Antyhomomorfizm

Antyhomomorfizmfunkcja określona na zbiorach z określonym na nich działaniem mnożenia odwracająca jego porządek; homomorfizm odwracający porządek mnożenia.

Antyautomorfizm – antyhomomorfizm będący zarazem przekształceniem wzajemnie jednoznacznym obiektu na siebie.

GrupyEdytuj

Niech   będą grupami. Mówimy, że przekształcenie   jest antyhomomorfizmem grup, jeśli

 

PierścienieEdytuj

Niech   będą pierścieniami. Mówimy, że przekształcenie   jest antyhomomorfizmem pierścieni, jeśli

 
 

dla każdego   jeżeli pierścień ma jedynkę, to dodatkowo musi być spełniony warunek

 

Jeśli   jest pierścieniem przemiennym, to każdy antyhomomorfizm jest homomorfizmem pierścieni.

Dla algebr nad ciałem przekształcenie   musi być liniowe nad daną przestrzenią liniową.

UwagiEdytuj

  • Warto zauważyć, że jeśli mnożenie w obrazie   jest przemienne, to antyhomomorfizm jest tym samym co homomorfizm, zaś antyautomorfizm staje się wtedy zwykłym automorfizmem.
  • Antyhomomorfizm można zdefiniować również jako homomorfizm z   do obiektu odwróconego   (który poza porządkiem mnożenia jest identyczny z  ).
  • Oczywiście złożenie dwóch antyhomomorfizmów jest zawsze homomorfizmem, gdyż dwukrotne odwrócenie porządku zachowuje go. Podobnie złożenie antyhomomorfizmu z automorfizmem daje inny antyautomorfizm.
  • Częstokroć antyautomorfizmy są inwolucjami, tj. złożenie takich antyautomorfizmów ze sobą jest identycznością.

PrzykładyEdytuj

Zobacz teżEdytuj