Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce

Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce – pierwszy tom Polskiej czerwonej księgi zwierząt. Zawiera listę ginących gatunków zwierząt kręgowych występujących w Polsce, z dokładnym ich opisem i mapami rozmieszczenia. Określa także stopień zagrożenia poszczególnych gatunków, rzadkość ich występowania oraz stosowane i proponowane sposoby ochrony.

Księga powstała w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, w Pracowni Ochrony Gatunkowej, pod redakcją Zbigniewa Głowacińskiego. Przy jej tworzeniu współpracowało kilkudziesięciu naukowców z całego kraju. Została wydana w 2001 roku przez Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne w Warszawie.

Wykaz uwzględnionych gatunkówEdytuj

EX – (extinct) gatunki wymarłe (2 gatunki)Edytuj

  1. tarpan (Equus gmelini)
  2. tur (Bos primigenius)

EXP – gatunki zanikłe lub prawdopodobnie zanikłe w Polsce (14 gatunków)Edytuj

CR – (critically endangered) gatunki krytycznie zagrożone (24 gatunki)Edytuj

EN - (endangered) gatunki zagrożone (23 gatunki)Edytuj

VU – (vulnerable) gatunki narażone na wyginięcie (15 gatunków)Edytuj

NT – (near threatened) gatunki bliskie zagrożenia (30 gatunków)Edytuj

LC – (least concern) gatunki najmniejszej troski (22 gatunki)Edytuj

Zobacz teżEdytuj