Twierdzenie Banacha o kontrakcji

twierdzenie w topologii metrycznej

Twierdzenie Banacha o kontrakcji, o punkcie stałym[1][2][3], zasada Banacha[4] – twierdzenie topologii i teorii punktu stałego, dotyczące zupełnych przestrzeni metrycznych. Mówi ono, że dowolna kontrakcja takiej przestrzeni ma dokładnie jeden punkt stały. Do treści tego twierdzenia włącza się też konstruktywny dowód pierwszego faktu – do punktu stałego zbiega dowolny ciąg wartości iteracji danej kontrakcji, zaczynający się w dowolnym miejscu.

Ilustracją twierdzenia bywa obrazowa konsekwencja: gdy mapę Polski rozłoży się gdziekolwiek na ziemi w Polsce, to dokładnie jeden punkt powierzchni gruntu leży pod swoim obrazem[5].

Twierdzenie to opublikował Stefan Banach w 1922 roku w czasopiśmie „Fundamenta Mathematicae”, w kontekście przestrzeni Banacha[5]. Znalazło zastosowanie w analizie matematycznej, m.in. w badaniach równań różniczkowych, całkowych i analizie numerycznej. Udowodniono też:

 • uogólnienia – analogiczne własności szerszych klas funkcji;
 • odwrócenia – pewne własności funkcji zdefiniowane punktami stałymi pociągają za sobą kontrakcyjność.

Treść Edytuj

Jeśli   jest przestrzenią metryczną zupełną, zaś   jest kontrakcją, to[2]:

 • odwzorowanie   ma dokładnie jeden punkt stały   oraz
 • dla dowolnego   ciąg   jest zbieżny do  

Dowód Edytuj

 • Najłatwiej wykazać jednoznaczność punktu stałego: niech bowiem   będzie stałą Lipschitza kontrakcji   a     jej punktami stałymi. Mamy wówczas
 
 
 
W ostatnim kroku skorzystano z ograniczeń na stałą   implikujących   Finalna nierówność zachodzi tylko dla   co z definicji metryki oznacza, że   a więc istnieje co najwyżej jeden punkt stały.
 • Aby wykazać pozostałą część tezy, wybierzmy dowolny punkt   i oszacujmy odległość   między wartością  -tej i  -tej iteracji kontrakcji   dla punktu   (korzystając przy tym  -krotnie z nierówności trójkąta). Można wykazać, iż ciąg   jest ciągiem Cauchy’ego, a zatem ma granicę (bo   jest zupełna). Następnie łatwo już zauważyć, wykorzystując ciągłość funkcji   że jego granica jest punktem stałym przekształcenia  

Powstały też co najmniej cztery inne dowody tego twierdzenia, w tym jeden niekonstruktywny[6].

Zastosowania Edytuj

Za pomocą tego twierdzenia można wykazać:

Wykorzystuje się je też m.in. w teorii równań różniczkowych[7][9] i całkowych[potrzebny przypis].

Uogólnienia Edytuj

 • W twierdzeniu nie można opuścić założenia zupełności. Istotnie, odwzorowanie   jest kontrakcją (niezupełnej) przestrzeni   w siebie, pozbawioną punktów stałych[6].
 • Nie można też osłabić warunku kontrakcji, zastępując go zmniejszaniem odległości[6]:
  Funkcja   zmniejsza odległości punktów (choć nie jest kontrakcją) i nie ma punktu stałego.
 • Mimo to jeśli przestrzeń   jest zwarta, powyższa nierówność zapewnia istnienie i jednoznaczność punktu stałego[potrzebny przypis].

Twierdzenie zachodzi też dla funkcji:

 • z kontraktywną iteracją naturalną[7];
 • spełnianiających nierówności typu
 
gdzie   jest przekształceniem przedziału   w siebie, mającym pewne szczególne własności, takie jak ciągłość, monotoniczność i inne[7].

Twierdzenia odwrotne Edytuj

Twierdzenie Bessagi Edytuj

Jeśli   jest taką funkcją określoną na niepustym zbiorze   że każda jej iteracja ma dokładnie jeden punkt stały, to   można zmetryzować w sposób zupełny tak, by   było kontrakcją względem tej metryki. Stałą kontrakcji może być dowolna liczba z przedziału   zadana z góry[10].

Twierdzenie to jest równoważne pewnikowi wyboru; wykazał je Czesław Bessaga w 1958 roku[10].

Twierdzenie Meyersa Edytuj

Niech   będzie zupełną przestrzenią metryczną, a   odwzorowaniem spełniającym następujące warunki:

 1.   dla pewnego  
 2.   dla każdego  
 3. istnieje takie otoczenie   punktu   że dla dowolnego otoczenia   tego punktu istnieje taki indeks   że   dla  

Wówczas dla dowolnej stałej   istnieje równoważna z   metryka zupełna na   przy której   jest kontrakcją ze stałą  [potrzebny przypis].

Przypisy Edytuj

 1. Banacha twierdzenie o punkcie stałym, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2023-08-26].
 2. a b   Rafał Czyż, Leszek Gasiński, Marta Kosek, Jerzy Szczepański, Halszka Tutaj-Gasińska, Analiza matematyczna 2, Wykład 2: Ciągi w przestrzeniach metrycznych, 3. Zupełność, wazniak.mimuw.edu.pl, 3 października 2021 [dostęp 2023-08-25].
 3. Kuratowski 1972 ↓, s. 215.
 4. Górnicki 2008 ↓, s. 1.
 5. a b   Szymon Wąsowicz, Opowieść o mapie, blog „Być matematykiem”, byc-matematykiem.pl, 15 marca 2015 [dostęp 2023-08-25].
 6. a b c Górnicki 2008 ↓, s. 3.
 7. a b c d e Górnicki 2008 ↓, s. 4.
 8. Kuratowski 1972 ↓, s. 216–217.
 9. Kuratowski 1972 ↓, s. 216.
 10. a b Górnicki 2008 ↓, s. 5.

Bibliografia Edytuj

Literatura dodatkowa Edytuj

Linki zewnętrzne Edytuj