Lista konfiguracji elektronowych pierwiastków chemicznych

lista w projekcie Wikimedia

Konfiguracje elektronowe pierwiastków chemicznych edytuj

Konfiguracje elektronowe atomów obojętnych w stanie podstawowym. Rozpisane systemem podpowłokowym z wyszczególnieniem liczby elektronów w każdej powłoce. Nieregularności w zapełnianiu powłok niektórych pierwiastków grup pobocznych, lantanowców i aktynowców spowodowana jest promocją elektronową.

1 H wodór: 1s1
1s1                                    
1            
2 He hel: 1s2
1s2                                    
2            
3 Li lit: [He] 2s1
1s2 2s1                                  
2 1          
4 Be beryl: [He] 2s2
1s2 2s2                                  
2 2          
5 B bor: [He] 2s2 2p1
1s2 2s2 2p1                                
2 3          
6 C węgiel: [He] 2s2 2p2
1s2 2s2 2p2                                
2 4          
7 N azot: [He] 2s2 2p3
1s2 2s2 2p3                                
2 5          
8 O tlen: [He] 2s2 2p4
1s2 2s2 2p4                                
2 6          
9 F fluor: [He] 2s2 2p5
1s2 2s2 2p5                                
2 7          
10 Ne neon: [He] 2s2 2p6
1s2 2s2 2p6                                
2 8          
11 Na sód: [Ne] 3s1
1s2 2s2 2p6 3s1                              
2 8 1        
12 Mg magnez: [Ne] 3s2
1s2 2s2 2p6 3s2                              
2 8 2        
13 Al glin: [Ne] 3s2 3p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1                            
2 8 3        
14 Si krzem: [Ne] 3s2 3p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p2                            
2 8 4        
15 P fosfor: [Ne] 3s2 3p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3                            
2 8 5        
16 S siarka: [Ne] 3s2 3p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4                            
2 8 6        
17 Cl chlor: [Ne] 3s2 3p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5                            
2 8 7        
18 Ar argon: [Ne] 3s2 3p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6                            
2 8 8        
19 K potas: [Ar] 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6   4s1                        
2 8 8 1      
20 Ca wapń: [Ar] 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6   4s2                        
2 8 8 2      
21 Sc skand: [Ar] 3d1 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2                        
2 8 9 2      
22 Ti tytan: [Ar] 3d2 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2                        
2 8 10 2      
23 V wanad: [Ar] 3d3 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2                        
2 8 11 2      
24 Cr chrom: [Ar] 3d5 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1                        
2 8 13 1      
25 Mn mangan: [Ar] 3d5 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2                        
2 8 13 2      
26 Fe żelazo: [Ar] 3d6 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2                        
2 8 14 2      
27 Co kobalt: [Ar] 3d7 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2                        
2 8 15 2      
28 Ni nikiel: [Ar] 3d8 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2                        
2 8 16 2      
29 Cu miedź: [Ar] 3d10 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1                        
2 8 18 1      
30 Zn cynk: [Ar] 3d10 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2                        
2 8 18 2      
31 Ga gal: [Ar] 3d10 4s2 4p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1                      
2 8 18 3      
32 Ge german: [Ar] 3d10 4s2 4p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2                      
2 8 18 4      
33 As arsen: [Ar] 3d10 4s2 4p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3                      
2 8 18 5      
34 Se selen: [Ar] 3d10 4s2 4p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4                      
2 8 18 6      
35 Br brom: [Ar] 3d10 4s2 4p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5                      
2 8 18 7      
36 Kr krypton: [Ar] 3d10 4s2 4p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6                      
2 8 18 8      
37 Rb rubid: [Kr] 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6     5s1                
2 8 18 8 1    
38 Sr stront: [Kr] 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6     5s2                
2 8 18 8 2    
39 Y itr: [Kr] 4d1 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d1   5s2                
2 8 18 9 2    
40 Zr cyrkon: [Kr] 4d2 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d2   5s2                
2 8 18 10 2    
41 Nb niob: [Kr] 4d4 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d4   5s1                
2 8 18 12 1    
42 Mo molibden: [Kr] 4d5 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5   5s1                
2 8 18 13 1    
43 Tc technet: [Kr] 4d5 5s2[1]
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5   5s2                
2 8 18 13 2    
44 Ru ruten: [Kr] 4d7 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d7   5s1                
2 8 18 15 1    
45 Rh rod: [Kr] 4d8 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d8   5s1                
2 8 18 16 1    
46 Pd pallad: [Kr] 4d10
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10                    
2 8 18 18      
47 Ag srebro: [Kr] 4d10 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s1                
2 8 18 18 1    
48 Cd kadm: [Kr] 4d10 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s2                
2 8 18 18 2    
49 In ind: [Kr] 4d10 5s2 5p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s2 5p1              
2 8 18 18 3    
50 Sn cyna: [Kr] 4d10 5s2 5p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s2 5p2              
2 8 18 18 4    
51 Sb antymon: [Kr] 4d10 5s2 5p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s2 5p3              
2 8 18 18 5    
52 Te tellur: [Kr] 4d10 5s2 5p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s2 5p4              
