1923 w Wojsku Polskim

Kalendarium Wojska Polskiego 1923 – wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1923.

StyczeńEdytuj

1 stycznia

 • Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz przeniósł w stan spoczynku:
generała dywizji Zygmunta Zielińskiego w stopniu generała broni,
generała dywizji Franciszka Krajowskiego,
mianował:
generała dywizji Gustawa Zygadłowicza dowódcą Okręgu Korpusu Nr VIII.

7 stycznia

20 stycznia

LutyEdytuj

2 lutego

11 lutego

KwiecieńEdytuj

29 kwietnia

MajEdytuj

2 maja

3 maja

29 maja

CzerwiecEdytuj

1 czerwca

3 czerwca

9 czerwca

13 czerwca

25 czerwca

 • w sali recepcyjnej Belwederu odbyła się ceremonia wręczenia Królowi Rumunii Ferdynandowi odznak Krzyża Wielkiego Orderu Virtuti Militari
 • na polu mokotowskim odbyła się „wielka rewia wojskowa, urządzona specjalnie z okazji przyjazdu Pary Królewskiej”[8]

26 czerwca

 • Król Rumunii Ferdynand z małżonką Marią wziął udział w „wielkich ćwiczeniach wojskowych na poligonie rembertowskim”, którymi dowodził generał broni Tadeusz Rozwadowski[9].

LipiecEdytuj

2 lipca

 • marszałek Polski Józef Piłsudski złożył na ręce Prezydenta RP prośbę o zwolnienie ze stanowiska przewodniczącego Ścisłej Rady Wojennej i II zastępcy przewodniczącego Pełnej Rady Wojennej

4 lipca

7 lipca

8 lipca

15 lipca

22 lipca

 • na Rynku w Przemyślu, Inspektor Armii, generał dywizji Lucjan Żeligowski wręczył chorągiew 10 Pułkowi Saperów[13]

28 lipca

SierpieńEdytuj

1 sierpnia

 • Minister Spraw Wojskowych mianował pułkownika Karola Szemiota dowódcą 29 Dywizji Piechoty w Grodnie

4 sierpnia

14 sierpnia

15 sierpnia

 • po raz pierwszy obchodzono Święto Żołnierza

26 sierpnia

31 sierpnia

 • generał brygady Aleksander Truszkowski został przeniesiony w stan spoczynku w stopniu tytularnego generała dywizji

PaździernikEdytuj

1 października

 • Przyznano zaopatrzenie emerytalne pułkownikowi pospolitego ruszenia 81 pp Rygobertowi Wacław Kwiecińskiemu[16].

14 października

19 października

27 października

31 października

 • W stan spoczynku został przeniesiony Aleksander Czunichin-Karwecki, urodzony 10 lipca 1876 roku. 1 czerwca 1921 roku pełnił służbę w Dowództwie Okręgu Generalnego „Łódź”. 19 czerwca 1922 roku został przyjęty do Rezerwy Wojska w korpusie oficerów piechoty[20]. Zweryfikowany w stopniu pułkownika ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 roku i 5. lokatą w korpusie oficerów rezerwowych piechoty, w 1923 roku oficer rezerwowy 29 Pułku Strzelców Kaniowskich, w 1934 roku pozostawał w ewidencji Powiatowej Komendy Uzupełnień Równe, posiadał przydział do Oficerskiej Kadry Okręgowej Nr II, był wówczas „przewidziany do użycia w czasie wojny”[21].

ListopadEdytuj

3 listopada

13 listopada

 • Około godz. 9.00 w Toruniu na placu ćwiczeń Podgórz, na wysokości kilkuset metrów od ziemi, z niewyjasniowych przyczyn od olinowania balonu obserwacyjnego oderwał się kosz. Znajdujący się w gondoli obserwatorzy ponieśli śmierć. Balon odleciał w kierunku Aleksandrowa. Polegli śmiercią lotnika porucznicy: Zygmunt Krupiński z III Batalionu Aeronautycznego, Jerzy Zawade-Zawadzki z V Batalionu Aeronautycznego i Witold Drozdowski z II Batalionu Aeronautycznego. Porucznicy Drozdowski i Zawade-Zawadzki byli słuchaczami kursu doszkalającego dla oficerów aeronautycznych w Centralnej Szkole Obserwatorów Balonowych w Toruniu, natomiast porucznik Krupiński asystentem wykładowcy[23][24][25].
 • W Warszawie por. pil.-obs. Kazimierz Szczepański z 7 Eskadry Myśliwskiej lecąc na samolocie Ansaldo A.1 Balilla wpadł w korkociąg. Pilot nie zdołał wyprowadzić maszyny, uderzył o ziemię w rejonie Pomarańczarni i zginął[26][27][28]. Porucznik Szczepański był kawalerem Orderu Virtuti Militari i Krzyża Walecznych[29]. Pośmiertnie nadano mu Polową Odznakę Obserwatora „za loty bojowe nad nieprzyjacielem w czasie wojny 1918-1920”[30].

