Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego

Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiegopolskie wyróżnienie przyznawane corocznie „dla najlepszej książki historycznej ubiegłego roku”, przy zastrzeżeniu, iż musi to być praca autora żyjącego i dotycząca dziejów Polski od 1918 roku. 21 listopada 2014 roku nagroda została przyznana po raz szósty, a instytucjami nadającymi były: Narodowe Centrum Kultury i Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich[1]. Laureat nagrody otrzymuje statuetkę („temperówkę” Kazimierza Moczarskiego) oraz kwotę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych[2][3].

Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego
Ilustracja
Patron nagrody: Kazimierz Moczarski
Nagroda za najlepszą książkę historyczną ubiegłego roku
Lokalizacja  Polska
Warszawa
Pierwsze rozdanie 2009
Strona internetowa

Laureaci nagrodyEdytuj

 • 2018: Olga Linkiewicz za książkę Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas[4]
 • 2017: Agata Zysiak za książkę Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście, Nomos, Kraków[5]
 • 2016: Andrzej Nowak za książkę Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Wydawnictwo Literackie, Kraków[6]
 • 2015: Alexandra Richie za książkę Warszawa 1944. Tragiczne powstanie, tłum. Zofia Kunert, W.A.B., Warszawa[7]
 • 2014: Karol Modzelewski za autobiografię Zajeździmy kobyłę historii[8]
 • 2013: Marcin Zaremba za książkę Wielka trwoga. Polska 1944–1947[9]
 • 2012: Timothy Snyder za książkę Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem[10]
 • 2011: Andrzej Friszke za książkę Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi[11]
 • 2010: Bogdan Gadomski za książkę Biografia agenta. Największy agent policji politycznej II RP. Józef-Josek Mützenmacher (1903–1947)[12]
 • 2009: Gunnar S. Paulsson za książę Utajone Miasto. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy 1940–1945[13]

Nominowani do nagrodyEdytuj

Rok 2009Edytuj

 • Krzysztof Kosiński, Historia pijaństwa w czasach PRL, Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2008
 • Michał Komar, Świat według Mellera, Rosner i Wspólnicy, Warszawa 2008
 • Jerzy Kułak, Rozstrzelany oddział, nakład własny, Białystok 2008
 • Czesław Miłosz, Jerzy Giedroyć, Korespondencja, wstęp, oprac. Marek Kornat, Czytelnik, Warszawa 2008
 • Gunnar S. Paulsson, Utajone Miasto. Żydzi po »aryjskiej« stronie Warszawy 1940–1945, przeł. Elżbieta Olender-Dmowska, Znak, Kraków 2008
 • Marci Shore, Kawior i popiół, przeł. Marcin Szuster, Świat Książki, Warszawa 2008
 • Timothy Snyder, Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę, przeł. Bartłomiej Pietrzyk, Znak, Kraków 2008
 • Tomasz Szarota, Karuzela na placu Krasińskich, Rytm, Warszawa 2008
 • Monika Tomkiewicz, Zbrodnia w Ponarach 1941–1944, IPN, Warszawa 2008
 • Andrzej Wrzyszcz, Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008[14]

Rok 2010Edytuj

 • Piotr Cichoracki, Droga ku anatemie. Wacław Kostek Biernacki (1884–1957), IPN, Warszawa 2009
 • Bogdan Gadomski, Biografia agenta. Największy agent policji politycznej II RP. Józef-Josek Mützenmacher (1903–1947), Wydawnictwo Tedson, Warszawa 2009
 • Magdalena Grochowska, Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu, Świat Książki, Warszawa 2009
 • Eryk Krasucki, Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza. Biografia polityczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
 • Grzegorz Krzywiec, Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego (1886–1905), Wydawnictwo Neriton Instytut Historii PAN, Warszawa 2009
 • Mieczysław Nurek, Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej 1945–1949, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009
 • Andrzej Paczkowski, Trzy twarze Józefa Światły. Przyczynek do historii komunizmu w Polsce, Prószyński i S-ka, Warszawa 2009
 • Dieter Schenk, Hans Frank. Biografia generalnego gubernatora, tłum. Krzysztof Jachimczak, Znak, Kraków 2009
 • Zbigniew Siemiątkowski, Wywiad a władza. Wywiad cywilny w systemie sprawowania władzy politycznej PRL, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009
 • Jan Skórzyński, Rewolucja okrągłego stołu, Znak, Kraków 2009[15]

