Sejm Rzeczypospolitej Polskiej I kadencji (1922–1927)

Sejm I kadencji (1922–1927) to niższa izba parlamentu wybrana 5 listopada 1922.

Rzeczpospolita
Polska

Godło II RP

Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka II RPPierwsze posiedzenie Sejmu RP 28 listopada 1922
Żydowskie Koło Parlamentarne z czasów Sejmu I kadencji

Sejm I kadencji został wyłoniony w drodze demokratycznych wyborów pięcioprzymiotnikowych (bezpośrednich, powszechnych, równych, proporcjonalnych, w głosowaniu tajnym) przeprowadzonych na podstawie Konstytucji uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy.

Pierwsze posiedzenie odbyło się 28 listopada 1922[1].

Marszałkiem Sejmu I kadencji był Maciej Rataj.

Sejm I kadencji wybrał wraz z Senatem I kadencji jako Zgromadzenie Narodowe trzech Prezydentów RP:

Wyniki przeprowadzonych 5 listopada 1922 wyborów do Sejmu I kadencji (1922–1927)

edytuj
Z tym tematem związana jest kategoria: Posłowie na Sejm I kadencji (1922–1927).
Klub przewodniczący Klubu Liczba głosów (w tys.) Mandaty poselskie
Chrześcijański Związek Jedności Narodowej Wojciech Korfanty 2 789 169
Blok Mniejszości Narodowych Izaak Grünbaum 1 398 66
Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” Wincenty Witos 1 148 70
Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” Stanisław Thugutt 947 49
Polska Partia Socjalistyczna Ignacy Daszyński 907 41
Narodowa Partia Robotnicza Karol Popiel 473 18
Zjednoczone Stronnictwa Narodowo-Żydowskie Małopolski Wschodniej Emil Sommerstein 169 15
Polskie Stronnictwo Ludowe – Lewica 127 4
Związek Proletariatu Miast i Wsi 122 2
Związek Narodowo-Żydowski Zachodniej Małopolski 87 2
Chliboroby - Rusini 81 5
Ogólnożydowski Związek Robotniczy w PolsceBund 81 0
Polskie Stronnictwo Ludowe – Grupa Stapińskiego Jan Stapiński 60 2
Żydowski Demokratyczny Blok Ludowy Nouch Pryłucki 51 1
inne 308 0
Razem 8 748 444

Sejm I kadencji rozwiązany został 27 listopada 1927[2]. Następny sejm, Sejm II kadencji utworzony został w wyniku wyborów przeprowadzonych w Polsce 4 marca 1928.

Prezydium klubów

edytuj

Związek Ludowo-Narodowy[3]

edytuj

Prezes: Stanisław Głąbiński (polityk), Wiceprezes 1. Marian Seyda 2. Dr. Harusewicz, zastępcy wiceprezes: Konstanty Kowalewski, Władysław Kucharski (minister), Zarząd: Gabriela Balicka, Chełmoński, Gościcki, Kazimierz Lutosławski, Szebeko, Wierczak, Załuska, Zamorski,

Polskie Stronnictwo Ludowe "Piast"

edytuj

Prezes: Wincenty Witos, wiceprezesi: Stanisław Biały, Jan Bryl, Dr. Władysław Kiernik, Andrzej Pluta, Komisja parlament.: Józef Bednarczyk, Paweł Bobek, Dr. Józef Buzek, Jan Dębski, Alfons Erdman, Bronisław Krzyżanowski, Jan Nawrocki, Stanisław Osiecki, Władysław Ostrowski, Jakób Pawłowski, Andrzej Średniawski

Polskie Stronnictwo Ludowe "Wyzwolenie"

edytuj

Prezes: Stanisław Thugutt, wiceprezesi: Dr. Józef Putek, Eustachy Rudziński, sekretarze: Kazimierz Bagiński, Sylwester Wojewódzki, komisja parlament.: Wincenty Baranowski, Dr. Kazimierz Bartel, Ludwik Chomiński, Jan Ledwoch, Wacław Łypacewicz, Maksymilian Malinowski, Tadeusz Niedzielski, Julian Poniatowski, Jan Smoła

