Planimetria

Dział geometrii

Planimetria (geometria płaszczyzny) – dział geometrii, w którym przedmiotem badań są własności płaskich figur geometrycznych. Planimetria na ogół dotyczy płaszczyzny euklidesowej, lecz może także dotyczyć płaszczyzny rzutowej i hiperbolicznej.

Fundamentalne własności płaszczyzny:

  • istnieją trzy punkty nienależące do jednej prostej,
  • przez każde dwa różne punkty można poprowadzić dokładnie jedną prostą,
  • przez każdy punkt można poprowadzić co najmniej dwie proste,

BibliografiaEdytuj

  • Karol Borsuk, Wanda Szmielew: Podstawy Geometrii. Wyd. III poprawione. Warszawa: PWN, 1972.

Zobacz teżEdytuj