Rok 2011Edytuj

 • Piotr Forecki, Od „Shoah” do „Strachu”. Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010
 • Andrzej Friszke, Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi, Znak, Kraków 2010
 • Michał Głowiński, Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010
 • Jerzy Kochanowski, Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historyczny UW, Warszawa 2010
 • Jacek Leociak, Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010
 • Marek Radziwon, Iwaszkiewicz. Pisarz po katastrofie, W.A.B., Warszawa 2010
 • Dariusz Stola, Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2010
 • Hanna Świda-Ziemba, Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010
 • Jacek Tebinka, Uzależnienie czy suwerenność. Odwilż październikowa w dyplomacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1956–1961, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2010
 • Patrick Vaughan, Zbigniew Brzeziński, Świat Książki, Warszawa 2010[16]

Rok 2012Edytuj

 • Barbara Engelking, Jest taki piękny słoneczny dzień… Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942–1945, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2011
 • Andrzej Friszke, Czas KOR-u. Jacek Kuroń a geneza “Solidarności”, Znak, Kraków 2011
 • Aleksander Hall, Osobista historia III Rzeczypospolitej, Rosner & Wspólnicy, Warszawa 2011
 • Hanna Kirchner, Nałkowska. Życie pisane, W.A.B., Warszawa 2011
 • Joanna Krakowska, Mikołajska. Teatr i PRL, W.A.B., Warszawa 2011
 • Grzegorz Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji “Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011
 • Joanna Olczak-Ronikier, Korczak. Próba biografii, W.A.B., Warszawa 2011
 • Dieter Schenk, Noc morderców. Kaźń polskich profesorów we Lwowie i holokaust w Galicji Wschodniej, Wysoki Zamek, Kraków 2011
 • Timothy Snyder, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, Świat Książki, Warszawa 2011
 • Anna Wolff-Powęska, Pamięć, brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945–2010), Zysk i S-ka, Poznań 2011[17]

Rok 2013Edytuj

 • Przemysław Gasztold-Seń, Koncesjonowany nacjonalizm. Zjednoczenie Patriotyczne „Grunwald” 1980–1990, IPN, Warszawa 2012
 • Paweł Kowal, Koniec systemu władzy, Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2012
 • Joanna Kuciel-Frydryszak, Słonimski. Heretyk na ambonie, W.A.B., Warszawa 2012
 • Tadeusz Mazowiecki, Rok 1989 i lata następne, Prószyński i S-ka, Warszawa 2012
 • Jacek Pietrzak, Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012
 • Jan Sadkiewicz, Ci, którzy przekonać nie umieją. Idea porozumienia polsko-niemieckiego w publicystyce Władysława Studnickiego i wileńskiego „Słowa” (do 1939), Universitas, Kraków 2012
 • Jan Skórzyński, Siła bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników, Świat Książki, Warszawa 2012
 • Małgorzata Szpakowska, „Wiadomości Literackie”. Prawie dla wszystkich, Warszawa 2012
 • Marcin Zaremba, Wielka trwoga. Polska 1944–1947, Znak, Kraków 2012
 • Marek Żebrowski, Jerzy Giedroyć. Życie przed „Kulturą”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012[18]

Rok 2014Edytuj

 • Matthew Brzezinski, Armia Izaaka. Walka i opór polskich Żydów, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013
 • Wojciech Frazik, Emisariusz Wolnej Polski. Biografia polityczna Wacława Felczaka, Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Attyka, Kraków 2013
 • Marek Gałęzowski, Przeciw dwóm zaborcom. Polityczna konspiracja piłsudczykowska w kraju w latach 1939–1947, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2013
 • Adam Leszczyński, Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943–1980, Wydawnictwo Krytyki Politycznej i Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2013
 • Karol Modzelewski, Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca, Wydawnictwo ISKRY, Warszawa 2013
 • Sławomir M. Nowinowski, Polska w dyplomacji czechosłowackiej 1926–1932, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013
 • Patryk Pleskot, Kłopotliwa panna „S”. Postawy polityczne Zachodu wobec „Solidarności” na tle stosunków z PRL (1980–1989), Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2013
 • Dariusz Rosiak, Człowiek o twardym karku. Historia księdza Romualda Jakuba Wekslera-Waszkinela, Wydawnictwo Czarne, 2013
 • Dorota Sula, Powrót ludności polskiej z byłego Imperium Rosyjskiego w latach 1918–1937, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2013
 • Konrad Zieliński, O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918–1922, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013[2].

