Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002

spis powszechny w Polsce

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 – spis powszechny w Polsce, przeprowadzony w dniach 21 maja – 8 czerwca 2002 według stanu w dniu 20 maja 2002 o godzinie 24:00. Podstawę prawną spisu stanowiła ustawa z dnia 2 grudnia 1999 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2001 r.[1]

Początkowo spis miał zostać przeprowadzony w dniach 22 maja – 9 czerwca 2001 według stanu w dniu 21 maja 2001 godz. 24:00, jednak z przyczyn finansowych został przesunięty[2].

Zgodnie z wynikami spisu liczba ludności Polski wyniosła 38 230 080 osób[3].

Wyniki

edytuj

Struktura demograficzna ludności Polski według wyników spisu[4]:
Liczba ludności:

  Ogółem Kobiety Mężczyźni
  osób % osób % osób %
Ogółem 38 230 080 100 19 713 677 51,57 18 516 403 48,43
Miasto 23 610 365 61,76 12 376 200 32,37 11 234 165 29,39
Wieś 14 619 715 38,24 7 337 477 19,19 7 282 238 19,05
Ludność według województw[5]
Województwo Liczba ludności
ogółem miejska wiejska
dolnośląskie 2 907 212 2 076 121 831 091
kujawsko-pomorskie 2 069 321 1 288 519 780 802
lubelskie 2 199 054 1 025 566 1 173 488
lubuskie 1 008 954 651 045 357 909
łódzkie 2 612 890 1 697 745 915 145
małopolskie 3 232 408 1 626 865 1 605 543
mazowieckie 5 124 018 3 312 618 1 811 400
opolskie 1 065 043 560 064 504 979
podkarpackie 2 103 837 853 053 1 250 784
podlaskie 1 208 606 711 572 497 034
pomorskie 2 179 900 1 484 838 695 062
śląskie 4 742 874 3 751 393 991 481
świętokrzyskie 1 297 477 595 388 702 089
warmińsko-mazurskie 1 428 357 860 229 568 128
wielkopolskie 3 351 915 1 934 790 1 417 125
zachodniopomorskie 1 698 214 1 180 559 517 655
Polska 38 230 080 23 610 365 14 619 715

W Narodowym Spisie Powszechnym ponad 96% ankietowanych zadeklarowało narodowość polską, 1,23% (471,5 tys. osób) zadeklarowało przynależność do innej narodowości, natomiast 2,03% ludności (774,9 tys. osób) nie zdołało ustalić przynależności narodowościowej[6].

Grupa Liczba osób Zamieszkiwanie
Ślązacy 173,2 tys. województwa śląskie, opolskie
Niemcy 152,9 tys. województwa śląskie, opolskie
Białorusini 48,7 tys. województwo podlaskie
Ukraińcy 31,0 tys. województwo warmińsko-mazurskie
Romowie 12,9 tys. dość równomiernie w całym kraju
Rosjanie 6,1 tys. dość równomiernie w całym kraju
Łemkowie 5,9 tys. województwo dolnośląskie
Litwini 5,8 tys. województwo podlaskie
Kaszubi 5,1 tys. województwo pomorskie
Słowacy 2,0 tys. województwo małopolskie
Wietnamczycy 1,8 tys. województwo mazowieckie
Francuzi 1,6 tys. najwięcej w mazowieckim
Amerykanie 1,5 tys. dość równomiernie w całym kraju, najwięcej w mazowieckim i małopolskim
Grecy 1,4 tys. najwięcej w dolnośląskim
Włosi 1,4 tys. dość równomiernie w całym kraju
Bułgarzy 1,1 tys. dość równomiernie w całym kraju, najwięcej w mazowieckim
Żydzi 1,1 tys. dość równomiernie w całym kraju
Ormianie 1,1 tys. dość równomiernie w całym kraju
Czesi 0,8 tys. głównie województwa małopolskie, mazowieckie, śląskie, łódzkie
Anglicy 0,8 tys. województwo mazowieckie
Arabowie 0,5 tys. dość równomiernie w całym kraju
Kanadyjczycy 0,5 tys. dość równomiernie w całym kraju, najwięcej w mazowieckim
Holendrzy 0,5 tys. dość równomiernie w całym kraju
Tatarzy 0,5 tys. podlaskie
Chińczycy 0,2 tys. mazowieckie
Hiszpanie 0,2 tys. głównie mazowieckie
Karaimi 0,05 tys. b/d

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Dz.U. z 2000 r. nr 1, poz. 1
  2. Andrzej Gawryszewski: Ludność Polski w XX wieku. Warszawa: Polska Akademia Nauk – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 2005, s. 70, seria: Monografie. ISBN 83-87954-66-7. ISSN 1643-2312.
  3. Ludność... ↓, s. 54.
  4. Ludność... ↓, s. 55-56.
  5. Ludność... ↓, s. 57.
  6. Łukasz Kaźmierczak. Trzy procent odmienności. Opoka.pl (pl) [dostęp: 11 maja 2008].

Bibliografia

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj