Instytucja pośrednicząca

Instytucja pośrednicząca – pojęcie z obszaru Funduszy Unii Europejskiej. Jest to instytucja, której powierzono wybraną część kompetencji dotyczących zarządzania i wdrażania programów Unii Europejskiej, na przykład rozdzielania środków finansowych[1][2].

Za wdrażanie programów unijnych odpowiadają tzw. Instytucje zarządzające. Mogą one część wykonywanych przez siebie zadań przekazać do innych instytucji za pomocą umowy lub porozumienia określającego zakres przekazywanych obowiązków. Instytucja do której przekazano takie zadania otrzymuje wtedy status Instytucji Pośredniczącej.

Rolę Instytucji Pośredniczącej mogą pełnić wyłącznie jednostki sektora finansów publicznych[2].

Perspektywa finansowa 2014–2020 edytuj

Programy Krajowe edytuj

Nazwa programu Instytucje pośredniczące
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko[3] Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój[4] Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Bank Gospodarstwa Krajowego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój[5] Centrum Projektów Europejskich
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Zdrowia
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
16 wojewódzkich urzędów pracy:
Program Operacyjny Polska Cyfrowa[6] Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Urząd Komunikacji Elektronicznej

Regionalne programy operacyjne edytuj

Województwo Instytucja pośredniczące
dolnośląskie[7] Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
kujawsko-pomorskie[8] Miasto Bydgoszcz
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
lubelskie[9] Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
Miasto Lublin (Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
lubuskie[10] Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
łódzkie[11] Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
małopolskie[12] Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
mazowieckie[13] Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Miasto Stołeczne Warszawa
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
opolskie[14] Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Związek ZIT – Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
podkarpackie[15] Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
podlaskie[2] Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
pomorskie[16] Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
śląskie[17] Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne/Regionalne Inwestycje Terytorialne
świętokrzyskie[18] Urząd Miasta Kielce
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
warmińsko-mazurskie[19] Instytucja Pośrednicząca „Przedsiębiorczość”
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna
wielkopolskie[20] Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ZIT dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania
ZIT dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim
zachodniopomorskie[21] Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Przypisy edytuj

 1. Słownik - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej [online], www.funduszeeuropejskie.gov.pl [dostęp 2021-12-24].
 2. a b c Instytucja Pośrednicząca w realizacji Programu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 [online], rpo.wrotapodlasia.pl [dostęp 2021-12-24].
 3. Instytucje realizujące Program - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej [online], www.pois.gov.pl [dostęp 2021-12-25].
 4. Instytucje realizujące Program - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej [online], www.poir.gov.pl [dostęp 2021-12-25].
 5. Instytucje realizujące Program - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej [online], www.power.gov.pl [dostęp 2021-12-25].
 6. Instytucje realizujące Program - Instytucje Realizujące [online] [dostęp 2021-12-25].
 7. Instytucja Pośrednicząca w realizacji Programu [online], RPO WD 2014 - 2020 [dostęp 2021-12-24] (pol.).
 8. Instytucja Pośrednicząca w realizacji Programu · Regionalny Program Operacyjny [online], mojregion.eu [dostęp 2021-12-24].
 9. Instytucje Pośredniczące - Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 - Województwo Lubelskie [online], rpo.lubelskie.pl [dostęp 2021-12-24] (pol.).
 10. Instytucja Pośrednicząca - RPO WL 2014-2020 [online], rpo.lubuskie.pl [dostęp 2021-12-24].
 11. Tomasz Szenborn, Instytucja Pośrednicząca w realizacji Programu - RPO WŁ 2014-2020 [online], rpo.lodzkie.pl [dostęp 2021-12-24].
 12. Instytucje Pośredniczące w realizacji Programu RPO Województwa Małopolskiego [online], rpo.malopolska.pl [dostęp 2021-12-24].
 13. Instytucja Pośrednicząca w realizacji Programu - Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 [online], www.funduszedlamazowsza.eu [dostęp 2021-12-24].
 14. Instytucja Pośrednicząca w realizacji Programu | Regionalny Program Województwa Opolskiego [online] [dostęp 2021-12-24] (pol.).
 15. Instytucje Pośredniczące - Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego [online] [dostęp 2021-12-25].
 16. Instytucje Pośredniczące w realizacji Programu - RPO WP 2014-2020 [online], www.rpo.pomorskie.eu [dostęp 2021-12-24].
 17. Instytucje pośredniczące - RPO WSL 2014-2020 [online], rpo.slaskie.pl [dostęp 2021-12-24].
 18. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - Instytucje Pośredniczące [online], www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl [dostęp 2021-12-24].
 19. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 [online], rpo.warmia.mazury.pl [dostęp 2021-12-24].
 20. Instytucja Pośrednicząca w realizacji Programu - Serwis Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego [online] [dostęp 2021-12-25].
 21. Instytucje Pośredniczące | rpo.wzp.pl [online], www.rpo.wzp.pl [dostęp 2021-12-24].