Portal:Białoruś

88829-wallpaper06.jpg

Od 1991 roku Białoruś jest suwerenną republiką w Europie Wschodniej. Graniczy z Litwą, Łotwą, Polską, Rosją
i Ukrainą. Jest członkiem założycielem ONZ, WNP, EaWG, ZBiR i OBWE. Swój początek Białorusini wywodzą
od plemion Krywiczów, Dregowiczów i Radymiczów i odwołują się do tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Witaj w portalu poświęconym Białorusi

  • …że żydowskie dziecko było maskotką łotewskiego 18. Batalionu Policyjnego i bohaterem niemieckich kronik propagandowych?
  • …że Białoruś ma własną Dolinę Krzemową?
  • …jakie rekordy paraolimpijskie ustanowił Aleh Szepiel?
  • …że w wyborach prezydenckich w 2006 roku Alaksandra Milinkiewicza wspierał Żubr?
  • …które ugrupowanie polityczne głosi hasło „chrześcijańskie zasady – białoruski patriotyzm”?
  • …że Białoruska Komisja Wojskowa werbowała ochotników do oddziałów u boku armii polskiej?
List do Obuchowicza – satyra polityczna autorstwa Cypriana Kamuniaki, napisana w formie listu w 1655 roku, zabytek literatury białoruskiej. Powodem do powstania utworu była porażka w 1654 roku z rąk wojsk rosyjskich, jaką poniósł garnizon smoleński pod dowództwem wojewody Filipa Obuchowicza. Satyra ma formę listu do wojewody od jego przyjaciela, jest protestem patriotycznie nastawionej części szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego przeciwko polityce kolonizacji i polonizacji ziem ruskich.

Tematy związane z językiem białoruskim:

Al-kitaby - Białorutenistyka - Literatura białoruska - Łacinka białoruska - Mowa Iwana Mieleszki - Nasza Niwa - Sowietskaja Biełorussija - Taraszkiewica - Trasianka - Zwiazda

Witebsk na obrazie Józefa Peszki (XIX wiek)

Bundesarchiv Bild 146-2008-0050, Weißrussland, Minsk, polnische Kirche.jpg
Łacińska diecezja mińska – jednostka terytorialna Kościoła rzymskokatolickiego ze stolicą w Mińsku. Została powołana ukazem carskim 28 kwietnia 1798 roku i zatwierdzona przez Stolicę Apostolską dekretem z 29 lipca 1798 roku. Diecezja mińska została utworzona na terenach dzisiejszej Białorusi, podległych w XIX wieku Cesarstwu Rosyjskiemu. Struktury diecezji mińskiej tworzyło w 1798 roku 10 dekanatów, 95 parafii, 61 filii, 120 kaplic, 36 klasztorów męskich i 5 żeńskich. Wraz z diecezją zostało także utworzone seminarium i kapituła. Pierwszym biskupem został Jakub Ignacy Dederko. Na katedrę przeznaczono kościół pojezuicki. Proces rozwoju diecezji trwał do roku 1832. W 1842 roku, wraz z reformą administracyjną w Cesarstwie Rosyjskim, zmianie uległy granice diecezji. Spowodowało to zmniejszenie administracji diecezjalnej, która od tej pory systematycznie kurczyła się, aż do ostatecznej likwidacji diecezji w roku 1869. Na skutek represji po powstaniu styczniowym zamknięto wiele kościołów, inne zamieniono na cerkwie. Znacznie spadła liczba parafii. Diecezja została skasowana w roku 1869. Tereny, nad którymi sprawowała opiekę, włączono z powrotem do diecezji wileńskiej.
Belarus CIA map PL.png

Flora i fauna:

Bocian białyChruściki Białorusi

Jeziora:

DrywiatyNaroczSnudyStrustoŚwiteź

Krainy i obiekty geograficzne:

Dzierżyńska GóraEuroregion NiemenNizina WschodnioeuropejskaPolesie

Miasta:

BaranowiczeBobrujskBrześćDrohiczynHomelKamieniecKobryńLidaMińskMirMohylewMołodecznoMozyrzNieświeżNowogródekNowopołockOrszaOszmianaPińskPrużanaSłonimSłuckSzczuczynWitebsk

Rzeki:

BerezynaBugDnieprDźwinaHoryńJasiołdaMarychaMereczankaNiemenNiamihaPrypećStyrŚwisłoczWilia
Drzewo kategorii (CatGraph):
Projekty siostrzane
Inne portale tematyczne w polskojęzycznej Wikipedii
Portal.svg