5 Pułk Artylerii Ciężkiej (II RP)

oddział artylerii Wojska Polskiego

5 pułk artylerii ciężkiej (5 pac) – oddział artylerii ciężkiej Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej.

5 pułk artylerii ciężkiej
Historia
Państwo

 Polska

Sformowanie

1921

Rozformowanie

1939

Tradycje
Święto

15 sierpnia

Nadanie sztandaru

29 maja 1938

Dowódcy
Ostatni

ppłk dypl. Wiktor Czopp

Działania zbrojne
kampania wrześniowa
Organizacja
Dyslokacja

garnizon Kraków

Rodzaj sił zbrojnych

wojsko

Rodzaj wojsk

artyleria

Podległość

5 Grupa Artylerii
Armia „Kraków”

Artyleria ciężka w 1939 przed wybuchem II wojny światowej

Pułk sformowany został w 1921 w wyniku przemianowania wojennego 6 pułku artylerii ciężkiej i połączenia I dywizjonu 6 pac z 21 dywizjonem artylerii ciężkiej. Do 1939 jednostka stacjonowała w garnizonie Kraków, w koszarach im. gen. Bema (Okręg Korpusu Nr V).

Formowanie pułku

edytuj

Po zakończeniu działań wojennych I dywizjon 6 pułku artylerii ciężkiej przemaszerował do Złoczowa, a 21 grudnia 1920 został załadowany do eszelonu, przewieziony do Krakowa i zakwaterowany w koszarach im. gen. Józefa Bema przy ul. Rakowickiej. 7 maja 1921, rozkazem MSWojsk. L.16167/21.art., zlikwidowano „wojenny” 6 pułk artylerii ciężkiej tworząc w jego miejsce „pokojowy” 5 pułk artylerii ciężkiej z dowódcą ppłk. Józefem Ulrychem. Początkowo nowa jednostka składała się z jednego dywizjonu – byłego I/6 pac[1][2].

W grudniu 1920 II dywizjon 1 pułku artylerii ciężkiej został przemianowany na 21 dywizjon artylerii ciężkiej. Dwa tygodnie później oddział odjechał do Niepołomic, do miejsca pobytu kadry baterii zapasowej. W listopadzie 1921 roku, 21 dywizjon artylerii ciężkiej został przemianowany na II dywizjon 5 pułku artylerii ciężkiej i przegrupowany do koszar im. gen. Józefa Bema w Krakowie[3][2].

Za udział w walkach część żołnierzy „wojennych” dywizjonów, które w 1921 utworzyły 5 pułk artylerii ciężkiej, została wyróżniona między innymi Krzyżem Walecznych:

Żołnierze pułku odznaczeni Krzyżem Walecznych[4]

pchor. Władysław Bakowski
kan. Paweł Bobeł
kpt. Joachim Boruta
ogn. Stanisław Buchała
bomb. Piotr Byrski
kan. Józef Drejko
ogn. Leon Dudek
ogn. Maurycy Feil
plut. Karol Frankowski
ogn. Paweł Herman

ogn. Władysław Idzik
por. Władysław Josse
por. Zdzisław Łęcki
kpt. Jan Kiss
por. Adolf Kleinberger
plut. Antoni Klem
kpt. Henryk Kwarciński
kpt. Leonard Madej
kpr. Franciszek Matysiak
ogn. Antoni Miliński

plut. Piotr Miśkiewicz
ogn. Karol Nycz
por. Feliks Olszewski
ppłk Rudolf Patoczka
kpt. Józef Pellar
Kazimierz Płaczek
kpt. Zdenko Prajsler
plut. Jan Stachara
por. Włodzimierz Stępiński
kpt. Ludwik Tobolewicz

5 pac w Krakowie

edytuj

Zakwaterowanie

edytuj
 
Bieg myśliwski św. Huberta w 5 Pułku Artylerii Ciężkiej w Krakowie; listopad 1934
 
Wręczenie sztandarów pułkom artylerii na Krakowskich Błoniach – bp polowy WP Józef Gawlina święci sztandary.
 
Wręczenie sztandarów pułkom artylerii na Krakowskich Błoniach 29 maja 1938 – d-ca 5 pac składa przysięgę na sztandar

Do 1939 jednostka stacjonowała w garnizonie Kraków, w koszarach im. gen. Bema (Okręg Korpusu Nr V).

W pierwszym okresie pułk borykał się z dużymi trudnościami w zakresie zakwaterowania wojska i rozmieszczenia sprzętu. Koszarowce były mocno zdewastowane, a ich wyposażenie częściowo rozkradzione i zniszczone. Niesprawna była instalacja wodno-kanalizacyjna, a ogrodzenie koszarowe fragmentami rozebrane przez ludność cywilną i przeznaczone na opał. Prace remontowe utrudniał fakt odejścia „do cywila” szeregu dobrych fachowców. Aby zarobić pieniądze na potrzebne materiały, wynajmowano miastu wozy pułkowe wraz z woźnicami. Niewielkie kredyty przydzielane przez Ministerstwo Spraw Wojskowych umożliwiły uruchomienie w 1926 kasyna oficerskiego[5]. Inspekcja przeprowadzona przez gen. dyw. Leonarda Skierskiego w lutym 1927 stwierdziła, że miejsca dla ludzi, koni i sprzętu jest w koszarach dosyć. Przeładowane były magazyny mobilizacyjne pułku, a część powierzchni magazynowej zajmowała 5 Okręgowa Składnica Artylerii. Oświetlenie koszar było gazowe lub naftowe. Przewodniczący komisji postulował jak najszybsze zastosowanie elektryczności, co miało obniżyć koszty eksploatacyjne i poprawić stan oświetlenia pomieszczeń. W koszarach pozostały jeszcze z czasów austriackich wadliwie wykonane piece. W izbach żołnierskich było wilgotno i zimno. W fatalnym stanie były kuchnie i gen. Skierski postulował ich natychmiastową przebudowę[6]. Dobrą ocenę otrzymały pułkowe stajnie. Inspekcjonujący zwrócili jednak uwagę, że były one za ciepłe, co niepotrzebnie wydelikatnia konie. Także działownie otrzymały dobrą ocenę. Ze względu na obszerny plac koszarowy, warunki do szkolenia ogólnowojskowego uznano jako dobre. Brak jednak było w pobliżu dogodnych terenów do ćwiczeń artyleryjskich. W maju 1929 na terenie koszar otwarto strzelnicę, a w latach 30. zelektryfikowano koszary[7].

