Macierz hermitowska

Macierz hermitowska (albo samosprzężona) – macierz kwadratowa równa swojemu sprzężeniu hermitowskiemu, tj. macierz spełniająca warunek[1]:

Nieskończenie wymiarowym uogólnieniem macierzy hermitowskiej jest operator samosprzężony (hermitowski).

Szczególnym przypadkiem macierzy hermitowskich są rzeczywiste macierze symetryczne.

Przykłady Edytuj

Macierze hermitowskie 2 × 2 Edytuj

 • macierze symetryczne rzeczywiste, tj.   np.  
 • macierze zespolone, np.  
 
 • macierz zbudowana z macierzy Pauliego
 

Macierze hermitowskie 3 × 3 Edytuj

 • macierze symetryczne rzeczywiste, tj.
  np.  
 •  
Macierz ta jest hermitowska, ponieważ:
 

Macierze hermitowskie 4 × 4 Edytuj

 

Ogólna postać macierzy hermitowskiej. Algebry Liego Edytuj

Macierze hermitowskie wymiaru   mają na przekątnej liczby rzeczywiste   a wyrazy poza przekątną są w ogólności zespolone i takie, że wyrazy leżące symetrycznie względem przekątnej są liczbami zespolonymi wzajemnie sprzężonymi.

Macierze hermitowskie wymiaru   mają ogólną postać

 

gdzie   – sprzężenia zespolone liczb  

Macierze te zależą w ogólności od   parametrów rzeczywistych i tworzą przestrzeń wektorową   – wymiarową. Macierze bezśladowe wymiaru   zależą od   parametrów (warunek   daje jedno dodatkowe równanie, które pozwala obliczyć jeden z parametrów w zależności od pozostałych) i tworzą podprzestrzeń, która jest algebrą Liego   Powyższe stwierdzenia omówimy na przykładach.

Macierze hermitowskie 2 × 2 Edytuj

– mają ogólną postać

 

gdzie:

 •  
 •   – sprzężenie zespolone liczby  

Widać, że macierze te w ogólności zależą od 4 parametrów   i tworzą przestrzeń wektorową 4- wymiarową.

Macierze bezśladowe tworzą podprzestrzeń   – wymiarową, która jest algebrą Liego su(2). Bazą tej przestrzeni są np. macierze Pauliego.

Macierze hermitowskie 3 × 3 Edytuj

– mają ogólną postać

 

Macierze te zależą w ogólności od   parametrów rzeczywistych (3 liczby na przekątnej, 3 części rzeczywiste i 3 zespolone liczb  ) i tworzą przestrzeń wektorową   – wymiarową. Macierze bezśladowe wymiaru   zależą od   parametrów i tworzą podprzestrzeń   -wymiarową, która jest algebrą Liego su(3). Generatorami tej algebry są np. macierze Gell-Manna.

Własności Edytuj

Dowód: Niech   będzie wartością własną macierzy   tj.   dla pewnego niezerowego wektora   Wówczas
 
co dowodzi, że   jest liczbą rzeczywistą, ponieważ  
Dowód: Niech   i   będą różnymi wartościami własnymi macierzy   dla pewnych wektorów, kolejno   i   tj.   oraz   Wówczas:
 
ponieważ wartości własne są rzeczywiste, a więc  
Stąd:
 
ponieważ   (macierz niezdegenerowana),   a więc wektory   i   są ortogonalne.
 • Macierz hermitowska   posiada   liniowo niezależnych wektorów własnych.
Dowód: Niech   będzie macierzą hermitowską, a   jej wartością własną. Pokażemy, że   nie posiada wektorów głównych drugiego rzędu. Załóżmy dla dowodu nie wprost, że   jest wektorem głównym drugiego rzędu. Wtedy:   zatem   Skoro   jest hermitowska, a   – rzeczywista, z powyższego wynika, że   lub równoważnie   Ostatecznie   czyli   jest wektorem własnym, co przeczy założeniu, że   jest wektorem głównym drugiego rzędu. W bazie Jordana macierzy   występują zatem wyłącznie jej wektory własne.
 • Macierz hermitowska jest unitarnie podobna do macierzy diagonalnej rzeczywistej, tj. dla hermitowskiej macierzy   istnieją rzeczywista diagonalna macierz   oraz unitarna macierz   takie że  
 • Wyznacznik macierzy hermitowskiej jest rzeczywisty.
 • Macierz hermitowska o wyrazach rzeczywistych jest macierzą symetryczną.

Formy hermitowskie Edytuj

Formę   na zespolonej przestrzeni liniowej   nazywa się hermitowską jeżeli

 1.  
 2.  

Formy hermitowskie są we wzajemnej jednoznaczności z macierzami hermitowskimi: macierz formy hermitowskiej jest hermitowska. Z drugiej strony, jeżeli   jest  -wymiarową macierzą hermitowską, to wzór

 

definiuje formę hermitowską w przestrzeni   (symbol   oznacza postać kolumnową wektora poziomego  ).

Zobacz też Edytuj

Przypisy Edytuj

 1. macierz hermitowska, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-10-13].

Bibliografia Edytuj