CP775 to 8-bitowe kodowanie znaków stosowane w systemach operacyjnych MS-DOS, PC-DOS, DR-DOS i FreeDOS, w zamyśle mające zawierać znaki języków krajów bałtyckich. Zwane też jest DOS Baltic Rim (ang. [kodowanie dla] krajów nadbałtyckich). Kodowanie to zawiera również litery języka polskiego (niektóre znajdują się na pozycjach odmiennych od pozycji kodowania CP852) oraz niemieckiego (na pozycjach pokrywających się z pozycjami kodowania CP850). Jako jedyne kodowanie DOS zawierające znaki języka polskiego zawiera również znaki cudzysłowów stosowane w typografii języka polskiego. Analogicznie jak w przypadku kodowania CP850, niektóre litery ze znakami diakrytycznymi zastąpiły niektóre istniejące w CP437 znaki semigrafiki i symbole matematyczne.

Zestaw znakówEdytuj

Kodowanie CP775 zawiera litery ze znakami diakrytycznymi używane w następujących językach: białoruskim (Łacinka), estońskim, fińskim, indonezyjskim, kornijskim, litewskim, liwskim, łotewskim, maoryskim, niemieckim i polskim.

Tablica kodówEdytuj

CP775
  x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x Znaki kontrolne
1x
2x SP ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4x @ A B C D E F G H I J K L M N O
5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6x ` a b c d e f g h i j k l m n o
7x p q r s t u v w x y z { | } ~ ZK
8x Ć ü é ā ä ģ å ć ł ē Ŗ ŗ ī Ź Ä Å
9x É æ Æ ō ö Ģ ¢ Ś ś Ö Ü ø £ Ø × ¤
Ax Ā Ī ó Ż ż ź ¦ © ® ¬ ½ ¼ Ł « »
Bx Ą Č Ę Ė Į Š
Cx Ų Ū Ž
Dx ą č ę ė į š ų ū ž
Ex Ó ß Ō Ń õ Õ µ ń Ķ ķ Ļ ļ ņ Ē Ņ
Fx SHY ± ¾ § ÷ ° · ¹ ³ ² NBSP

ZK oznacza znak kontrolny

Mapowanie na unikodEdytuj

Poniższa tabela przedstawia kody Unicode znaków zawartych w stronie kodowej CP775. Tabela zawiera wyłącznie znaki z górnego zakresu (dolny zakres, czyli pozycje 0x00 ÷ 0x7F jest identyczny z ASCII. Wszystkie kody podane jako szesnastkowe.

