Grupa nilpotentna

Grupa nilpotentnagrupa „prawie” abelowa. Grupy nilpotentne pojawiają się w teorii Galois, a także w zagadnieniach związanych z klasyfikacją grup, również grup Liego.

DefinicjaEdytuj

Grupę   nazywamy nilpotentną, jeżeli istnieje ciąg podgrup normalnych   że:

 1.  
 2. grupy ilorazowe  podgrupami centrum   dla  

Jeśli istnieje ciąg o tej własności to nazywamy go ciągiem centralnym grupy   Najmniejsze   dla którego grupa   jest nilpotentna, nazywamy stopniem nilpotentności i oznacza  

UwagaEdytuj

Następujące warunki są równoważne:

 1. Ciąg   jest centralny.
 2. Ciąg   jest normalny oraz  
 3.  

PrzykładyEdytuj

Grupą nilpotentną jest na przykład:

 • dowolna grupa przemienna,
 • grupa multiplikatywna macierzy postaci   gdzie   są elementami pewnego ciała,
 • grupa kwaternionów   ma centrum rzędu 2   ciąg centralny tej grupy to   zatem jest to grupa nilpotentna drugiego stopnia nilpotentności,
 • każdy produkt prosty skończonej liczby p-grup,
 • dyskretna grupa Heisenberga.
 • każda grupa   rzędu   gdzie   jest liczbą pierwszą jest nilpotentna oraz  

WłasnościEdytuj

 • Każda grupa nilpotentna jest rozwiązalna.
 • Jeżeli komutant grupy   jest zawarty w jej centrum, to grupa jest nilpotentna.
 • grupy permutacji   nie są nilpotentne dla  
 • Każda podgrupa grupy nilpotentnej klasy   jest grupą nilpotentną klasy co najwyżej   co więcej to samo dotyczy obrazu homomorficznego grupy nilpotentnej.
 • Następujące zdania są równoważne dla grup skończonych:
  •   jest nilpotentna.
  • Jeżeli   jest właściwą podgrupą   to   jest właściwą podgrupą normalną normalizatora  
  • Każda maksymalna podgrupa właściwa   jest normalna.
  • G jest sumą prostą swoich podgrup Sylowa.
 • Ostatnie stwierdzenie może być uogólnione na grupy nieskończone: jeżeli   jest nilpotentna, to każda podgrupa Sylowa   grupy   jest normalna, a suma prosta tych podgrup Sylowa jest podgrupą wszystkich elementów skończonego rzędu w   (zob. podgrupa torsyjna).
 • Jeśli grupa   jest nilpotentna stopnia   to   jest nilpotentna stopnia  

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

 • Czesław Bagiński: Wstęp do teorii grup. Warszawa: Script, 2002. ISBN 83-904564-9-4. (pol.).
 • M. Bryński, J. Jurkiewicz, Zbiór zadań z algebry, PWN, Warszawa 1978