Rów Górnej Nysy (332.55) – kraina geograficzna w Sudetach Środkowych, jego główne miasto to Bystrzyca Kłodzka.

Rów Górnej Nysy
Megaregion

Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja

Masyw Czeski

Podprowincja

Sudety z Przedgórzem Sudeckim

Makroregion

Sudety Środkowe

Mezoregion

Rów Górnej Nysy

Południowa część Rowu Górnej Nysy, w tle jest Masyw Śnieżnika
Nysa Kłodzka w Bystrzycy Kłodzkiej

Położenie

edytuj

Rów Górnej Nysy jest otoczony przez Góry Stołowe i Góry Bystrzyckie od zachodu oraz Masyw Śnieżnika od wschodu[1]. Na północy łączy się z Kotliną Kłodzką[1]. Na południu, po stronie czeskiej jego przedłużeniem jest Kralická brázda. Ta ostatnia otoczona jest przez Góry Orlickie, Wyżynę Zabrzeską i wyżynę Hanušovická vrchovina. Rów Górnej Nysy wraz z Kotliną Kłodzką i otaczającymi pasmami górskimi tworzy krainę historyczną zwaną ziemia kłodzka[1].

Niektórzy geografowie włączali Rów Górnej Nysy do Kotliny Kłodzkiej (np. J. Kondracki 332.54). W 2018 opublikowano nowe granice regionów geograficznych, zgodnie z którymi Rów Górnej Nysy stanowi oddzielny mezoregion[2][3].

Podział na mikroregiony

edytuj

W skład Rowu Górnej Nysy wchodzą następujące mikroregiony[1]:

Budowa geologiczna

edytuj

Rów ten jest wyraźnym, kilkukilometrowej szerokości obniżeniem tektonicznym w Sudetach Środkowych[1]. Czeska część rowu Górnej Nysy nazywa się Králický uval. Jest naturalną granicą oddzielającą Sudety Środkowe (Góry Bystrzyckie) od Sudetów Wschodnich (Masyw Śnieżnika)[1]. Oddziela metamorfik bystrzycko-orlicki od metamorfiku Lądka i Śnieżnika. Pod względem geograficznym w zasadzie pokrywa się z mezoregionem o takiej samej nazwie – Rowem Górnej Nysy[1].

Obniżenie powstało w wyniku ruchów górotwórczych, które doprowadziły do wydźwignięcia sąsiednich masywów górskich ponad uprzednio istniejącą powierzchnię zrównania[1]. Na powierzchni odwadniane przez Nysę Kłodzką i jej górne dopływy. Stanowi wygodny szlak transportowy przecinający Sudety i łączący północ z południem. Głównym miastem jest Bystrzyca Kłodzka, mniejsze miejscowości to: Międzygórze, Międzylesie, Boboszów[1].

Pod względem geologicznym prawie pokrywa się z jednostką geologiczną o takiej samej nazwie – rowem Górnej Nysy. Podłoże zbudowane ze skał metamorficznych wieku paleozoicznego, a sam rów z piaskowców i mułowców, podrzędnie zlepieńców górnokredowych[1]. Przykryty jest kenozoicznymi piaskami, żwirami, iłami, glinami oraz lessami[1].

Przez środek Rowu Górnej Nysy przepływa Nysa Kłodzka[1].

Miejscowości

edytuj

W obrębie Rowu Górnej Nysy położone są następujące miejscowości lub ich części (w podziale na mikroregiony)[1]:

Przypisy

edytuj