CP775
Poz. Znak Unicode Nazwa znaku
0x80 Ć 0x0106 LATIN CAPITAL LETTER C WITH ACUTE
0x81 ü 0x00FC LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
0x82 é 0x00E9 LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
0x83 ā 0x0101 LATIN SMALL LETTER A WITH MACRON
0x84 ä 0x00E4 LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
0x85 ģ 0x0123 LATIN SMALL LETTER G WITH CEDILLA
0x86 å 0x00E5 LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE
0x87 ć 0x0107 LATIN SMALL LETTER C WITH ACUTE
0x88 ł 0x0142 LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE
0x89 ē 0x0113 LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON
0x8A Ŗ 0x0156 LATIN CAPITAL LETTER R WITH CEDILLA
0x8B ŗ 0x0157 LATIN SMALL LETTER R WITH CEDILLA
0x8C ī 0x012B LATIN SMALL LETTER I WITH MACRON
0x8D Ź 0x0179 LATIN CAPITAL LETTER Z WITH ACUTE
0x8E Ä 0x00C4 LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
0x8F Å 0x00C5 LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
0x90 É 0x00C9 LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
0x91 æ 0x00E6 LATIN SMALL LIGATURE AE
0x92 Æ 0x00C6 LATIN CAPITAL LIGATURE AE
0x93 ō 0x014D LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON
0x94 ö 0x00F6 LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
0x95 Ģ 0x0122 LATIN CAPITAL LETTER G WITH CEDILLA
0x96 ¢ 0x00A2 CENT SIGN
0x97 Ś 0x015A LATIN CAPITAL LETTER S WITH ACUTE
0x98 ś 0x015B LATIN SMALL LETTER S WITH ACUTE
0x99 Ö 0x00D6 LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
0x9A Ü 0x00DC LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
0x9B ø 0x00F8 LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
0x9C £ 0x00A3 POUND SIGN
0x9D Ø 0x00D8 LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
0x9E × 0x00D7 MULTIPLICATION SIGN
0x9F ¤ 0x00A4 CURRENCY SIGN
0xA0 Ā 0x0100 LATIN CAPITAL LETTER A WITH MACRON
0xA1 Ī 0x012A LATIN CAPITAL LETTER I WITH MACRON
0xA2 ó 0x00F3 LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
0xA3 Ż 0x017B LATIN CAPITAL LETTER Z WITH DOT ABOVE
0xA4 ż 0x017C LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE
0xA5 ź 0x017A LATIN SMALL LETTER Z WITH ACUTE
0xA6 0x201D RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK
0xA7 ¦ 0x00A6 BROKEN BAR
0xA8 © 0x00A9 COPYRIGHT SIGN
0xA9 ® 0x00AE REGISTERED SIGN
0xAA ¬ 0x00AC NOT SIGN
0xAB ½ 0x00BD VULGAR FRACTION ONE HALF
0xAC ¼ 0x00BC VULGAR FRACTION ONE QUARTER
0xAD Ł 0x0141 LATIN CAPITAL LETTER L WITH STROKE
0xAE « 0x00AB LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
0xAF » 0x00BB RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
0xB0 0x2591 LIGHT SHADE
0xB1 0x2592 MEDIUM SHADE
0xB2 0x2593 DARK SHADE
0xB3 0x2502 BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL
0xB4 0x2524 BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND LEFT
0xB5 Ą 0x0104 LATIN CAPITAL LETTER A WITH OGONEK
0xB6 Č 0x010C LATIN CAPITAL LETTER C WITH CARON
0xB7 Ę 0x0118 LATIN CAPITAL LETTER E WITH OGONEK
0xB8 Ė 0x0116 LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOT ABOVE
0xB9 0x2563 BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND LEFT
0xBA 0x2551 BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL
0xBB 0x2557 BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND LEFT
0xBC 0x255D BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND LEFT
0xBD Į 0x012E LATIN CAPITAL LETTER I WITH OGONEK
0xBE Š 0x0160 LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON
0xBF 0x2510 BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND LEFT
0xC0 0x2514 BOX DRAWINGS LIGHT UP AND RIGHT
0xC1 0x2534 BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HORIZONTAL
0xC2 0x252C BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND HORIZONTAL
0xC3 0x251C BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND RIGHT
0xC4 0x2500 BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL
0xC5 0x253C BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND HORIZONTAL
0xC6 Ų 0x0172 LATIN CAPITAL LETTER U WITH OGONEK
0xC7 Ū 0x016A LATIN CAPITAL LETTER U WITH MACRON
0xC8 0x255A BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND RIGHT
0xC9 0x2554 BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND RIGHT
0xCA 0x2569 BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND HORIZONTAL
0xCB 0x2566 BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND HORIZONTAL
0xCC 0x2560 BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND RIGHT
0xCD 0x2550 BOX DRAWINGS DOUBLE HORIZONTAL
0xCE 0x256C BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND HORIZONTAL
0xCF Ž 0x017D LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON
0xD0 ą 0x0105 LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK
0xD1 č 0x010D LATIN SMALL LETTER C WITH CARON
0xD2 ę 0x0119 LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK
0xD3 ė 0x0117 LATIN SMALL LETTER E WITH DOT ABOVE
0xD4 į 0x012F LATIN SMALL LETTER I WITH OGONEK
0xD5 š 0x0161 LATIN SMALL LETTER S WITH CARON
0xD6 ų 0x0173 LATIN SMALL LETTER U WITH OGONEK
0xD7 ū 0x016B LATIN SMALL LETTER U WITH MACRON
0xD8 ž 0x017E LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON
0xD9 0x2518 BOX DRAWINGS LIGHT UP AND LEFT
0xDA 0x250C BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND RIGHT
0xDB 0x2588 FULL BLOCK
0xDC 0x2584 LOWER HALF BLOCK
0xDD 0x258C LEFT HALF BLOCK
0xDE 0x2590 RIGHT HALF BLOCK
0xDF 0x2580 UPPER HALF BLOCK
0xE0 Ó 0x00D3 LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
0xE1 ß 0x00DF LATIN SMALL LETTER SHARP S (GERMAN)
0xE2 Ō 0x014C LATIN CAPITAL LETTER O WITH MACRON
0xE3 Ń 0x0143 LATIN CAPITAL LETTER N WITH ACUTE
0xE4 õ 0x00F5 LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
0xE5 Õ 0x00D5 LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE
0xE6 µ 0x00B5 MICRO SIGN
0xE7 ń 0x0144 LATIN SMALL LETTER N WITH ACUTE
0xE8 Ķ 0x0136 LATIN CAPITAL LETTER K WITH CEDILLA
0xE9 ķ 0x0137 LATIN SMALL LETTER K WITH CEDILLA
0xEA Ļ 0x013B LATIN CAPITAL LETTER L WITH CEDILLA
0xEB ļ 0x013C LATIN SMALL LETTER L WITH CEDILLA
0xEC ņ 0x0146 LATIN SMALL LETTER N WITH CEDILLA
0xED Ē 0x0112 LATIN CAPITAL LETTER E WITH MACRON
0xEE Ņ 0x0145 LATIN CAPITAL LETTER N WITH CEDILLA
0xEF 0x2019 RIGHT SINGLE QUOTATION MARK
0xF0 SHY 0x00AD SOFT HYPHEN
0xF1 ± 0x00B1 PLUS-MINUS SIGN
0xF2 0x201C LEFT DOUBLE QUOTATION MARK
0xF3 ¾ 0x00BE VULGAR FRACTION THREE QUARTERS
0xF4 0x00B6 PILCROW SIGN
0xF5 § 0x00A7 SECTION SIGN
0xF6 ÷ 0x00F7 DIVISION SIGN
0xF7 0x201E DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK
0xF8 ° 0x00B0 DEGREE SIGN
0xF9 0x2219 BULLET OPERATOR
0xfA · 0x00B7 MIDDLE DOT
0xfB ¹ 0x00B9 SUPERSCRIPT ONE
0xFC ³ 0x00B3 SUPERSCRIPT THREE
0xFD ² 0x00B2 SUPERSCRIPT TWO
0xFE 0x25A0 BLACK SQUARE
0xFF NBSP 0x00a0 NO-BREAK SPACE

Rozmieszczenie polskich znakówEdytuj

CP775
Małe litery:
ą 0xD0 ł 0x88 ś 0x98
ć 0x87 ń 0xE7 ź 0xA5
ę 0xD2 ó 0xA2 ż 0xA4
Wielkie litery:
Ą 0xB5 Ł 0xAD Ś 0x97
Ć 0x80 Ń 0xE3 Ź 0x8D
Ę 0xB7 Ó 0xE0 Ż 0xA3
Znaki interpunkcyjne:
0xF7 0xA6    

BibliografiaEdytuj