Kultura i oświata w pułku

edytuj

Sam fakt stacjonowania w Krakowie znacząco wpływał na poziom i różnorodność życia kulturalnego. Od 1923 szeregowi dysponowali świetlicą oraz biblioteką żołnierską. Oddzielną bibliotekę posiadała też kadra zawodowa. Funkcjonował Dom Żołnierza, który kilka razy w miesiącu organizował różne imprezy. Latem systematycznie organizowano kąpiele w Wiśle, a szeregowi odbywali obowiązkową naukę pływania. Od 1922 do listopada 1931 działała w pułku orkiestra. Po jej likwidacji utworzono „zespół trębaczy pułkowych", a namiastką orkiestry stał się też „Zespół muzyczny 5 pac". Uczestniczył on w imprezach pułkowych i dawał koncerty w Domu Żołnierza[7]. Inną muzyczną formą rozrywki był chór żołnierski, którego próby odbywały się w kasynie podoficerskim. Śpiewał on między innymi w kościołach: Bernardynów, Pijarów, Karmelitów, Świętej Agnieszki i Świętej Katarzyny. Dużą popularnością wśród szeregowych cieszyły się filmy. Ponieważ wojsko miało zniżkowe bilety, często w niedzielę organizowano grupowe wyjścia - najczęściej do kina „Wanda". Kilka razy do roku organizowano w nim specjalne darmowe pokazy dla szeregowych. Od połowy lat 30. pułk posiadał własny aparat projekcyjny. Wykorzystywano go do wyświetlania filmów oświatowych[8]. W 1930 został opublikowany „Zarys historji wojennej pułku”. Autorem szkicu był kapitan Stefan Herzog.

Sport w pułku

edytuj

Życie sportowe kadry garnizonu koncentrowało się w WKS „Kraków", a szeregowi wykazywali się swoimi umiejętnościami przede wszystkim w pułkowych zawodach sportowych. W 1928 korpus podoficerski ufundował nagrodę „puchar przechodni im. Rudolfa Patoczki” dla najlepszej baterii w pułku. W końcu 1932 aż 28 podoficerów zawodowych posiadało Państwową Odznakę Sportową, w tym trzech srebrną i jeden złotą. W tym samym okresie 13 podoficerów było posiadaczami odznaki strzeleckiej III klasy. Liczne nagrody i dyplomy zdobyli żołnierze pułku w zawodach konnych[9].

Szkolenie w pułku

edytuj

Od 1929 pułk pod względem fachowego wyszkolenia podlegał dowódcy 5 Grupy Artylerii. Oficerowie wiedzę fachową zdobywali na kursach i ćwiczeniach aplikacyjnych oraz poprzez samokształcenie. Kadra podoficerska uczęszczała na garnizonowe kursy z zakresu szkoły powszechnej, na kursy gimnazjalne odbywające się w III Gimnazjum Państwowym im. króla Jana Sobieskiego, na kursy handlowe. Ponadto w okresie zimowym całość kadry podoficerskiej uczęszczała przymusowo na specjalny kurs podoficerski. Na kursie tym, obok wiedzy czysto fachowej, wykładane były przedmioty z zakresu wiedzy o Polsce. Tego typu działania spowodowały, że wśród jednostek artylerii ciężkiej 5 pac należał w drugiej połowie lat 30. do najlepiej wyszkolonych[10]. W latach 1936–1937 inspekcje w pułku przeprowadził gen. dyw. Leon Berbecki. Pod względem taktycznym kadrę oficerską oceniono na dobrze, a podoficerów na bardzo dobrze. Pod względem przygotowania pułku do walki w natarciu, prowadzenia rozpoznania, organizacji ubezpieczenia, obrony przeciwlotniczej i współdziałania w ramach wyższych związków taktycznych, pułk otrzymał ocenę dobrą. W działaniach obronnych otrzymał ocenę bardzo dobrą[11]. Również w pozostałych działach szkoleniowych pułk otrzymał oceny dobre i bardzo dobre[12].

Święto pułkowe i uroczystości państwowe

edytuj
Osobny artykuł: Święta wojskowe w Polsce.

19 maja 1927 minister spraw wojskowych marszałek Polski Józef Piłsudski ustalił i zatwierdził dzień 15 sierpnia jako datę święta pułkowego[13]. Pułk obchodził swoje święto w rocznicę bitwy warszawskiej, w której walczyły oba dywizjony[4]. Po raz pierwszy wielka uroczystość związana ze świętem pułkowym odbyła się w 10-lecie istnienia pułku. Uroczystości rozpoczęły się 1 sierpnia 1931 o 10.00 mszą żałobna w kościele Karmelitów przy ul. Rakowickiej z udziałem wszystkich żołnierzy. Po południu odbyły się zawody sportowe, a wieczorem uroczysty capstrzyk. Następnego dnia, po mszy świętej, nastąpiło odsłonięcie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Po defiladzie i obiedzie żołnierskim odbyły się zawody konne. Równie uroczyście obchodził pułk swoje święto jeszcze tylko dwa razy, w 1936. i w 1938, kiedy to po raz pierwszy 5 pac wystąpił ze swoim sztandarem[14].

