Święta wojskowe w Polsce

Święta wojskowe w Polsce – ustalone określonymi przepisami wojskowymi dni w roku będące dniami świątecznymi Wojska Polskiego, jego poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, wojsk, instytucji lub jednostek wojskowych.

Kompania reprezentacyjna WP podczas defilady w 2006 r.
Zespół akrobacyjny Biało-Czerwone Iskry w czasie obchodów święta na Air Show w Radomiu w 2005.

W Wojsku Polskim zasady obchodzenia świąt wojskowych, w tym świąt jednostek, określone zostały w ceremoniale wojskowym.

Szczegółowy wykaz uroczystości i rocznic zawiera Ramowy plan obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i wojskowej asysty honorowej przygotowywany na dany rok kalendarzowy.

Święto jednostki wojskowejEdytuj

Dzień w roku określony decyzją Ministra Obrony Narodowej (wcześniej rozkazami Ministrów Spraw Wojskowych i Obrony Narodowej), będący zazwyczaj rocznicą znaczącego wydarzenia w historii jednostki wojskowej (data sformowania, rocznica zwycięskiej bitwy itp.).

W dniu tym na terenie jednostki lub garnizonu organizuje się uroczyste zbiórki, msze święte, pokazy sprzętu dla ludności cywilnej i inne przedsięwzięcia w uroczystej oprawie. W przeddzień święta jednostek wojskowych dziedziczących tradycje bojowe przeprowadzany jest apel poległych.

Uroczystości z okazji świąt wojskowych organizująEdytuj

LutyEdytuj

MarzecEdytuj

 • 31 marca – Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego[2]

KwiecieńEdytuj

MajEdytuj

CzerwiecEdytuj

LipiecEdytuj

SierpieńEdytuj

WrzesieńEdytuj

PaździernikEdytuj

ListopadEdytuj

GrudzieńEdytuj

 • 4 grudnia – wojska rakietowe i artyleria[34]
 • 21 grudnia – Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa (decyzja Nr 296/MON z 23 lipca 2015[35] na pamiątkę śmierci pięciu polskich żołnierzy PKW Afganistan w zamachu w 2011)

Uroczystości z okazji świąt jednostek i instytucji wojskowych organizują (organizowały)Edytuj

StyczeńEdytuj

 
Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego podczas obchodów Święta WP (15 sierpnia 2007).

5 stycznia:

7 stycznia:

15 stycznia:

 • Wojskowy Instytut Wydawniczy

17 stycznia:

19 stycznia:

 • wojskowe jednostki organizacyjne Prokuratury (zarządzenie Nr 1/MON z dnia 6 stycznia 2005)[36]

29 stycznia:

 • 27 Batalion Samochodowy

LutyEdytuj

2 lutego:

8 lutego:

15 lutego:

25 lutego:

MarzecEdytuj

10 marca:

11 marca:

13 marca:

15 marca:

18 marca

23 marca:

25 marca:

31 marca:

KwiecieńEdytuj

16 kwietnia:

19 kwietnia

22 kwietnia:

25 kwietnia

 • 8 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego
 • 9 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK
 • 9 Drezdeński Pułk Artylerii

27 kwietnia:

28 kwietnia:

 • Komenda Portu Wojennego

29 kwietnia: 10 Pułk Strzelców Konnych

30 kwietnia:

MajEdytuj

2 maja:

3 maja:

5 maja:

7 maja:

8 maja:

9 maja:

11 maja:

12 maja:

 • 9 Warmiński Pułk Rozpoznawczy

15 maja:

14 maja:

 • 1 Batalion Łączności 1 WDZ
 • 5 Dywizjon Artylerii Rakietowej 1 WDZ

15 maja:

18 maja:

19 maja:

 • 1 Eskadra Lotnictwa Taktycznego Warszawa im. gen. pil. Stefana Pawlikowskiego

20 maja:

25 maja:

26 maja:

27 maja:

28 maja:

29 maja:

31 maja:

CzerwiecEdytuj

1 czerwca:

2 czerwca:

3 czerwca:

6 czerwca:

9 czerwca:

10 czerwca:

11 czerwca:

12 czerwca:

13 czerwca:

15 czerwca:

16 czerwca:

17 czerwca:

 • Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
 • 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”

18 czerwca:

19 czerwca:

 • 6 Dywizjon Artylerii Samobieżnej

20 czerwca:

21 czerwca:

22 czerwca:

 • 14 Batalion Dowodzenia im. gen. bryg. Juliana Stachiewicza 14 BOT

23 czerwca:

 • 6 Samodzielny Oddział Topograficzny

26 czerwca:

27 czerwca:

29 czerwca:

30 czerwca:

LipiecEdytuj

1 lipca:

5 lipca:

6 lipca:

14 lipca:

15 lipca:

20 lipca:

22 lipca:

26 lipca:

28 lipca:

29 lipca:

SierpieńEdytuj

2 sierpnia:

6 sierpnia:

7 sierpnia:

8 sierpnia:

 • 10 Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka

14 sierpnia:

15 sierpnia:

18 sierpnia:

20 sierpnia:

23 sierpnia:

 • 13 Pułk Lotnictwa Transportowego

28 sierpnia:

 • 3 Kaszubski Dywizjon Lotniczy
 • Batalion Czołgów „Ułanów Karpackich” 3 BZ

29 sierpnia:

31 sierpnia:

 • 6 Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. bryg. Konstantego Plisowskiego
 • Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej im. płk. dr. farm. Karola Czernego

WrzesieńEdytuj

1 września:

3 września:

4 września:

5 września:

6 września:

8 września:

 • Batalion Dowodzenia im. gen. broni Leona Berbeckiego 3 BZ

10 września:

11 września:

 • 19 Samodzielny Oddział Geograficzny

12 września:

13 września:

14 września:

17 września:

20 września:

23 września:

24 września:

27 września:

29 września:

 • 34 Batalion Radiotechniczny

30 września:

PaździernikEdytuj

1 października:

3 października:

 • 3 Brygada Zmechanizowana Legionów im. Romualda Traugutta w Zamościu
 • 13 Krakowska Eskadra Lotnictwa Transportowego im. ppłk. pil. Jakuba Stanisława Skarżyńskiego

5 października:

 • 3 Batalion Ratownictwa-Inżynieryjnego im. ppłk. Rudolfa Matuszka

6 października:

8 października:

12 października:

14 października:

 • 1 Legionowski Batalion Dowodzenia

16 października:

19 października:

21 października:

25 października:

28 października:

31 października:

 • Centralna Grupa Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej

ListopadEdytuj

3 listopada:

6 listopada:

 • 5 Zgierski Batalion Radiotechniczny

7 listopada:

 • 5 Pułk Artylerii

8 listopada:

10 listopada:

13 listopada:

20 listopada:

22 listopada:

24 listopada:

29 listopada:

GrudzieńEdytuj

1 grudnia:

4 grudnia:

6 grudnia:

 • 1 Dywizjon Lotniczy „Ziemi Łęczyckiej” 25 BKPow

10 grudnia:

28 grudnia:

Uroczystości z okazji świąt państwowychEdytuj

 
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – obchody 2011.

Uroczystości z okazji świąt o charakterze państwowymEdytuj

 
Pomnik Poznańskiego Czerwca podczas obchodów 50 rocznicy w 2006.

Uroczystości z okazji innych dni pamięciEdytuj

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. W rocznicę przejęcia przez Dowództwo Operacyjne dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP w 2005.

