Generałowie i admirałowie II Rzeczypospolitej

Generałowie i admirałowie II Rzeczypospolitej[a]generałowie i admirałowie Wojska Polskiego II RP:

 1. Polacy, którzy zostali mianowani generałami i admirałami w Armii Imperium Rosyjskiego i cesarskiej i królewskiej Armii, i zostali przyjęci do Wojska Polskiego w tych stopniach;
 2. Polacy – oficerowie armii państw zaborczych awansowani w Wojsku Polskim do stopni generalskich;
 3. Polacy, oficerowie polskich formacji wojskowych formowanych i walczących u boku ententy (Korpusy Polskie w Rosji, Armia Polska we Francji) i państw centralnych (Legiony Polskie, Polski Korpus Posiłkowy, Polska Siła Zbrojna);
 4. cudzoziemcy, generałowie i oficerowie, pełniący służbę w polskich formacjach wojskowych, przyjęci do służby stałej lub kontraktowej w WP;
 5. oficerowie formacji, o których mowa w pkt. 3, awansowani przez polskie organizacje polityczne (Rada Regencyjna w Warszawie, Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie, Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu);
 6. generałowie i oficerowie mianowani przez Naczelnika Państwa w latach 1918-1922;
 7. generałowie i oficerowie awansowani przez kolejnych Prezydentów RP w kraju (1923-1939)

Generałowie WP według starszeństwa: Układ wykazu: liczba porządkowa, nazwisko i imię, data awansu, data starszeństwa, lokata, grupa (pochodzenie), gdzie:

 • LP – Legiony Polskie,
 • CK – cesarska i królewska Armia,
 • AH – Armia Polska we Francji (Armia Hallera),
 • AR – Armia Imperium Rosyjskiego,
 • ACN – Armia Cesarstwa Niemieckiego,
 • POW – Polska Organizacja Wojskowa,
 • WP – wychowankowie polskich szkół podchorążych.

Inne skróty użyte w tekście:

 • AVM – ang. Air Vice-Marshal (stopień w RAF, odpowiednik generała brygady),
 • Air Cdre – ang. Air Commodore (stopień w RAF, odpowiednik brygadiera),
 • FML – marszałek polny porucznik (niem. Feldmarschalleutnant) stopień w c. i k. Armii, odpowiednik generała dywizji),
 • KK – Korpus Kontrolerów,
 • pośm. – pośmiertnie,
 • st. spocz. – stan spoczynku (awans oficera w stanie spoczynku),
 • st. – starszeństwo,
 • tyt. – tytularny (wyłącznie z prawem do tytułu),
 • zweryf. – zweryfikowany.

27 marca 1919 roku Minister Spraw Wojskowych ustalił „nomenklaturę tytułów oficerskich”:
dla generałów

 • generał broni (generał piechoty, artylerii, kawalerii),
 • generał porucznik,
 • generał podporucznik,

dla oficerów sztabowych

 • pułkownik,
 • podpułkownik,
 • major,

dla oficerów młodszych

 • kapitan (rotmistrz),
 • porucznik,
 • podporucznik[1].

28 października 1924 roku Minister Spraw Wojskowych zatwierdził marsz według kompozycji Henryka Melcer-Szczawińskiego, jako „Marsz dla generałów”[2].

Marszałkowie Polski edytuj

19 marca 1920 roku Minister Spraw Wojskowych, generał porucznik Józef Leśniewski wydał rozkaz L. 1088 o treści: „Ogólna Komisja Weryfikacyjna powołana do życia Dekretem Wodza Naczelnego z dnia 18 lutego 1920 r. w myśl Ustawy Sejmowej z dnia 21 sierpnia 1919 r. o ustaleniu starszeństwa i nadaniu stopni oficerskich w Wojsku Polskim uchwaliła w dniu 26 lutego 1920 r. na pierwszym konstytuującym posiedzeniu jednogłośnie przez powstanie, w dowód czci i hołdu dla Wodza naczelnego zwrócić się do Niego z prośbą o przyjęcie Najwyższej Godności Wojskowej, – stopnia Pierwszego Marszałka Polski. Wódz Naczelny stopień Pierwszego Marszałka Polski przyjął.”

Dekret L. 2093
Stopień Pierwszego Marszałka Polski przyjmuję i zatwierdzam.
Warszawa, dnia 19 marca 1920 r.
Wódz Naczelny (-) J. Piłsudski Pierwszy Marszałek Polski
Minister Spraw Wojskowych (-) J. Leśniewski generał porucznik[3]

W piątek 13 kwietnia 1923 roku Prezydent RP Stanisław Wojciechowski na wniosek Ministra Spraw Wojskowych, generała dywizji Kazimierza Sosnkowskiego i uchwały Rady Ministrów nadał tytuł marszałka Polski Ferdynandowi Fochowi[4].

W środę 2 maja 1923 roku o godz. 7.25 na dworcu kolejowym w Dziedzicach gen. Kazimierz Sosnkowski w imieniu Rady Ministrów przywitał marszałka Ferdynanda Focha przemówieniem „(…) Przy pierwszym kroku Pańskim w Polsce Panie marszałku Foch, Marszałku Francji i Marszałku Anglii, mam honor wręczyć Ci dekret mianowania Pana Marszałkiem Polski, a jako widoczny symbol tej godności buławę Marszałkowską, którą Prezydent Rzeczypospolitej polecił mi doręczyć w jego imieniu” po czym wręczył dekret i buławę. Następnego dnia na placu Saskim w Warszawie marszałek Foch wziął udział w uroczystym odsłonięciu pomnika księcia Józefa Poniatowskiego[5].

10 listopada 1936 roku Prezydent RP Ignacy Mościcki „w uznaniu odniesionych zwycięstw przy zdobywaniu Niepodległości i wielkich zasług, jakie dla Narodu i Państwa położył Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, jako też dając wyraz powszechnym pragnieniom Narodu i Wojska mianował generała broni Edwarda Śmigłego-Rydza Marszałkiem Polski”[6] oraz nadał mu Order Orła Białego, jako „pierwszemu współpracownikowi i najwierniejszemu żołnierzowi JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO za zwycięstwa i wybitne zasługi, położone w walce o Niepodległość, w pracach nad organizacją i wyszkoleniem Wojska oraz nad ugruntowaniem bytu państwowego Rzeczypospolitej”[7].

