl [on-line]. 20 listopada 2014. [dostęp 2014-12-03].
 3. a b c Nagroda Historyczna Moczarskiego 2017. Dziesięć nominowanych książek. wyborcza.pl, 13 października 2017. [dostęp 2017-10-15].
 4. NAGRODA MOCZARSKIEGO 2021. Znamy laureata i laureatkę!. dsh.waw.pl. [dostęp 2022-01-05]. (pol.).
 5. Igor Rakowski-Kłos: Prof. Mariusz Mazur: Partyzanci walczyli z miłości do Polski? Mnie taka odpowiedź nie zadowala. wyborcza.pl, 2021-01-02. [dostęp 2021-06-23]. (pol.).
 6. "Ta książka pozwala zrozumieć powikłane relacje polsko-ukraińskie". Olga Linkiewicz laureatką Nagrody Moczarskiego. wyborcza.pl, 2019-12-09. [dostęp 2020-06-08].
 7. Jerzy Kochanowski z Nagrodą Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego. dzieje.pl, 2018-12-07. [dostęp 2021-06-23]. (pol.).
 8. Nagroda Moczarskiego 2017 dla Agaty Zysiak. „Lata powojenne to nie tylko represje i terror”. wyborcza.pl, 8 grudnia 2017. [dostęp 2017-12-11].
 9. Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego za najlepszą książkę historyczną roku. wyborcza.pl, 2016-12-10. [dostęp 2016-12-10].
 10. Nagroda im. Moczarskiego 2015 dla Alexandry Richie. Za nowe spojrzenie na powstanie warszawskie. wyborcza.pl, 2016-12-10. [dostęp 2016-12-10].
 11. a b Karol Modzelewski laureatem nagrody im. Moczarskiego. [w:] Gazeta.pl [on-line]. Agora SA, 21.11.2014. [dostęp 2014-12-03]. (pol.).
 12. Marcin Zaremba laureatem nagrody Moczarskiego. [w:] Gazeta.pl [on-line]. Agora SA, 22.11.2013. [dostęp 2014-12-03]. (pol.).
 13. Adam Leszczyński: Timothy Snyder: Historia filatelistyki też jest niewygodna. [w:] Gazeta.p; [on-line]. Agora SA, 12.12.2012. [dostęp 2014-12-03]. (pol.).
 14. Adam Leszczyński: Rozmowa z laureatem nagrody im. Moczarskiego z Andrzejem Friszkem. [w:] Gazeta.pl [on-line]. Agora SA, 12.11.2011. [dostęp 2014-12-03]. (pol.).
 15. z Bogdanem Gadomskim rozmawiał Adam Leszczyński: O tym, który podłożył bombę pod KPP. [w:] Wyborcza.pl [on-line]. Agora SA, 09.11.2010. [dostęp 2014-12-03]. (pol.).
 16. Adam Leszczyński: Nagroda im. Moczarskiego dla Paulssona. [w:] Gazeta.pl [on-line]. Agora SA, 25.06.2009. [dostęp 2014-12-03]. (pol.).
 17. Nagroda historyczna im. K. Moczarskiego, [w:] Komunikat prasowy „Gazeta Wyborcza” [online], Agora SA, 15 maja 2009 [dostęp 2014-12-03] [zarchiwizowane z adresu 2014-12-14] (pol.).
 18. 10 finalistów 2. edycji konkursu książki historycznej o nagrodę im. Kazimierza Moczarskiego. [w:] Gazeta.pl [on-line]. Agora SA, 18.10.2010. [dostęp 2014-12-03]. (pol.).
 19. Nagroda im. Kazimierza Moczarskiego – nominacje. [w:] Portal Historyczny [on-line]. Muzeum Historii Polski, 07 listopada 2011. [dostęp 2014-12-03]. (pol.).
 20. Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego – nominacje, Signum Temporis, 4 listopada 2012 [dostęp 2014-12-03] [zarchiwizowane z adresu 2014-12-15] (pol.).
 21. Nagroda im. Moczarskiego – nominacje. [w:] Biuletyn Instytutu [on-line]. Instytut Książki, 04.11.2013. [dostęp 2014-12-03]. (pol.).
 22. a b Nagroda Moczarskiego 2015: oto nominowani i jurorzy. wyborcza.pl. [dostęp 2015-11-16].
 23. 2018 | X Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego | Nominacje, dsh.waw.pl [dostęp 2021-10-21] (pol.).
 24. 2019 | NAGRODA MOCZARSKIEGO | Nominacje, dsh.waw.pl [dostęp 2021-10-21] (pol.).
 25. Nominacje do Nagrody im. Kazimierza Moczarskiego, um.warszawa.pl [dostęp 2021-10-21] (pol.).
 26. NAGRODA MOCZARSKIEGO 2022. Znamy nominowanych!, dsh.waw.pl [dostęp 2022-12-22].