Obwód penzeński

jednostka administracyjna w Rosji

Obwód penzeński (ros. Пензенская область) – jednostka administracyjna Federacji Rosyjskiej.

Obwód penzeński
Пензенская область
obwód
ilustracja
Herb Flaga
Herb Flaga
Państwo

 Rosja

Siedziba

Penza

Kod ISO 3166-2

RU-PNZ

Gubernator

Iwan Biełoziercew

Powierzchnia

43 352 km²

Populacja (2021)
• liczba ludności


1 292 211[1]

• gęstość

29,81 os./km²

Tablice rejestracyjne

58

Położenie na mapie Rosji
Położenie na mapie
Strona internetowa
krajobraz regionu – rzeka Sura

Geografia edytuj

Położenie i powierzchnia edytuj

Obwód penzeński leży w centrum europejskiej części Rosji i zajmuje obszar 43 300 km², co stanowi ok. 0,25% powierzchni całej Federacji Rosyjskiej. Z północy na południe region rozciąga się na długości 204 km, a ze wschodu na zachód – na długości 330 km.

Obwód graniczy z:

Przynależność administracyjna edytuj

Pod względem administracyjnym obwód penzeński wchodzi w skład utworzonego w 2000 Nadwołżański Okręgu Federalnego.

Strefa czasowa edytuj

Obwód obwód penzeński należy do moskiewskiej strefy czasowej (MSK): do 25 października 2014 UTC+04:00 przez cały rok, od 26 października 2014 UTC+03:00 przez cały rok. Jeszcze wcześniej, przed 27 marca 2011 roku, obowiązywał czas standardowy (zimowy) strefy UTC+03:00, a czas letni – UTC+04:00.

Rzeźba terenu edytuj

Region leży na Nizinie Wschodnioeuropejskiej, a dokładniej – na środkowych i zachodnich terenach Wyżyny Nadwołżańskiej, stanowiącej część owej równiny. Ten łagodnie pofałdowany obszar zajmuje znaczną część powierzchni obwodu, a jedynie na krańcach zachodnich rozciągają się tereny bardziej płaskie, będące częścią Niziny Ocko-Dońskiej.

Hydrografia edytuj

Na terenie obwodu znajduje się ponad 200 rzek oraz trudna do określenia liczba mniejszych cieków wodnych.

Największe rzeki regionu:

Gleby edytuj

Na terenie obwodu penzeńskiego przeważają urodzajne gleby czarnoziemowe. Zajmują one 68% wszystkich ziem wykorzystywanych rolniczo i przeważają na większości ziem obwodu, a jedynie na wschodzie i północnym wschodzie regionu dominują szaroziemy leśne.

Klimat edytuj

 
diagram ukazujący temperatury i wielkość opadów w regionie na przykładzie leżącej w jego centrum Penzy

Temperatura edytuj

W obwodzie penzeńskim panuje klimat umiarkowany kontynentalny, charakteryzujący się ciepłym latem i dość chłodną zimą. Kontynentalne cechy lokalnego klimatu narastają w miarę posuwania się na z zachodu na wschód.

Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń – średnia temperatura w tym okresie wynosi ok. –11 °C (na wschodzie regionu jest jeszcze chłodnie, ok. –12 °C, a na zachodzie – nieco cieplej, średnio –10 °C. Najcieplejszym miesiącem w regionie jest lipiec; średnia temperatura powietrza w tym okresie wynosi od ok. +18 °C na zachodzie do +19 °C na wschodzie obwodu.

Opady edytuj

Średnioroczna wielkość opadów w regionie wynosi 450-500 mm; większość opadów przypada na ciepłą połowę roku, a maksimum na lipiec. Powyższa liczba nie oddaje jednak prawdziwej ilości padających w regionie deszczów: w rzeczywistości rzadko zdarza się, by w ciągu roku spadła taka właśnie ilość, zazwyczaj jest to sporo więcej (ponad 700 mm) – gdy lato jest wilgotne, lub sporo mniej (ok. 350 mm) – gdy występuje susza. Susze są zresztą często spotykane w regionie, jednak zwykle trwają one jedynie przez część roku.