Generałowie broni edytuj

 
Lista generałów wojska polskiego używana przez Józefa Piłsudskiego. Stan z 29 maja 1935.

Rzeczywiści generałowie broni edytuj

Imię i nazwisko Data awansu Data starszeństwa Lokata Armia Data zweryfikowania stopnia wojskowego
Józef Haller 1 LP zweryf. ze st. 1 VI 1919
Józef Dowbor-Muśnicki 2 AR zweryf. ze st. 1 VI 1919
Stanisław Szeptycki 13 IV 3 CK zweryf. ze st. 1 VI 1919
Karol Durski-Trzaska 26 X 1923[8] CK zweryf. ze st. 1 VI 1919, FML 1912
Tadeusz Rozwadowski 3 CK zweryf. ze st. 1 VI 1919, FML 1915
Zygmunt Zieliński 22 IX 1922 1 I 1923 [9] CK
Wacław Iwaszkiewicz-Rudoszański AR pośm., zweryf. ze st. 1 VI 1919
Lucjan Żeligowski 31 III 1924 1 VII 1923 1[10] AR
Kazimierz Raszewski 28 V 1925 28 V 1925 1[11] ACN
Edward Śmigły-Rydz 10 XI 1936 10 XI 1936 1 LP
Kazimierz Sosnkowski 10 XI 1936 10 XI 1936 2 LP
Leon Berbecki 19 III 1939 19 III 1939 1 LP -

Tytularni generałowie broni edytuj

Imię i nazwisko Data awansu Data starszeństwa Lokata Armia Data zweryfikowania stopnia wojskowego
Kajetan Olszewski 26 X 1923 1[12] AR zweryf. ze st. 1 VI 1919
Jan Rządkowski 26 X 1923 2 AR zweryf. ze st. 1.VI.1919

Generałowie dywizji (generałowie porucznicy) edytuj

Rzeczywiści generałowie dywizji (generałowie porucznicy) edytuj

Imię i nazwisko Data awansu Data starszeństwa Lokata Armia Data zweryfikowania stopnia wojskowego
Piotr Koreywo 13 IV 1908 AR gen. lejtn., zatw. 23 X 1923
Jan Zarako-Zarakowski 4 III 1913 AR gen. lejtn., zatw. 23 X 1923
Modest Romiszewski 1913 AR gen. lejtn., zatw. 23 X 1923
Emil Gołogórski 1 IX 1915 2 IX 1915 CK FML
Stanisław Pruszyński 5 VI 1917 1 V 1917 CK FML, zatw. 23 X 1923
Józef Pomiankowski 13 VIII 1917 1 VIII 1917 CK FML, zatw. 23 X 1923
Antoni Symon 12 X 1917 AR gen. lejtn., zatw. 23 X 1923
Stanisław Puchalski 9 XII 1917 1 XI 1917 CK FML, zatw. 23 X 1923
Stanisław Haller 10 IX 1920 1 IV 1920 CK zweryf. ze st. 1 VI 1919, pośm. gen. broni 5 X 2007
Franciszek Krajowski 28 II 1921 1 IV 1920 CK zweryf. ze st. 1 VI 1919
Franciszek Latinik 28 II 1921 1 IV 1920 CK zweryf. ze st. 1 VI 1919
Leonard Skierski 28 II 1921 1 IV 1920 AR zweryf. ze st. 1 VI 1919, pośm. gen. broni 5 X 2007
Władysław Poklewski-Koziełł 6 V 1921 1 I 1921 AR pośm. gen. por.
Lucjan Żeligowski 30 XI 1921 1 XII 1921 1 AR generał broni
Franciszek Latinik 3 V 1922 1 VI 1919 CK
Stefan Majewski 29 V 1922 1 VI 1919 CK
Juliusz Albinowski 26 X 1923 CK gen. mjr 1904
Franciszek Aleksandrowicz 23 X 1923 CK tyt. gen. mjr 4 VI 1912
Bronisław Teofil Babiański 1916? AR gen. mjr, zatw. 23 X 1923
Tadeusz Bylewski 23 X 1923 AR gen. mjr 1913
Wiktor Gawroński 23 X 1923 AR gen. mjr 1916
Jakub Gąsiecki-Włostowicz 23 X 1923 CK gen. mjr 1 V 1916
Zdzisław Hordyński-Juchnowicz 23 X 1923 CK Generalstabsarzt 1 XI 1911
Jan Jacyna 23 X 1923 AR gen. mjr 1911 (gen. lejtn. 1917?)
Aleksander Karnicki 23 X 1923 AR gen. mjr 28 IV 1915
Józef Lasocki 23 X 1923 CK gen. mjr 1 V 1918
Józef Latour 23 X 1923 AR gen. mjr 1911
Antoni Listowski 23 X 1923 AR gen. mjr 30 XII 1916
Stefan Mokrzecki 23 X 1923 AR gen. mjr 21 XI 1917
Franciszek Niżałowski 23 X 1923 CK General-Auditor 1 XI 1911
Wincenty Odyniec 23 X 1923 AR gen. mjr 28 XI 1915
Gustaw Ostapowicz 23 X 1923 AR gen. mjr 30 IV 1917
Józef Ostrowski 23 X 1923 AR gen. mjr 1908
Józef Prokopowicz 23 X 1923 CK gen. mjr 11 XI 1911 ? 25 VII 1915
Bolesław Roja 23 X 1923 LP gen. bryg. 1 XI 1918
Eugeniusz Rodziewicz 23 X 1923 AR gen. mjr 12 VI 1918
Jan Konrad Roszkowski 26 X 1923 AR gen. mjr 1902
Zygmunt Strzelecki 26 X 1923 CK gen. ppor. 1 V 1920
Stanisław Suryn 26 X 1923 AR gen. mjr 27 VIII 1915
Józef Szamota 26 X 1923 AR gen. mjr 28 VII 1913
Paweł Szymański vel Szymczuk 26 X 1923 AR gen. ppor. 1 V 1920
Władysław Wejtko 26 X 1923 AR gen. mjr 10 IV 1916
Roman Żaba 26 X 1923 CK gen. ppor. 14 X 1920
Aleksander Żabczyński 26 X 1923 AR gen. ppor. 1 V 1920
Jan Hubischta 31 III 1924 1 VII 1923 1 CK
Juliusz Malczewski 31 III 1924 1 VII 1923 2 CK
Leon Berbecki 31 III 1924 1 VII 1923 3 LP gen. broni 19 III 1939
Antoni Kaczyński 31 III 1924 1 VII 1923 4 AR
Eugeniusz Pogorzelski 31 III 1924 1 VII 1923 5 AR
Daniel Konarzewski 31 III 1924 1 VII 1923 6 AR
Wacław Fara 31 III 1924 1 VII 1923 7 CK
Władysław Jung 31 III 1924 1 VII 1923 8 CK
Kazimierz Dzierżanowski 31 III 1924 1 VII 1923 9 CK
Edmund Hauser 1 XII 1924 15 VIII 1924 1 CK gen. bryg. 1 VI 1919
Henryk Zemanek 1 XII 1924 15 VIII 1924 2 CK gen. bryg. 1 VI 1919
Ignacy Kazimierz Ledóchowski 1 XII 1924 15 VIII 1924 3 CK gen. bryg. 1 VI 1919
Stefan de Castenedolo Kasprzycki 1 XII 1924 15 VIII 1924 4 CK gen. bryg. 1 VI 1919
Mieczysław Linde 1 XII 1924 15 VIII 1924 5 CK gen. bryg. 1 VI 1919
Marian Januszajtis-Żegota 1 XII 1924 15 VIII 1924 6 LP gen. bryg. 1 VI 1919
Eugeniusz Tinz 1 XII 1924 15 VIII 1924 7 CK gen. bryg. 1 VI 1919
Stanisław Wróblewski 1 XII 1924 15 VIII 1924 8 CK gen. bryg. 1 VI 1919
Henryk Minkiewicz 1 XII 1924 15 VIII 1924 9 LP gen. bryg. 1 VI 1919, pośm. gen. broni 5 X 2007
Józef Rybak 1 XII 1924 15 VIII 1924 10 CK gen. bryg. 1 VI 1919
Jan Thullie 1 XII 1924 15 VIII 1924 11 CK gen. bryg. 1 VI 1919
Stefan Suszyński 1 XII 1924 15 VIII 1924 12 AR gen. bryg. 1 VI 1919
Kazimierz Ładoś 1 XII 1924 15 VIII 1924 13 CK gen. bryg. 1 VI 1919
Mieczysław Norwid-Neugebauer 1 XII 1924 15 VIII 1924 14 LP pułkownik 2 XI 1918, gen. bryg. 1 IV 1920
Juliusz Rómmel 1 I 1928 1 I 1928 1 AR gen. bryg. 1 VI 1919
Rudolf Prich 1 I 1928 1 I 1928 2 CK gen. bryg. 1 VII 1923 lok. 8
Tadeusz Piskor 1 I 1928 1 I 1928 3 LP gen. bryg. 1 VII 1923 lok. 14
Olgierd Pożerski 1 IX 1930 AR pośm., gen. bryg. 1 VII 1923 lok. 17
Stefan Dąb-Biernacki 1 I 1931 1 LP gen. bryg. 1 VII 1923 lok. 18
Gustaw Orlicz-Dreszer 1 I 1931 2 LP gen. bryg. 1 VII 1923 lok. 2
Kazimierz Fabrycy 1 I 1931 3 LP gen. bryg. 15 VIII 1924 lok. 26
Stanisław Burhardt-Bukacki XII 1935 1 I 1936 1 LP gen. bryg. 1 VII 1923 lok. 5
Felicjan Sławoj Składkowski XII 1935 1 I 1936 2 LP gen. bryg. 15 VIII 1924 lok. 8
Tadeusz Kasprzycki XII 1935 1 I 1936 3 LP gen. bryg. 1 I 1929 lok. 5
Bolesław Wieniawa-Długoszowski 27 V 1938 1 V 1938 1 LP gen. bryg. 1 I 1932 lok. 6
Tadeusz Kutrzeba 19 III 1939 1 CK gen. bryg. 1 I 1927 lok. 3
Władysław Bortnowski 19 III 1939 2 LP gen. bryg. 1 I 1932 lok. 3