Narodowe Chrześcijańskie Stronnictwo Pracy

edytuj

Prezes: Józef Chaciński, wiceprezesi: Edmund Bigoński, Ludomił Czerniewski, Karol Holeksa, sekretarze: Albin Nowicki, Paweł Romocki, skarbnik: Michał Kwiatkowski, komisja parlamentarna: prezes, wiceprezesi, Tadeusz Błażejewicz, Wacław Bitner, Wojciech Korfanty

Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów

edytuj

Prezes: Norbert Barlicki, wiceprezesi: Jędrzej Moraczewski, Stanisław Posner, sekretarz: Zygmunt Piotrowski, zastępca sekretarza: Julian Smulikowski, gospodarz: Antoni Pączek, komisja parlamentarna: Kazimierz Czapiński, Ignacy Daszyński, Dr. Herman Diamand, Dr. Stefan Kopciński, Dr. Herman Lieberman, Mieczysław Niedziałkowski, Dr. Feliks Perl, Kazimierz Pużak, Zygmunt Żuławski.

Koło Żydowskie w Sejmie Rz. Pol.

edytuj

Heszel Farbstein, Izaak Grünbaum, Dr. Bernard Hausner, Eliasz Kirszbraun, Dr. Henryk Rosmarin, Dr. Adolf Silberschein, Dr. Abraham Thon Ozjasz

Klub Chrześcijańsko-Narodowy

edytuj

Prezes: Edward Dubanowicz, wiceprezesi: Alfred Chłapowski, Franciszek Maślanka, Dr. Stanisław Stroński

Klub Ukraiński

edytuj

Prezes: Antin Wasyńczuk, wiceprezes: Samuel Podhirski, Mikołaj Pirogow, sekretarz: Jakób Wojtiuk

Narodowa Partia Robotnicza

edytuj

Prezes: Stanisław Wachowiak, wiceprezesi: Antoni Banaszak, Adam Chądzyński, sekretarze: Marcin Milczyński, Stanisław Piecha

Zjednoczenie Posłów Niemieckich

edytuj

Prezes: Eugeniusz Naumann, wiceprezesi: ks. Józef Klinke, Józef Spiekerman, August Utta.

Klub Białoruski

edytuj

Prezes: Bronisław Taraszkiewicz, wiceprezesi: Sergiusz Baranow, Adam Stankiewicz, sekretarz: Antoni Owsianik, członek prezydium: Wieczysław Bogdanowicz.

Komisje

edytuj

Lista komisji[3]

edytuj
nazwa przewodniczący klub
Administracyjna Stanisław August Thugutt Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”
Budżetowa Stanisław Głąbiński (polityk) Związek Ludowo-Narodowy
Komunikacyjna Kazimierz Bartel Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”
Konstytucyjna Kazimierz Lutosławski Związek Ludowo-Narodowy
Morska Antoni Anusz Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”
Ochrony pracy Aleksander Wóycicki Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji
Odbudowy kraju Jan Bryl Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” (1913–1931)
Opieki społecznej i inwalidzka Edmund Bigoński Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji
Oświatowa Stefan Sołtyk Związek Ludowo-Narodowy
Petycyjna Józef Skrzypa Klub Ukraiński
Prawnicza Zygmunt Marek Polska Partia Socjalistyczna
Przemysłowo-handlowa Andrzej Wierzbicki (polityk) Związek Ludowo-Narodowy
Regulaminowa i nietykalności poselskiej Zygmunt Rabski Narodowa Partia Robotnicza
Robót publicznych Władysław Kucharski (minister) Związek Ludowo-Narodowy
Rolna Tomasz Wilkoński Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” (1913–1931)
Skarbowa Stanisław Osiecki Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” (1913–1931)
do walki z drożyzną Tomasz Arciszewski Polska Partia Socjalistyczna
Wojskowa Czesław Mączyński Klub Chrześcijańsko-Narodowy
Spraw zagranicznych Jan Dąbski Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” (1913–1931)
Zdrowia publicznego Salomon Weinzieher Bezpartyjny

Poznań : Wielkopolska Księg. Nakł. K. Rzepeckiego

Data publikacji

1923

Przypisy

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • Siedlik Tadeusz A., Historia Polski 1900-1939, Warszawa 1993
  • Sejm i Senat 1922-1927: podręcznik dla wyborców, zawierający wyniki wyborów w powiatach, okręgach, województwach, podobizny senatorów i posłów sejmowych oraz mapy poglądowe, Poznań, : Wielkopolska Księg. Nakł. K. Rzepeckiego, 1923