Jako, że 15 sierpnia pułk przebywał zazwyczaj na „szkole ognia” i uniemożliwiało to nadanie temu świętu specjalnej oprawy, uroczystości zazwyczaj przenoszone były na 4 grudnia – dzień św. Barbary. W dniu tym pułk otrzymywał szereg depesz gratulacyjnych od wielu dostojników państwowych i wojskowych. O dacie tej nie zapominał nigdy marszałek Józef Piłsudski, przesyłając pułkowi życzenia[15].

Zmiany etatowe w pułku

edytuj

W 1923 w skład pułku wchodziło: dowództwo, trzy dywizjony artylerii ciężkiej po trzy baterie, kadra oddziału łączności i kadra baterii zapasowej[16].

W 1925 dotychczasową 6 baterię przemianowano na 8 baterię i przystąpiono do formowania dowództwa III dywizjonu i 7 baterii. W skład pułku weszła także 5 samodzielna bateria przeciwlotnicza, uzbrojona w 2 armaty rosyjskie kal. 76,2 mm wz. 02. Stacjonowała ona w barakach przy ul. Prandoty, a konie i działa trzymała w koszarach barakowych im. Głowackiego[17]. W strukturze pułku zorganizowano na prawach dywizjonu detaszowanego 5 kompanię artylerii pieszej[18]. W 1926 5 samodzielna bateria przeciwlotnicza została przemianowana na 5 samodzielny dywizjon artylerii przeciwlotniczej. Jednocześnie zlikwidowana została 5 kompania artylerii pieszej. Wiosną 1931 5 samodzielny dywizjon artylerii przeciwlotniczej wyszedł ze struktur 5 pac. W 1938 jedna bateria armat kal. 105 mm stała się zalążkiem nowo tworzonego 17 dywizjonu artylerii ciężkiej. Ostatecznie w 1939, 5 pac składał się z: drużyny dowódcy, plutonu łączności, kwatermistrzostwa, dowództw trzech dywizjonów po 2 baterie, z których 1., 2., 4. i 5. wyposażone były w 155 mm haubice wz. 17, a 7. i 8. w 105 mm armaty wz. 29[19].

Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939[20][a]
Stanowisko Stopień, imię i nazwisko
dowódca pułku płk Eugeniusz Luśniak
I zastępca dowódcy ppłk dypl. Wiktor Czopp
adiutant kpt. Antoni Goździelski
naczelny lekarz medycyny kpt. dr Jan Sojka
lekarz weterynarii mjr Franciszek Wygrzywalski
oficer zwiadowczy wakat
II zastępca dowódcy (kwatermistrz) mjr Stanisław Szancer (do 24 VIII dowódca 95 dac)
oficer mobilizacyjny kpt. Julian Blok
zastępca oficera mobilizacyjnego por. Ludwik Salwik
oficer administracyjno-materiałowy kpt. Henryk Czesław Czernik
oficer gospodarczy kpt. int. Feliks Marian Goslar
oficer żywnościowy por. Antoni Jan Stypuła
dowódca plutonu łączności por. Franciszek Hrzebiczek
oficer plutonu por. Zygmunt Wośko
dowódca szkoły podoficerskiej mjr Franciszek Szalek
dowódca I plutonu por. Władysław Burdyłło
dowódca II plutonu ppor. Jan Bukowski
dowódca III plutonu ppor. Antoni Adam Malczewski
dowódca IV plutonu por. Andrzej Uziembło
dowódca I dywizjonu mjr Edward Rykiert
dowódca 1 baterii kpt. Władysław Szymianis
dowódca plutonu ppor. Wiesław Poczman
dowódca 2 baterii por. Jan Kordas
dowódca plutonu ppor. Marcin Piaskowy
dowódca II dywizjonu mjr Alfred Prager
dowódca 4 baterii por. Bogusław Sira
dowódca 5 baterii kpt. Władysław Biedrzycki
dowódca plutonu ppor. Marian Jan Gmiterek
dowódca III dywizjonu mjr Antoni Tomasz Świerży
dowódca 7 baterii kpt. Mateusz Edmund Zajewski
dowódca plutonu ppor. Zdzisław Dołęga-Jasiński
dowódca 8 baterii kpt. Piotr Skurski
dowódca plutonu ppor. Władysław Czermak

Mobilizacja

edytuj

Pułk był jednostką mobilizującą. Formował jedno dowództwo pułku, trzy dywizjony artylerii ciężkiej typu II dla wielkich jednostek piechoty stacjonujących na terenie OK Nr V i dwa dywizjony artylerii ciężkiej typu I dla Odwodu Naczelnego Wodza, a także dwa szpitale weterynaryjne i dwa pododdziały zapasowe.

W dniach 24–26 sierpnia 1939, w mobilizacji alarmowej, w grupie jednostek oznaczonych kolorem żółtym, pułk sformował:

31 sierpnia 1939 rozpoczęta została organizacja jednostek I rzutu mobilizacji powszechnej:

 • dowództwo 5 pułku artylerii ciężkiej dla Armii „Kraków” w czasie do 5 września
 • II dywizjonu 5 pułku artylerii ciężkiej dla Armii „Kraków”[b] w czasie do 5 września

4 września 1939 zarządzona została mobilizacja powszechna dla jednostek II rzutu:

5 pac w kampanii wrześniowej

edytuj

Mobilizacja powszechna

edytuj

5 pułk artylerii ciężkiej rozpoczął formowanie swojego składu wojennego w ramach I rzutu mobilizacji powszechnej, w dniu 31 sierpnia 1939. Mobilizował dowództwo pułku i II dywizjon haubic. I dywizjon armat dla 5 pac mobilizował również w ramach I rzutu mobilizacji powszechnej, w czasie do 5 września 10 pułk artylerii ciężkiej w Przemyślu; nie dołączył on do pułku[23]. 31 sierpnia zawiązki II dywizjonu udały się do Dziekanowic i Batowic w pobliżu Krakowa i tam przystąpiły do mobilizacji ludzi, koni i pobierania broni i sprzętu. Znacznym utrudnieniem dla czynności mobilizacyjnych była bliskość Krakowa, który był obiektem licznych nalotów lotnictwa niemieckiego. Napływ rezerwistów i formowanie dywizjonu odbyło się sprawnie. Trudności wystąpiły z poborem i jakością wozów, odpowiednich koni, uprzężą. Zabrakło broni strzeleckiej, każda bateria otrzymała tylko po 52 pistolety i karabinki. II/5 pac nie otrzymał też żadnych radiostacji. Z uwagi na przyspieszenie terminu zakończenia mobilizacji z 5 na 3 września 1939 r. do pułku nie dotarło kilku oficerów i nie objęło swoich funkcji oraz nie pobrano przewidzianych planem 4 jednostek ognia ze składnicy w Kłaju, lecz II dywizjon wyszedł w pole z tylko jedną jednostką ognia. I dywizjon armat był mobilizowany w koszarach 10 pac w Pikulicach koło Przemyśla i we wsi Humanowice. Komisja Poboru Koni pracowała w Miejscu Piastowym koło Krosna od 28 sierpnia. 1 września dostarczyła bardzo dobre konie przydatne w artylerii ciężkiej, stawiennictwo rezerwistów było terminowe. Wyposażenie dywizjon otrzymał zgodnie z etatem. Uzbrojenie artyleryjskie dywizjonu to 12 armat kalibru 105 mm. I dywizjon miał zgodnie z planem wejść w skład 5 pułku artylerii ciężkiej jako oddział dyspozycyjny Armii „Kraków”[24].

Działania bojowe

edytuj

II dywizjon 5 pac i dowództwo 5 pac

edytuj
Walki odwrotowe
edytuj

Na rozkaz dowódcy artylerii Armii „Kraków” płk. Leona Bogusławskiego, z uwagi na ewakuację Krakowa, 5 pułk opuścił Kraków w godzinach nocnych 3/4 września. Pułk odmaszerował przez Mogiłę do Wieliczki, został podporządkowany dowódcy Grupy Operacyjnej "Bielsko", później nazywanej GO "Boruta". Na jej rozkaz wykonano dalszy marsz w kierunku Gdowa, celem wsparcia 10 Brygady Kawalerii płk. dypl. Stanisława Maczka, lecz gdy ustalono, że pułk nie zdąży wziąć udziału w akcji, wycofano go do Grodkowic. 5 pac siłami II dywizjonu zajął stanowiska ogniowe z kierunkiem ostrzału na południowy zachód. Po godz.11.00 5 września, nie prowadząc ostrzału, wycofano 5 pac przez Kłaj, Bochnię do Krzeczanowa. W trakcie marszu nocą 5/6 września podporządkowano pułk dowódcy artylerii dywizyjnej 21 Dywizji Piechoty Górskiej płk. Konstantemu Ważyńskiemu i skierowano do lasów na zachód od Dunajca przez Dąbrówkę. 4 bateria haubic zajęła stanowiska ogniowe o zmroku 6 września, lecz następnymi rozkazami dowództwa GO "Boruta" 5 pac skierowano do Mielca, który osiągnięto 7 września. 8 września 5 pac podporządkowano dowódcy artylerii dywizyjnej 6 Dywizji Piechoty płk. Franciszkowi Szechińskiemu, który nakazał marsz przez Kolbuszową do Ulanowa[25]. Maszerujący w rejonie Kolbuszowej 5 pac (bez I dywizjonu) napadnięty został przez niemiecki podjazd pancerno-motorowy; ogniem na wprost z szosy odparto niemiecki atak tracąc jeden działon 6 baterii oraz ok. 20 kanonierów i 10 koni. Pułk pomaszerował przez Majdan, Bojanów do Ulanowa, w trakcie marszu dołączyły do 5 pac pozostałości 6 dac, 11 września dowództwo 4 baterii przejął kpt. Jerzy Pasternakiewicz z 6 dac, a 5 baterii kpt. Władysław Szymanis.

12 września po osiągnięciu Ulanowa pułk wieczorem podjął dalszy marsz do Janowa Lubelskiego, skąd rozkazem gen. bryg. M. Boruty-Spiechowicza skierowany został do 6 DP przez Frampol, Biłgoraj nad dolną Tanew do rejonu Soli. Z uwagi na pojawienie się niemieckich oddziałów pancerno-motorowych 14 września ubezpieczał wraz z 3 pułkiem strzelców podhalańskich przeprawy przez Tanew w rejonie Księżopola. Nocą 14/15 pomaszerował w rejon Majdana Starego i Nowego; II dywizjon zajął stanowiska ogniowe, a ppłk Czop objął dowództwo grupy artylerii przy 3 pspodh. W skład grupy oprócz II/5 pac, wszedł niepełny dywizjon II/21 pułku artylerii lekkiej. W trakcie zajmowania stanowisk II/5 pac został ostrzelany niecelnie przez artylerię niemiecką. Od godz. 9.00 15 września dywizjon, prowadząc silny ostrzał, udaremnił niemieckiej 8 DP próby forsowania Tanwi. 16 września ponownie ostrzeliwano pododdziały niemieckie prowadzące rozpoznanie obrony zgrupowania 3 pspodh. Pułk był atakowany przez lotnictwo niemieckie. Zbombardowane zostało stanowisko dowodzenia 5 pac, na którym poległo kilku żołnierzy i utracono kilka koni. Dwukrotnie była atakowana przez lotnictwo 4 bateria, gdzie zostało rannych 2 kanonierów, utracono 2 konie i wóz taborowy. Nocą 16/17 września 5 pac przemaszerował do rejonu Zwierzyńca; po zajęciu stanowisk ogniowych zwalczano niemiecką artylerię, 4 bateria kpt. Pasternakiewicza zniszczyła niemiecką baterię, której stanowiska wskazała własna kawaleria.