Tytularni generałowie dywizji (generałowie porucznicy) edytuj

Imię i nazwisko Data awansu Data starszeństwa Lokata Armia Data zweryfikowania stopnia wojskowego
Juliusz Bijak 26 X 1923 CK gen. mjr 1 VIII 1918
Eugeniusz Dąbrowiecki 26 X 1923 CK gen. mjr 1 XI 1918
Wojciech Falewicz 26 X 1923 AR gen. mjr 1906
Tadeusz Zapałowicz 26 X 1923 CK generalstabsarzt 1 V 1917
Zdzisław Kostecki 19 I 1925 - - CK gen. bryg. 1 VI 1922
Stanisław Springwald 19 I 1925 - - CK gen. bryg. 19 I 1925
Bronisław Jakesch 11 I 1926 28 II 1926 CK gen. bryg. 1 VII 1923
Kazimierz Horoszkiewicz 31 III 1926 31 V 1926 CK w st. spocz., gen. bryg. 1 VI 1919
Władysław Bejnar 4 I 1927 28 II 1927 AR w st. spocz., gen. bryg. 1 VI 1919

Generałowie brygady (generałowie podporucznicy) edytuj

Rzeczywiści generałowie brygady (generałowie podporucznicy) edytuj

Imię i nazwisko Data awansu Data starszeństwa Lokata Armia Data zweryfikowania stopnia wojskowego
Bronisław Majewski CK gen. lek. sztab. 1 V 1912
Władysław Poklewski-Koziełł AR gen. mjr 2 IV 1917, pośm. gen. por.
Aleksander Majewski CK gen. lek. sztab. 1 V 1917
Stefan Majewski CK gen. mjr 1 VIII 1917, gen. dyw.
Tadeusz Majewski CK płk lek. 1918
Bolesław Roja 1 XI 1918 1 XI 1918 LP awansowany przez RR[13], generał dywizji
Jan Rządkowski 1 XI 1919 - - AR gen. por. 1 I 1922, tyt. gen. broni 31 V 1923
Stanisław Haller 1 I 1920 1 I 1920 CK gen. por. 10 IX 1920
Maksymilian Rutkowski 3 II 1920 LP zweryf. ze st. 1 VI 1919
Edmund Hauser 1 V 1920 1 IV 1920 CK zweryf. ze st. 1 VI 1919 i 1. lok., gen. dyw.
Leon Pachucki 1 V 1920 1 IV 1920 AH zweryf. ze st. 1 VI 1919 i 50. lok.
Franciszek Zwierzchowski 11 VI 1920 AR zweryf. ze st. 1 VI 1919 i 69. lok.
Jakub Krzemieński 1 V 1920 1 IV 1920 LP zweryf. ze st. 1 VI 1919 i 77. lok.
Ignacy Pick 27 VI 1921 CK pośm.
Stanisław Kaliszek 3 VIII 1921 1 X 1921 1[14] AR zweryf. ze st. 1 VI 1919
Antoni Towiański 3 VIII 1921 1 X 1921 2 AR zweryf. ze st. 1 VI 1919
Zdzisław Kostecki 1 VI 1922 - - CK tyt. gen. ppor. 11 VI 1920, tyt. gen. dyw. 19 I 1925
Tadeusz Sulimirski 10 IX 1922 1 IX 1922 1[9] CK zweryf. ze st. 1 VI 1919
Edward Adamski 26 X 1923 1 VI 1919 ? AR płk piech. 1916
Jakub Arct 26 X 1923 1 VI 1919 ? CK płk lek. 1917
Alfons Babich 26 X 1923 1 VI 1919 ? AR płk piech. 1908
Bolesław Bejnar 26 X 1923 1 VI 1919 ? AR płk lek.
Wacław Bieczyński 26 X 1923 1 VI 1919 ? CK płk int 21 VIII 1915
Robert Borkowski 26 X 1923 1 VI 1919 ? AR płk piech. 1908
Leonard Brzeziński-Dunin 26 X 1923 1 VI 1919 ? AR płk piech. 1917
Józef Burhardt 26 X 1923 1 VI 1919 ? AR płk inż. 1910
Bronisław Jakesch 31 III 1924 1 VII 1923 1 CK tytularny gen. dyw.
Gustaw Orlicz-Dreszer 31 III 1924 1 VII 1923 2 LP gen. dyw. 1 I 1931
Edward Gruber 31 III 1924 1 VII 1923 3 CK
Eugeniusz Ślaski 31 III 1924 1 VII 1923 4 AR
Stanisław Burhardt-Bukacki 31 III 1924 1 VII 1923 5 LP gen. dyw.
Józef Daniec 31 III 1924 1 VII 1923 6 LP
Aleksander Litwinowicz 31 III 1924 1 VII 1923 7 LP
Rudolf Prich 31 III 1924 1 VII 1923 8 CK gen. dyw.
Włodzimierz Zagórski 31 III 1924 1 VII 1923 9 LP płk 1 VI 1919
Marian Kukiel 31 III 1924 1 VII 1923 10 LP płk 1 VI 1919, gen. dyw.
Józef Becker 31 III 1924 1 VII 1923 11 CK płk 1 VI 1919
Bolesław Kraupa 31 III 1924 1 VII 1923 12 CK płk 1 VI 1919
Józef Schindler 31 III 1924 1 VII 1923 13 CK płk 1 VI 1919
Tadeusz Piskor 31 III 1924 1 VII 1923 14 LP płk 1 VI 1919
Roman Górecki 31 III 1924 1 VII 1923 15 LP płk 1 VI 1919
Stanisław Taczak 31 III 1924 1 VII 1923 16 ACN płk 1 VI 1919