Roślinność edytuj

Obwód penzeński leży na terenach 3 stref roślinnych: lasów, lasostepów i stepów. Pierwotna roślinność zajmuje ok. 1/3 terytorium regionu. Lasy liściaste i mieszane zajmują ok. 20% powierzchni obwodu; stepy, z uwagi urodzajność gleb praktycznie zostały zlikwidowane i zachowały się tylko ich fragmenty. W lokalnych lasach przeważają dęby, lipy, klony i wiązy.

 
tchórz – jeden z gatunków zwierząt żyjących na terenie obwodu

Świat zwierzęcy edytuj

Świat zwierzęcy obwodu penzeńskiego jest dość bogaty. Spotkać tu można ponad 60 gatunków ssaków, 30 – ryb i ponad 200 – ptaków. Na obszarze regionu żyje fauna typowa zarówno dla obszarów leśnych, jak i stepowych. Wymienić tutaj można m.in. zające-szaraki, lisy, tchórze oraz liczne gatunki gryzoni, a z ptaków np. dzięcioły, drozdy, jarząbki, gile, derkacze, czajki, a także licznie występujące, typowe ptaki Europy Środkowo-Wschodniej: wróblowate, sroki i wrony. Większość gatunków ptaków przylatuje tutaj tylko na okres lęgowy i odlatuje na zimę.

W zbiornikach wodnych żyją liczne ryby, m.in. jazgarze, leszcze, karasie, karpie, okonie, płocie, sandacze i szczupaki.

Żyje tutaj także wiele gatunków owadów.

Ludność edytuj

Obwód penzeński zamieszkuje 1,292 tys. osób (2021). Liczba mieszkańców obwodu systematycznie spada z powodu ujemnego przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji. Jeszcze w 2006 żyło tutaj 1 407 971 osób, zaś w 2002 populację regionu stanowiło 1 452 941 osób.

Ponad 1/3 ludności zamieszkuje w stolicy regionuPenzie[2].

 
ulica w centrum Penzy – stolicy regionu
 
monastyr w Kieriensku

Średnia gęstość zaludnienia to ok. 33,6 os./km².

Statystyki demograficzne edytuj

(dane na 2006)

 • Ludność według miejsca zamieszkania:
  • Ludność wiejska: 33,9%
  • Ludność miejska: 66,1%
 • Przyrost naturalny: –8,6‰
  • urodzenia: 12 046 (8,6‰)
  • zgony: 24 042 (17,2‰)
  • ubytek naturalny: 11 996 (8,6‰)

Narodowości edytuj

Na terenie obwodu żyją przedstawiciele 57 narodowości[2].

Główne narodowości obwodu:
(dla populacji 1408 tys.)

naród liczebność
(w tys.)
udział w populacji
Rosjanie 1313,6 85,2%
Tatarzy 88,6 5,7%
Mordwini 86,3 5,6%
Czuwasze 7,4 0,5%

Miasta i osiedla typu miejskiego edytuj

 
Penza jest stolicą i największym miastem obwodu
 
Kuźnieck to największe miasto na wschodzie obwodu
 
Zariecznyj to miasto zamknięte
 
Kamienka
 
Sierdobsk

Na terenie obwodu penzaskiego znajduje się 11 miast i 16 osiedli typu miejskiego.

Największe skupiska osadnicze obwodu (miasta, osiedla typu miejskiego i wsie; stan na 1 stycznia 2006):

Nazwa Nazwa
rosyjska
Liczba
mieszkańców
Baszmakowo1) Башмаково 9665
Biekowo1) Беково 6561
Bielinski Белинский 8798
Biessonowka2) Бессоновка 10 0003)
Czaadajewka1) Чаадаевка 7217
Gorodiszcze Городище 8253
Grabowo2) Грабово 7 4003)
Issa 1) Исса 5545
Jewłaszewo1) Евлашево 4831
Kamienka Каменка 39 917
Kołyszlej1) Колышлей 8410
Kuznieck Кузнецк 89 541
Łunino1) Лунино 7706
Mokszan1) Мокшан 11 731
Nikolsk Никольск 24 272
Niżni Łomow Нижний Ломов 23 624
Paczełma1) Пачелма 8472
Penza Пенза 509 997
Sierdobsk Сердобск 35 780
Sosnowoborsk1) Сосновоборск 6981
Spassk Спасск 7240
Sriedniaja Jeluzań2) Средняя Елюзань 8 4003)
Sura1) Сура 2291
Sursk Сурск 7292
Szemyszejka1) Шемышейка 6773
Tamała1) Тамала 7764
Wierchozim1) Верхозим 1785
Zariecznyj Заречный 62 174
Ziemietczyno1) Земетчино 11 492
Zołotariewka1) Золотаревка 2785

1) Osiedle typu miejskiego
2) Wieś
3) liczba zaokrąglona; 2003

Gospodarka edytuj

Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Przemysł edytuj

Na terenie obwodu penzeńskiego istnieje rozwinięty przemysł elektromaszynowy, drzewny i celulozowo-papierniczy, oraz lekki (m.in. tekstylny) i farmaceutyczny. Istnieje też przemysł spożywczy, przetwarzający płody rolne regionu.