Udział w bitwie o Tomaszów Lubelski
edytuj

17 września 5 pac podporządkowano dowódcy artylerii 23 Dywizji Piechoty płk. Janowi Kijowskiemu. Po zlikwidowaniu części taborów pułku, nocą 17/18 września przegrupowano 5 pac przez Malewszczyznę do rejonu Łuszczacza. Pułk zajął stanowiska ogniowe we wsi Zielone, osłaniając ogniem przemarsz 55 Dywizji Piechoty rez. atakowanej od strony Józefowa przez niemiecką 28 DP. 19 września od godzin południowych II/5 pac wspierał ogniem oddziały 23 DP atakujące Tomaszów Lubelski; ostrzał 11 haubic dywizjonu pozwolił opanować 73 pułkowi piechoty Rogoźno. Zwalczano też niemiecką artylerię oraz skutecznie zwalczano jej punkty obserwacyjne na wzgórzu Tarnawatka. W trakcie walk została też uszkodzona jedna z haubic 5 baterii. Wystrzelono podczas boju większość amunicji, pozostały tylko po 4 pociski na haubicę. II dywizjon nocą 19/20 września podjął marsz celem zmiany stanowisk, z których miał wesprzeć ostateczną próbę przebicia się przez linie niemieckie. O świcie 20 września 6 bateria osłoniła resztą amunicji odwrót piechoty po nieudanym nocnym natarciu na Tomaszów Lubelski. Gdy powzięto rozmowy kapitulacyjne, na rozkaz ppłk. Wiktora Czoppa baterie II dywizjonu wystrzeliły resztę posiadanej amunicji. Po otrzymaniu rozkazu o kapitulacji spalono akta, uszkodzono haubice, a żołnierze z bronią ręczną podjęli próbę wyjścia z okrążenia; udało się to tylko nielicznym, w tym grupie oficerów i kanonierów z ppłk. Czoppem[26].

I dywizjon 5 pac

edytuj

8 września całkiem zmobilizowany w pełnej gotowości bojowej przebywał w rejonie Przemyśla. Tego dnia zajął stanowiska przeciwpancerne we wsi Grochowce na południowy zachód od Przemyśla. 9 września do południa nadal przebywał na poprzednich stanowiskach. W godzinach południowych został przegrupowany na południowe obrzeża Przemyśla. Jednocześnie dowódca dywizjonu otrzymał informację, że ze względu na zniszczenie linii kolejowych nie zostanie przewieziony w skład 5 pac do składu Armii „Kraków”. Rozkazem dowódcy artylerii Armii „Karpaty” I/5 pac został podporządkowany gen. bryg. Janowi Chmurowiczowi dowódcy obrony Przemyśla. Po południu dywizjon zajął stanowiska ogniowe w lesie Dubrowczyna, na południe od Siedlisk, na północnych obrzeżach Przemyśla z kierunkiem ostrzału na szosę z Radymna. 10 września o godz. 23.00 I/5 pac podjął marsz do Balic przez Siedliska, Jaksmanice, Popowice, Pleszowice, Nowosiółki do dyspozycji 38 Dywizji Piechoty rez. 11 września o świcie dotarł w rejon Husakowa. Po zmroku dywizjon przegrupował się do lasów na wschód od Medyki, osiągając ten rejon przed świtem 12 września. O świcie I dywizjon zajął stanowiska ogniowe w pobliżu wsi Balice z kierunkiem strzału na Husaków. Tego dnia okolice stanowisk ogniowych były atakowane przez niemieckie lotnictwo[27]. 12 września ok. godz. 17.00 I/5 pac podjął marsz wraz z 38 DP rez. przez Lacką Wolę do rejonu Mościsk, następnie planowano marsz przez Sądową Wisznię do lasów Janowskich. Z uwagi na zator w lesie do świtu 13 września dywizjon dotarł do rejonu Mościsk. O godz. 6.00 13 września I/5 pac dotarł do szosy, na której zaledwie po jej osiągnięciu, został zaatakowany przez lotnictwo niemieckie, utracił kilka koni, innych strat nie poniósł. Ze względu na zagrożenie nalotami, dywizjon zatrzymał się na postój, 1 i 3 bateria w Lackiej Woli, 2 bateria w Mościskach. 13 września wieczorem na czele kolumny 38 DP dywizjon pomaszerował w kierunku Sądowej Wiszni. Ok. północy na Sądową Wisznię uderzyły II i III bataliony 98 pułku piechoty ze wsparciem I/5 pac. Obronę wsi stanowiły pododdziały pułku piechoty zmotoryzowanej SS „Germania”. Natarcie obu batalionów skutecznie wspierały armaty I dywizjonu, w wyniku tych działań wyparto oddziały niemieckie z miasta. 14 września ok. południa dywizjon zajął stanowiska ogniowe po obu stronach szosy Sądowa Wisznia-Mościska, z kierunkiem strzału na Mościska, w gotowości do odparcia ataku broni pancernej. Wkrótce dywizjon stoczył pojedynek ogniowy z niemiecką artylerią. W nocy 14/15 września dywizjon otrzymał rozkaz marszu, który podjął w kierunku lasów Janowskich przez Tuczapy i Nowosiółki, jednak z uwagi na zmianę rozkazów powrócił na poprzednie stanowiska o świcie 15 września[28].