Olgierd Pożerski 31 III 1924 1 VII 1923 17 AR płk 1917, pośm. gen. dyw.
Stefan Dąb-Biernacki 31 III 1924 1 VII 1923 18 LP płk 1 VI 1919, gen. dyw.
Henryk Fitz 31 III 1924 1 VII 1923 19 CK płk 1 VI 1919
Stanisław Oktawiusz Małachowski 31 III 1924 1 VII 1923 20 AR płk 1 VI 1919
Julian Stachiewicz 31 III 1924 1 VII 1923 21 LP płk 1 VI 1919
Wiktor Thommée 31 III 1924 1 VII 1923 22 AR płk 1 VI 1919, pośm. gen. dyw. 1 I 1964
Edward Schubert 31 III 1924 1 VII 1923 23 CK płk 1 VI 1919
Bolesław Frej 1 XII 1924 15 VIII 1924 1 AR
Michał Żymierski 1 XII 1924 15 VIII 1924 2 LP marszałek Polski
Roman Jasieński 1 XII 1924 15 VIII 1924 3 AR płk 1916
Mieczysław Dąbkowski 1 XII 1924 15 VIII 1924 4 LP płk 1 VI 1919
Oktawian Pilecki 1 XII 1924 15 VIII 1924 5 CK płk 1 VI 1919
Karol Krauss 1 XII 1924 15 VIII 1924 6 CK płk 1 VI 1919
Józef Kalicki 1 XII 1924 15 VIII 1924 7 CK płk 1 VI 1919
Felicjan Sławoj Składkowski 1 XII 1924 15 VIII 1924 8 LP płk 1 VI 1919, gen. dyw.
Franciszek Meraviglia-Crivelli 1 XII 1924 15 VIII 1924 9 CK płk 1 VI 1919
Jan Kubin 1 XII 1924 15 VIII 1924 10 CK płk 1 VI 1919
Adam Kiciński 1 XII 1924 15 VIII 1924 11 CK płk 1 VI 1919
Aleksander Kowalewski 1 XII 1924 15 VIII 1924 12 AR płk 1 VI 1919, pośm. gen. dyw.
Jan Medwadowski 1 XII 1924 15 VIII 1924 13 AR płk 1915, gen. mjr 16 X 1918 (Kołczak)
Gustaw Truskolaski 1 XII 1924 15 VIII 1924 14 CK płk piech. 1 VI 1919 lok. 21
Jan Hempel 1 XII 1924 15 VIII 1924 15 CK płk kaw. 1 VI 1919 lok. 7
Maciej Puchalak 1 XII 1924 15 VIII 1924 16 CK płk piech. 1 VI 1919 lok. 23
Walery Maryański 1 XII 1924 15 VIII 1924 17 CK płk sap. 1 VI 1919 lok. 6
Mieczysław Trojanowski 1 XII 1924 15 VIII 1924 18 LP płk piech. 1 VI 1919 lok. 24
Michał Tokarzewski-Karaszewicz 1 XII 1924 15 VIII 1924 19 LP płk piech. 1 VI 1919 lok. 26
Zygmunt Platowski 1 XII 1924 15 VIII 1924 20 LP płk 1920
Józef Tokarzewski 1 XII 1924 15 VIII 1924 21 AR płk kaw. 1 VI 1919
Filip Siarkiewicz 1 XII 1924 15 VIII 1924 22 CK płk 1 VI 1919
Bolesław Jaźwiński 1 XII 1924 15 VIII 1924 23 AR płk geogr. 1 VI 1919 lok. 1
Erwin Mehlem 1 XII 1924 15 VIII 1924 24 CK płk 1 VI 1919
Albin Jasiński 1 XII 1924 15 VIII 1924 25 AR płk 1917
Kazimierz Fabrycy 1 XII 1924 15 VIII 1924 26 LP płk piech. 1 VI 1919, gen. dyw.
Józef Zając 1 XII 1924 15 VIII 1924 27 LP płk piech. 1 VI 1919, gen. dyw.
Emil Prochaska 1 XII 1924 15 VIII 1924 28 CK
Robert Reyman 1 XII 1924 15 VIII 1924 29 CK płk 20 IX 1920
Ferdynand Zarzycki 1 XII 1924 15 VIII 1924 30 LP płk 1920
Aleksander Załęski 1 XII 1924 15 VIII 1924 31 AR płk 1 VI 1919
Aleksander Narbutt-Łuczyński 1 XII 1924 15 VIII 1924 32 LP płk 1920
Jan Tabaczyński 1 XII 1924 15 VIII 1924 33 CK
Romuald Wołyncewicz 1 XII 1924 15 VIII 1924 34 AR płk 1916
Mariusz Zaruski 1 XII 1924 15 VIII 1924 35 LP
Stanisław Springwald 19 I 1925 1 VI 1919 42,5 CK płk piech. 1918
Hipolit Łossowski 14 X 1925 AR pośm.
Mieczysław Mackiewicz 16 III 1927 1 I 1927 1 AR płk piech. 1 VI 1919[15]
Władysław Jaxa-Rożen 16 III 1927 1 I 1927 2 LP płk żand. 1 VI 1919
Tadeusz Kutrzeba 16 III 1927 1 I 1927 3 CK płk SG 1 VI 1919[16], gen. dyw. 19.III.1939
Romuald Dąbrowski 16 III 1927 1 I 1927 4 CK płk piech. 1 VI 1919
Janusz Głuchowski 16 III 1927 1 I 1927 5 LP płk kaw. 1 VI 1919[17], gen. dyw. 1.VI.1945
Leon Zawistowski 16 III 1927 1 I 1927 6 AR płk piech. 1 VI 1919
Józef Olszyna-Wilczyński 16 III 1927 1 I 1927 7 LP płk sap. 1 VI 1919[18]
Franciszek Sikorski 16 III 1927 1 I 1927 8 LP płk piech. 1 VI 1919, pośm. gen. dyw.
