Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce

Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce – pierwszy tom Polskiej czerwonej księgi zwierząt. Zawiera listę ginących gatunków zwierząt kręgowych występujących w Polsce, z dokładnym ich opisem i mapami rozmieszczenia. Określa także stopień zagrożenia poszczególnych gatunków, rzadkość ich występowania oraz stosowane i proponowane sposoby ochrony.

Księga powstała w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, w Pracowni Ochrony Gatunkowej, pod redakcją Zbigniewa Głowacińskiego. Przy jej tworzeniu współpracowało kilkudziesięciu naukowców z całego kraju. Została wydana w 2001 roku przez Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne w Warszawie. W 2022 roku w "Chrońmy Przyrodę Ojczystą" ukazał się arytkuł Zbigniewa Głowacińskiego Czerwona lista kręgowców Polski – wersja uaktualniona (okres 1 i 2 dekady XXI w.)[1].

Wykaz uwzględnionych gatunków edytuj

EX – (extinct) gatunki wymarłe (2 gatunki) edytuj

  1. tarpan (Equus gmelini)
  2. tur (Bos primigenius)

EXP – gatunki zanikłe lub prawdopodobnie zanikłe w Polsce (14 gatunków) edytuj

CR – (critically endangered) gatunki krytycznie zagrożone (24 gatunki) edytuj

EN - (endangered) gatunki zagrożone (23 gatunki) edytuj

VU – (vulnerable) gatunki narażone na wyginięcie (15 gatunków) edytuj

NT – (near threatened) gatunki bliskie zagrożenia (30 gatunków) edytuj

LC – (least concern) gatunki najmniejszej troski (22 gatunki) edytuj

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Zbigniew Głowaciński. Czerwona lista kręgowców Polski – wersja uaktualniona (okres 1 i 2 dekady XXI w.), Red list of Polish vertebrates – updated version (1st and 2nd decade of the 21st century). „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”. 78 (2), s. 28-67, 2022. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN. ISSN 0009-6172. [dostęp 2022-12-31]. (pol.).