Zgodnie z rozkazem przebicia się 38 DP do lasów Janowskich, I/5 pac przydzielono do wsparcia natarcia 97 pułku piechoty. 97 pp miał nacierać przez Rodatycze, Hartfeld, Rzeczyczany, Kamienobród. O godz. 16.45 nastąpiło natarcie 97 pp (bez batalionu) na las rodatycki i wsie Rodatycze i Hartfeld. I dywizjon armat 5 pac ze stanowisk ogniowych w pobliżu dworu Dołhomościska z punktami obserwacyjnymi umieszczonymi do szosy na zachód od Rodatycz, skutecznie wspierał własną piechotę. Celny ostrzał zniszczył na wzgórzu za Rodatyczamy punkty obserwacyjne niemieckiej artylerii. Piechota zdobyła oba przedmioty natarcia, a kontrakcja niemieckiej artylerii nie była skuteczna. Rannych zostało tylko kilku kanonierów[29]. Przeciwnikiem prowadzącym obronę, była jedna z grup bojowych niemieckiej 1 Dywizji Górskiej[30]. W trakcie walki do niemieckiego wozu pancernego, ostrzeliwującego nacierającą piechotę, ogniem na wprost strzelała armata 1 baterii. Skuteczny ostrzał zmusił do odwrotu niemiecki pojazd pancerny. 3 bateria armat wsparła natarcie II batalionu 97 pp w kierunku Gródka Jagiellońskiego. Za prowadzonym energiczne natarciem nocnym 97 pp, nie nadążała artyleria i utraciła łączność. 16 września nie udało się nawiązać kontaktu z piechotą. O godz. 14.00 pod osłoną zwiadów dywizjonowego i bateryjnych oraz przyłączonych grupek piechoty podjęto marsz w kierunku Tuczap. Do osłony artyleryjskiej pozostawiono na poprzednich stanowiskach 1 baterię. W trakcie marszu kolumna została ostrzelana ogniem broni maszynowej, kierowany przez obserwatora ostrzał 1 baterii stłumił źródła ostrzału. 1 bateria armat po wyczerpaniu amunicji dołączyła do sił głównych dywizjonu. 17 września w godzinach porannych w Tuczapach kolumna dywizjonu została ostrzelana przez artylerie niemiecką, kierowaną z samolotu obserwacyjnego. Ostrzał niemiecki spowodował rany kilku kanonierów, utratę wielu koni oraz uszkodzenie jednej armaty. Marsz I/5 pac został zatrzymany rozkazem dowódcy AD 38 DP rez., gdyż w Tuczapach miała się skoncentrować pozostała artyleria dywizyjna. O godz.10.00 Tuczapy zostały okrążone przez piechotę niemiecką. Ze względu, że dywizjon z braku siły pociągowej nie był w stanie dalej maszerować, dowódca dywizjonu nakazał uszkodzić i zniszczyć armaty, sprzęt optyczny i wyposażenie. O godz. 11.30 rozwiązał dywizjon, a żołnierze mieli się małymi grupami przedzierać poza okrążenie oddziałów niemieckiej 57 DP. Większość żołnierzy dostała się do niemieckiej niewoli[31]. Podobny los spotkał część III dywizjonu 38 pułku artylerii lekkiej i resztki 50 dywizjonu artylerii lekkiej zebranych w rejonie Tuczap[32][33].

Oddział Zbierania Nadwyżek 5 pac

edytuj

Po zakończeniu formowania oddziałów i pododdziałów bojowych przystąpiono w II rzucie mobilizacji powszechnej do formowania krajowego szpitala weterynaryjnego nr 51, polowego szpitala weterynaryjnego nr 51 i plutonu marszowego artylerii ciężkiej typ I nr 5 oraz Ośrodka Zapasowego Artylerii Ciężkiej nr 3. Przyspieszenie mobilizacji jednostek II rzutu mobilizacji powszechnej dało możliwość chociaż częściowego utworzenia tych jednostek. Ponadto w koszarach 5 pac pozostała duża grupa żołnierzy bez przydziału, głównie rezerwistów, oraz wydzielona grupa oficerów i podoficerów zawodowych. Utworzyli oni Oddział Zbierania Nadwyżek 5 pac pod dowództwem ppłk. Ziemiańskiego. W jego skład weszli oficerowie: kpt. Julian Blok, kpt. Henryk Czernik, kpt. Piotr Skurski, por. Ludwik Salwik, por. Antoni Stypuła. Nadwyżki 5 pac, wraz nadwyżkami 7 pac, weszły w skład Ośrodka Zapasowego Artylerii Ciężkiej nr 3, którego dowództwo objął płk mgr Karol Myrek. OZN 5 pac wraz z nim dzielił dalsze losy wojenne[34].