Wacław Scaevola-Wieczorkiewicz 16 III 1927 1 I 1927 9 LP płk piech. 1 VI 1919
Stanisław Dowoyno-Sołłohub 16 III 1927 1 I 1927 10 AR płk piech. 1 VI 1919
Edmund Knoll-Kownacki 16 III 1927 1 I 1927 11 LP płk art. 1 VI 1919[19]
Stanisław Tessaro 16 III 1927 1 I 1927 12 LP płk piech. 1 VI 1919
Stanisław Sochaczewski 16 III 1927 1 I 1927 13 AR płk kaw. 1 VI 1919
Jerzy Wołkowicki 16 III 1927 1 I 1927 14 AR płk piech. 1 VI 1919
Bolesław Popowicz 16 III 1927 1 I 1927 15 LP płk piech. 1 VI 1919
Stanisław Rouppert 16 III 1927 1 I 1927 16 LP płk lek. 1 VI 1919
Wacław Jan Przeździecki 16 III 1927 1 I 1927 17 AR płk piech. 1 VI 1919
Stanisław Śliwieński 16 III 1927 1 I 1927 18 CK płk aud. 1 VI 1919[20]
Bronisław Karol Sikorski 16 III 1927 1 I 1927 19 CK płk aud. 1 VI 1919
Emil Franciszek Mecnarowski 16 III 1927 1 I 1927 20 LP płk aud. 1 VI 1919
Stefan Pasławski 1 I 1928 1 I 1928 1 LP płk 1 VI 1919 lok. 56
Kazimierz Jacynik 1 I 1928 1 I 1928 2 AR płk piech. 1 VI 1919 lok. 86
Henryk Bobkowski 1 I 1928 1 I 1928 3 CK płk piech. 1 VI 1919 lok. 87
Kazimierz Orlik-Łukoski 1 I 1928 1 I 1928 4 LP płk piech. 1 VI 1919 lok. 94, pośm. gen. dyw. 5 X 2007
Włodzimierz Rachmistruk 1 I 1928 1 I 1928 5 CK płk piech. 1 VI 1919 lok. 96
Stanisław Wieroński 1 I 1928 1 I 1928 6 CK płk piech. 1 VI 1919 lok. 118
Władysław Bończa-Uzdowski 1 I 1928 1 I 1928 7 LP płk piech. 1 VI 1919 lok. 119
Stanisław Kwaśniewski 1 I 1928 1 I 1928 8 CK płk piech. 1 VI 1919 lok. 130
Mieczysław Smorawiński 1 I 1928 1 I 1928 9 LP płk piech. 1 VI 1919 lok. 131, pośm. gen. dyw. 5 X 2007
Adolf Waraksiewicz 1 I 1928 1 I 1928 10 AR płk kaw. 1 VI 1919
Józef Plisowski 1 I 1928 1 I 1928 11 AR płk art. 1 VI 1919
Franciszek Kleeberg 1 I 1928 1 I 1928 12 CK płk art. 1 VI 1919 lok. 29, pośm. gen. dyw.
Stefan Hubicki 1 I 1928 1 I 1928 13 AR płk lek.
Feliks Maciszewski 1 I 1928 1 I 1928 14 LP płk aud. 1 VI 1919
Henryk Krok-Paszkowski 1 I 1929 1 I 1929 1 LP
Jerzy Dobrodzicki 1 I 1929 1 I 1929 2 CK
Walerian Czuma 1 I 1929 1 I 1929 3 LP
Antoni Szylling 1 I 1929 1 I 1929 4 AR płk piech. 1 VII 1919 lok. 2, gen. dyw. 1 I 1946
Tadeusz Kasprzycki 1 I 1929 1 I 1929 5 LP płk piech. 1 VII 1923 lok. 4, gen. dyw. 19 III 1936
Konstanty Plisowski 1 I 1929 1 I 1929 6 AR pośm. gen. dyw. 5 X 2007
Włodzimierz Maxymowicz-Raczyński 24 XII 1929[21] 1 I 1930 1 LP
Czesław Jarnuszkiewicz 24 XII 1929 1 I 1930 2 LP
Stanisław Grzmot-Skotnicki 24 XII 1929 1 I 1930 3 LP płk kaw.
Czesław Młot-Fijałkowski 24 XII 1929 1 I 1930 4 LP płk piech.
Oswald Frank 24 XII 1929 1 I 1930 5 CK płk piech. 1 VI 1919 lok. 111
Stanisław Miller 24 XII 1929 1 I 1930 6 CK płk art. 1 VI 1919 lok. 24
Jan Kołłątaj-Srzednicki 18 II 1930[22] 1 I 1930 7 LP płk lek.
Jan Kazimierz Kruszewski 1 I 1931 1 LP płk piech. 1 VII 1923 lok. 9
Tadeusz Malinowski 1 I 1931 2 LP płk 1.VII.1923 lok. 12
Kordian Józef Zamorski 1 I 1931 3 LP płk 1 VII 1923 lok. 14, gen. dyw. 11 XI 1966
Sergiusz Zahorski 1 I 1931 4 AR płk 1 VI 1919
Stanisław Skwarczyński 1 I 1931 5 LP płk 15 VIII 1924
Bolesław Jatelnicki-Jacyna 10 XII 1931 1 I 1932[23] 1 AR
Juliusz Zulauf 10 XII 1931 1 I 1932 2 LP
Bortnowski Władysław 10 XII 1931 1 I 1932 3 LP gen. dyw. 19 III 1939
Emil Krukowicz-Przedrzymirski 10 XII 1931 1 I 1932 4 CK gen. dyw. 1 I 1946
Janusz Gąsiorowski 10 XII 1931 1 I 1932 5 CK
Bolesław Wieniawa-Długoszowski 10 XII 1931 1 I 1932 6 LP gen. dyw. 1 V 1938
Mikołaj Kostecki 29 I 1932[24] 1 I 1932 7 AR
Stefan Strzemieński 26 I 1933 30 XI 1932 1 AR