Rok 2015Edytuj

 • Andrzej Friszke, Rewolucja Solidarności 1980–1981, Znak, Kraków 2014
 • Nikołaj Iwanow, Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. „operacja Polska” 1937–1938, Znak, Kraków 2014
 • Bartosz Kaliski, Kurierzy wolnego słowa (Paryż – Praga – Warszawa 1968–1970), Instytut Historii PAN, Warszawa
 • Andrzej Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Krytyka Polityczna, Warszawa 2014
 • Alexandra Richie, Warszawa 1944. Tragiczne powstanie, tłum. Zofia Kunert, W.A.B., Warszawa
 • Jan Skórzyński, Krótka historia Solidarności 1980–1989, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2014
 • Mirosław Szumiło, Roman Zambrowski 1909–1977, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2014
 • Andrzej Mencwel, Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna. Wiek XX, Krytyka Polityczna, Warszawa
 • Arkadiusz Nyzio, Rządzić znaczy służyć? Historia Unii Demokratycznej (1991–1994), Wydawnictwo PiT, Kraków 2014
 • Andrzej Stanisław Kowalczyk, Wena do polityki. O Giedroyciu i Mieroszewskim, Więź, Warszawa 2015[19]

Rok 2016Edytuj

 • Anna Machcewicz, Bunt. Strajki w Trójmieście. Sierpień 1980, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk.
 • Andrzej Wielowieyski, Losowi na przekór, Agora, Warszawa.
 • Andrzej Nowak, Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Padraic Kenney, Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945–1950, przeł. Anna Dzierzgowska, W.A.B., Warszawa.
 • Ola Hnatiuk, Odwaga i strach, Kolegium Europy Wschodniej, Wojnowice.
 • Timothy Snyder, Czarna ziemia. Holocaust jako ostrzeżenie, tłum. Bartłomiej Pietrzyk, Znak, Kraków.
 • Audrius A. Žulys, Polska w polityce zagranicznej Litwy w latach 1938–1939, Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk.
 • Małgorzata Fidelis, Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce, tłum. Maria Jaszczurowska, W.A.B. Warszawa.
 • Andrzej Brzeziecki, Tadeusz Mazowiecki. Biografia naszego premiera, Znak, Kraków.
 • Joanna Beata Michlic, Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych, tłum. Anna Switzer, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa.

Rok 2017Edytuj

 • Piotr H. Kosicki, Personalizm po polsku. Francuskie korzenie polskiej inteligencji katolickiej, przeł. Jerzy Giebułtowski, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2016
 • Piotr Lipiński, Cyrankiewicz. Wieczny premier, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016
 • Cezary Łazarewicz, Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016
 • Łukasz Krzyżanowski, Dom, którego nie było. Powroty ocalałych do powojennego miasta, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016
 • Grzegorz Motyka, Wołyń '43, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016
 • Marcin Napiórkowski, Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944–2014, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2016
 • Aneta Prymaka-Oniszk, Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016
 • Michał Przeperski, Nieznośny ciężar braterstwa. Konflikty polsko-czeskie w XX wieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016
 • Marcin Stasiak, Marta Kurkowska-Budzan, Stadion na peryferiach, Universitas, Kraków 2016
 • Agata Zysiak, Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście, Nomos, Kraków 2016[3]

JuryEdytuj

2014: Henryk Samsonowicz (przewodniczący), Władysław Bartoszewski, Krzysztof Dudek, Jan Kofman, Andrzej Krzysztof Kunert, Tomasz Łubieński, Tomasz Makowski, Daria Nałęcz i Andrzej Wielowieyski[8].

2015: Henryk Samsonowicz (przewodniczący jury), Krzysztof Dudek, Jerzy Kofman, Andrzej Krzysztof Kunert, Daria Nałęcz, Tomasz Łubieński, Tomasz Makowski, Piotr Nehring, Andrzej Wielowieyski[19].

2016: Henryk Samsonowicz (przewodniczący), Adolf Juzwenko, Jan Kofman, Andrzej Krzysztof Kunert, Tomasz Łubieński, Tomasz Makowski, Daria Nałęcz, Piotr Nehring.