PrzypisyEdytuj

 1. Zarządzenie Nr 32/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. MON z 2011 r. Nr 14, poz. 196).
 2. Krzysztof Kowalczyk: Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego będzie miał swoje święto. dzieje.pl, 2019-03-21. [dostęp 2019-05-24].
 3. Obchody Święta Wojskowej Służby Zdrowia na stronie DWSZ
 4. Święto WSZ na stronie MON [opublikowano: 2011-04-05].
 5. Święto wojsk inżynieryjnych na money.pl [opublikowano: 2009-04-16].
 6. Dzień Sapera na wojsko-polskie.pl [opublikowano: 2008-04-16].
 7. Dzień Sapera na stronie Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych.
 8. Święto Dowództwa Garnizonu Warszawa. Interia.pl, 2019-04-16. [dostęp 2019-04-17].
 9. Święto Dowództwa Garnizonu Warszawa. Dowództwo Garnizonu Warszawa, 2019-04-16. [dostęp 2019-04-17].
 10. Dzień Kadeta na stronie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
 11. Decyzja Nr 86/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie ustanowienia dorocznego Święta Wojsk Specjalnych (Dziennik Urzędowy MON z 2008 roku Nr 4, poz. 30).
 12. a b Art. 15 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 2055).
 13. Zarys Historii CWŁ MON na stronie CWŁ MON.
 14. Święto Wojsk Chemicznych na stronie SGWP.
 15. Święto Centrum Operacji Powietrznych na stronie Sił Powietrznych RP [opublikowano: 2010-06-04].
 16. 2Centrum Operacji Powietrznych na jednostki-wojskowe.pl.
 17. Święto wojsk pancernych i zmechanizowanych na stronie MON.
 18. Święto Marynarki Wojennej na stronie Marynarki Wojennej [opublikowano: 2003-05-26].
 19. Sześć lat Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych na wojsko=polskie.pl [opublikowano: 2010-07-02].
 20. Decyzja Nr 271/MON z 5 lipca 2006.
 21. Zarządzenie nr 38/MON z 9 października 2009 na stronie Batalionu Reprezentacyjnego WP.
 22. Święto Kawalerii Polskiej na stronie gm. Komarów-Osada [opublikowano: 2009-11-02].
 23. Święto Wojsk Obrony PrzeciwlotniczejPolska Zbrojna (autor: Magdalena Goliszek) [opublikowano: 2010-09-03].
 24. Święto Wojsk Lądowych. 2006-08-30. [dostęp 2008-08-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-05-04)].
 25. Dz.Urz.MON z 2018 r. poz. 110
 26. Jubileusz Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2009-10-06. [dostęp 2009-10-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-10-12)].
 27. Radiotechniczne Święto. Polska Zbrojna, 2013-10-14. [dostęp 2015-07-19].
 28. Wojska łączności i informatyki na eioba.pl [opublikowano: 2007-04-19].
 29. Rocznicowe święto Sztabu GeneralnegoPolska Zbrojna [opublikowano: 2010-10-26].
 30. Święto Służby Uzbrojenia i Elektroniki.Polska Zbrojna.
 31. 5 lat Wojskowego Centrum Geograficznego [opublikowano: 2009-11-19].
 32. Departament Wychowania i Promocji Obronności MONŚwięto Służby Samochodowo-Czołgowej.
 33. Radosław Sikorski, Decyzja Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia dorocznego święta Wojskowej Służby Prawnej, „Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej”, 1, Warszawa , 29 stycznia 2007, s. 17 [dostęp 2011-06-04] [zarchiwizowane z adresu 2014-05-04].
 34. Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii na wojsko-polskie.pl [opublikowano: 2008-12-08].
 35. Dz.Urz.MON z 2015 r. Poz. 226.
 36. Historia Prokuratury Wojskowej na stronie Naczelnej Prokuratury Wojskowej.
 37. Centralna Składnica Marynarki Wojennej na stronie oficjalnego serwisu Pomorskiego Okręgu Wojskowego.
 38. Święto 5. Ośrodka Przechowywania Sprzętu na wojsko-polskie.pl [opublikowano: 2008-07-05].
 39. Centrum Szkolenia Sił Powietrznych na jednostki-wojskowe.pl.
 40. ..:: Dziennik Urzędowy Ministerstwa Obrony Narodowej ::.., www.dz.urz.mon.gov.pl [dostęp 2019-10-17].
 41. Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920).
 42. DNI proklamowane przez UNESCO, Pokój. – Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie.

BibliografiaEdytuj