Głównym skupiskiem przemysłu jest Penza; znajduje się tutaj ponad połowa całego lokalnego przemysłu.

Rolnictwo edytuj

Z racji dobrych warunków glebowych na terenie obwodu istnieje rozwinięte rolnictwo. Uprawiane są m.in. zboża (pszenica, żyto), buraki cukrowe, len, konopie siewne itd.

W regionie istnieje także rozwinięta chów i hodowla zwierząt (w tym drobiu).

Władza i administracja edytuj

 
Siedziba władz obwodowych w Penzie

Obwód penzeński, podobnie jak inne podmioty Federacji Rosyjskiej posiada dość szeroki zakres autonomii w sprawach lokalnych.

Władzę prawodawczą w regionie sprawuje lokalny parlament – Zgromadzenie Prawodawcze Obwodu Penzeńskiego (ros. Законодательное Собрание Пензенской области)

Naczelnym organem władzy wykonawczej oraz funkcję szefa obwodu sprawuje gubernator, który stoi także na czele lokalnego rządu (Правительство Пензенской области). Obecnie funkcję gubernatora sprawuje Iwan Biełoziercew.

Podział administracyjny edytuj

Obwód penzeński dzieli się na 28 rejonów. 5 największych miast nie wchodzi w skład tego podziału i stanowi okręgi miejskie.

Rejony edytuj

Okręgi miejskie edytuj

Historia edytuj

Najstarsze ślady bytności ludzkiej na terenie obwodu penzeńskiego pochodzą z okresu neolitu. Od starożytności region zamieszkiwała ludność rolniczo-pasterska, której przynależność etniczna jest sporna. W średniowieczu żyły tutaj ludy ugrofińskie (Mordwini i pokrewne im plemiona) oraz ludy tureckie (bliskie Bułgarom nadwołżańskim). Od IX/X w. ludy te podlegały Chazarom, a po upadku ich kraju – Bułgarii Wołżańsko-Kamskiej. Następnie w XIII w. region dostał się we władzę Mongołów (Tatarów) i wszedł w skład Złotej Ordy, a po jej rozpadzie – w skład chanatów, powstałych na jej gruzach.

 
archiwalne zdjęcie Kierieńska

Obszar dzisiejszego obwodu dość późno, bo dopiero w XVI w. wszedł w skład państwa rosyjskiego. Tereny te były ważne za strategicznego punktu widzenia, bo wiodła przez nie droga, którą Tatarzy Krymscy atakowali południe Rosji. Wraz ze zwiększaniem się rosyjskiej obecności politycznej w regionie i wzrastaniem liczby rosyjskich osadników żyjący na terenie obwodu Mordwini przesiedlali się na wschód; ci którzy pozostali zostali zasymilowani przez Rosjan. Rdzenna ludność tureckojęzyczna obwodu zanikła znacznie wcześniej – wkrótce po najeździe mongolsko-tatarskim, w czasie którego duża jej część uciekła lub zginęła, a pozostałych zasymilowali pokrewni językowo i kulturowo Tatarzy.

W 1663 została założona obecna stolica regionu – Penza. Miasto powstało jako twierdza, mająca ochronić region i południe kraju przed atakami Tatarów.

Przynależność administracyjna edytuj

 
herb guberni penzeńskiej

W 1718 utworzona została prowincja penzeńska, pozostająca w składzie guberni kazańskiej. 15 września 1780 została utworzona gubernia penzeńska. Istniała ona tylko do 1797 kiedy jej tereny wcielono do guberni saratowskiej, jednak wkrótce – 9 września 1801 przywrócono poprzedni stan. Gubernia penzeńska przetrwała do 1928, kiedy w ramach licznych reform administracyjnych w ZSRR została ona zlikwidowana, a jej ziemie włączone najpierw w skład Kraju Środkowowołżańskiego, następnie Kraju Kujbyszewskiego, a od 1937 – obwodu tambowskiego.

Obwód penzeński został utworzony 4 lutego 1939.

Symbole regionu edytuj

Herb obwodu penzeńskiego nawiązuje do herbu dawnej guberni penzeńskiej, który z kolei został opracowany na podstawie herbu stolicy regionu – Penzy. Flaga obwodu, inaczej niż większość flag rosyjskich regionów, w żaden sposób nie nawiązuje do herbu regionu i ma postać głowy Chrystusa Acheiropoietosa, umieszczonej na żółtym tle.

Osobny artykuł: flaga obwodu penzeńskiego.

Tablice rejestracyjne edytuj

Tablice pojazdów zarejestrowanych w obwodzie penzeńskim mają oznaczenie 58 w prawym górnym rogu nad flagą Rosji i literami RUS.

Przypisy edytuj

Linki zewnętrzne edytuj