Franciszek Wład 21 XII 1932 1 I 1933 1 CK
Wilhelm Orlik-Rückemann 21 XII 1932 1 I 1933 2 LP
Władysław Langner 21 XII 1932 1 I 1933 3 LP gen. dyw.
Bernard Mond 21 XII 1932 1 I 1933 4 CK
Kazimierz Sawicki 21 XII 1932 1 I 1933 5 LP gen. dyw.
Marian Przewłocki 21 XII 1932 1 I 1933 6 AR płk SG 15 VIII 1924, lok. 3
Władysław Anders 1 I 1934 1 AR płk kaw. 15 VIII 1924 lok. 2, gen. dyw. 11 VIII 1941
Ludomił Rayski 1 I 1934 2 LP płk pil. 15 VIII 1924 lok. 3
Eugeniusz Godziejewski 1 I 1934 3 LP płk piech. 15 VIII 1924 lok. 14
Juliusz Drapella 1 I 1934 4 CK płk piech. 15 VIII 1924 lok. 46
Bronisław Pieracki 16 VI 1934 15 VI 1934 1 LP pośm.
Wacław Stachiewicz 26 I 1935 1 I 1935 1 LP płk piech. 15 VIII 1924 lok. 31, gen. dyw. 1 I 1964
Bronisław Regulski XII 1935 1 I 1936 1 AR płk piech. 15 VIII 1924 lok. 44, gen. dyw. 1 VI 1945
Mieczysław Boruta-Spiechowicz XII 1935 1 I 1936 2 LP płk piech. 15 VIII 1924 lok. 53
Kazimierz Schally XII 1935 1 I 1936 3 LP płk art. 1 VII 1923 lok. 4
Leopold Cehak XII 1935 1 I 1936 4 CK płk art. 15 VIII 1924 lok. 15
Jan Chmurowicz XII 1935 1 I 1936 5 CK płk art. 15 VIII 1924 lok. 16
Bruno Olbrycht 19 III 1937 1 LP płk piech. 15 VIII 1924 lok. 26
Stanisław Józef Kozicki 19 III 1937 2 LP płk piech. 15 VIII 1924 lok. 52
Juliusz Kleeberg 19 III 1937 3 LP płk kaw. 15 VIII 1924 lok. 7
Zygmunt Piasecki 19 III 1937 4 LP płk kaw. 1 I 1928 lok. 10
Janusz de Beaurain 19 III 1937 5 LP płk obs. 1 VII 1923 lok. 3
Jan Jur-Gorzechowski 19 III 1938 ? LP płk żand. 15 VIII 1924 lok. 1
Gustaw Paszkiewicz 19 III 1938 1 AR płk piech. 15 VIII 1924 lok. 27
Józef Kwaciszewski 19 III 1938 2 LP płk piech. 15 VIII 1924 lok. 40
Franciszek Dindorf-Ankowicz 19 III 1938 3 CK płk piech. 15 VIII 1924 lok. 45
Michał Pakosz 19 III 1938 4 LP płk piech. 15 VIII 1924 lok. 50
Zygmunt Podhorski 19 III 1938 5 AR płk kaw. 15 VIII 1924 lok. 10
Stefan Jacek Dembiński 19 III 1938 6 CK płk kaw. 1 I 1928 lok. 3
Adam Korytowski 19 III 1938 7 CK płk kaw. 1 I 1928 lok. 4
Roman Abraham 19 III 1938 8 CK płk kaw. 1 I 1928 lok. 9
Ludwik Kmicic-Skrzyński 19 III 1938 9 LP płk kaw. 1 I 1928 lok. 12
Rudolf Dreszer 19 III 1938 10 AR płk kaw. 1 I 1929 lok. 4
Karol Masny 19 III 1939 1 LP płk int. 1 VII 1923 lok. 1
Józef Kustroń 19 III 1939 2 LP płk piech. 1 VII 1925 lok. 7
Aleksander Szychowski 19 III 1939 3 AR płk sap. 1 VII 1925 lok. 1
Franciszek Alter 19 III 1939 4 CK płk piech. 1 I 1927 lok. 9
Mieczysław Maciejowski 19 III 1939 5 LP płk art. 1 I 1927 lok. 2
Otton Krzisch 19 III 1939 6 CK płk art. 1 I 1927 lok. 9
Maksymilian Milan-Kamski 19 III 1939 7 LP płk piech. 1 I 1928 lok. 10
Wacław Piekarski 19 III 1939 8 AH płk piech. 1 I 1928 lok. 16
Wincenty Kowalski 19 III 1939 9 LP płk art. 1 I 1928 lok. 10
Mikołaj Bołtuć 19 III 1939 10 AR płk piech. 1 I 1928 lok. 17
Zdzisław Przyjałkowski 19 III 1939 11 LP płk piech. 1 I 1928 lok. 19
Tadeusz Kossakowski 19 III 1936 12 AR płk sap. 1 I 1928 lok. 3, gen. dyw. 30 V 1944
Jan Jagmin-Sadowski 19 III 1939 13 LP płk piech. 1 I 1929 lok. 3
Piotr Skuratowicz 19 III 1939 14 AH płk kaw. 1 I 1930 lok. 2, pośm. gen. dyw. 5 X 2007
Stanisław Ujejski 19 III 1939 15 CK płk obs. 1 I 1930 lok. 1
Teofil Maresch 19 III 1939 16 LP płk aud. 1 I 1932 lok. 2
Władysław Kalkus 19 III 1939 17 CK płk 1 I 1934 lok. 1
Stanisław Maczek 15 XI 1939 15 IX 1939 CK płk piech. 1 I 1931 lok. 12, gen. dyw. 1 VI 1945
Bronisław Prugar-Ketling 15 XI 1939 15 IX 1939 AH płk piech. 1 I 1932 lok. 5, gen. dyw. 1947 (LWP)