GrudzieńEdytuj

24 grudnia

 • W Lublinie zmarł płk kaw. w st. spocz. Zygmunt Czesław Kowalewski-Dołęga[31] (ur. 24 listopada 1863)[32], przyjęty do Wojska Polskiego 21 sierpnia 1919 z byłych Korpusów Wschodnich i byłej armii rosyjskiej i przydzielony do Dowództwa Okręgu Generalnego Lublin[33], a z dniem 1 maja 1921 przeniesiony w stan spoczynku[34].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. „Polska Zbrojna” Nr 23 z 24 stycznia 1923 r. s. 5.
 2. Kazimierz Satora: Opowieści wrześniowych sztandarów. s. 208.
 3. Kazimierz Satora: Opowieści wrześniowych sztandarów. s. 141.
 4. Marszałek Foch w Polsce. „Kurier Warszawski”. Nr 121, s. 14, 3 maja 1923. 
 5. Kazimierz Satora: Opowieści wrześniowych sztandarów. s. 230.
 6. Kazimierz Satora: Opowieści wrześniowych sztandarów. s. 145.
 7. Kazimierz Satora: Opowieści wrześniowych sztandarów. s. 91.
 8. Drugi dzień pobytu Królewskiej Pary Rumuńskiej w Warszawie, „Polska Zbrojna” Nr 172 z 26 czerwca 1923 r. s. 1.
 9. Ostatni dzień pobytu Królewskiej Pary Rumuńskiej w Warszawie, „Polska Zbrojna” Nr 173 z 27 czerwca 1923 r. s. 1.
 10. Kazimierz Satora: Opowieści wrześniowych sztandarów. s. 33.
 11. Kazimierz Satora: Opowieści wrześniowych sztandarów. s. 147, 149.
 12. Kazimierz Satora: Opowieści wrześniowych sztandarów. s. 166.
 13. Ziemia Przemyska Nr 13 z 28 lipca 1923 r., s. 1-2.
 14. Kazimierz Satora: Opowieści wrześniowych sztandarów. s. 155.
 15. Kazimierz Satora: Opowieści wrześniowych sztandarów. s. 133.
 16. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 4 z 4 lutego 1927 roku, s. 36.
 17. Kazimierz Satora: Opowieści wrześniowych sztandarów. s. 79.
 18. Kazimierz Satora: Opowieści wrześniowych sztandarów. s. 134.
 19. Kazimierz Satora: Opowieści wrześniowych sztandarów. s. 49.
 20. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 22 z 22 lipca 1922 roku, s. 542.
 21. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 72 z 1 lipca 1925 roku, s. 353. Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921 r. Dodatek do Dziennika Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 37 z 24 września 1921 roku, s. 105, 592. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 112 z 23 października 1924 roku, s. 626. Rocznik Oficerski 1923, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Oddział V Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Warszawa 1924, s. 210, 466. Rocznik Oficerski 1924, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Oddział V Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Warszawa 1924, s. 1407. Rocznik Oficerski 1928, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1928, s. 883. Rocznik Oficerski Rezerw 1934, Biuro Personalne Ministerstwa Spraw Wojskowych, Warszawa 1934, L.dz. 250/mob. 34, s. 323, 872.
 22. Kazimierz Satora: Opowieści wrześniowych sztandarów. s. 47.
 23. Żołnierz Wielkopolski Nr 26 z 28 listopada 1923 r. Gazeta Bydgoska Nr 262 z 15 listopada 1923 r.
 24. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 15 z 19 lutego 1924 roku, s. 76.
 25. Księga Pamiątkowa 1933 ↓, s. 332.
 26. Gazeta Bydgoska Nr 262 z 15 listopada 1923 r.
 27. Katastrofa lotnicza nad Łazienkami. „Polska Zbrojna”. 312, s. 5, 1923-11-14. Warszawa. 
 28. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 29 z 25 marca 1924 roku, s. 148.
 29. Księga Pamiątkowa 1933 ↓, s. 331.
 30. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 15 z 11 listopada 1928 roku, s. 437.
 31. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 20 z 2 marca 1924, s. 100.
 32. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 70 z 7 listopada 1923, s. 739.
 33. Dz. Rozk. Wojsk. Nr 88 z 12 września 1919, poz. 3155.
 34. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 16 z 23 kwietnia 1921, s. 822.

BibliografiaEdytuj