Naturalizacja

nadanie cudzoziemcowi obywatelstwa państwa osiedlenia

Naturalizacja (fr. naturalisation)[1] – nadanie cudzoziemcowi obywatelstwa państwa, na terytorium którego się osiedlił. Naturalizacja najczęściej dotyczy imigrantów przybywających z przyczyn ekonomicznych, ale także uchodźców uciekających ze swojego kraju w obawie przed prześladowaniem oraz współmałżonków w związku, w którym jedna ze stron jest cudzoziemcem[2]. Naturalizacja jest dobrowolna, a proces naturalizacyjny wszczynany na wniosek osoby zainteresowanej uzyskaniem obywatelstwa.

Naturalizacja następuje na podstawie zgody uprawnionego organu państwa, po spełnieniu określonych warunków (np. zamieszkiwania przez określony czas na terytorium państwa).

Naturalizacja w prawie polskim edytuj

Osobne artykuły: IndygenatObywatelstwo polskie.

Zobacz także: Sposoby nabycia obywatelstwa polskiego.

Uzyskanie polskiego obywatelstwa w drodze naturalizacji reguluje Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim[3]. Ustawa rozróżnia nadanie polskiego obywatelstwa przez prezydenta oraz uznanie za obywatela polskiego na drodze administracyjnej (u wojewody).

Wybrane przykłady naturalizacji edytuj

Informacje dodatkowe edytuj

  • Prawie milion obywateli Mołdawii złożyło wnioski o obywatelstwo Rumunii w czasie kilku miesięcy od dnia przystąpienia tego kraju do Unii Europejskiej (1 stycznia 2007). Władze w Kiszyniowie są bardzo zaniepokojone, gdyż liczba osób chcących się naturalizować w Rumunii wynosi około 25% populacji Mołdawii. Zgodnie z prawem obowiązującym w Rumunii od 1991, o obywatelstwo może się ubiegać każdy Mołdawianin, który udowodni, że on lub jego rodzice urodzili się na ziemiach należących przed 1940 do Rumunii. Około 3/4 mieszkańców Mołdawii spełnia te warunki[6].

Przypisy edytuj

  1. Słownik Wyrazów Obcych
  2. Konwencja o obywatelstwie kobiet zamężnych zapewnia, że zawarcie bądź rozwiązanie związku małżeńskiego ani zmiana obywatelstwa przez męża w czasie trwania związku nie wpływają automatycznie na obywatelstwo żony.
  3. Dz.U. z 2022 r. poz. 465
  4. Marek Jerzy Minakowski: Zofia hr. Potocka h. Pilawa (Złota). [w:] Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl) [on-line]. Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne, 2016-09-27. [dostęp 2016-09-27].
  5. Maria Czaplińska: Zofia Oborska z Potockich. [w:] Elektroniczna wersja biogramu, opublikowanego w 1978 r. w XXIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego [on-line]. Narodowy Instytut Audiowizualny. [dostęp 2016-09-27].
  6. Mołdawianie w kolejce po Unijne paszporty. Rzeczpospolita, 10-11 marca 2007

Linki zewnętrzne edytuj