Skończenie generowana grupa przemienna

typ struktury algebraicznej z jednym działaniem

Skończenie generowana grupa przemiennagrupa przemienna (abelowa), której zbiór generatorów jest skończony. W szczególności, każda skończona grupa abelowa jest skończenie generowana.

Skończenie generowane grupy mają prostą strukturę i mogą być całkowicie sklasyfikowane, jak wyjaśniono niżej.

Definicja edytuj

Niech   będzie przemienna. Grupę tę nazywa się skończenie generowaną, jeżeli istnieje skończenie wiele takich elementów   że każdy   może być zapisany jako

 

gdzie  całkowite. Wtedy mówi się, że zbiór   jest zbiorem generującym (generatorów)   lub że   generują  

Przykłady edytuj

  • Liczby całkowite   są skończenie generowaną grupą abelową,
  • liczby całkowite modulo n   są skończenie generowanymi grupami przemiennymi,
  • dowolna suma prosta skończenie wielu skończenie generowanych grup przemiennych także jest skończenie generowaną grupą przemienną

Powyższa lista wyczerpuje przykłady podgrup skończenie generowanych.

  • Grupa   liczb wymiernych nie jest skończenie generowana: niech   będą liczbami wymiernymi, a   liczbą naturalną względnie pierwszą z mianownikami liczb   wtedy przedstawienie elementu   za pomocą   okazuje się niemożliwe.

Klasyfikacja edytuj

Twierdzenie o klasyfikacji skończenie generowanych grup abelowych (Frobenius i Stickelberger, 1878), będące szczególnym przypadkiem twierdzenia strukturalnego dla skończenie generowanych modułów nad dziedziną ideałów głównych (twierdzenia Frobeniusa o równoważności macierzy nad pierścieniem liczb całkowitych)[1], może być wyrażone na dwa niżej wymienione sposoby (podobnie jak dla d.i.g.). Jego szczególnym przypadkiem jest twierdzenie o klasyfikacji skończonych grup przemiennych. Wynik ten ma zastosowanie praktyczne w informatyce: obliczenia w poszczególnych grupach rozkładu mogą być wykonywane równolegle (tzn. niezależnie od siebie).

Rozkład na czynniki pierwsze edytuj

Sformułowanie rozkładu na czynniki pierwsze mówi, że każda skończenie generowana grupa abelowa   jest izomorficzna z sumą prostą cyklicznych grup o rzędach będącymi potęgami liczb pierwszych oraz nieskończonych grup cyklicznych. To jest, każda taka grupa jest izomorficzna z grupą postaci

 

gdzie   a liczby   są (niekoniecznie różnymi) potęgami liczb pierwszych. W szczególności   jest skończona wtedy i tylko wtedy, gdy   Wartości   są wyznaczone jednoznacznie (co do porządku) przez  

Rozkład na czynniki niezmiennicze edytuj

Dowolna skończenie generowana grupa przemienna   może być zapisana także jako iloczyn prosty postaci

 

gdzie   dzieli   które dzieli   i tak dalej, aż do   Znowu, liczby   są jednoznacznie wyznaczone przez   (tutaj wraz z jednoznacznym porządkiem) i są nazywane czynnikami niezmienniczymi, tzn. dwie skończenie generowane grupy abelowe są izomorficzne wtedy i tylko wtedy, gdy mają jednakowe ciągi czynników niezmienniczych; liczba   jest równa randze grupy abelowej.

Równoważność edytuj

Powyższe stwierdzenia są równoważne na mocy chińskiego twierdzenia o resztach, które mówi w tym wypadku, że   jest izomorficzna z iloczynem prostym   przez   wtedy i tylko wtedy, gdy   oraz  względnie pierwsze i  

Wnioski edytuj

Wyrażone inaczej twierdzenie o klasyfikacji mówi, że skończenie generowana grupa przemienna jest sumą prostą grupy abelowej wolnej skończonej rangi i skończonej grupy przemiennej, z których każda jest wyznaczona jednoznacznie co do izomorfizmu. Skończona grupa abelowa jest podgrupą torsyjną   Ranga   jest określona jako ranga beztorsyjnej części   tzn. jest to liczba   w powyższych wzorach.

Wnioskiem płynącym z twierdzenia o klasyfikacji jest, że każda skończenie generowana beztorsyjna grupa przemienna jest wolną grupą abelową. Warunek skończonego generowania jest tu kluczowy:   jest beztorsyjna, ale nie jest wolna grupą abelową.

Każda podgrupa i grupa ilorazowa skończenie generowanej grupy abelowej jest znowu skończenie generowaną grupą abelową. Skończenie generowane grupy przemienne, wraz z homomorfizmami grupowymi stanowią kategorię przemienną, będącą podkategorią Serre’a kategorii grup abelowych.

Nieskończenie generowane grupy przemienne edytuj

Należy mieć na uwadze, że nie każda grupa przemienna skończonej rangi jest skończenie generowana; grupa pierwszej rangi   jest jednym z przykładów, kolejnym jest grupa rangi zerowej będąca sumą prostą przeliczalnie wielu egzemplarzy  

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. L. Fuchs, Infinite abelian groups, Academic Press 1970, tw. III.15.2.