Otwórz menu główne

Struktura organizacyjna 1 Armii Wojska Polskiego

Struktura organizacyjna 1 Armii Wojska Polskiego – struktura dowództwa armii oraz wykaz związków taktycznych, samodzielnych oddziałów i pododdziałów 1 Armii WP (1 maja 1945)

Osobny artykuł: 1 Armia Wojska Polskiego.

Dowództwo 1 Armii Wojska Polskiego

 • sztab
 • zarząd polityczno-wychowawczy
 • dowództwo artylerii
 • dowództwo wojsk pancernych i zmechanizowanych
 • szefostwo wojsk inżynieryjnych
 • oddział personalny
 • oddział służby chemicznej
 • zarząd informacji
 • prokuratura
 • sąd
 • wojskowy sąd polowy

Spis treści

Jednostki bojoweEdytuj

PiechotaEdytuj

 
Pistolet TT – broń osobista oficerów pułku

Wojska pancerneEdytuj

 
czołg ciężki IS-2

Kawaleria

 
Żołnierze 1 BKaw
 • 1 Warszawska Brygada Kawalerii
  • dowództwo brygady
  • 2 pułk ułanów
  • 3 pułk ułanów
  • 4 dywizjon artylerii konnej
  • 8 bateria artylerii przeciwlotniczej
  • 4 park amunicyjny
  • 7 szwadron żywnościowy
  • 10 szwadron łączności
  • 12 szwadron saperów
  • 6 szwadron sanitarny
  • 9 szwadron zaopatrzenia technicznego
  • 5 ambulans weterynaryjny
  • 2977 wojskowa poczta polowa
  • 1950 kasa banku polowego
  • wydział informacji

ArtyleriaEdytuj

 
Armata przeciwpancerna ZiS-2
 
Armata przeciwpancerna ZiS-3

Artyleria przeciwpancerna

Wojska obrony przeciwlotniczejEdytuj

Jednostki zabezpieczenia bojowegoEdytuj

Wojska chemiczne:

Wojska inżynieryjno-saperskie:

Wojska łączności

 • 1 samodzielny pułk łączności
 • 2 samodzielny batalion łączności
 • 5 samodzielna kompania telegraficzno-budowlana
 • 6 samodzielna kompania telegraficzno-budowlana
 • 7 samodzielna kompania telegraficzno-budowlana
 • 9 samodzielna kompania telegraficzno-eksploatacyjna
 • 11 samodzielna kompania kablowo-tyczkowa
 • 103 samodzielna eskadra łączności

Wojska samochodowe

 • 1 Kołobrzeski Batalion Samochodowy (VM)
 • 2 Kołobrzeski Batalion Samochodowy (VM)

Jednostki drogowe:

pododdziały taborowe:

 • 1 samodzielna kompania taborowa
 • 2 samodzielna kompania taborowa

Jednostki dowodzenia i obsługi

 • 2 samodzielna kompania ochrony
 • 5 kompania sztabowa
 • 1 dywizjon dowodzenia dowódcy artylerii armii
 • baza pocztowa
 • poczta polowa 2974
 • poczta polowa 2880
 • poczta polowa 3257