Tytularni generałowie brygady (generałowie podporucznicy) edytuj

Imię i nazwisko Data awansu Data starszeństwa Lokata Armia Data zweryfikowania stopnia wojskowego
Aureli Serda-Teodorski 11 VI 1920 - 1 CK płk piech. 1914, gen. ppor. i tyt. gen. por. 31 V 1921
Antoni Zawadzki 11 VI 1920 - 2 CK płk 1917
Zdzisław Kostecki 11 VI 1920 - 3 CK płk 1915, gen. bryg. 1 VI 1922
Marian Jasiński 3 VIII 1921 1 X 1921 1[14] CK zweryf. ze st. 1 VI 1919
Józef Kruźlewski 3 VIII 1921 1 X 1921 1 CK zweryf. ze st. 1 VI 1919
Jerzy Antoni Babcewicz 31 X 1923 płk
Teodor Bałłaban 31 X 1923 CK płk lek. 1 VI 1919
Edmund Berezowski 31 X 1923 AR płk sap. 1 VI 1919
Zdzisław Dmochowski 31 X 1923 płk lek. 1 VI 1919
Kazimierz Grabowski 31 X 1923 AR
Witold Horodyński 31 X 1923 płk lek. 1 VI 1919
Karol Kasperlik 31 X 1923 CK płk
Stanisław Niklas 31 X 1923 CK płk KK 1 VI 1919
Ferdynand Osmola 31 X 1923 CK płk int. 1 VI 1919
Bronisław Pawłowicz 31 X 1923 CK płk KK
Józef Starkowski 31 X 1923 płk lek. wet. 1 VI 1919
Bolesław Zaleski 31 X 1923 LP płk piech. 1 VI 1919
Mieczysław Windakiewicz 31 X 1923 CK płk art. 1 VI 1919
Aleksander Żakiej-Poraj 31 X 1923 CK płk jazdy
Edward Hein 16 III 1925 31 V 1925 CK płk lek. 1 VI 1919 lok. 49
Kazimierz Habicht 16 III 1925 31 V 1925 CK płk lek. 1 VII 1919 lok. 1
Stefan Buchowiecki 25 VII 1925 31 V 1925 LP płk lek.
Stanisław Hlawaty 16 III 1925 30 VI 1925 CK płk piech. 1 VI 1919 lok. 11
Szymon Kurz 17 VII 1925 31 VIII 1925 CK płk adm. 1 VII 1923 lok. 1
Stefan Janiszewski 25 VII 1925 30 IX 1925 ACN płk lek. 1 VI 1919 lok. 31
Franciszek Białokur 8 II 1926 30 IV 1926 AR płk lek. 1 VI 1919
Eugeniusz Romiszewski 11 II 1926 30 IV 1926 AR płk lek. z 1 VII 1919 lok. 2
Mieczysław Bukowiecki 7 VII 1926 30 IX 1926 ACN płk p.SG 1 VI 1919
Jan Kamiński 4 I 1927 28 II 1927 CK płk lek. 1 VI 1919 lok. 14
Piotr Geisler 4 I 1927 28 II 1927 CK płk lek. 1 VI 1919 lok. 27
Bronisław Bohaterewicz 5 II 1927 30 IV 1927 AR płk piech. 1 VI 1919, pośm. gen. dyw.
Zdzisław Załuski 5 II 1927 30 IV 1927 CK w st. spocz., płk piech. 1 VI 1919
Maciej Radziukinas 5 II 1927 30 IV 1927 AR płk inż. 1 VI 1919
Aleksander Ehrbar 5 II 1927 30 IV 1927 CK płk kaw. 1 VI 1919
Edward Wereszczyński 5 II 1927 30 IV 1927 CK płk sap. kolej. 1 VI 1919
Aleksander Michałowski 5 II 1927 30 IV 1927 CK płk wet. 1 VI 1919
Ignacy Lipczyński 5 II 1927 30 IV 1927 AR płk KK 1 VII 1923
Kazimierz Steier 5 II 1927 30 IV 1927 CK płk lek. 1 VI 1919 lok. 10
Jerzy Ferek-Błeszyński 1 I 1939 1 I 1939 LP płk piech. 15 VIII 1924 lok. 10