2 8 18 18 6    
53 I jod: [Kr] 4d10 5s2 5p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s2 5p5              
2 8 18 18 7    
54 Xe ksenon: [Kr] 4d10 5s2 5p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s2 5p6              
2 8 18 18 8    
55 Cs cez: [Xe] 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s2 5p6     6s1        
2 8 18 18 8 1  
56 Ba bar: [Xe] 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s2 5p6     6s2        
2 8 18 18 8 2  
57 La lantan: [Xe] 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10   5s2 5p6 5d1   6s2        
2 8 18 18 9 2  
58 Ce cer: [Xe] 4f1 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f1 5s2 5p6 5d1   6s2        
2 8 18 19 9 2  
59 Pr prazeodym: [Xe] 4f3 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f3 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 21 8 2  
60 Nd neodym: [Xe] 4f4 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f4 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 22 8 2  
61 Pm promet: [Xe] 4f5 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f5 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 23 8 2  
62 Sm samar: [Xe] 4f6 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f6 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 24 8 2  
63 Eu europ: [Xe] 4f7 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f7 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 25 8 2  
64 Gd gadolin: [Xe] 4f7 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f7 5s2 5p6 5d1   6s2        
2 8 18 25 9 2  
65 Tb terb: [Xe] 4f9 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f9 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 27 8 2  
66 Dy dysproz: [Xe] 4f10 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f10 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 28 8 2  
67 Ho holm: [Xe] 4f11 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f11 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 29 8 2  
68 Er erb: [Xe] 4f12 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f12 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 30 8 2  
69 Tm tul: [Xe] 4f13 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f13 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 31 8 2  
70 Yb iterb: [Xe] 4f14 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6     6s2        
2 8 18 32 8 2  
71 Lu lutet: [Xe] 4f14 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d1   6s2        
2 8 18 32 9 2  
72 Hf hafn: [Xe] 4f14 5d2 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d2   6s2        
2 8 18 32 10 2  
73 Ta tantal: [Xe] 4f14 5d3 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d3   6s2        
2 8 18 32 11 2  
74 W wolfram: [Xe] 4f14 5d4 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d4   6s2        
2 8 18 32 12 2  
75 Re ren: [Xe] 4f14 5d5 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d5   6s2        
2 8 18 32 13 2  
76 Os osm: [Xe] 4f14 5d6 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d6   6s2        
2 8 18 32 14 2  
77 Ir iryd: [Xe] 4f14 5d7 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d7   6s2        
2 8 18 32 15 2  
78 Pt platyna: [Xe] 4f14 5d9 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d9   6s1        
2 8 18 32 17 1  
79 Au złoto: [Xe] 4f14 5d10 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s1        
2 8 18 32 18 1  
80 Hg rtęć: [Xe] 4f14 5d10 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2        
2 8 18 32 18 2  
81 Tl tal: [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2 6p1      
2 8 18 32 18 3  
82 Pb ołów: [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2 6p2      
2 8 18 32 18 4  
83 Bi bizmut: [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2 6p3      
2 8 18 32 18 5  
84 Po polon: [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2 6p4      
2 8 18 32 18 6  
85 At astat: [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2 6p5      
2 8 18 32 18 7  
86 Rn radon: [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2 6p6      
2 8 18 32 18 8  
87 Fr frans: [Rn] 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2 6p6   7s1  
2 8 18 32 18 8 1
88 Ra rad: [Rn] 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2 6p6   7s2  
2 8 18 32 18 8 2
89 Ac aktyn: [Rn] 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2 6p6 6d1 7s2  
2 8 18 32 18 9 2
90 Th tor: [Rn] 6d2 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10   6s2 6p6 6d2 7s2  
2 8 18 32 18 10 2
91 Pa protaktyn: [Rn] 5f2 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f2 6s2 6p6 6d1 7s2  
2 8 18 32 20 9 2
92 U uran: [Rn] 5f3 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f3 6s2 6p6 6d1 7s2  
2 8 18 32 21 9 2
93 Np neptun: [Rn] 5f4 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f4 6s2 6p6 6d1 7s2  
2 8 18 32 22 9 2
94 Pu pluton: [Rn] 5f6 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f6 6s2 6p6   7s2  
2 8 18 32 24 8 2
95 Am ameryk: [Rn] 5f7 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f7 6s2 6p6   7s2  
2 8 18 32 25 8 2
96 Cm kiur: [Rn] 5f7 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f7 6s2 6p6 6d1 7s2  
2 8 18 32 25 9 2
97 Bk berkel: [Rn] 5f9 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f9 6s2 6p6   7s2  
2 8 18 32 27 8 2
98 Cf kaliforn: [Rn] 5f10 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f10 6s2 6p6   7s2  
2 8 18 32 28 8 2
99 Es einstein: [Rn] 5f11 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f11 6s2 6p6   7s2  
2 8 18 32 29 8 2
100 Fm ferm: [Rn] 5f12 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f12 6s2 6p6   7s2  
2 8 18 32 30 8 2
101 Md mendelew: [Rn] 5f13 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f13 6s2 6p6   7s2  
2 8 18 32 31 8 2
102 No nobel: [Rn] 5f14 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6   7s2  
2 8 18 32 32 8 2
103 Lr lorens: prawdopodobnie [Rn] 5f14 7s2 7p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6   7s2 7p1
2 8 18 32 32 8 3
104 Rf rutherford: prawdopodobnie [Rn] 5f14 6d2 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d2 7s2  
2 8 18 32 32 10 2