Jednostki tyłoweEdytuj

 • Służba zdrowia
  • 1 polowy zarząd ewakuacyjny
  • 1 wysunięty oddział polowego punktu ewakuacyjnego
  • 1 polowy szpital chirurgiczny
  • 2 polowy szpital chirurgiczny
  • 3 polowy szpital chirurgiczny
  • 4 polowy szpital chirurgiczny
  • 14 polowy szpital chirurgiczny
  • 3 polowy szpital chorób wewnętrznych
  • 5 szpital chorób zakaźnych
  • 6 polowy szpital lekko rannych
  • 2 samodzielna samochodowa kompania sanitarna
  • 3 samodzielna konna kompania sanitarna
  • 1 samodzielna kompania pogotowia chirurgicznego
  • 1 oddział sanitarno-epidemiologiczny
  • 4 samodzielna kompania kąpielowo-dezynfekcyjna
  • 2 pralnia polowa
  • 4 pralnia polowa
  • 7 pralnia polowa
  • 8 pralnia polowa
  • 9 pralnia polowa
  • 10 łaźnia polowa
  • 1 laboratorium patologiczno-anatomiczne
  • 8 polowy skład sanitarny
 • Weterynaryjne:
  • 4 ewakuacyjny ambulans weterynaryjny
  • 3 polowy ambulans weterynaryjny
  • 2 ruchome polowe laboratorium weterynaryjne
  • 9 polowy skład weterynaryjny
 • Żywnościowe:
 • Taborowo-mundurowe:
  • 7 polowy skład taborowo-mundurowy
  • 6 warsztaty mundurowe
  • 7 ruchomy warsztat rymarski
  • 8 warsztaty taborowe
 • Zdobyczy wojennej:
  • 2 samodzielny batalion zdobyczy wojennej
  • 2 polowy skład zdobyczy wojennej
 • Mps:
  • 3 polowy skład materiałów pędnych i smarów
  • 2 warsztat naprawy tary
 • Artyleryjskie:
  • 3 polowy warsztat artyleryjski
  • 4 polowy warsztat artyleryjski
  • 5 polowy warsztat naprawy traktorów
  • 2 polowy skład artyleryjski
  • 5 polowy skład amunicji artyleryjskiej
 • Saperskie:
  • 12 polowy skład saperski
 • Łączności:
  • 1 polowy skład łączności
  • 1 polowy warsztat naprawy sprzętu łączności
 • Chemiczne:
  • 11 polowy skład chemiczny
 • Samochodowe:
  • 1 samodzielny batalion naprawy samochodów
  • 10 polowy skład samochodowy
  • 9 polowa baza warsztatów samochodowych
 • Wojska pancerne:
  • 24 batalion remontu sprzętu pancernego
  • 1 kompania ewakuacyjna
  • 10 punkt zbiórki wozów uszkodzonych
  • 23 skład sprzętu pancernego
 • Obsługi:
  • 3 kompania obsługi bazy polowej
  • punkt przesyłkowy
 • Pododdziały robocze:
  • 1 samodzielny batalion roboczy
  • 3 samodzielny batalion roboczy
  • 4 samodzielny batalion roboczy
  • 5 samodzielny batalion roboczy
  • 6 samodzielny batalion roboczy

Inne jednostkiEdytuj

Jednostki zapasowe

 • rezerwa oficerów
 • 3 zapasowy pułk piechoty
 • batalion ozdrowieńców

Szkoły wojskowe:

Jednostki lotnicze:

Instytucje polityczno-wychowawcze:

 • redakcja gazety „Zwyciężymy”
 • Dom Żołnierza
 • zespół pieśni i tańca
 • teatr armii

Jednostki poza etatem:

 • Finansowe:
  • 1870 oddział banku
  • 1901 oddział banku
  • 1862 kasa polowa
  • 1868 kasa polowa
  • 1942 kasa polowa
  • 1949 kasa polowa
  • 1950 kasa polowa
 • Handlowe:
  • „Wojentorg” nr 1
  • baza handlowa „Wojentorgu” nr 1
  • cztery kasyna oficerskie
  • warsztaty naprawy sprzętu ogólnego użytku
  • dwie kantyny na samochodach

Dane liczboweEdytuj

Stan osobowy – etat/stan

 • oficerowie – 11 175/8162
 • podoficerowie – 24 560/18 324
 • szeregowi – 59 329/46 724
 • podchorążowie – 800/809
 • Razem – 95 864/74 019

Wyposażenie: czołgi – 22

 • ciężkie – 14
 • średnie – 6
 • lekkie – 2

działa pancerne – 90

 • ciężkie – 14
 • średnie – 76

samochody pancerne – 30

samochody – 3274

 • lekkie – 242
 • ciężkie – 2682
 • specjalne – 350

inne środki transportowe

 • traktory – 228
 • ciągniki – 318
 • motocykle – 148
 • konie – 10 793

uzbrojenie

 • haubice i armaty
  • 152 mm – 36
  • 122 mm – 213
  • 76 mm – 211
  • 45 mm – 134
 • moździerze
  • 120 mm – 150
  • 82 mm – 366
 • działa przeciwlotnicze
  • 76 mm – 20
  • 57 mm – 63
  • 37 mm – 85
 • karabiny 46 459/37 698
 • pistolety maszynowe – 19 502/15 400
 • ręczne karabiny maszynowe – 1706
 • ciężkie karabiny maszynowe – 482
 • wielkokalibrowe karabiny maszynowe – 59
 • rusznice przeciwpancerne – 1023