Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” – Inne języki