Struktura organizacyjna i obsada personalna we wrześniu 1939[35]
Dowództwo
dowódca ppłk dypl. art. Wiktor Czopp
adiutant pułku por. Bogusław Sira
oficer zwiadowczy ppor. rez. inż. Eugeniusz Pietrzak
oficer obserwacyjny ppor. rez. Mielcarek
oficer łączności por. Franciszek Hrzebiczek
zbrojmistrz pułku chor. Jan Lewicki
I dywizjon
mobilizowany przez 10 pac – do 5 pułku artylerii ciężkiej nie dołączył[27][36]
dowódca I dywizjonu mjr Czesław Leśnikowski
adiutant dywizjonu ppor. Andrzej Cieszewski
oficer zwiadowczy ppor. Ryszard Rudczyński
oficer obserwacyjny pchor. Michał Lang
oficer łączności ppor. Tadeusz Kossarek
dowódca kolumny amunicyjnej
dowódca 1 baterii por. Jan Dubaniowski
oficer zwiadowczy
oficer ogniowy
dowódca 2 baterii kpt. Stanisław Dutkiewicz
oficer zwiadowczy
oficer ogniowy ppor. rez. Tadeusz Malawski
dowódca 3 baterii ppor. Marian Bartoszyn
oficer zwiadowczy plut. pchor. rez. Marian Grzebyk
oficer ogniowy ppor. rez. Juliusz Bleinert
II dywizjon
dowódca II dywizjonu mjr Alfred Prager
adiutant dywizjonu ppor. Stanisław Jasiński
oficer zwiadowczy ppor. rez. Józef Cyrankiewicz
dowódca kolumny amunicyjnej
dowódca 4 baterii por. rez. Zdzisław Szlichciński (do 11 IX)
kpt. Jerzy Pasternakiewicz[37]
oficer zwiadowczy ppor. rez. Piotr Trzęsiński
oficer ogniowy ppor. rez. Waldemar Grzymek
dowódca 5 baterii por. rez. Aleksander Hyży (do 11 IX)
kpt. Władysław Szymanis[37]
oficer zwiadowczy
oficer ogniowy ppor. rez. Bolesław Świętochowski
dowódca 6 baterii por. rez. Stanisław Kusiak
oficer zwiadowczy
oficer ogniowy ppor. rez. Zaremba


Symbole pułkowe

edytuj
 
Wręczenie sztandarów pułkom artylerii na Krakowskich Błoniach 29 maja 1938 – gen. dyw. Juliusz Rómmel wbija pamiątkowy gwóźdź w drzewce sztandaru 5 pac.

Sztandar

edytuj
Osobny artykuł: Polskie sztandary wojskowe.

29 maja 1938 na Błoniach Krakowskich generał dywizji Juliusz Rómmel wręczył pułkowi sztandar[c].

Prawa strona sztandaru była wykonana według wzoru regulaminowego. W centrum znajdowało się godło państwowe – orzeł w koronie w wieńcu z liści laurowych, w czterech rogach numer pułku w takich samych wieńcach.
Na lewej stronie płatu sztandarowego, pośrodku krzyża kawaleryjskiego znajdował się wieniec taki sam jak po stronie prawej, a w wieńcu trzywierszowy napis „HONOR I OJCZYZNA”. W rogach sztandaru, w mniejszych wieńcach umieszczone były na tarczach: Matki Boskiej Częstochowskiej i świętej Barbary, patronki artylerii oraz Herb Krakowa i odznaka pamiątkowa pułku.
Na górnym ramieniu krzyża, napis haftowany złotą nicią, rozpisany w kolumnie, w dwóch wierszach „DYNEBURG 3 I 1919”. Na dolnym ramieniu krzyża, haftowany złotą nicią, rozpisany w kolumnie, w dwóch wierszach „KRAKÓW 31 X 1918”.
Sztandar ufundowało społeczeństwo Podkarpacia[38]. Płat sztandaru przechowywany jest w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, natomiast głowica i gwoździe w kolekcji prywatnej Michała Palacza ze Swarzędza[39].

Odznaka pamiątkowa

edytuj

9 stycznia 1931 roku kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych generał dywizji Daniel Konarzewski zatwierdził wzór i regulamin odznaki pamiątkowej 5 pułku artylerii ciężkiej[40]. Odznaka o wymiarach 38x38 mm ma kształt krzyża Virtuti Militari, którego ramiona pokryte są szkarłatną emalią. Na górnym ramieniu krzyża orzeł wz. 1927 zwieńczony wieńcem z liści dębowych. Na środek krzyża nałożona tarcza emaliowana w kolorze czerwonym, na której wpisano numer i inicjały „5 PAC” przedzielone skrzyżowanymi lufami armatnimi. Na poziomych ramionach krzyża wpisano datę formowania 1 pułku artylerii wałowej „31 X 1918”. Trzyczęściowa, wykonana w srebrze, emaliowana. Na rewersie próby srebra i nazwisko wykonawcy[41].

Żołnierze pułku

edytuj
Z tym tematem związana jest kategoria: Żołnierze 5 Pułku Artylerii Ciężkiej.

Dowódcy i zastępcy dowódcy pułku

edytuj
Dowódcy pułku
Stopień, imię i nazwisko Okres pełnienia służby Kolejne stanowisko
ppłk art. Józef Ulrych 6 VI - XI 1921
ppłk / płk art. Rudolf Patoczka XI 1921 – III 1929[42]
płk art. Wincenty Cybulski III 1929[43] – VI 1933 dyspozycja dowódcy OK V[44][45]
ppłk art. Lucjan Jasiński p.o. VI 1933 – V 1934[46]
płk art. dr Ludwik Ząbkowski VI 1934[47] – 1935 dowódca 10 GA
ppłk art. Eugeniusz Luśniak 1935 – 24 VIII 1939 dowódca ADj 55 DP
ppłk dypl. art. Wiktor Czopp 24 VIII – IX 1939
Zastępcy dowódcy pułku od 1938 – I zastępcy dowódcy
ppłk art. Rudolf Patoczka do XI 1921 dowódca 5 pac
mjr / ppłk art. Józef Korycki XII 1921 – I 1923 komendant SMOA
ppłk art. Czesław Górkiewicz od I 1923
ppłk art. dr Ludwik Ząbkowski 1927 – IV 1929 komendant SPRArt[48]
mjr art. Włodzimierz Lewgowd IV 1929[48] – IX 1930 rejonowy inspektor koni w Prużanie[49]
ppłk art. Lucjan Jasiński 1 XI 1930[50] – X 1934 dowódca 2 pac[51]
ppłk art. mgr Mikołaj Ordyczyński X 1934[51] – 1938 dowódca 8 pal
ppłk dypl. art. Wiktor Czopp do 1939 dowódca 5 pac

Żołnierze pułku – ofiary zbrodni katyńskiej

edytuj

Biogramy ofiar zbrodni katyńskiej znajdują się między innymi w bazach udostępnionych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego[52] oraz Muzeum Katyńskie[53][d][e].