2017: Henryk Samsonowicz (przewodniczący), Antoni Dudek, Andrzej Friszke, Adolf Juzwenko, Jan Kofman, Andrzej Krzysztof Kunert, Tomasz Łubieński, Anna Machcewicz, Tomasz Makowski, Daria Nałęcz, Piotr Nehring, Andrzej Wielowieyski[3].

PrzypisyEdytuj

 1. Nagroda Moczarskiego 2014: Modzelewski!, Wyborcza.pl [dostęp 2014-12-03] [zarchiwizowane z adresu 2014-12-22] (pol.).
 2. a b Już jutro poznamy laureata Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego 2014. W: Historykon.pl [on-line]. 20 listopada 2014. [dostęp 2014-12-03].
 3. a b c Nagroda Historyczna Moczarskiego 2017. Dziesięć nominowanych książek. wyborcza.pl, 13 października 2017. [dostęp 2017-10-15].
 4. "Ta książka pozwala zrozumieć powikłane relacje polsko-ukraińskie". Olga Linkiewicz laureatką Nagrody Moczarskiego. wyborcza.pl, 2019-12-09. [dostęp 2020-06-08].
 5. Nagroda Moczarskiego 2017 dla Agaty Zysiak. „Lata powojenne to nie tylko represje i terror”. wyborcza.pl, 8 grudnia 2017. [dostęp 2017-12-11].
 6. Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego za najlepszą książkę historyczną roku. wyborcza.pl, 2016-12-10. [dostęp 2016-12-10].
 7. Nagroda im. Moczarskiego 2015 dla Alexandry Richie. Za nowe spojrzenie na powstanie warszawskie. wyborcza.pl, 2016-12-10. [dostęp 2016-12-10].
 8. a b Karol Modzelewski laureatem nagrody im. Moczarskiego (pol.). W: Gazeta.pl [on-line]. Agora SA, 21.11.2014. [dostęp 2014-12-03].
 9. Marcin Zaremba laureatem nagrody Moczarskiego (pol.). W: Gazeta.pl [on-line]. Agora SA, 22.11.2013. [dostęp 2014-12-03].
 10. Adam Leszczyński: Timothy Snyder: Historia filatelistyki też jest niewygodna (pol.). W: Gazeta.p; [on-line]. Agora SA, 12.12.2012. [dostęp 2014-12-03].
 11. Adam Leszczyński: Rozmowa z laureatem nagrody im. Moczarskiego z Andrzejem Friszkem (pol.). W: Gazeta.pl [on-line]. Agora SA, 12.11.2011. [dostęp 2014-12-03].
 12. z Bogdanem Gadomskim rozmawiał Adam Leszczyński: O tym, który podłożył bombę pod KPP (pol.). W: Wyborcza.pl [on-line]. Agora SA, 09.11.2010. [dostęp 2014-12-03].
 13. Adam Leszczyński: Nagroda im. Moczarskiego dla Paulssona (pol.). W: Gazeta.pl [on-line]. Agora SA, 25.06.2009. [dostęp 2014-12-03].
 14. Nagroda historyczna im. K. Moczarskiego, [w:] Komunikat prasowy „Gazeta Wyborcza” [online], Agora SA, 15 maja 2009 [dostęp 2014-12-03] [zarchiwizowane z adresu 2014-12-14] (pol.).
 15. 10 finalistów 2. edycji konkursu książki historycznej o nagrodę im. Kazimierza Moczarskiego (pol.). W: Gazeta.pl [on-line]. Agora SA, 18.10.2010. [dostęp 2014-12-03].
 16. Nagroda im. Kazimierza Moczarskiego – nominacje (pol.). W: Portal Historyczny [on-line]. Muzeum Historii Polski, 07 listopad 2011. [dostęp 2014-12-03].
 17. Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego – nominacje, Signum Temporis, 4 listopada 2012 [dostęp 2014-12-03] [zarchiwizowane z adresu 2014-12-15] (pol.).
 18. Nagroda im. Moczarskiego – nominacje (pol.). W: Biuletyn Instytutu [on-line]. Instytut Książki, 04.11.2013. [dostęp 2014-12-03].
 19. a b Nagroda Moczarskiego 2015: oto nominowani i jurorzy. wyborcza.pl. [dostęp 16 listopada 2015].