Medal świętego Jerzego

nagroda przyznawana od 1993 przez „Tygodnik Powszechny”

Medal świętego Jerzego – honorowa nagroda przyznawana od 1993 przez „Tygodnik Powszechny” „za zmagania ze złem i uparte budowanie dobra w życiu społecznym ludziom, którzy wykazują szczególną wrażliwość na biedę, krzywdę, niesprawiedliwość i wrażliwość tę wyrażają czynem”.

Na medalu wypisany jest fragment Psalmu 37. w przekładzie Marka Skwarnieckiego: Powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał. On sprawi, że twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a prawość Twoja, jak blask południa.

Nominacje do medalu zgłaszają czytelnicy „Tygodnika Powszechnego”, natomiast laureatów wybiera Kapituła, w skład której wchodzą: ks. Adam Boniecki (przewodniczący), prof. Władysław Stróżewski, prof. Andrzej Zoll, Piotr Mucharski (w latach poprzednich w skład ten wchodzili także: Józefa Hennelowa, prof. Barbara Skarga, abp Józef Życiński, Krzysztof Kozłowski, Tomasz Fiałkowski, Henryk Woźniakowski, Jan Józef Szczepański, ks. Józef Tischner, Jerzy Turowicz i Tadeusz Żychiewicz).

LaureaciEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Laureaci medalu świętego Jerzego.

W roku 2007 nagrody nie przyznano - jej przyjęcia odmówili Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz[2].

22 listopada 2008 zwrot nagrody do redakcji zapowiedział ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski[3][4].

PrzypisyEdytuj