Stopień, imię i nazwisko zawód miejsce pracy przed mobilizacją zamordowany
por. rez. Józef Kucharski dyr. ZUS w Krakowie Katyń
por. rez. Czesław Czarnecki pełnomocnik bankowy Katyń
ppor. rez. Mieczysław Kmiecik mgr Katyń
ppor. rez. Stanisław Miszczak absolwent UJ Katyń
por. rez. Stanisław Wierzejski[56] Zakład Rodziny Kolejowej w Rabce Katyń
ppor. rez. Paweł Pelczar urzędnik Charków
por. rez. Stanisław Wysocki[57] prawnik, mgr Fabryka Związków w Mościcach Charków
ppor. rez. Emilian Wyzina lekarz weterynarii praktyka w Krzeszowicach Charków
ppor. rez. Bogusław Pater naczelnik wydziału Izba Skarbowa we Lwowie ULK
 1. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[21].
 2. I dywizjon 5 pułku artylerii ciężkiej mobilizował 10 pułk artylerii ciężkiej.
 3. Nadanie sztandaru i zatwierdzenie jego wzoru ogłoszone zostało w Dodatku Tajnym Nr 3 do Dziennika Rozkazów M.S.Wojsk. Nr 3 z 17 lutego 1938 poz 29.
 4. Jeśli nie zaznaczono inaczej, miejsce służby żołnierzy zawodowych przed mobilizacją podano za: Ryszard Rybka, Kamil Stepan; Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939[54].
 5. Jeśli nie zaznaczono inaczej, informacje o żołnierzach znajdujących się na Białoruskiej Liście Katyńskiej pochodzą z książki: Maciej Wyrwa; Nieodnalezione ofiary Katynia? : lista osób zaginionych na obszarze północno-wschodnich województw II RP od 17 września 1939 do czerwca 1940[55].

Przypisy

edytuj
 1. Zarzycki 1996 ↓, s. 5.
 2. a b Spis byłych oddziałów WP 1935 ↓, s. 69.
 3. Zarzycki 1996 ↓, s. 7.
 4. a b Herzog 1930 ↓, s. 35.
 5. Zarzycki 1996 ↓, s. 9.
 6. Zarzycki 1996 ↓, s. 9-10.
 7. a b Zarzycki 1996 ↓, s. 10.
 8. Zarzycki 1996 ↓, s. 10-11.
 9. Zarzycki 1996 ↓, s. 12.
 10. Zarzycki 1996 ↓, s. 15-16.
 11. Zarzycki 1996 ↓, s. 17.
 12. Zarzycki 1996 ↓, s. 17–19.
 13. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 16 z 19 V 1927, poz. 174.
 14. Zarzycki 1996 ↓, s. 13–14.
 15. Zarzycki 1996 ↓, s. 13.
 16. Almanach oficerski 1923/24 ↓, s. 59.
 17. Zarzycki 1996 ↓, s. 7-8.
 18. Zarzycki 2001 ↓, s. 69-70.
 19. Zarzycki 1996 ↓, s. 8.
 20. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 752.
 21. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.
 22. Rybka i Stepan 2010 ↓, s. 328-329.
 23. Rybka i Stepan 2010 ↓, s. 338.
 24. Zarzycki 2005 ↓, s. 39.
 25. Zarzycki 1996 ↓, s. 20-22.
 26. Zarzycki 1996 ↓, s. 23-24.
 27. a b Zarzycki 2005 ↓, s. 40.
 28. Dalecki 2009 ↓, s. 253-254.
 29. Zarzycki 2005 ↓, s. 41.
 30. Dymek 2023 ↓, s. 151-152.
 31. Zarzycki 2005 ↓, s. 42-43.
 32. Dymek 2023 ↓, s. 158-161.
 33. Dalecki 2009 ↓, s. 279-280, 308-309.
 34. Zarzycki 1996 ↓, s. 46.
 35. Zarzycki 1996 ↓, s. 20-21.
 36. Dymek 2023 ↓, s. 210-211.
 37. a b Zarzycki 1996 ↓, s. 22.
 38. Satora 1990 ↓, s. 330.
 39. Satora 1990 ↓, s. 25.
 40. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 1 z 9 I 1931, poz. 2.
 41. Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 280.
 42. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 12 III 1929, s. 87.
 43. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 7 z 22 III 1929, s. 101.
 44. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 8 z 28 VI 1933, s. 127.
 45. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 7 VI 1934, s. 186, z dniem 31 grudnia 1933 został przeniesiony w stan spoczynku.
 46. Zarzycki 1996 ↓, s. 19.
 47. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 7 VI 1934, s. 162.
 48. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 9 z 27 IV 1929, s. 122.
 49. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 14 z 20 IX 1930, s. 300.
 50. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 14 z 20 IX 1930, s. 299.
 51. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 14 z 22 XII 1934, s. 263.
 52. Katyń – miejsca pamięci. [dostęp 2022-01-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-12-19)].
 53. Muzeum Katyńskie – Księgi Cmentarne.
 54. Rocznik oficerski 1939 ↓.
 55. Wyrwa 2015 ↓.
 56. Księgi Cmentarne – wpis 4043.
 57. Księgi Cmentarne – wpis 14345.

Bibliografia

edytuj