Planimetria

Dział geometrii

Planimetria (geometria płaszczyzny) – dział geometrii, w którym przedmiotem badań są własności płaskich figur geometrycznych[1]. Planimetria na ogół dotyczy płaszczyzny euklidesowej, lecz może także dotyczyć płaszczyzny rzutowej i hiperbolicznej[potrzebny przypis].

Fragment przykładowego parkietażu Penrose’a w wersji P3, opartej na dwóch rombach

Fundamentalne własności płaszczyzny:

  • istnieją trzy punkty nienależące do jednej prostej,
  • przez każde dwa różne punkty można poprowadzić dokładnie jedną prostą,
  • przez każdy punkt można poprowadzić co najmniej dwie proste,

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. planimetria, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-10-02].

BibliografiaEdytuj