Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VIII

Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VIII (DOK VIII) – terytorialny organ Ministerstwa Spraw Wojskowych okresu II RP, pełniący funkcje administracyjno-gospodarcze, mobilizacyjne i garnizonowo-porządkowe na obszarze Okręgu Korpusu Nr VIII z siedzibą w Toruniu przy ulicy Wola Zamkowa.

Dowództwo Okręgu Korpusu
Nr VIII
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Sformowanie 1921
Rozformowanie 1939
Tradycje
Rodowód Dowództwo Okręgu Generalnego „Pomorze”
Dowódcy
Pierwszy gen. ppor. Kazimierz Raszewski
Ostatni gen. bryg. Michał Karaszewicz-Tokarzewski
Działania zbrojne
kampania wrześniowa
Organizacja
Dyslokacja garnizon Toruń
Rodzaj sił zbrojnych wojsko
Podległość Ministerstwo Spraw Wojskowych
DOK w 1939

13 sierpnia 1919 roku zostało utworzone Dowództwo Okręgu Generalnego „Pomorze”. Początkowo dowództwo miało swoją siedzibę we Włocławku, a następnie w Inowrocławiu. 3 lutego 1920 roku, po odzyskaniu przez Polskę Pomorza Gdańskiego, DOGen. „Pomorze” zostało przeniesione z Inowrocławia do Grudziądza i umieszczone w koszarach Władysława Jagiełły[1][2]. W 1921 roku DOGen. „Pomorze” przeformowane zostało w Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VIII z siedzibą w Toruniu.

Siły podległe terytorialnie dowódcy OK nr VIII stacjonowały w miastach: Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Chełmno, Inowrocław, Starogard Gdański, Brodnica i Włocławek.

Obsada personalna dowództwa okręgu w latach 1919-1939Edytuj

Dowódcy okręgu
Zastępcy dowódcy okręgu
Pomocnik dowódcy okręgu
Szefowie sztabu
Zastępcy szefa sztabu
Szefowie artylerii i uzbrojenia
Szefowie inżynierii i saperów
 • płk. Ludwik Marczewski (był w 1923[7])
Szefowie łączności i szefowie 8 Okręgowego Szefostwa Łączności w latach 1921-1929 i w 1939 roku
 • ppłk łącz. Oskar Sikora (1923[8] – VI 1924 → dowódca 1 płącz)
 • ppłk łącz. Andrzej Stręk (IX 1926[9] – III 1929[10])
Szefowie poboru / inspektorzy poborowi / pomocnicy dowódcy do spraw uzupełnień
Szefowie intendentury – szefowie 8 Okręgowego Szefostwa Intendentury
 • płk int. Hieronim Przepliński (do †10 VII 1923)
 • ppłk int. Antoni Kruszelnicki (p.o. od IX 1923[13])
 • płk int. Józef Maryański (21 III 1928[14] – 1929 → stan spoczynku)
Szefowie sanitarni / szefowie 8 Okręgowego Szefostwa Sanitarnego
 • gen. ppor. Ludwik Rydygier
 • płk lek. Jan I Kamiński (1923)
 • płk lek. Czesław Wincz (od III 1932[15])
Szefowie służby weterynaryjnej
Szefowie remontu
 • płk Aleksander Poraj-Żakej (był w 1923[7])
Dziekani OK VIII
 • ks. dziekan Jerzy Bogusław Ryszard Sienkiewicz (1921 – 31 VIII 1933 → stan spoczynku[17])
 • ks. proboszcz / dziekan Stanisław Sinkowski (1934 – VIII 1939))

PrzypisyEdytuj

 1. Dziennik Rozkazów Dowództwa Okręgu Generalnego „Kielce” Nr 11 z 20 lutego 1920 roku, pkt 19 Przeniesienie DOGen. „Pomorze”.
 2. Krzysztof Błażejewski "Z ziemi obcej na... Pomorze", Express Bydgoski 4 marca 2011 https://web.archive.org/web/20140220193652/http://express.bydgoski.pl/197575,Z-ziemi-obcej-na-Pomorze.html
 3. Zarys historji wojennej 26-go pułku ułanów, s. 12 pochwała dla 215 p.uł. za działania pod Brodnicą 18 sierpnia 1920 r. podpisana została nazwiskiem SIMON. Zapewne był to błąd redakcyjny.
 4. Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 105, 615.
 5. Rocznik Oficerski 1924 ↓, s. 58, 557.
 6. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 7 z 22 marca 1929 roku, s. 100.
 7. a b Almanach oficerski na rok 1923/24; praca zbiorowa Dział III Z.2, s. 38.
 8. Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 106.
 9. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 37 z 14 września 1926 roku, s. 304.
 10. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 12 marca 1929 roku, s. 88.
 11. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 7 czerwca 1934 roku, s. 154.
 12. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 6 z 18 kwietnia 1935 roku, s. 40.
 13. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 61 z 18 września 1923 roku, s. 570.
 14. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 8 z 21 marca 1928 roku, s. 93.
 15. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 6 z 23 marca 1932 roku, s. 242.
 16. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 41 z 27 października 1923 roku, poz. 997.
 17. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 7 czerwca 1934 roku, s. 184.

BibliografiaEdytuj