Admirałowie edytuj

Wiceadmirałowie edytuj

Imię i nazwisko Data awansu Data starszeństwa Lokata Armia Data zweryfikowania stopnia wojskowego
Konstanty Biergiel 1 VI 1919 1 AR wiceadm. 23 IX 1913, kontradm. 31 VIII 1910
Napoleon Louis-Wawel 1 VI 1919 2 CK wiceadm. 1 V 1917, kontradm. 1 V 1913
Kazimierz Porębski 1 IV 1921 1 VI 1919 AR kontradm. 10 IV 1916

Kontradmirałowie edytuj

Imię i nazwisko Data awansu Data starszeństwa Lokata Armia Data zweryfikowania stopnia wojskowego
Tomasz Nejman 1 VI 1919 AR gen. mjr 21 XII 1915
Kazimierz Porębski 1 VI 1919 AR kontradm. 10 IV 1916, wiceadm.
Michał Borowski 1 VI 1919 AR gen. mjr 22 VI 1916
Jerzy Zwierkowski 30 I 1921 1 IV 1920 1 CK kmdr por. 1 XI 1918
Wacław Kłoczkowski 30 I 1921 1 IV 1920 2 AR kontradm. 1917
Zygmunt Brynk 5 VIII 1922 22 XI 1920 2 AR gen. mjr 25 XII 1917
Jerzy Świrski 1 I 1931 1 I 1931 1 AR wiceadm.
Józef Unrug 21 XII 1932 1 I 1933 1 AN wiceadm.

Duchowieństwo wojskowe edytuj

Biskupi polowi edytuj

Imię i nazwisko Data awansu Data starszeństwa Lokata Armia Data zweryfikowania stopnia wojskowego
Stanisław Gall 1 VI 1919
Józef Gawlina 1 VI 1919 AN Piłsudski nadał mu rangę gen. bryg.

Dziekani generalni edytuj

Imię i nazwisko Data awansu Data starszeństwa Lokata Armia Data zweryfikowania stopnia wojskowego
Antoni Niewiarowski 1 VI 1919 9[25] I KP
Karol Bogucki 1 VI 1919 16 CK
Piotr Niezgoda 1 VI 1919 34 CK
Bronisław Michalski 1 I 1964 POW dziekan 3 V 1940
Jan Brandys 11 XI 1964 dziekan 10 VI 1943

Zobacz też edytuj

Uwagi edytuj

 1. Tytuł i układ chronologiczny artykułu oparto na pracy Tadeusza Kryska-Karskiego i Stanisława Żurakowskiego zatytułowanej „Generałowi Polski Niepodległej”, którzy uwzględnili „awanse generalskie od chwili odzyskania Niepodległości w 1918 r., awanse dokonane przez Rząd RP na Obczyźnie podczas drugiej wojny światowej i awanse późniejsze, przeprowadzone przez władze RP na Obczyźnie”Kryska-Karski i Żurakowski 1991 ↓, s. 7..

Przypisy edytuj

 1. Dziennik Rozkazów Wojskowych Nr 37 z 3.04.1919 r., poz. 1198.
 2. Dziennik Rozkazów M.S.Wojsk. Nr 43 z 28.10.1924 r., poz. 624.
 3. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 12 z dnia 3 kwietnia 1920 r.
 4. Dziennik Poznański Nr 86 z 15 kwietnia 1923 r.
 5. Dziennik Poznański Nr 102 z 5 maja 1923 r.
 6. Dziennik Awansowy Nr 1 z 11 listopada 1936 r.
 7. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 3 z 11 listopada 1936 r.
 8. 23 października 1923 Prezydent RP zatwierdził w stopniach oficerów sklasyfikowanych przez Komisję Weryfikacyjną do przeniesienia w stan spoczynku.
 9. a b Dziennik Personalny MSWojsk. Nr 36 z 30.09.1922 r., s. 743.
 10. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 32 z 02.04.1924 r.
 11. Dz. Pers. MSWojsk. Nr 59 z 31.05.1925 r.
 12. Rocznik Oficerski 1924 Lista oficerów w stanie spoczynku.
 13. Monitor Polski Nr 191 z 02.11.1918 r.
 14. a b Dziennik Personalny MSWojsk. Nr 32 z 13.08.1921 r., s. 32.
 15. W 1924 r. płk Mieczysław Mackiewicz zajmował 56 lokatę w korpusie oficerów zawodowych piechoty. Romuald Dąbrowski – 14, Leon Zawistowski – 16, Franciszek Sikorski – 30, Wacław Scaevola-Wieczorkiewicz – 49, Stanisław Dowoyno-Sołłohub – 44, Stanisław Tessaro – 57, Jerzy Wołkowicki – 60, Bolesław Popowicz – 71, Wacław Jan Przeździecki – 80.
 16. W 1924 r. płk SG Tadeusz Kutrzeba zajmował 20 lokatę w korpusie oficerów inżynierii i saperów.
 17. W 1924 r. płk Janusz Juliusz Głuchowski zajmował 4 lokatę w korpusie oficerów zawodowych kawalerii, natomiast płk Stanisław Sochaczewski – 2 lokatę.
 18. W 1924 r. płk Józef Konstanty Olszyna-Wilczyński zajmował 14 lokatę w korpusie oficerów inżynierii i saperów.
 19. W 1924 r. płk Edmund Knoll-Kownacki zajmował 10 lokatę w korpusie oficerów zawodowych artylerii.
 20. W 1924 r. płk Stanisław Śliwieński zajmował 1 lokatę w korpusie oficerów zawodowych sądowych, natomiast płk Bronisław Karol Sikorski – 2 lokatę, a płk Emil Franciszek Mecnarowski – 7 lokatę.
 21. Dziennik Pers. MSWojsk. Nr 21 z 24.12.1929 r., lokaty 1-6.
 22. Dziennik Pers. MSWojsk. Nr 5 z 20.02.1930 r., lokata 7.
 23. Zarządzenie Prezydenta RP z dnia 10.12.1931 r. w: Dziennik Personalny MSWojsk. Nr 10 z 11.12.1931 r., s. 395.
 24. Zarządzenie Prezydenta RP z dnia 29.01.1933 r. w: Dziennik Personalny MSWojsk. nr 2 z 30.01.1932 r., s. 97.
 25. W „Roczniku Oficerskim z 1924” w służbie czynnej było 3 dziekanów generalnych, którzy zajmowali kolejne lokaty: Antoni Niewiarowski – 9, Karol Bogucki – 16 i Piotr Niezgoda – 34.

Bibliografia edytuj