Przypisy edytuj

 1. Kramida, A., Ralchenko, Yu., Reader, J., i zespół NIST ASD: NIST Atomic Spectra Database (ver. 5.2). National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, 2014. [dostęp 2015-09-13].

Bibliografia edytuj

Powyższe dane są zgodne z wszystkimi podanymi źródłami z wyjątkiem wyszczególnionych przypadków

NIST Physics Laboratory edytuj

Adres strony jest zamieszczony również w CRC Handbook jako źródło działu 1, poddziału Electron Configuration of Neutral Atoms in the Ground State.

 • 91 Pa: [Rn] 5f2(3H4) 6d 7s2
 • 92 U: [Rn] 5f3(49/2) 6d 7s2
 • 93 Np: [Rn] 5f4(5I4) 6d 7s2
 • 103 Lr: [Rn] 5f14 7s2 7p1 (pod znakiem zapytania)
 • 104 Rf: [Rn] 5f14 6d2 7s2 (pod znakiem zapytania)

CRC Handbook of Chemistry and Physics edytuj

 • David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition, wersja online. CRC Press. Boca Raton, Floryda, 2003; Dział 1, Basic Constants, Units, and Conversion Factors; Electron Configuration of Neutral Atoms in the Ground State. (pierwiastki 1–104)
 • Poddział Periodic Table of the Elements, (pierwiastki 1–103) oparty na:
  • G. J. Leigh, Editor, Nomenclature of Inorganic Chemistry, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1990.
  • Chemical and Engineering News, 63(5), 27, 1985.
  • « Atomic Weights of the Elements », 1999, Pure & Appl. Chem., 73, 667, 2001.

Lange's Handbook of Chemistry edytuj

 • J.A. Dean, Lange's Handbook of Chemistry (piętnaste wydanie), wersja online, McGraw-Hill, 1999; Dział 4, Tabela 4.1 Electronic Configuration and Properties of the Elements. (pierwiastki 1–103)
 • 97 Bk: [Rn] 5f8 6d 7s2
 • 103 Lr: [Rn] 4f14 [sic] 6d 7s2

Hill i Petrucci, General Chemistry edytuj

 • John W. Hill i Ralph H. Petrucci, General Chemistry: An Integrated Approach (trzecie wydanie), Prentice Hall.
 • 58 Ce: [Xe] 4f2 6s2
 • 103 Lr: [Rn] 5f14 6d1 7s2
 • 104 Rf: [Rn] 5f14 6d2 7s2 (zgodny z danymi powyżej)
 • 105 Db: [Rn] 5f14 6d3 7s2
 • 106 Sg: [Rn] 5f14 6d4 7s2