Portal:Litwa, Łotwa i Estonia


Litwa, Łotwa i Estonia w polskojęzycznej Wikipedii

Ta strona to portal dla zainteresowanych geografią, historią, kulturą i gospodarką Litwy, Łotwy i Estonii, państw położonych w północno-wschodniej Europie, bliskich sobie nie tylko geograficznie, ale również historycznie i kulturowo. Łotwa i Estonia powstały, jako niepodległe kraje, po I Wojnie Światowej, Litwa istniała już w średniowieczu. Kraje te następnie utraciły niepodległość i odzyskały ją w latach 1990–1991 i jako młode republiki szybko wkroczyły na arenę europejską, czego dowodem było ich przystąpienie do Unii Europejskiej i NATO w 2004 roku. Historia Litwy, Łotwy i Estonii to historia trudnej zależności od potężniejszych sąsiadów, która zakończyła się w końcu XX wieku. Kraje bałtyckie to ogromne bogactwo ludzkie i przyrodnicze, to również region prężnie rozwijający się gospodarczo i nieodłącznie związany z Morzem Bałtyckim, od którego wziął swoją nazwę. Litwa, Łotwa i Estonia są licznie odwiedzane przez turystów. Do najważniejszych ośrodków turystyki należą chociażby stare metropolie Wilno, Kowno, Ryga czy Tallinn, jak i miejscowości nadmorskie, takie jak Połąga czy Jurmała.

Będziemy wdzięczni za Twoją pomoc w rozwijaniu portalu. Jeżeli chcesz edytować tę stronę przejdź tutaj

Wyróżniony artykuł

Brama monasteru św. Ducha w Wilnie

Monaster Świętego Ducha w Wilnie lub Monaster Zesłania Ducha Świętego w Wilnieprawosławny klasztor w Wilnie działający nieprzerwanie od 1609. W I Rzeczypospolitej jeden z ważniejszych ośrodków prawosławia. Po przyłączeniu Wileńszczyzny do Imperium Rosyjskiego monaster II, a następnie I rangi, od 1845 siedziba biskupów wileńskich i litewskich. Legalnie działający w granicach II Rzeczypospolitej od 1924, dotychczasowe funkcje pełnił bez przeszkód również po znalezieniu się Wilna w granicach ZSRR. Jego cerkiew, pod tym samym wezwaniem co cały monaster, jest miejscem szczególnej czci świętych męczenników wileńskich – Jana, Antoniego i Eustachego, których relikwie przechowywane są w głównej nawie świątyni.

Czytaj więcej >>

Dobra ilustracja

Ryga wieczorem


Historia krajów bałtyckich

Średniowiecze:

Czasy nowożytne:

Odrodzenie narodowe:

Czasy sowieckie:

Współczesność:

Do zrobienia

Do poszerzenia:

Wskazówki dla edytujących

Ogólnie:

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do współpracy.

Czy wiesz że...?

Czy wiesz, że...

Geografia Łotwy

Mapa Łotwy

Geografia fizyczna i krainy historyczne:

Podział administracyjny i miasta:

Geografia Estonii

Mapa fizyczna Estonii

Geografia fizyczna:

Podział administracyjny i miasta:

Kultura i sport w w krajach bałtyckich

Muzyka:

Kino i teatr:

Języki:

Literatura

Numizmatyka i falerystyka:

Sport:

Pozostałe portale na polskiej Wikipedii